Rozhodnutí Nejvyššího soudu SSR ze dne 23.10.1986, sp. zn. 6 Tz 73/86, ECLI:CZ:NS:1986:6.TZ.73.1986.1

Právní věta:

Skutočnosť, že môžu vzniknúť pochybnosti o správnosti rozsudku, nemôže byť prekážkou, aby odvolací súd vzal v zmysle § 250 odst. 4 Tr. por. na vedomie, že osoba, ktorá podala odvolanie, vzala odvolanie späť.

Soud: Nejvyšší soud SSR
Datum rozhodnutí: 23.10.1986
Spisová značka: 6 Tz 73/86
Číslo rozhodnutí: 49
Rok: 1987
Sešit: 7-8
Typ rozhodnutí: Rozhodnutí
Heslo: Odvolání
Předpisy: 140/1961 Sb. § 88 141/1961 Sb. § 250 odst. 4
Druh: Rozhodnutí ve věcech trestních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 49

Skutočnosť, že môžu vzniknúť pochybnosti o správnosti rozsudku, nemôže byť prekážkou, aby odvolací súd vzal v zmysle § 250 odst. 4 Tr. por. na vedomie, že osoba, ktorá podala odvolanie, vzala odvolanie späť.

(Rozhodnutie Najvyššieho súdu SSR z 23. 10. 1986 sp. zn. 6 Tz 73/86.)

Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil právoplatný rozsudok Okresného súdu v Dunajskej Strede zo 16. apríla 1986 sp. zn. 2 T 92/86 a tomuto súdu nariadil, aby vec obvineného L. M. znovu prejednal a rozhodol.

Z odôvodnenia:

Generálny prokurátor Slovenskej socialistickej republiky podal 22. septembra 1986 sťažnosť pre porušenie zákona proti rozsudku Okresného súdu v Dunajskej Strede z 15. apríla 1986 sp. zn. 2 T 92/86.

Okrem iného vytkol, že Krajský súd v Bratislave napriek upozorneniu intervenujúceho prokurátora, že súd prvého stupňa z právneho hľadiska nesprávne posúdil skutok obvineného, zobral na vedomie, že obvinený vzal odvolanie späť. Skutočnosť, že skutok bol nesprávne posúdený, bola prekážkou v zmysle ustanovenia § 250 odst. 4 Tr. por., aby súd mohol zobrať na vedomie späťvzatie odvolania.

Najvyšší súd SSR preskúmal na podklade sťažnosti pre porušenie zákona správnosť všetkých výrokov napadnutého rozsudku, ako aj konania, ktoré mu predchádzalo a zistil, že zákon bol porušený.

Najvyšší súd SSR sa nestotožnil s názorom obsiahnutým v sťažnosti pre porušenie zákona, že bol zákon porušený aj uznesením odvolacieho súdu, ktorým zobral na vedomie späťvzatie odvolania obvineným. Skutočnosť, že možno mať pochybnosti o správnosti právneho posúdenia skutku, sama osebe nezakladá prekážku predpokladanú v ustanovení § 250 odst. 4 Tr. por., ktorá by bránila zobrať na vedomie späťvzatie odvolania odvolateľom, prípadne odvolanie prokurátora nadriadeným prokurátorom.