Vydání 3/2021

Číslo: 3/2021 · Ročník: LXXIII

Obsah vydání 3/2021

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

12/2021 Řízení o dovolání

Datum: 25.11.2020 · Sbírkové č.: 12/2021 · Sp. zn.: 8 Tdo 1121/2020 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2021 · Strana: 355 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §265a odst.1; JUD207292CZ IV. ÚS 2011/10 - 1; JUD255818CZ I. ÚS 4503/12 - 1; JUD26484CZ 7 Tdo 1464/2003; JUD181820CZ 6 Tdo 719/2010; JUD183583CZ 8 Tdo 528/2010; JUD276961CZ 3 Tdo 998/2014; JUD325687CZ 3 Tdo 373/2016; JUD360631CZ 3 Tdo 864/2017; JUD362983CZ 11 Tdo 344/2017; JUD421708CZ 4 Tdo 171/2019; JUD428515CZ 6 Tdo 383/2019;

13/2021 Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, Trvající trestný čin, Krádež, Souběh (konkurence) trestných činů

Datum: 23.09.2020 · Sbírkové č.: 13/2021 · Sp. zn.: 8 Tdo 838/2020 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2021 · Strana: 362 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §205; 40/2009 Sb.: §337 odst.1 písm.b); JUD32774CZ II. ÚS 143/02; JUD203138CZ 6 Tdo 581/2011; JUD280611CZ 15 Tdo 887/2014;

14/2021 Provedení zahraničního obchodu s vojenským materiálem bez povolení nebo licence, Nedovolené ozbrojování, Jednočinný souběh

Datum: 14.05.2020 · Sbírkové č.: 14/2021 · Sp. zn.: 4 To 24/2020 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 3/2021 · Strana: 376 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §265 odst.1; 40/2009 Sb.: §279;

15/2021 Nedbalost hrubá; Zavinění, Rozsudek

Datum: 01.04.2020 · Sbírkové č.: 15/2021 · Sp. zn.: 7 Tdo 289/2020 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2021 · Strana: 384 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §120 odst.3; 40/2009 Sb.: §15; 40/2009 Sb.: §16 odst.2; JUD254275CZ Rv I 521/23; JUD267050CZ Rv I 328/37; JUD225081CZ 7 Tdo 1302/2012; JUD279728CZ 23 Cdo 2702/2012; JUD320365CZ 6 Tdo 1203/2015; JUD425162CZ 25 Cdo 972/2018;

16/2021 Zpronevěra, Zvlášť uložená povinnost hájit zájmy poškozeného; Důvod dovolání, že výrok chybí nebo je neúplný, Rozsudek

Datum: 13.05.2020 · Sbírkové č.: 16/2021 · Sp. zn.: 7 Tdo 469/2020 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2021 · Strana: 398 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §120 odst.1 písm.c); 141/1961 Sb.: §265b odst.1 písm.k); 40/2009 Sb.: §206 odst.4 písm.b); 40/2009 Sb.: §206 odst.1;

17/2021 Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, Poškození věřitele

Datum: 04.11.2020 · Sbírkové č.: 17/2021 · Sp. zn.: 7 Tz 38/2020 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2021 · Strana: 403 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §222 odst.1 písm.a); 40/2009 Sb.: §337 odst.3 písm.a); JUD33607CZ I. ÚS 670/05; JUD375805CZ 5 Tdo 876/2017;

18/2021 Dovolání, Obhájce

Datum: 13.10.2020 · Sbírkové č.: 18/2021 · Sp. zn.: 6 Tdo 1042/2020 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2021 · Strana: 411 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §41 odst.5; 141/1961 Sb.: §130 odst.2; 141/1961 Sb.: §251 odst.2; 141/1961 Sb.: §265e odst.2;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

