Vydání 2/2021

Číslo: 2/2021 · Ročník: LXXIII

Obsah vydání 2/2021

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

6/2021 Předávání osob, Právní styk s cizinou

Datum: 14.01.2020 · Sbírkové č.: 6/2021 · Sp. zn.: 14 To 158/2019 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 2/2021 · Strana: 185 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §14a; 104/2013 Sb.: §205 odst.2; 104/2013 Sb.: §205 odst.1; JUD285433CZ II. ÚS 1017/14 - 1; JUD460199CZ 58 Az 5/2019 - 157;

7/2021 Mimořádné snížení trestu odnětí svobody, Důvod dovolání pro právní vady rozhodnutí, Spolupracující obviněný, Hlavní líčení, Řízení o odvolání

Datum: 01.04.2020 · Sbírkové č.: 7/2021 · Sp. zn.: 7 Tdo 317/2020 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2021 · Strana: 194 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §178a; 141/1961 Sb.: §190 odst.2; 141/1961 Sb.: §225 odst.2; 141/1961 Sb.: §258 odst.1 písm.a); 141/1961 Sb.: §265b odst.1 písm.g); 141/1961 Sb.: §265b odst.1 písm.h); 40/2009 Sb.: §58; JUD139069CZ III. ÚS 2866/07 - 1; JUD255818CZ I. ÚS 4503/12 - 1; JUD249157CZ Pl. ÚS - st. 38/14 - 1; JUD379569CZ II. ÚS 3525/16 - 1; JUD354953CZ II. ÚS 2027/17 - 1; JUD373327CZ II. ÚS 492/17 - 1; JUD430880CZ III. ÚS 3193/18 - 1; JUD438072CZ II. ÚS 1624/19 - 1; JUD219060CZ 11 Tdo 422/2012; JUD233189CZ 5 Tdo 124/2013; JUD236110CZ 7 Tdo 410/2013; JUD251137CZ 3 Tdo 362/2014; JUD262125CZ 5 Tdo 298/2014; JUD334046CZ 7 Tdo 983/2016; JUD355576CZ 8 Tdo 672/2017; JUD360355CZ 11 Tdo 638/2017; JUD380868CZ 6 Tdo 244/2018; JUD418433CZ 8 Tdo 1034/2018; JUD418932CZ 11 Tdo 1245/2018; JUD422894CZ 4 Tdo 1501/2018; JUD421628CZ 7 Tdo 148/2019; JUD423855CZ 11 Tdo 193/2019; JUD433258CZ 11 Tdo 74/2019; JUD435224CZ 4 Tdo 876/2019; JUD435309CZ 7 Tdo 1056/2019; JUD438254CZ 11 Tdo 968/2019; JUD442457CZ 7 Tdo 1587/2019; JUD447794CZ 7 Tdo 241/2020;

8/2021 Tlumočník, Právo na spravedlivé soudní řízení, Obhajoba

Datum: 21.11.2019 · Sbírkové č.: 8/2021 · Sp. zn.: 11 To 79/2019 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 2/2021 · Strana: 214 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §28 odst.2; 141/1961 Sb.: §28 odst.4; 141/1961 Sb.: §33 odst.1;

9/2021 Neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku

Datum: 10.06.2020 · Sbírkové č.: 9/2021 · Sp. zn.: 11 Tdo 550/2020 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2021 · Strana: 218 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §151; JUD321355CZ 8 Tdo 1400/2015;

10/2021 Souhrnný trest

Datum: 25.08.2020 · Sbírkové č.: 10/2021 · Sp. zn.: 8 Tdo 729/2020 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2021 · Strana: 228 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §43 odst.2; JUD25007CZ 5 Tz 308/2001; JUD27817CZ 3 Tdo 68/2002; JUD441799CZ 7 Tdo 1396/2019;

11/2021 Uznání a výkon cizozemských rozhodnutí, Promlčení výkonu trestu

Datum: 26.08.2020 · Sbírkové č.: 11/2021 · Sp. zn.: 11 Tz 21/2020 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2021 · Strana: 235 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §94 odst.3; 104/2013 Sb.: §305 odst.1 písm.h); JUD376673CZ C-289/15; JUD8328CZ Tcnu 29/96; JUD181634CZ 11 Tdo 297/2009;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

