Usnesení Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 02.12.1986, sp. zn. Ndv 9/86, ECLI:CZ:NS:1986:NDV.9.1986.1

Právní věta:

Za rozhodující okamžik pro určení soudní příslušnosti k řízení o trestných činech příslušníků ozbrojených sil a ozbrojených sborů, kteří konají službu u součásti, pro kterou byl zřízen vojenský soud ve smyslu § 19 odst. 1 tr. ř., se považuje doba podání obžaloby. Je-li obžaloba podána po ukončení služebního poměru vojáka základní služby u součásti, pro kterou byl zřízen vojenský soud, neposuzuje se soudní příslušnost podle § 19 odst. 1 tr. ř., ale podle § 18 tr. ř.

Soud: Nejvyšší soud ČSSR
Datum rozhodnutí: 02.12.1986
Spisová značka: Ndv 9/86
Číslo rozhodnutí: 22
Rok: 1988
Sešit: 4-5
Typ rozhodnutí: Usnesení
Heslo: Příslušnost soudu
Předpisy: 141/1961 Sb. § 18
§ 19 odst. 1
Druh: Rozhodnutí ve věcech trestních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 22

Za rozhodující okamžik pro určení soudní příslušnosti k řízení o trestných činech příslušníků ozbrojených sil a ozbrojených sborů, kteří konají službu u součásti, pro kterou byl zřízen vojenský soud ve smyslu § 19 odst. 1 tr. ř., se považuje doba podání obžaloby. Je-li obžaloba podána po ukončení služebního poměru vojáka základní služby u součásti, pro kterou byl zřízen vojenský soud, neposuzuje se soudní příslušnost podle § 19 odst. 1 tr. ř., ale podle § 18 tr. ř.

(Usnesení Nejvyššího soudu ČSSR z 2. 12. 1986 sp. zn. Ndv 9/86.)

Z odůvodnění:

Na svob. z. sl. P. V. podal dne 26. 9. 1986 u vojenského obvodového soudu Bratislava obžalobu vojenský obvodový prokurátor v Bratislavě pro pokus trestného činu neoprávněného používání cizího motorového vozidla ve formě spolupachatelství podle § 8 odst. 1, § 9 odst. 2, § 209a odst. 1 tr. zák., protože dne 22. 6. 1986 kolem 07.00 hod. v obci Kalinkovo, okr. Bratislava-vidiek, společně s dalším občanem v úmyslu odvézt se z Kalinkova do Dunajské Lučné násilím vnikli před kulturním domem do zaparkovaného osobního motorového vozidla VAZ 2101 BHB 67-76, které je majetkem MVDr. A. K., pokusili se je nastartovat spojením kabelů a roztlačením, což se jim nepodařilo, a z místa odešli.

Vojenský obvodový soud Bratislava podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. ř. postoupil z důvodu výlučné příslušnosti trestní věc vojenskému obvodovému soudu v Plzni.

Vojenský obvodový soud Plzeň usnesením vyslovil svou nepříslušnost poukazem na propuštění obžalovaného do zálohy dne 25. 9. 1986.

Podle § 19 odst. 1 tr. ř. o trestných činech příslušníků ozbrojených sil a ozbrojených sborů, kteří konají službu u součásti, pro kterou je zřízen vojenský soud, koná řízení tento soud. Toto ustanovení je v poměru speciality k ustanovení § 18 odst. 1 tr. ř. a místní příslušnost vojenských soudě podle § 18 tr. ř. přichází v úvahu pouze u osob, které nemá na mysli ustanovení § 19 odst. 1 tr. ř.

Nejvyšší soud ČSSR zjistil z obsahu trestního spisu, že vojenský obvodový soud Bratislava postupoval v rozporu se zásadou § 2 odst. 5 tr. ř. a nezjistil důsledně skutečný stav věci, který by byl podkladem pro stanovení příslu