Aktuální vydání 5/2021

Číslo: 5/2021 · Ročník: LXXIII

Obsah vydání 5/2021

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

25/2021 Nahrazení vazby peněžitou zárukou

Datum: 05.12.2018 · Sbírkové č.: 25/2021 · Sp. zn.: 7 To 139/2018 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 5/2021 · Strana: 673 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §73a odst.2 písm.a); 141/1961 Sb.: §73a odst.5; 141/1961 Sb.: §73a odst.1; JUD33626CZ I. ÚS 470/05;

26/2021 Vyloučení soudce

Datum: 25.05.2020 · Sbírkové č.: 26/2021 · Sp. zn.: 3 To 35/2020 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 5/2021 · Strana: 680 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §30; 141/1961 Sb.: §31; JUD442538CZ III. ÚS 329/20 - 1;

27/2021 Evropský zatýkací rozkaz

Datum: 25.06.2020 · Sbírkové č.: 27/2021 · Sp. zn.: 14 To 60/2020 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 5/2021 · Strana: 686 · Vztah k předpisu: 104/2013 Sb.: §205 odst.2; JUD33615CZ Pl. ÚS 66/04; JUD376101CZ Tpjn 301/2017;

28/2021 Provedení zahraničního obchodu s vojenským materiálem bez povolení nebo licence, Vojenský materiál; Zavinění, úmysl; Zabrání věci, zúčastněná osoba

Datum: 25.11.2020 · Sbírkové č.: 28/2021 · Sp. zn.: 5 Tdo 1147/2020 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2021 · Strana: 692 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §42; 40/2009 Sb.: §15; 40/2009 Sb.: §101; 40/2009 Sb.: §265 odst.1; 40/2009 Sb.: §265; JUD436227CZ II. ÚS 807/19 - 1; JUD31028CZ Pl. ÚS 15/93; JUD144940CZ 5 Tdo 598/2008; JUD194908CZ 5 Tdo 848/2010; JUD279911CZ 5 Tdo 1266/2014; JUD280542CZ 6 Tdo 1112/2014;

29/2021 Usmrcení z nedbalosti, Porušení důležité povinnosti, Trestná činnost v dopravě

Datum: 27.03.2019 · Sbírkové č.: 29/2021 · Sp. zn.: 7 Tdo 46/2019 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2021 · Strana: 723 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §143 odst.2; 40/2009 Sb.: §143 odst.1; JUD323709CZ 15 Tdo 944/2015;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

39/2021 Datové schránky, Zápis do veřejného rejstříku [Veřejný rejstřík (zápis & výmaz) (o. z.)], Společenství vlastníků jednotek

Datum: 27.10.2020 · Sbírkové č.: 39/2021 · Sp. zn.: 27 Cdo 143/2020 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2021 · Strana: 733 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §21 odst.1 písm.a); 300/2008 Sb.: §5; 300/2008 Sb.: §18 odst.2; 304/2013 Sb.: §22; 304/2013 Sb.: §120; JUD251155CZ 33 Cdo 2743/2013; JUD342752CZ Plsn 1/2015;

40/2021 Předběžné opatření, Náhrada škody

Datum: 22.07.2020 · Sbírkové č.: 40/2021 · Sp. zn.: 23 Cdo 1619/2019 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2021 · Strana: 741 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §77a odst.1; 99/1963 Sb.: §109 odst.1 písm.b); JUD33810CZ III. ÚS 10/06; JUD246087CZ I. ÚS 2881/12 - 1; JUD310093CZ II. ÚS 3856/14 - 1; JUD1200CZ Cpj 87/70; JUD37995CZ 21 Cdo 300/2001; JUD190448CZ 21 Cdo 373/2003; JUD93313CZ 25 Cdo 818/2005; JUD100929CZ 33 Odo 1187/2005; JUD133474CZ 25 Cdo 504/2006; JUD146745CZ 25 Cdo 231/2007; JUD153260CZ 20 Cdo 5478/2007; JUD203187CZ 25 Cdo 4313/2008; JUD203683CZ 22 Cdo 5039/2008; JUD194989CZ 28 Cdo 3471/2009; JUD190888CZ 28 Cdo 4410/2010; JUD217575CZ 26 Cdo 3297/2011; JUD237615CZ 29 Cdo 2543/2011; JUD227129CZ 23 Cdo 2416/2012; JUD242000CZ 25 Cdo 2566/2012; JUD242271CZ 29 Cdo 2376/2013; JUD276826CZ 21 Cdo 3466/2013; JUD262067CZ 23 Cdo 1453/2014; JUD267798CZ 28 Cdo 1280/2014; JUD281757CZ 23 Cdo 4905/2014; JUD312841CZ 28 Cdo 1315/2015; JUD317698CZ 22 Cdo 3814/2015; JUD361819CZ 23 Cdo 2159/2015;

