Rozsudek Nejvyššího soudu SSR ze dne 27.08.1974, sp. zn. 3 Cz 21/74, ECLI:CZ:NS:1974:3.CZ.21.1974.1

Právní věta:

Nárok na podporu pri ošetrovaní chorého člena rodiny patrí pracovníkovi za prvé tri pracovné dni (§ 25 ods. 3 zákona č. 54/1975 Zb. v znení zákona č. 87/1968 Zb.) v ktorých podla potvrdenia lekára trvala potreba ošetrovania inou osobou, a nie za ktorékolvek tri pracovné dni z celkového počtu dní, v ktorých táto potreba ošetrovania trvala.

Soud: Nejvyšší soud SSR
Datum rozhodnutí: 27.08.1974
Spisová značka: 3 Cz 21/74
Číslo rozhodnutí: 8
Rok: 1976
Sešit: 2-3
Typ rozhodnutí: Rozsudek
Heslo: Nemocenská
Předpisy: 54/1956 Sb. § 25
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Krajský súd v Banskej Bystrici uznesením zrušil platobný výmer Krajskej správy nemocenského poistenia v B. B., ktorým odporca predpísal navrhujúcej hospodárskej organizácii k náhrade preplatok vzniklý na dávkach nemocenského poistenia vyplatených pracovníkovi A. H. v sume 94 Kčs. Bol toho názoru, že zdravotný stav manželky tohoto pracovníka vyžadoval po pôrode celodennú starostlivosť v dňoch 15. až 19. 8. 1968 a že mu preto prislúchala podpora pri ošetrovaní člena rodiny aj po prvých dvoch dňoch (15. a 16. 8. 1968), v ktorých opateru manželky a detí zabezpečovala iná osoba.

Najvyšší súd SSR rozhodol o sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, tak že uvedeným uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici bol porušený zákon.

Z odôvodnenia:

Pri dávke, na ktorú vzniká nárok z dôvodu uvedeného v ustanovení § 25 odst. 1 bod 2 písm. c) zákona č. 54/1956 Zb., o nemocenskom poistení 1), ide o pomoc spoločnosti pracovníkovi, ktorý z príčin predpokladaných zákonom nemôže po kratší čas pracovať.

Podľa ustanovenia § 40 vyhlášky č. 143/1965 Zb. pre určenie, výpočet, poskytovanie a výplatu podpory pri ošetrovaní člena rodiny platia obdobne ustanovenia ako pri nemocenskom s tým, že skutočnosti, ktoré sa zisťujú ku dňu vzniku pracovnej neschopnosti, sa tu zisťujú ku dňu vzniku potreby ošetrovania člena rodiny.

Ak sa teda skutočnosti týkajúce sa nároku na nemocenské zisťujú ku dňu vzniku pracovnej neschopnosti, potom pri dávkach poskytovaných pri ošetrovaní člena rodiny zisťujú sa tieto skutočnosti ku dňu vzniku objektívnej potreby ošetrovania člena rodiny, a to ku dňu určenému lekárom a nie od toho dňa, od ktorého považoval túto potrebu za odôvodnenú sám pracovník.

V prejednávanej veci však navrhujúca organizácia poskytla pracovníkovi a. H. dávky pri ošetrovaní manželky po pôrode 15. 8. 1968 za dni 17. do 19. 8. 1968, teda nie za prvé tri dni ( § 25 odst. 3 zákona č. 54/1956 Zb.) tohto ošetrovania. Bolo však treba počítať uvedené tri pracovné dni, počas ktorých mal pracovník A. H. nárok na podporu pri ošetrovaní člena rodiny, od 15. 8. 1968, takže tretím nárokovým dňom na dávku bol 17. 8. 1968; na výplatu dávky aj za dni 18. a 19. 8. 1968 nebol však zákonný podklad.

Uvedeným rozhodnutím Krajského súdu v Banskej Bystrici, ktorý vychádzal z iného právneho názoru, bol preto porušený zákon v ustanovení § 25 zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení.

1) v znení zákonov č. 16/1959, č. 58/1964, č. 65/1965, č. 67/1968, č. 88/1968, č. 98/1971 a č. 99/1972 Zb.