Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 03.03.1983, sp. zn. Ndv 3/83, ECLI:CZ:NS:1983:NDV.3.1983.1

Právní věta:

I. Mezi důležité důvody pro odnětí a přikázání věci ve smyslu § 25 odst. 1 tr. ř. patří i vyloučení všech soudců příslušného soudu z rozhodování. II. Podle § 25 odst. 2 tr. ř. se nepostupuje v těch případech, kdy Nejvyšší soud ČSSR rozhoduje o odnětí a přikázání věci patřící do kompetence vojenských soudů, které jsou federálními orgány.

Soud: Nejvyšší soud ČSSR
Datum rozhodnutí: 03.03.1983
Spisová značka: Ndv 3/83
Číslo rozhodnutí: 7
Rok: 1984
Sešit: 1
Typ rozhodnutí: Rozhodnutí
Heslo: Odnětí a přikázání věci, Pravomoc soudu vojenského
Předpisy: 141/1961 Sb. § 25 odst. 2
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Z odůvodnění:

Vyšší vojenský prokurátor podal obžalobu na P. G. u vojenského obvodního soudu se sídlem v SSR pro trestný čin křivého obvinění podle § 174 odst. 1 tr. zák. a trestný čin útoku na státní orgán a orgán společenské organizace podle § 154 odst. 2 tr. zák. Trestná činnost obviněného spočívá podle obžaloby v tom, že 1. nepravdivě obvinil kpt. S., který byl pověřen velitelem vojenského útvaru vyhledáváním jeho trestné činnosti, že vyhrožováním donutil některé z osob podávajících vysvětlení podle § 158 odst. 3 tr. ř., aby vypovídaly lživě v jeho neprospěch; 2. po vyhlášení usnesení vyššího vojenského soudu, jímž bylo podle § 256 tr. ř. jeho odvolání zamítnuto jako neodůvodněné, pronesl urážlivé výroky na adresu vyššího vojenského soudu a vojenského obvodového soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Náčelník vojenského obvodového soudu předložil Nejvyššímu soudu ČSSR prostřednictvím vyššího vojenského soudu požadavek, aby podle § 25 odst. 2 tr. ř. byla uvedená věc odňata vojenskému obvodovému soudu a přikázána k projednání vojenskému obvodovému soudu v obvodu jiného vyššího vojenského soudu se sídlem v ČSR. V odůvodnění poukázal na to, že obžalovaný pronášel urážlivé výroky na adresu soudců vyššího vojenského soudu a vojenského obvodového soudu, a proto by projednání věci před těmito soudy bylo nevhodné.

Generální prokurátor ČSSR navrhl, aby věc byla odňata příslušnému vojenskému obvodovému soudu a přikázána vojenskému obvodovému soudu v obvodu jiného vyššího vojenského soudu.

Podle § 25 odst. 1 tr. ř. může být věc z důležitých důvodů příslušnému soudu odňata a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Mezi důvody delegace, jež se opírají o požadavek zabezpečení objektivity soudního řízení, spravedlivého a přesvědčivého rozhodnutí lze zahrnout i případy vyloučení všech soudců příslušného soudu z rozhodování. Obžalovaný pronesl na adresu soudů výroky, které obžaloba hodnotí jako trestný čin, a je v zájmu věci, aby nejen všichni soudci vyššího vojenského soudu, ale i soudci vojenských obvodových soudů v obvodu vyššího vojenského soudu byli z dalšího rozhodování vyloučeni, a tak byly zabezpečeny základní zásady trestního řízení uvedené zejména v § 2 odst. 5, 6 tr. ř. Proto byla trestní věc odňata příslušnému soudu a přikázána k projednání jinému soudu téhož druhu a stupně v obvodu jiného vyššího vojenského soudu.

Pokud bylo navrženo, aby bylo postupováno podle ustanovení § 25 odst. 2 tr. ř., které odpovídá federativnímu uspořádání státu, nebylo třeba činit žádné opatření. Podle § 25 odst. 2 tr. ř. postupují jen nejvyšší soudy republik na úseku obecného soudnictví; vojenské soudy jsou orgány federace, a proto postup podle § 25 odst. 2 tr. ř. nepřichází u nich v úvahu.