Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 13.04.2001, sp. zn. 96 K 68/2000, ECLI:CZ:MSPH:2001:96.K.68.2000.1

Právní věta:

Jestliže v době do prohlášení konkursu na majetek dlužníka vezme návrh na prohlášení konkursu zpět jeden z věřitelů, kteří návrh podali, soud řízení o návrhu tohoto věřitele zastaví a rozhodne o nákladech řízení mezi ním a dlužníkem (§ 4 odst. 4 a 5 zákona č. 328/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

Soud: Městský soud v Praze
Datum rozhodnutí: 13.04.2001
Spisová značka: 96 K 68/2000
Číslo rozhodnutí: 70
Rok: 2004
Sešit: 8
Typ rozhodnutí: Usnesení
Heslo: Konkurs
Předpisy: § 4 odst. 4 předpisu č. 328/1991Sb.
§ 4 odst. 5 předpisu č. 328/1991Sb.
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Z odůvodnění:

Podáním ze dne 31. 8. 2000 se věřitel – navrhovatel A) domáhal prohlášení konkursu na majetek dlužníka. Návrhem na prohlášení konkursu na majetek dlužníka ze dne 2. 10. 2000 přistoupil k řízení shora uvedený věřitel – navrhovatel B).

Podáním ze dne 23. 2. 2001 vzal navrhovatel B) svůj návrh na prohlášení konkursu v plném rozsahu zpět s tím, že jeho pohledávky za dlužníkem byly vyrovnány mimosoudně.

Podle ustanovení § 4 odst. 5 zákona o konkursu a vyrovnání navrhovatel může vzít svůj návrh zpět až do prohlášení konkursu. Soud řízení zastaví, souhlasí-li s tím všichni další navrhovatelé, kteří přistoupili k řízení.

Za situace, kdy přistoupivší navrhovatel vzal svůj návrh na prohlášení konkursu zpět dříve, nežli soud prohlásil konkurs na majetek dlužníka, postupoval soud podle ustanovení § 4 odst. 5 zákona o konkursu a vyrovnání a řízení v části týkající se jeho návrhu zastavil. V řízení bude dále pokračováno jen k návrhu navrhovatele A).

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 146 odst. 2 o. s. ř., s tím, že navrhovateli B) náklady řízení nevznikly.