Vydání 1/2021

Číslo: 1/2021 · Ročník: LXXIII

Obsah vydání 1/2021

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

1/2021 Sledování, Důkaz, Provádění důkazů, Právo na spravedlivé soudní řízení

Datum: 01.09.2020 · Sbírkové č.: 1/2021 · Sp. zn.: 7 Tdo 865/2020, 8 Tdo 647/2020 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2021 · Strana: 1 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §158d odst.3; 141/1961 Sb.: §158d odst.10; 141/1961 Sb.: §158d odst.2; 2/1993 Sb.: čl.10; 2/1993 Sb.: čl.7; 418/2011 Sb.: §34 odst.5; 418/2011 Sb.: §34 odst.2; 418/2011 Sb.: §34 odst.4; JUD161614CZ II. ÚS 2806/08; JUD238475CZ I. ÚS 1518/13 - 1; JUD277630CZ I. ÚS 1638/14 - 1; JUD379603CZ II. ÚS 131/18 - 1; JUD388980CZ I. ÚS 2436/18 - 1; JUD440525CZ IV. ÚS 3139/19 - 1; JUD441740CZ IV. ÚS 3740/19 - 1; JUD31104CZ Pl. ÚS 4/94; JUD280716CZ 6 Tdo 1507/2014; JUD347183CZ 7 Tdo 1752/2016; JUD368375CZ 5To 16/2016; JUD413798CZ 3 Tz 8/2018; JUD455905CZ 8 Tdo 647/2020;

2/2021 Násilí proti úřední osobě, Úřední osoba, Skutek, Trestní příkaz, Opravné prostředky, Lhůty

Datum: 20.04.2016 · Sbírkové č.: 2/2021 · Sp. zn.: 6 Tdo 186/2016 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2021 · Strana: 21 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §120 odst.3; 141/1961 Sb.: §314g odst.1; 40/2009 Sb.: §127 odst.2; 40/2009 Sb.: §127 odst.1; 40/2009 Sb.: §325 odst.1; JUD33426CZ IV. ÚS 272/05; JUD220568CZ 7 Tdo 629/2012;

3/2021 Loupež, Nebezpečné vyhrožování, Jednočinný souběh

Datum: 25.05.2016 · Sbírkové č.: 3/2021 · Sp. zn.: 8 Tdo 510/2016 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2021 · Strana: 36 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §173 odst.1; 40/2009 Sb.: §353 odst.1; JUD2267CZ Tpjf 33/79; JUD2992CZ 3 Tz 6/84; JUD183422CZ 7 Tdo 590/2010; JUD211349CZ 8 Tdo 1170/2011;

4/2021 Právnická osoba, Trestní odpovědnost

Datum: 28.07.2020 · Sbírkové č.: 4/2021 · Sp. zn.: 3 Tz 70/2019 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2021 · Strana: 48 · Vztah k předpisu: 418/2011 Sb.: §8 odst.4 písm.d); 418/2011 Sb.: §8 odst.2; 418/2011 Sb.: §8 odst.1; JUD853CZ 7 Tz 28/68; JUD96582CZ 7 Tdo 1379/2006; JUD317416CZ 7 Tdo 1199/2015; JUD381458CZ 3 Tdo 487/2018;

5/2021 Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, Pachatel

Datum: 30.06.2020 · Sbírkové č.: 5/2021 · Sp. zn.: 11 Tdo 1552/2019 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2021 · Strana: 57 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §22 odst.1; 40/2009 Sb.: §337 odst.1 písm.h); JUD2175CZ To II 3/78; JUD105904CZ 6 Tdo 1266/2007; JUD106082CZ 5 Tdo 1300/2007; JUD163681CZ 6 Tdo 156/2010; JUD220667CZ 5 Tdo 701/2012; JUD221900CZ 3 Tdo 1075/2012; JUD355492CZ 8 Tdo 547/2017; JUD378539CZ 7 Tdo 615/2018; JUD378583CZ 11 Tdo 370/2018; JUD432643CZ 11 Tdo 754/2019; JUD437322CZ 11 Tdo 834/2019; JUD438310CZ 11 Tdo 1061/2019; JUD441922CZ 7 Tdo 1581/2019;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

1/2021 Poplatky soudní, Společenství účastníků řízení, Směnka

Datum: 29.07.2020 · Sbírkové č.: 1/2021 · Sp. zn.: 29 Cdo 1625/2020 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2021 · Strana: 75 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §91; 549/1991 Sb.: §2 odst.8; 549/1991 Sb.: §7 odst.1; 549/1991 Sb.: §9; JUD108900CZ III. ÚS 171/06; JUD109882CZ III. ÚS 339/06; JUD217806CZ III. ÚS 1711/12 - 1; JUD252674CZ IV. ÚS 240/14 - 1; JUD281446CZ IV. ÚS 3801/14 - 1; JUD324051CZ II. ÚS 2596/15 - 1; JUD325217CZ II. ÚS 2621/15 - 1; JUD442937CZ II. ÚS 2795/19 - 1; JUD153840CZ 29 Cdo 3317/2007; JUD183164CZ 29 Cdo 998/2009; JUD244081CZ 29 Cdo 2259/2013; JUD307616CZ 29 Cdo 2066/2015; JUD380051CZ 29 Cdo 1/2017; JUD442458CZ 29 Cdo 3823/2019;

