Právní věta:

Hodnotou ukradeného zboží, jež bylo určeno k dalšímu zcizení, jest nejvýše jeho úředně stanovená cena maximální.

Případ použití § 290 tr.ř. na prospěch obžalovaného, jenž zmateční stížnosti nepodal.

Soud: Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí: 01.03.1919
Spisová značka: Kr II 4/18
Číslo rozhodnutí: 18
Rok: 1919
Sešit: 1
Typ rozhodnutí: Rozhodnutí
Druh: Rozhodnutí ve věcech trestních
Sbírkový text rozhodnutí

Obžalovaný František O. shledává zmatek dle § 281 č. 4 tr.ř. v tom, že jeho návrhu, aby zjištěna byla dotazem u okresního hejtmanství neb znalci maximální cena slaniny a uzenin v březnu 1918, nebylo vyhověno. V tomto zvláštním případě bylo však vyhověti tomuto návrhu; neboť poškozený je řezníkem a uzenářem a neměl slaninu a uzeniny, které mu byly odcizeny, ku své vlastní potřebě, nýbrž ku dalšímu prodeji spotřebitelům. Jako obchodník byl však povinen tuto slaninu a uzeniny prodávati jen za ceny maximální. Cena ukradených věcí počítá se tudíž v případě daném jen v těch mezích, jež jsou zákonem stanoveny; pokud by škoda maximální cenu převyšovala, nemůže býti zákonem chráněna. Vzhledem k tomu bylo maximální ceny slaniny a uzenin zjistiti a dotyčnému návrhu obžalovaného vyhověti.

Jelikož pak týž důvod zmateční jest k dobru obžalovanému Jindřichu B., jenž ani tento důvod zmatku neuplatňuje, jakož i ostatním spoluobžalovaným, kteří zmateční stížnosti nepodali, bylo, jak to ustanovení § 290 tr. ř. připouští, i ohledně těchto spoluobžalovaných rozsudek soudu nalézacího zcela zrušiti a věc k opětnému jednání a rozhodnutí vrátiti.