23/2021 Pravomoc soudu, Podmínky řízení, Smír

Datum: 24.06.2020 · Sbírkové č.: 23/2021 · Sp. zn.: 23 Cdo 62/2020 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2021 · Strana: 419 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §7; 99/1963 Sb.: §8 do 31.12.2013; 99/1963 Sb.: §103; 99/1963 Sb.: §104; JUD83761CZ 33 Odo 766/2004; JUD191875CZ 33 Cdo 2399/2009; JUD203212CZ 30 Cdo 3064/2009; JUD207771CZ 4 Nd 225/2011; JUD312412CZ 26 Cdo 2053/2014; JUD328408CZ 21 Cdo 2669/2015; JUD352701CZ 23 Cdo 3200/2015; JUD428817CZ 25 Cdo 4017/2018;

24/2021 Náhrada škody, Duševní útrapy (o. z.) [ Náhrada při újmě na přirozených právech člověka (o. z.) ], Rozsudek mezitímní

Datum: 10.07.2020 · Sbírkové č.: 24/2021 · Sp. zn.: 25 Cdo 3287/2019 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2021 · Strana: 427 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §152 odst.2; 89/2012 Sb.: §2918; 89/2012 Sb.: §2959; JUD317563CZ I. ÚS 2844/14 - 1; JUD28664CZ 25 Cdo 1851/2002; JUD81337CZ 25 Cdo 1462/2003; JUD151595CZ 25 Cdo 1054/2007; JUD191597CZ 25 Cdo 3829/2007; JUD166948CZ 32 Cdo 3656/2009; JUD207697CZ 25 Cdo 3434/2009; JUD255371CZ 30 Cdo 2535/2013; JUD336698CZ 25 Cdo 3807/2014; JUD374413CZ 25 Cdo 1063/2017; JUD419079CZ 25 Cdo 1442/2018; JUD465541CZ 25 Cdo 2216/2019;

25/2021 Daň spotřební

Datum: 13.07.2020 · Sbírkové č.: 25/2021 · Sp. zn.: 23 Cdo 3530/2019 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2021 · Strana: 433 · Vztah k předpisu: 11/1975 Sb.: čl.23 odst.4; JUD228143CZ 25 Cdo 3729/2011; JUD338383CZ 31 Cdo 1570/2015;

26/2021 Insolvence, Pojistné na zdravotní pojištění, Neúčinnost právního jednání

Datum: 30.06.2020 · Sbírkové č.: 26/2021 · Sp. zn.: 29 ICdo 97/2018 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2021 · Strana: 442 · Vztah k předpisu: 592/1992 Sb.: §3; 592/1992 Sb.: §5; 48/1997 Sb.: §4; 48/1997 Sb.: §5; 48/1997 Sb.: §6; 182/2006 Sb.: §111; JUD33368CZ I. ÚS 544/02; JUD116475CZ II. ÚS 201/03; JUD367423CZ IV. ÚS 1498/17 - 1; JUD22309CZ 2 Cdon 1805/97; JUD22507CZ 4 Tz 63/2000; JUD32229CZ Pl. ÚS 21/2000; JUD24953CZ 7 Tz 228/2001; JUD25105CZ 5 Tdo 456/2002; JUD26531CZ 7 Tdo 1426/2004; JUD86705CZ 21 Cdo 436/2005; JUD38897CZ 3 Ads 63/2006 - 65; JUD153496CZ 3 Ads 34/2009 - 64; JUD219090CZ 8 Tdo 316/2012; JUD245748CZ 21 Cdo 1775/2013; JUD313678CZ 29 Cdo 2970/2013; JUD284075CZ 5 Tdo 1500/2014; JUD345077CZ MSPH 60 INS 628/2011 60 ICm 205/2012 29 ICdo 77/2014; JUD346887CZ 29 Cdo 3815/2014; JUD322676CZ 2 Ads 303/2015 - 27; JUD341821CZ 5 Ads 88/2015 - 20; JUD364493CZ 29 ICdo 98/2015; JUD439886CZ MSPH 90 INS 16976/2014 190 ICm 3281/2015 29 ICdo 156; JUD332391CZ 4 Tdo 814/2016; JUD358831CZ 5 Tdo 534/2017; JUD452684CZ 29 ICdo 156/2017; JUD420571CZ 8 Tdo 1284/2018;