2/2021 Příslušnost soudu mezinárodní

Datum: 26.05.2020 · Sbírkové č.: 2/2021 · Sp. zn.: 30 Cdo 2084/2019 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2021 · Strana: 80 · Vztah k předpisu: 256/2004 Sb.: §25 odst.1; 256/2004 Sb.: §25 odst.2; JUD247856CZ C-585/08, C-144/09; JUD247861CZ C-190/11; JUD434452CZ C-419/11; JUD376672CZ C-283/81; JUD23350CZ 20 Cdo 970/2001; JUD325715CZ 30 Cdo 2823/2015; JUD368529CZ 27 Cdo 5849/2017; JUD425781CZ 27 Cdo 3482/2017; JUD439777CZ 30 Cdo 3918/2017; JUD440563CZ 30 Cdo 4698/2017; 32012R1215 (EU): čl.17 odst.1 bod c);

3/2021 Zdánlivé právní jednání (o. z.) [Právní jednání (o. z.)], Pracovněprávní vztahy, Smlouva pracovní, Skončení pracovního poměru

Datum: 31.03.2020 · Sbírkové č.: 3/2021 · Sp. zn.: 21 Cdo 2862/2019 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2021 · Strana: 89 · Vztah k předpisu: 262/2006 Sb.: §38 odst.1 do 30.9.2015; 89/2012 Sb.: §545; 89/2012 Sb.: §552; 89/2012 Sb.: §554; JUD24640CZ 30 Cdo 2781/99; JUD23314CZ 21 Cdo 1478/2002; JUD27594CZ 30 Cdo 1912/2003; JUD28773CZ 21 Cdo 1299/2004; JUD92391CZ 21 Cdo 1074/2005; JUD138089CZ 21 Cdo 826/2005; JUD102734CZ 30 Cdo 3540/2006; JUD191876CZ 23 Cdo 346/2008; JUD229183CZ 32 Cdo 4558/2011; JUD307071CZ 21 Cdo 2491/2014; JUD431899CZ 38 C 255/2018;

4/2021 Pojištění odpovědnosti za škodu, Promlčení

Datum: 28.05.2020 · Sbírkové č.: 4/2021 · Sp. zn.: 25 Cdo 3484/2019 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2021 · Strana: 98 · Vztah k předpisu: 89/2012 Sb.: §619; 89/2012 Sb.: §620 odst.1; 89/2012 Sb.: §626; 89/2012 Sb.: §635 odst.2; JUD255720CZ I. ÚS 3367/13 - 1; JUD357647CZ III. ÚS 1796/16 - 1; JUD1737CZ 2 Cz 19/74; JUD28636CZ 21 Cdo 642/2003; JUD258278CZ 25 Cdo 333/2005; JUD200642CZ 21 Cdo 752/2010; JUD252833CZ 25 Cdo 1002/2012; JUD286330CZ 25 Cdo 346/2013; JUD314470CZ 25 Cdo 1463/2014; JUD332300CZ 25 Cdo 1119/2016; JUD369716CZ 8 Tdo 190/2017; JUD456312CZ 25 Cdo 1976/2019;

5/2021 Smlouva příkazní, Smluvní pokuta, Výpověď smlouvy, Neplatnost právního jednání, Výklad právních jednání (o. z.) [Právní jednání (o. z.)]

Datum: 18.03.2020 · Sbírkové č.: 5/2021 · Sp. zn.: 23 Cdo 2070/2018 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2021 · Strana: 106 · Vztah k předpisu: 89/2012 Sb.: §555; 89/2012 Sb.: §556; 89/2012 Sb.: §574; 89/2012 Sb.: §580; 89/2012 Sb.: §586; 89/2012 Sb.: §588; 89/2012 Sb.: §1998 odst.1; 89/2012 Sb.: §2048; 89/2012 Sb.: §2430; 89/2012 Sb.: §2443; JUD191309CZ 33 Cdo 3455/2009; JUD196382CZ 23 Cdo 1797/2009; JUD280548CZ 23 Cdo 2239/2012; JUD371509CZ 29 Cdo 2706/2016; JUD386666CZ 21 Cdo 4172/2016; JUD361385CZ 29 Cdo 61/2017; JUD377231CZ 23 Cdo 4861/2017;

