Rozsudek Okresní soud v Novém Jičíně ze dne 18.03.1975, sp. zn. 4 T 61/75, ECLI:CZ:OSNJ:1975:4.T.61.1975.1

Právní věta:

K předpokladům přijetí záruky společenské organizace za nápravu obžalovaného.

Soud: Okresní soud v Novém Jičíně
Datum rozhodnutí: 18.03.1975
Spisová značka: 4 T 61/75
Číslo rozhodnutí: 37
Rok: 1976
Sešit: 4-5
Typ rozhodnutí: Rozsudek
Heslo: Záruka společenské organizace
Předpisy: 140/1961 Sb. § 58 odst. 1 písm. b 141/1961 Sb. § 4 odst. 1
Druh: Rozhodnutí ve věcech trestních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 37/1976 sb. rozh.

K předpokladům přijetí záruky společenské organizace za nápravu obžalovaného.

(Rozsudek okresního soudu v Novém Jičíně z 18. 3. 1975 sp. zn. 4 T 61/75.)

Rozsudkem okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 18. 3. 1975 sp. zn. 4 T 61/75 byl obžalovaný S. D. uznán vinným trestnými činy neoprávněného užívání cizího motorového vozidla podle § 209a odst. 1 tr. zák., opilství podle § 201 tr. zák. a útoku na veřejného činitele podle § 156 odst. 1 písm. a), odst. 2 tr. zák., kterých se dopustil tak, že dne 8. 12. 1974 jako řidič osobního auta značky Volha SPZ NJ 69-50 Komunálního podniku místního hospodářství v Příboře

a/ v dopoledních hodinách odjel s přiděleným vozidlem do Nového Jičína na křtiny neteře, aniž jízdu řádně vykázal v jízdním příkaze, a v odpoledních hodinách se vrátil zpět;

b/ v odpoledních hodinách řídil toto vozidlo z Nového Jičína do Příbora po předchozím požití většího množství alkoholických nápojů a při jízdě ohrožoval ostatní účastníky silničního provozu;

c/ v Příboře po zadržení se vůči příslušníku VB podpor. F. B., jenž proti němu služebně zakročoval, choval nepřístojně, sprostě mu nadával a vyhrožoval mu.

Za to byl obžalovaný odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku, jehož výkon mu byl se zřetelem k záruce ZV ROH Komunálního podniku místního hospodářství v Příboře podle § 58 odst. 1 písm. b) a § 59 odst. 1 tr. zák. podmíněně odložen na zkušební dobu dvou roků. Podle § 59 odst. 2 tr. zák. byl obžalovanému uložen na celou zkušební dobu zákaz nadměrně požívat alkoholické nápoje. Dále byl obžalovanému uložen trest zákazu řízení motorových vozidel na dobu tří roků.

Z odůvodnění:

K výroku o trestu okresní soud v odůvodnění uvedl:

Obžalovaný pochází z dělnické rodiny. Je ženatý, otcem 2 dětí, o které se vzorně stará. Vede spořádaný rodinný život, dosud vedl řádný život pracujícího člověka, pouze se mu vytýká, že ve zvýšené míře požívá alkoholické nápoje. Je vyučen zámečníkem, do spáchání trestných činů pracoval jako dispečer v dopravě a řidič, potom vyl přeřazen na manuální práci. Pracovní morálka je dobrá. Zastával funkci předsedy ZV ROH, které se po spáchání trestných činů vzdal. Je také členem OVOS v Novém Jičíně. Funkce vykonával obětavě. Záruka za nápravu obžalovaného nabídnutá ZV ROH Komunálního podniku místního hospodářství v Příboře byla projednána v kolektivu dílny, kterého je teď obžalovaný členem. Kolektiv byl seznámen s trestnou činností obžalovaného, který při tom projevil před kolektivem lítost a snahu odčinit svou trestnou činnost řádnou prací. Pracovní kolektiv, který soutěží o titul BSP, hodnotil dosavadní život a chování obžalovaného, jeho vztah k práci a k společnosti a přes poměrnou závažnost trestné činnosti dospěl k názoru, že obžalovaného lze napravit působením pracovního kolektivu. Zavázal se, že bude jednou měsíčně hodnotit pracovní úsilí obžalovaného i jeho chování na pracovišti i mimo něj. Každý eventuální nový poklesek obžalovaného oznámí příslušným orgánům. Soud proto přijal záruku ROH a výkon uloženého trestu odnětí svobody podmíněně odložil na přiměřenou zkušební dobu v přesvědčení, že působení hrozby výkonem trestu spolu s výchovným vlivem kolektivu pracujících postačí k nápravě obžalovaného. Vzhledem k tomu, že příčinou trestné činnosti bylo též požití alkoholického nápoje a že obžalovaný podle provedených důkazů požívá ve zvýšené míře alkoholické nápoje, uložil soud obžalovanému zákaz nadměrně požívat ve zkušební době alkoholické nápoje. Kontrolu tohoto zákazu bude provádět také za pomoci pracovního kolektivu, který převzal záruku za nápravu obžalovaného.