41/2021 Odpovědnost státu za škodu, Ochrana osobnosti

Datum: 25.06.2020 · Sbírkové č.: 41/2021 · Sp. zn.: 25 Cdo 1304/2019 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2021 · Strana: 757 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §11; 40/1964 Sb.: §13; 82/1998 Sb.: §13 odst.1; JUD103486CZ III. ÚS 346/06 - 1; JUD314217CZ I. ÚS 845/14 - 1; JUD318332CZ I. ÚS 1965/15 - 1; JUD376239CZ I. ÚS 4022/17 - 1; JUD21445CZ Zm I 576/26; JUD27796CZ Zm II 265/35; JUD24497CZ 30 Cdo 1526/2000; JUD104072CZ 30 Cdo 332/2007; JUD104079CZ 30 Cdo 608/2007; JUD158323CZ 30 Cdo 4431/2007; JUD219180CZ 30 Cdo 3567/2010; JUD245777CZ 30 Cdo 2878/2012; JUD312394CZ 30 Cdo 965/2015; JUD374544CZ 30 Cdo 5848/2016;

42/2021 Správa (správce) společné věci (o. z.), Zastoupení, Běžný účet

Datum: 22.09.2020 · Sbírkové č.: 42/2021 · Sp. zn.: 22 Cdo 994/2020 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2021 · Strana: 767 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §22 odst.1; 40/1964 Sb.: §139 odst.2; 89/2012 Sb.: §436; 89/2012 Sb.: §1135; 89/2012 Sb.: §1400; 89/2012 Sb.: §2435; 89/2012 Sb.: §2662; JUD245438CZ I. ÚS 3191/13 - 1; JUD38492CZ 25 Cdo 2523/99; JUD26720CZ 35 Odo 801/2002; JUD86937CZ 22 Cdo 49/2004; JUD92868CZ 22 Cdo 2058/2005; JUD132698CZ 33 Odo 806/2006; JUD160533CZ 22 Cdo 4347/2007; JUD194946CZ 22 Cdo 4455/2008; JUD155085CZ 28 Cdo 1798/2009; JUD166550CZ 28 Cdo 3418/2009; JUD193464CZ 22 Cdo 2654/2009; JUD209545CZ 22 Cdo 3766/2011; JUD248882CZ 28 Cdo 2589/2013; JUD375792CZ 22 Cdo 2792/2016; JUD443274CZ 20 Cdo 900/2019;

43/2021 Spoluvlastnictví, Předkupní právo

Datum: 22.09.2020 · Sbírkové č.: 43/2021 · Sp. zn.: 22 Cdo 1738/2019 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2021 · Strana: 778 · Vztah k předpisu: 89/2012 Sb.: §1124 odst.1 do 31.12.2017;

44/2021 Společné jmění manželů

Datum: 09.12.2020 · Sbírkové č.: 44/2021 · Sp. zn.: 31 Cdo 2008/2020 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 5/2021 · Strana: 784 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §143 odst.1 písm.b); 40/1964 Sb.: §143 odst.1 písm.a); JUD369185CZ III. ÚS 3964/17 - 1; JUD1051CZ 8 Cz 36/69; JUD92904CZ 22 Cdo 2335/2005; JUD256850CZ 22 Cdo 3596/2006; JUD281204CZ 22 Cdo 1480/2013; JUD305495CZ 22 Cdo 3779/2014; JUD364648CZ 28 Cdo 4139/2017; JUD425113CZ 22 Cdo 428/2017;