6/2021 Náhrada škody

Datum: 27.05.2020 · Sbírkové č.: 6/2021 · Sp. zn.: 25 Cdo 3510/2019 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2021 · Strana: 115 · Vztah k předpisu: 89/2012 Sb.: §2900; 89/2012 Sb.: §2901; 89/2012 Sb.: §2910; JUD180760CZ 1 Cp 42/62; JUD753CZ 4 Co 548/67; JUD2249CZ Cpj 11/80; JUD9534CZ 2 Cdon 1265/96; JUD28611CZ 25 Cdo 253/2001; JUD38136CZ 25 Cdo 1427/2001; JUD258084CZ 21 Cdo 2141/2011; JUD321431CZ 8 Tdo 1623/2015; JUD335391CZ 21 Cdo 3792/2015;

7/2021 Náhrada škody

Datum: 27.02.2020 · Sbírkové č.: 7/2021 · Sp. zn.: 25 Cdo 3333/2019 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2021 · Strana: 122 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §438; 89/2012 Sb.: §2915 odst.1; 89/2012 Sb.: §2915 odst.2; JUD354960CZ III. ÚS 3425/16 - 1; JUD87010CZ 25 Cdo 11/2004; JUD99196CZ 26 Odo 407/2006; JUD106109CZ 8 Tdo 317/2008; JUD229850CZ 8 Tdo 1571/2012; JUD230781CZ 30 Cdo 3415/2012; JUD276767CZ 21 Cdo 1877/2013; JUD309825CZ 25 Cdo 1493/2015; JUD348581CZ 23 Cdo 4142/2016; JUD361723CZ 28 Cdo 5216/2016; JUD364671CZ 8 Tdo 1258/2017; JUD417585CZ 27 Cdo 2826/2017;

8/2021 Pojištění

Datum: 15.05.2020 · Sbírkové č.: 8/2021 · Sp. zn.: 23 Cdo 2593/2018 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2021 · Strana: 130 · Vztah k předpisu: 37/2004 Sb.: §33 odst.1;

9/2021 Insolvenční řízení, Rozhodnutí o úpadku

Datum: 28.05.2020 · Sbírkové č.: 9/2021 · Sp. zn.: 29 NSČR 105/2018 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2021 · Strana: 138 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §97; 182/2006 Sb.: §101; 182/2006 Sb.: §430; JUD146980CZ III. ÚS 989/08; JUD218129CZ III. ÚS 3122/09 - 1; JUD99249CZ 28 Cdo 1336/2006; JUD105569CZ 29 Odo 164/2006; JUD144493CZ 29 Odo 164/2006; JUD151387CZ KSBR 38 INS 735/2008, 29 NSČR 4/2008 - P11; JUD237615CZ 29 Cdo 2543/2011; 32000R1346 (EU): čl.2; 32015R0848 (EU): čl.84; 32015R0848 (EU): čl.2;

10/2021 Insolvenční řízení, Vady podání

Datum: 30.04.2020 · Sbírkové č.: 10/2021 · Sp. zn.: 29 NSČR 118/2019 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2021 · Strana: 153 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §173 odst.1; 182/2006 Sb.: §174 odst.1; 182/2006 Sb.: §188 odst.2; JUD151990CZ KSUL 45 INS 150/2008, 1 VSPH 103/2008 - P; JUD186354CZ MSPH 88 INS 3697/2008, 29 NSČR 18/2009 - P5; JUD213591CZ KSHK 42 INS 15820/2010, 29 NSČR 3/2012 - P9 - 18; JUD252941CZ KSBR 27 INS 20629/2012 29 NSČR 109/2013; JUD361782CZ 29 NSČR 107/2015;

11/2021 Insolvenční řízení, Incidenční spory, Mzda (a jiné obdobné příjmy), Neúčinnost právního jednání, Odporovatelnost

Datum: 29.04.2020 · Sbírkové č.: 11/2021 · Sp. zn.: 29 ICdo 68/2018 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2021 · Strana: 165 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §1; 182/2006 Sb.: §111; 182/2006 Sb.: §169 odst.1 písm.a); JUD353912CZ 32 Cdo 243/2017; JUD452684CZ 29 ICdo 156/2017;

12/2021 Smlouva o úvěru, Insolvenční řízení, Úroky

Datum: 31.03.2020 · Sbírkové č.: 12/2021 · Sp. zn.: 29 ICdo 36/2018 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2021 · Strana: 176 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §121 odst.3; 513/1991 Sb.: §497; 182/2006 Sb.: §5; 182/2006 Sb.: §170; JUD33372CZ I. ÚS 625/03; JUD22418CZ 20 Cdo 2018/98; JUD27590CZ 35 Odo 101/2002; JUD38219CZ 33 Odo 236/2005; JUD186351CZ 31 Cdo 1328/2007; JUD342300CZ 29 ICdo 88/2014;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.