Stanovisko Nejvyššího soudu ČSR ze dne 30.03.1978, sp. zn. Tpj 38/78, ECLI:CZ:NS:1978:TPJ.38.1978.1

Právní věta:

Je-li řízení o některém z trestných činů (přečinů) obviněného vyloučeno ze společného řízení a obviněný je pravomocně uznán vinným, je povinen nahradit státu náklady trestního řízení samostatně jak v původní, tak i ve vyloučené trestní věci.

Soud: Nejvyšší soud České soc. rep.
Datum rozhodnutí: 30.03.1978
Spisová značka: Tpj 38/78
Číslo rozhodnutí: 47
Rok: 1979
Sešit: 7-8
Typ rozhodnutí: Stanovisko
Heslo: Náklady řízení trestního
Předpisy: 141/1961 Sb. § 152 odst. 1
§ 156
Druh: Rozhodnutí ve věcech trestních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 47/1979 sb. rozh.

Je-li řízení o některém z trestných činů (přečinů) obviněného vyloučeno ze společného řízení a obviněný je pravomocně uznán vinným, je povinen nahradit státu náklady trestního řízení samostatně jak v původní, tak i ve vyloučené trestní věci.

(Stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu ČSR ze dne 30. 3. 1978 sp. zn. Tpj 38/78.)

Z odůvodnění:

Z ustanovení § 152 odst. 1 tr. ř. vyplývá, že obžalovaný je povinen nahradit státu náklady spojené s výkonem vazby, trestu a paušální částkou ostatní náklady, jež nese stát, a to byl-li pravomocně uznán vinným. Podle ustanovení § 156 tr. ř. jestliže náklady stanovené paušální částkou nebyly zaplaceny kolkovými známkami, rozhodne o povinnosti k jejich náhradě po právní moci rozsudku předseda senátu soudu prvního stupně.

Z toho lze dovodit, že trestní řád jednoznačně váže povinnost k náhradě nákladů trestního řízení na pravomocný odsuzující rozsudek (trestní příkaz) a nikoli na počet podaných obžalob (návrhů na potrestání). Proto je třeba rozhodnout o povinnosti k náhradě těchto nákladů samostatně v případě každého pravomocného odsuzujícího rozsudku, i když bylo původně vedeno u obviněného společné řízení pro více trestných činů nebo přečinů a nakonec došlo k vyloučení řízení o některém z nich ze společného řízení.