13/2021 Odpovědnost státu za škodu [Odpovědnost státu za újmu], Exekuce, Soupis

Datum: 09.09.2020 · Sbírkové č.: 13/2021 · Sp. zn.: 31 Cdo 1330/2020 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 2/2021 · Strana: 251 · Vztah k předpisu: 37/1992 Sb.: §51; 82/1998 Sb.: §13; 120/2001 Sb.: §52; JUD32812CZ II. ÚS 355/02; JUD137373CZ III. ÚS 812/06 - 1; JUD152322CZ Pl. ÚS 9/06; JUD143911CZ IV. ÚS 691/08; JUD204424CZ I. ÚS 2048/11 - 1; JUD221329CZ II. ÚS 1463/11 - 1; JUD220752CZ II. ÚS 561/12 - 1; JUD238554CZ I. ÚS 2906/12 - 1; JUD276212CZ Pl. ÚS 39/13 - 1; JUD430701CZ IV. ÚS 1238/19 - 1; JUD22306CZ 2 Cdon 808/97; JUD102777CZ 32 Odo 1411/2005; JUD98429CZ 21 Cdo 694/2006; JUD196232CZ 25 Cdo 3029/2009; JUD210635CZ 25 Cdo 901/2010; JUD281748CZ 30 Cdo 2033/2013; JUD315384CZ 30 Cdo 5170/2014; JUD328483CZ 30 Cdo 1126/2014; JUD341211CZ 30 Cdo 622/2015; JUD418953CZ 25 Cdo 1678/2018;

14/2021 Omezení svéprávnosti (o. z.) [Svéprávnost (o. z.)]

Datum: 29.07.2020 · Sbírkové č.: 14/2021 · Sp. zn.: 24 Cdo 844/2020 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2021 · Strana: 261 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §155 odst.1; 292/2013 Sb.: §40 odst.2; JUD242615CZ III. ÚS 3333/11 - 2; JUD340519CZ II. ÚS 934/16 - 1; JUD377547CZ II. ÚS 2109/17 - 1; JUD102728CZ 30 Cdo 3398/2007; JUD194947CZ 30 Cdo 3580/2010; JUD216643CZ 30 Cdo 3547/2011; JUD245712CZ 30 Cdo 2351/2013; JUD279813CZ 30 Cdo 4467/2014; JUD341125CZ 30 Cdo 1617/2016; JUD341188CZ 30 Cdo 5434/2016;

15/2021 Náhrada škody, Náklady léčení

Datum: 25.06.2020 · Sbírkové č.: 15/2021 · Sp. zn.: 25 Cdo 3838/2018 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2021 · Strana: 268 · Vztah k předpisu: 89/2012 Sb.: §2960; JUD280736CZ 31 Cdo 1778/2014;

16/2021 Odpovědnost státu za škodu [Odpovědnost státu za újmu], Opatrovník

Datum: 09.09.2020 · Sbírkové č.: 16/2021 · Sp. zn.: 31 Cdo 1511/2020 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 2/2021 · Strana: 277 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §29; 82/1998 Sb.: §8; 82/1998 Sb.: §13; JUD33400CZ II. ÚS 629/04; JUD312610CZ III. ÚS 3057/13 - 1; JUD314248CZ I. ÚS 2119/15 - 1; JUD14536CZ 2 Cdon 129/97; JUD22306CZ 2 Cdon 808/97; JUD200729CZ 33 Cdo 1768/2011; JUD267774CZ 28 Cdo 2150/2012; JUD238738CZ 30 Cdo 335/2013; JUD278785CZ 30 Cdo 4286/2013; JUD326666CZ 30 Cdo 2755/2014; JUD357299CZ 27 Cdo 1706/2017;

17/2021 Náhrada škody, Advokacie

Datum: 27.05.2020 · Sbírkové č.: 17/2021 · Sp. zn.: 23 Cdo 1858/2019 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2021 · Strana: 287 · Vztah k předpisu: 85/1996 Sb.: §16; JUD98831CZ 25 Cdo 2679/2006; JUD232645CZ 25 Cdo 2224/2012; JUD360245CZ 25 Cdo 4243/2015; JUD381479CZ 25 Cdo 5819/2017; JUD422485CZ K 121/2017;