27/2021 Insolvenční řízení, Rozhodnutí o úpadku, Incidenční spory (žaloba odpůrčí), Pohledávka

Datum: 30.07.2020 · Sbírkové č.: 27/2021 · Sp. zn.: 29 ICdo 113/2018 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2021 · Strana: 455 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §111; 182/2006 Sb.: §165; 182/2006 Sb.: §173 odst.1; 182/2006 Sb.: §229 odst.3 písm.b); JUD248724CZ 29 Cdo 677/2011; JUD249544CZ 29 Cdo 677/2011; JUD375176CZ 29 ICdo 17/2016; JUD435298CZ KSLB 86 INS XY 86 ICm XY 29 ICdo 176/2017; JUD452891CZ KSPH 38 INS XY 29 ICdo 60/2018; JUD455967CZ MSPH 90 INS XY 190 ICm XY 29 ICdo 148/2019;

28/2021 Insolvence, Incidenční spory, Zpracování

Datum: 30.06.2020 · Sbírkové č.: 28/2021 · Sp. zn.: 29 Cdo 2268/2018 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2021 · Strana: 471 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §135b; 182/2006 Sb.: §159 odst.1 písm.b); 182/2006 Sb.: §225; 89/2012 Sb.: §1074; 89/2012 Sb.: §1075; JUD433773CZ MSPH 93 INS 37764/2013 193 ICm 2398/2014 29 ICdo 76/; JUD237780CZ MSPH 60 INS 628/2011 60 ICm 2352/2011 29 ICdo 13/201; JUD257036CZ 29 Cdo 2086/2000; JUD26618CZ 29 Odo 394/2002; JUD26479CZ 35 Odo 124/2003; JUD27352CZ 29 Odo 1005/2003; JUD33767CZ 29 Odo 1005/2003; JUD257001CZ 29 Cdo 2843/2007; JUD166429CZ 29 Cdo 1560/2008; JUD215903CZ 29 Cdo 1702/2010; JUD225759CZ 29 Cdo 540/2010; JUD249273CZ 29 Cdo 313/2010; JUD237762CZ 29 Cdo 4078/2011; JUD317983CZ 29 Cdo 683/2011; JUD278627CZ 21 Cdo 953/2014; JUD313292CZ 21 Cdo 953/2014; JUD366637CZ 22 Cdo 2725/2017; JUD371571CZ 29 Cdo 6097/2017;

29/2021 Incidenční spory, Odporovatelnost, Započtení pohledávky

Datum: 30.06.2020 · Sbírkové č.: 29/2021 · Sp. zn.: 29 ICdo 128/2018 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2021 · Strana: 483 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §572; 182/2006 Sb.: §237 odst.1; 182/2006 Sb.: §239; 89/2012 Sb.: §1981; 89/2012 Sb.: §3028 odst.3; JUD352595CZ IV. ÚS 1606/17 - 1; JUD248724CZ 29 Cdo 677/2011; JUD347207CZ 29 Cdo 363/2015; JUD376058CZ 32 Cdo 5234/2016; JUD386991CZ 29 Cdo 5517/2016; JUD422709CZ 26 Cdo 4795/2017; JUD440701CZ KSPH 66 XY 66 ICm XY 29 ICdo 145/2017; JUD443711CZ 26 Cdo 4795/2017;

30/2021 Insolvenční správce (odměna, náklady)

Datum: 28.07.2020 · Sbírkové č.: 30/2021 · Sp. zn.: 29 NSČR 122/2018 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2021 · Strana: 494 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §38 odst.1; 313/2007 Sb.: §1 od 1.1.2014; 313/2007 Sb.: §2a od 1.1.2014; JUD193332CZ IV. ÚS 3648/10 - 1; JUD187203CZ MSPH 77 INS 8029/2009, 29 NSČR 27/2010 - B - 33;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.