Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 31.07.1985, sp. zn. 3 To 9/85, ECLI:CZ:NS:1985:3.TO.9.1985.1

Právní věta:

Nárok státu na zaplacení daně není nárokem na náhradu škody způsobené trestným činem zkrácení daně, ale nárokem vyplývajícím přímo ze zákona. Nejde proto o nárok, který by mohla příslušná finanční správa uplatňovat podle § 43 odst. 2 tr. ř. v trestním řízení.

Soud: Nejvyšší soud České soc. rep.
Datum rozhodnutí: 31.07.1985
Spisová značka: 3 To 9/85
Číslo rozhodnutí: 34
Rok: 1987
Sešit: 4-5
Typ rozhodnutí: Rozhodnutí
Heslo: Adhezní řízení
Předpisy: 140/1961 Sb. § 148 141/1961 Sb. § 43 odst. 1
§ 43 odst. 2
Druh: Rozhodnutí ve věcech trestních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 34

Nárok státu na zaplacení daně není nárokem na náhradu škody způsobené trestným činem zkrácení daně, ale nárokem vyplývajícím přímo ze zákona. Nejde proto o nárok, který by mohla příslušná finanční správa uplatňovat podle § 43 odst. 2 tr. ř. v trestním řízení.

(Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR z 31. 7. 1985 sp. zn. 3 To 9/85.)

K odvolání krajského prokurátora a obžalovaného V. K. proti rozsudku krajského soudu v Plzni ze dne 3. dubna 1985 sp. zn. 1 T 25/83 Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek soudu prvního stupně v celém rozsahu a obžalovaného V. K. uznal kromě jiného vinným trestným činem zkrácení daně podle § 148 odst. 1 tr. zák., jehož se dopustil tím, že v době od 1. prosince 1977 do 31. března 1979 u svého zaměstnavatele společného zemědělského podniku Agrostav Praha vykazoval svoje pracovní výkony při čerpacích zkouškách vodních zdrojů tak, že je rozepisoval i na J. H. a J. M., kteří ve skutečnosti žádné práce nevykonávali, a tím kromě jiného dosáhl toho, že mu byla vyměřena daň ze mzdy nižší o 4565,- Kčs, než mu ve skutečnosti měla být vyměřena. Nejvyšší soud ČSR dále rozhodl o vině V. K. dalšími trestnými činy a o vině dalšího obžalovaného, o trestech a náhradě škody. K výroku rozsudku krajského soudu, jímž byl obžalovaný V. K. podle § 228 odst. 1 tr. ř. zavázán nahradit obvodní finanční správě pro Prahu 8 a 9 částku 4565,- Kčs, Nejvyšší soud ČSR v odůvodnění uvedl:

Z odůvodnění:

Nesprávný je výrok, podle něhož je obžalovaný V. K. povinen zaplatit obvodní finanční správě pro Prahu 8 a 9 částku 4565,- Kčs. Tento výrok má podklad ve výroku o vině obžalovaného trestním činem zkrácení daně podle § 148 odst. 1 tr. zák. Nárok státu na zaplacení daně však není nárokem na náhradu škody způsobené trestným činem, nýbrž nárokem vyplývajícím v daném případě přímo ze zákona č. 76/1952 Sb. Nejde proto o nárok, který by mohla obvodní finanční správa uplatňovat podle § 43 odst. 2 tr. ř. v adhézním řízení. Obvodní finanční správě přísluší práva poškozeného jen v rozsahu upraveném v § 43 odst. 1 tr. ř. O nároku uplatněném podle § 43 odst. 2 tr. ř. neměl krajský soud vůbec rozhodovat, a to ani výrokem podle § 229 odst. 1 tr. ř., ale měl analogicky podle § 206 odst. 3 tr. ř. již na počátku hlavního líčení vyslovit, že obvodní finanční správa nemůže nárok státu na zaplacení daně uplatňovat v trestním řízení.

O nároku uplatněném obvodní finanční správou pro Prahu 8 a 9 Nejvyšší soud ČSR proto nerozhodoval.