45/2021 Odpovědnost státu za škodu [Odpovědnost státu za újmu], Náhrada škody

Datum: 09.12.2020 · Sbírkové č.: 45/2021 · Sp. zn.: 31 Cdo 2402/2020 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 5/2021 · Strana: 791 · Vztah k předpisu: 209/1992 Sb.: čl.6; 2/1993 Sb.: čl.38 odst.2; 82/1998 Sb.: §13 odst.1; 82/1998 Sb.: §31a; JUD342059CZ II. ÚS 3553/15 - 1; JUD354809CZ I. ÚS 2330/16 - 1; JUD358313CZ IV. ÚS 2800/16 - 1; JUD447224CZ IV. ÚS 214/20 - 1; JUD461803CZ II. ÚS 570/20 - 1; JUD10235CZ 2 Cdon 1363/96; JUD258176CZ 30 Cdo 1614/2009; JUD201868CZ Cpjn 206/2010; JUD257726CZ 30 Cdo 4336/2010; JUD251657CZ 30 Cdo 3271/2012; JUD241312CZ 30 Cdo 1436/2013; JUD276906CZ 30 Cdo 2018/2014; JUD312872CZ 30 Cdo 344/2014; JUD346030CZ 30 Cdo 5103/2015; JUD366679CZ 30 Cdo 4084/2016; JUD366785CZ 30 Cdo 1273/2016; JUD374496CZ 30 Cdo 1174/2016; JUD378518CZ 30 Cdo 2263/2016; JUD379249CZ 30 Cdo 2830/2016; JUD382972CZ 30 Cdo 6022/2016; JUD418643CZ 30 Cdo 5794/2016; JUD421310CZ 30 Cdo 1098/2017; JUD426614CZ 30 Cdo 4283/2017; JUD433571CZ 30 Cdo 924/2017; JUD439703CZ 30 Cdo 4487/2017; JUD451292CZ 30 Cdo 1414/2017; JUD435249CZ 30 Cdo 1912/2018;

46/2021 Nekalá soutěž

Datum: 29.07.2020 · Sbírkové č.: 46/2021 · Sp. zn.: 23 Cdo 3500/2019 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2021 · Strana: 810 · Vztah k předpisu: 110/1997 Sb.: §2 odst.1 písm.g); 89/2012 Sb.: §2976 odst.1; 58/2018 Sb.: §3 odst.4; JUD153622CZ C-44/01; JUD493914CZ C-356/04; JUD112543CZ I. ÚS 521/05; JUD33810CZ III. ÚS 10/06; JUD101599CZ I. ÚS 1589/07 - 1; JUD146980CZ III. ÚS 989/08; JUD218129CZ III. ÚS 3122/09 - 1; JUD209945CZ C-122/10; JUD31309CZ III. ÚS 176/96; JUD26836CZ 29 Odo 106/2001; JUD89549CZ 33 Odo 428/2003; JUD37616CZ 32 Odo 1318/2004; JUD100929CZ 33 Odo 1187/2005; JUD142163CZ 32 Cdo 4661/2007; JUD142489CZ 22 Cdo 2437/2008; JUD150142CZ 23 Cdo 4941/2008; JUD165132CZ 23 Cdo 1267/2008; JUD181176CZ 23 Cdo 1345/2009; JUD229228CZ 23 Cdo 3893/2010; JUD233292CZ 23 Cdo 4285/2010; JUD217575CZ 26 Cdo 3297/2011; JUD237615CZ 29 Cdo 2543/2011; JUD239917CZ 23 Cdo 2939/2011; JUD237688CZ 23 Cdo 3845/2012 - II.; JUD242029CZ 23 Cdo 2960/2012; JUD241361CZ 29 Cdo 2394/2013; JUD242271CZ 29 Cdo 2376/2013; JUD262067CZ 23 Cdo 1453/2014; JUD281757CZ 23 Cdo 4905/2014; JUD317698CZ 22 Cdo 3814/2015; JUD355902CZ 23 Cdo 5910/2016; JUD366564CZ 22 Cdo 1353/2016; JUD375018CZ 23 Cdo 2415/2017; JUD378473CZ 23 Cdo 4554/2017; JUD421367CZ 27 Cdo 1052/2018; 32006R1924 (EU): čl.3; 32011R1169 (EU): čl.7 odst.3;

47/2021 Reorganizace

Datum: 30.09.2020 · Sbírkové č.: 47/2021 · Sp. zn.: 29 NSČR 137/2018 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2021 · Strana: 827 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §148 odst.2; 182/2006 Sb.: §149 odst.1; 182/2006 Sb.: §150; 182/2006 Sb.: §151; 182/2006 Sb.: §316 odst.5; 182/2006 Sb.: §326 odst.1; 182/2006 Sb.: §326 odst.2; JUD146980CZ III. ÚS 989/08; JUD218129CZ III. ÚS 3122/09 - 1; JUD362759CZ III. ÚS 2849/17 - 1; JUD31230CZ Pl. ÚS - st. 1/96 - 1; JUD95577CZ 33 Odo 1285/2004; JUD158538CZ 30 Cdo 4389/2009; JUD191872CZ KSBR 27 INS 3089/2009, 29 NSČR 30/2010 - B - 34; JUD215129CZ KSOS 31 INS 12026/2010, 29 NSČR 32/2011 - B - 37; JUD237615CZ 29 Cdo 2543/2011; JUD386138CZ 29 NSČR 15/2016;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.