Právní věta:

Pro žalobu vlastnickou stačí důkaz, že žalovaný moci nad věcí se ujal, netřeba však dokazovati, že věc dosud v moci má (§ 369 obč.z.).

Soud: Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí: 01.04.1919
Spisová značka: Rv I 159/19
Číslo rozhodnutí: 113
Rok: 1919
Sešit: 1
Typ rozhodnutí: Rozhodnutí
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Vlastnická žaloba o vydání movitých věcí, jež žalovaný obmyslně na se byl převedl byla procesním soudem prvé stolice (okresní soud v Karlových Varech) zamítnuta, poněvadž žalobce prokázal sice vlastnictví k věcem i okolnost, že žalovaný moci nad nimi obmyslně se ujal, zůstal však dlužen důkaz o tom, že žalovaný věci ještě v moci má.

Odvolací soud (krajský soud v Chebu) uznal dle prosby žalobní, ježto vlastnická žaloba stala by se nemožnou, kdyby na žalobci žádal se důkaz o tom, že věci jsou dosud v moci žalovaného.

Nejvyšší soud potvrdil rozsudek odvolacího soudu.

Důvody:

§ 369 ob.z. ukládá arci tomu, kdo vlastnickou žalobu vznáší, by dokázal, že žalovaný má požadovanou věc ve svém moci. Ustanovení toto doznalo však změny, §em 346 ex.ř., z kteréhožto předpisu dlužno v souvislosti s §em 369 ob.z. obč. dovozovati, že otázka, zdali žalovaný má požadovanou věc ve své moci, jest již věcí exekučního řízení, takže ve sporu dle § 369 ob.z. obč. postačí, dokáže-li žalobce, že žalovaný se do držby věcí dostal, to tím spíše, když by pro žalobce důkaz, že žalovaný dosud věc ve své moci má, byl za okolností velmi obtížným, ba neproveditelným.