Vydání 4/2021

Číslo: 4/2021 · Ročník: LXXIII

Obsah vydání 4/2021

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Stanoviska

1/2021 Určení otcovství, Právní domněnka, Způsobilost procesní

Datum: 14.04.2021 · Sbírkové č.: 1/2021 · Sp. zn.: Cpjn 202/2020 · Typ: Stanovisko (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2021 · Strana: 503 · Vztah k předpisu: 104/1991 Sb.: čl.7 odst.1; 89/2012 Sb.: §777; 292/2013 Sb.: §416 odst.1; JUD180811CZ Pl. ÚS 15/09 - 2; JUD182629CZ 21 Cdo 298/2010; JUD226933CZ 30 Cdo 3430/2011 - II.; JUD328519CZ 21 Cdo 29/2014; JUD365598CZ 21 Cdo 1852/2017;

Rozhodnutí ve věcech trestních

19/2021 Krádež, Okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby

Datum: 16.03.2021 · Sbírkové č.: 19/2021 · Sp. zn.: 15 Tdo 110/2021 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 4/2021 · Strana: 519 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §17 písm.b); 40/2009 Sb.: §205 odst.4 písm.b); JUD232756CZ Tpjn 301/2012; JUD323709CZ 15 Tdo 944/2015; JUD483259CZ 6 Tdo 1330/2020; JUD495259CZ 4 Tdo 1255/2020; JUD509993CZ 7 Tdo 10/2021;

20/2021 Dotační podvod, Poškození finančních zájmů Evropské unie, Pokračování v trestném činu

Datum: 20.05.2020 · Sbírkové č.: 20/2021 · Sp. zn.: 5 To 10/2020 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 4/2021 · Strana: 540 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §116; 40/2009 Sb.: §212 odst.1; 40/2009 Sb.: §260 odst.1;

21/2021 Řízení o dovolání

Datum: 18.08.2020 · Sbírkové č.: 21/2021 · Sp. zn.: 6 Tdo 854/2020 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2021 · Strana: 548 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §265i odst.1 písm.a); JUD28739CZ 11 Tdo 245/2004; JUD91651CZ 11 Tdo 1509/2005; JUD97621CZ 11 Tdo 239/2007; JUD191959CZ 4 Tdo 1093/2010; JUD209494CZ 7 Tdo 1288/2011;

22/2021 Pytláctví

Datum: 24.09.2020 · Sbírkové č.: 22/2021 · Sp. zn.: 3 Tdo 340/2020 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2021 · Strana: 552 · Vztah k předpisu: 449/2001 Sb.: §45; 449/2001 Sb.: §46; 449/2001 Sb.: §48a; 40/2009 Sb.: §304; JUD238393CZ III. ÚS 1729/13 - 1; JUD231021CZ 4 Tdo 158/2013;

23/2021 Odměna advokáta, Advokátní tarif

Datum: 15.10.2020 · Sbírkové č.: 23/2021 · Sp. zn.: 1 Tmo 22/2020 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 4/2021 · Strana: 570 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §51a odst.7; 141/1961 Sb.: §151 odst.6; 141/1961 Sb.: §151 odst.3; 177/1996 Sb.: §12a odst.1; 177/1996 Sb.: §12a odst.2; 333/2020 Sb.; JUD351280CZ II. ÚS 2301/16 - 1; JUD376167CZ IV. ÚS 3103/17 - 1; JUD446262CZ IV. ÚS 680/20 - 1; JUD373024CZ 13 To 22/2017;

24/2021 Ohledání, Domovní prohlídka, Důkaz, Právo na spravedlivé soudní řízení

Datum: 15.04.2020 · Sbírkové č.: 24/2021 · Sp. zn.: 11 Tdo 1358/2019 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2021 · Strana: 576 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §82 odst.1; 141/1961 Sb.: §83; 141/1961 Sb.: §113 odst.1; 209/1992 Sb.: čl.6; JUD33109CZ III. ÚS 177/04; JUD168214CZ Pl. ÚS 3/09 - 1; JUD276722CZ I. ÚS 1677/13 - 1; JUD253567CZ III. ÚS 376/14 - 1; JUD249594CZ 11 Tdo 161/2014; JUD353908CZ 4 Tdo 376/2017; JUD355330CZ 6 Tz 3/2017; JUD443287CZ 11 Tdo 1122/2019;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

31/2021 Pozůstalost (o. z.), Zastavení řízení

Datum: 27.08.2020 · Sbírkové č.: 31/2021 · Sp. zn.: 24 Cdo 785/2020 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2021 · Strana: 587 · Vztah k předpisu: 292/2013 Sb.: §154; JUD374874CZ II. ÚS 550/18 - 1;

32/2021 Exekuce

Datum: 07.10.2020 · Sbírkové č.: 32/2021 · Sp. zn.: 20 Cdo 1961/2020 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2021 · Strana: 592 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §348 odst.1; 89/2012 Sb.: §1147; JUD331115CZ 26 Cdo 4053/2014;

