Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 17.04.1974, sp. zn. 8 Co 13/74, ECLI:CZ:KSUL:1974:8.CO.13.1974.1

Právní věta:

Zastoupení účastníka občanského soudního řízení zástupcem, který není advokátem advokátní poradny, za úplatu odporuje pravidlům socialistického soužití (§ 27 odst. 2 o. s. ř.) a soud rozhodne, že je nepřipouští.

Soud: Krajský soud v Ústí nad Labem
Datum rozhodnutí: 17.04.1974
Spisová značka: 8 Co 13/74
Číslo rozhodnutí: 67
Rok: 1974
Sešit: 9
Typ rozhodnutí: Usnesení
Heslo: Advokacie, Advokáti, Řízení před soudem, Zastoupení
Předpisy: 99/1963 Sb. § 27 odst. 2
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 67/1974 sb. rozh.

Zastoupení účastníka občanského soudního řízení zástupcem, který není advokátem advokátní poradny, za úplatu odporuje pravidlům socialistického soužití ( § 27 odst. 2 o. s. ř.) a soud rozhodne, že je nepřipouští.

(Usnesení krajského soudu v Ústí nad Labem ze 17. 4. 1974, 8 Co 13/74.)

V projednávané věci žalobce poté, kdy vypověděl plnou moc advokátovi, zmocnil k zastupování JUDr. F. K., důchodce, zaměstnaného ještě u n. p. Ch. v M.

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v řízení o odvolání proti rozsudku soudu prvního stupně usnesením tak, že zastoupení nepřipustil, když v řízení vyšlo najevo, že uvedený zástupce zastupuje žalobce za úplatu.

Z odůvodnění:

Chce-li účastník občanského soudního řízení být v tomto řízení zastoupen zástupcem a nezvolí-li k zastupování advokáta advokátní organizace nebo odborovou či družstevní organizaci, jejímž je členem, může pověřit zastupováním kteréhokoliv občana. Takový občan může v řízení na základě plné moci vystupovat jako zástupce za předpokladu, že má způsobilost k právním úkonům a že jeho zástupčí činnost neodporuje pravidlům socialistického soužití.

Podle výslovného ustanovení § 137 o. s. ř. náleží odměna za zastoupení v občanském soudním řízení jen tehdy, je-li zástupcem advokát. Advokátní poradna je totiž výlučnou organizací, jíž je svěřeno poskytování kvalifikované právní pomoci za úplatu ve smyslu ustanovení § 321 a násl. o. z.

Zástupce žalobce v projednávané věci však při vyčíslení nákladů řízení žalobce požadoval i náhradu úplaty za zastupování žalobce jím samotným, a to částkou 500 Kčs.

Neobstojí odkaz zástupce žalobce na to, že zastoupení za úplatu poskytl jako občanskou výpomoc. Podle ustanovení § 384 odst. 1 o. z. jde o občanskou výpomoc, jestliže občan pro jiného občana na jeho žádost provede nějakou práci, poskytne mu půjčku anebo mu jinak vypomůže, avšak podle ustanovení § 384 odst. 2 o. z. musí být poskytnutí občanské výpomoci v souladu s pravidly socialistického soužití.

Jestliže toto zastoupení nemůže být připuštěno vzhledem k ustanovení § 27 odst. 2 o. s. ř., nemůže jít tedy o občanskou výpomoc, která by byla v souladu s pravidly socialistického soužití. Jde totiž o zastupování za úplatu osobou, která není advokátem advokátní organizace, tedy o obstarání zdroje příjmu soukromou výdělečnou činností, jež není v souladu se zájmy socialistického hospodářství, a není proto ani v souladu s pravidly socialistického soužití.

Proto krajský soud rozhodl, že zastoupení žalobce uvedeným zástupcem nepřipouští ( § 27 odst. 2 o. s. ř.).