Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 10.06.1992, sp. zn. 6 Co 802/92, ECLI:CZ:KSCB:1992:6.CO.802.1992.1

Právní věta:

V řízení o vyslovení přípustnosti převzetí do ústavu zdravotnické péče se již neustanovuje podle § 191b odst.2 o.s.ř. opatrovník pro toto řízení osobě,která byla zbavena způsobilosti k právním úkonům nebo byla omezena v této způsobilosti a má ustanoveného opatrovníka, a to i v případě, že tímto opatrovníkem je podle ustanovení § 27 odst.3 o.z. orgán místní správy nebo zařízení oprávněné vystupovat svým jménem.

Soud: Krajský soud v Českých Budějovicích
Datum rozhodnutí: 10.06.1992
Spisová značka: 6 Co 802/92
Číslo rozhodnutí: 49
Rok: 1993
Sešit: 7-8
Typ rozhodnutí: Usnesení
Heslo: Držení v ústavu zdravotnické péče, Řízení před soudem
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 49

V řízení o vyslovení přípustnosti převzetí do ústavu zdravotnické péče se již neustanovuje podle § 191b odst. 2 o. s. ř. opatrovník pro toto řízení osobě, která byla zbavena způsobilosti k právním úkonům nebo byla omezena v této způsobilosti a má ustanoveného opatrovníka, a to i v případě, že tímto opatrovníkem je podle ustanovení § 27 odst. 3 o. z. orgán místní správy nebo zařízení oprávněné vystupovat svým jménem.

(Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích z 10. 6.1992, 6 Co 802/92)

Okresní soud v Pelhřimově usnesením jednak zahájil řízení o vyslovení přípustnosti převzetí do ústavu u S. M. a jednak mu pro toto řízení ustanovil opatrovníka.

Proti výroku o ustanovení opatrovníkem se odvolal opatrovník, který namítal, že S. M. již opatrovníka má.

Krajský soud v Českých Budějovicích svým usnesením změnil usnesení soudu prvního stupně ve výroku o ustanovení opatrovníka tak, že se opatrovník pro toto řízení o přípustnosti převzetí S. M. do ústavu neustanovuje.

Z odůvodnění:

Z opatrovnického spisu S. M., vedeného u Okresního soudu v Pelhřimově pod spisovou značkou P 155/86, lze zjistit, že rozhodnutím tohoto soudu z 30. 8. 1986, č. j. Nc 403/86-17, byl S. M. zbaven způsobilosti k právním úkonům a rozhodnutím téhož soudu z 30. 9.1986 byl jmenovanému ustanoven opatrovníkem bývalý Městský národní výbor v R.

V řízení o vyslovení přípustnosti převzetí v ústavu zdravotnické péče, nemá-li ten, kdo byl ústavem převzat, jiného zástupce, ustanoví mu soud ve smyslu ustanovení § 191b odst. 2 o. s. ř. pro toto řízení opatrovníka.

Jak je shora uvedeno, S. M. je osoba zbavená způsobilosti k právním úkonům, které byl již ve smyslu ustanovení § 192 odst. 1 o. s. ř. ustanoven opatrovník, a to podle ustanovení § 27 odst. 3 o. z. Tímto opatrovníkem je zastoupen i pro toto řízení, a proto je nadbytečné ustanovovat opatrovníka pro řízení podle ustanovení § 191b odst. 2 o. s. ř. Proto odvolací soud usnesení soudu prvního stupně změnil ve výroku o opatrovníku tak, že se opatrovník jmenovanému pro toto řízení neustanovuje.

Pokud jsou důvody k tomu, aby Městský úřad v R. napříště funkci opatrovníka, ustanoveného podle § 27 odst. 3 o. z., nevykonával (např. proto, že obec, v níž S. M. bydlí, je nyní samostatnou obcí s vlastním místním úřadem), bylo by možné požádat opatrovnický soud o provedeni změny ve funkci opatrovníka v řízení podle ustanovení § 192 o. s. ř.