18/2021 Pojištění, Zavinění

Datum: 24.06.2020 · Sbírkové č.: 18/2021 · Sp. zn.: 23 Cdo 1016/2019 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2021 · Strana: 297 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §4; 140/1961 Sb.: §5; 37/2004 Sb.: §3 písm.a); 37/2004 Sb.: §3 písm.b); 40/2009 Sb.: §15; 40/2009 Sb.: §16; JUD37694CZ 30 Cdo 427/2006; JUD100284CZ 30 Cdo 1273/2006; JUD192690CZ 25 Cdo 3771/2008; JUD257934CZ 25 Cdo 5175/2008; JUD286330CZ 25 Cdo 346/2013; JUD314470CZ 25 Cdo 1463/2014; JUD418521CZ 25 Cdo 3009/2017;

19/2021 Právní nástupnictví, Cena, Úroky z prodlení

Datum: 23.06.2020 · Sbírkové č.: 19/2021 · Sp. zn.: 32 Cdo 1264/2019 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2021 · Strana: 304 · Vztah k předpisu: 458/2000 Sb.: §3 odst.3 do 31.12.2012; 458/2000 Sb.: §9 odst.5 do 31.12.2012; 458/2000 Sb.: §32 odst.3 do 31.12.2012; 180/2005 Sb.: §2 odst.2 písm.d) do 31.12.2012; 165/2012 Sb.: §54 odst.13; JUD33372CZ I. ÚS 625/03; JUD236329CZ IV. ÚS 1783/11 - 2; JUD429160CZ IV. ÚS 2689/18 - 1; JUD32042CZ I. ÚS 350/97; JUD14539CZ 20 Cdo 1760/98; JUD23183CZ 25 Cdo 1211/2001; JUD27590CZ 35 Odo 101/2002; JUD30560CZ 7 As 58/2003 - 104; JUD257573CZ 29 Odo 405/2003; JUD99188CZ 26 Odo 1637/2005; JUD142586CZ 33 Odo 926/2006; JUD144347CZ 32 Cdo 2887/2007; JUD214317CZ 32 Cdo 4762/2010; JUD219416CZ 32 Cdo 2108/2010; JUD215640CZ Konf 93/2011 - 9; JUD250921CZ 31 Cdo 3309/2011; JUD221694CZ 1 As 28/2012 - 40; JUD246760CZ Cpjn 203/2012; JUD260440CZ Konf 62/2012 - 49; JUD241361CZ 29 Cdo 2394/2013; JUD250382CZ 29 Cdo 3508/2013; JUD324998CZ 32 Cdo 3835/2014; JUD328440CZ 30 Cdo 1757/2014; JUD329663CZ 32 Cdo 2508/2014; JUD358890CZ 32 Cdo 3540/2015; JUD376681CZ 32 Cdo 1051/2015; JUD340507CZ 23 Cdo 2406/2016; JUD377170CZ 23 Cdo 5137/2017; JUD440756CZ 23 Cdo 2545/2019;

20/2021 Insolvenční správce, Záloha, Odvolání

Datum: 29.06.2020 · Sbírkové č.: 20/2021 · Sp. zn.: 29 NSČR 130/2019 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2021 · Strana: 326 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §218 písm.c); 182/2006 Sb.: §10; 182/2006 Sb.: §11; 182/2006 Sb.: §38; 182/2006 Sb.: §91; JUD143023CZ II. ÚS 323/07; JUD22709CZ 29 Odo 62/2001; JUD23115CZ 29 Odo 425/2002; JUD23226CZ 1 Ko 82/2002;

21/2021 Insolvenční řízení, Oceňování majetku, Znalecký posudek

Datum: 28.05.2020 · Sbírkové č.: 21/2021 · Sp. zn.: 29 NSČR 94/2018 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2021 · Strana: 332 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §39 od 1.1.2008 do 31.5.2019; 182/2006 Sb.: §219 od 20.7.2009; 182/2006 Sb.: §302 od 1.7.2017; JUD31230CZ Pl. ÚS - st. 1/96 - 1; JUD152718CZ 31 Odo 495/2006; JUD257318CZ 29 Cdo 66/2007;

22/2021 Insolvenční řízení, Oddlužení

Datum: 30.06.2020 · Sbírkové č.: 22/2021 · Sp. zn.: 29 NSČR 106/2018 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2021 · Strana: 341 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §8 do 31.5.2019; 182/2006 Sb.: §50; 182/2006 Sb.: §80a; 182/2006 Sb.: §401 do 31.5.2019; 182/2006 Sb.: §406 odst.4 do 31.5.2019; JUD362757CZ Pl. ÚS - st. 45/16 - 1; JUD241361CZ 29 Cdo 2394/2013; JUD342752CZ Plsn 1/2015;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.