33/2021 Náhrada škody, Smlouva o smlouvě budoucí

Datum: 27.08.2020 · Sbírkové č.: 33/2021 · Sp. zn.: 25 Cdo 3788/2019 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2021 · Strana: 597 · Vztah k předpisu: 89/2012 Sb.: §1785; 89/2012 Sb.: §1787; 89/2012 Sb.: §2006; 89/2012 Sb.: §2913;

34/2021 Náhrada škody, Moderace náhrady škody soudem [Moderační právo soudu]

Datum: 31.08.2020 · Sbírkové č.: 34/2021 · Sp. zn.: 25 Cdo 4393/2018 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2021 · Strana: 603 · Vztah k předpisu: 89/2012 Sb.: §2953; JUD2731CZ Cpj 10/83; JUD105028CZ 25 Cdo 691/2006; JUD194888CZ 25 Cdo 4506/2008; JUD241361CZ 29 Cdo 2394/2013; JUD465541CZ 25 Cdo 2216/2019;

35/2021 Předběžná otázka

Datum: 26.06.2019 · Sbírkové č.: 35/2021 · Sp. zn.: 30 Cdo 3378/2018 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2021 · Strana: 610 · Vztah k předpisu: JUD29795CZ C-224/01; JUD33567CZ Pl. ÚS 50/04; JUD38869CZ C-432/05; JUD145303CZ II. ÚS 1009/08 - 2; JUD193380CZ IV. ÚS 1521/10 - 1; JUD209232CZ II. ÚS 1658/11 - 1; JUD249769CZ IV. ÚS 3828/12 - 1; JUD242655CZ II. ÚS 179/13 - 1; JUD382027CZ II. ÚS 3432/17 - 1; JUD376672CZ C-283/81; JUD29806CZ C-6/90, C-9/90; JUD29807CZ C-46/93, C-48/93; JUD164969CZ 25 Cdo 3556/2007; JUD258312CZ 28 Cdo 2927/2010; JUD224467CZ 30 Cdo 1846/2012; JUD239309CZ 30 Cdo 443/2013; JUD375817CZ 30 Cdo 1945/2016; JUD417196CZ 30 Cdo 2584/2016; 12008E/TXT (EU);

36/2021 Odpovědnost státu za škodu

Datum: 12.12.2018 · Sbírkové č.: 36/2021 · Sp. zn.: 30 Cdo 2584/2016 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2021 · Strana: 622 · Vztah k předpisu: 82/1998 Sb.: §8; JUD29875CZ C-453/00; JUD213042CZ C-129/00; JUD29795CZ C-224/01; JUD193380CZ IV. ÚS 1521/10 - 1; JUD382027CZ II. ÚS 3432/17 - 1; JUD493822CZ C-33/89; JUD29935CZ C-218/98; JUD15636CZ 20 Cdo 1045/99; JUD22855CZ 20 Cdo 2492/99; JUD257053CZ 25 Cdo 643/2000; JUD194989CZ 28 Cdo 3471/2009; JUD257048CZ 21 Cdo 1788/2009; JUD258312CZ 28 Cdo 2927/2010; JUD237615CZ 29 Cdo 2543/2011; JUD323258CZ 30 Cdo 4622/2015; JUD355896CZ 30 Cdo 5189/2016; JUD375817CZ 30 Cdo 1945/2016;

37/2021 Výklad právních jednání (o. z.) [Právní jednání (o. z.)], Započtení pohledávky

Datum: 09.09.2020 · Sbírkové č.: 37/2021 · Sp. zn.: 31 Cdo 684/2020 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 4/2021 · Strana: 648 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §97 odst.1; 99/1963 Sb.: §98; 89/2012 Sb.: §556 odst.1; 89/2012 Sb.: §1987; JUD343396CZ III. ÚS 1020/16 - 1; JUD361506CZ 29 Cdo 387/2016; JUD361708CZ 29 Cdo 5719/2016; JUD361385CZ 29 Cdo 61/2017; JUD375822CZ 28 Cdo 852/2017; JUD388269CZ 28 Cdo 5711/2017; JUD422709CZ 26 Cdo 4795/2017; JUD510568CZ 23 Cdo 2070/2018; JUD450533CZ KSBR 37 INS XY 74/37 ICm XY 31 ICdo 36/2020;

38/2021 Reorganizace, Účetnictví

Datum: 30.09.2020 · Sbírkové č.: 38/2021 · Sp. zn.: 29 NSČR 100/2019 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2021 · Strana: 661 · Vztah k předpisu: 563/1991 Sb.: §1d odst.2; 182/2006 Sb.: §316 odst.4; JUD216231CZ IV. ÚS 1183/12 - 1; JUD267566CZ I. ÚS 1253/14 - 1; JUD31979CZ II. ÚS 485/98; JUD32009CZ I. ÚS 22/99; JUD191872CZ KSBR 27 INS 3089/2009, 29 NSČR 30/2010 - B - 34; JUD344903CZ Cpjn 23/2016; JUD417582CZ 31 Cdo 1704/2016;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.