Vydání 9/2020

Číslo: 9/2020 · Ročník: LXXII

Obsah vydání 9/2020

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Stanoviska

2/2020 Ohrožení pod vlivem návykové látky, Návyková látka, Příčetnost

Datum: 21.10.2020 · Sbírkové č.: 2/2020 · Sp. zn.: Tpjn 300/2020 · Typ: Stanovisko (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - kolegium · Vydání: 9/2020 · Strana: 1359 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §105; 40/2009 Sb.: §130; 40/2009 Sb.: §274; JUD101420CZ 5 Tdo 874/2007; JUD181709CZ 8 Tdo 449/2010; JUD305667CZ 8 Tdo 358/2015; JUD312339CZ 3 Tdo 897/2015; JUD314003CZ 7 Tdo 979/2015; JUD317715CZ 6 Tdo 1019/2015; JUD357188CZ 6 Tz 10/2017; JUD367076CZ 4 Tdo 847/2017; JUD369739CZ 4 Tz 9/2017; JUD441909CZ 15 Tdo 1415/2019; JUD444155CZ 7 Tz 99/2019; JUD447036CZ 6 Tdo 1178/2019;

Rozhodnutí ve věcech trestních

46/2020 Pokračování v trestném činu, Znásilnění

Datum: 28.04.2020 · Sbírkové č.: 46/2020 · Sp. zn.: 8 Tdo 405/2020 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2020 · Strana: 1411 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §116; 40/2009 Sb.: §185; JUD105684CZ 5 Tdo 1035/2007; JUD203133CZ 3 Tdo 1134/2010; JUD356018CZ 11 Tdo 538/2017;

47/2020 Neposkytnutí pomoci

Datum: 24.03.2020 · Sbírkové č.: 47/2020 · Sp. zn.: 8 Tdo 144/2020 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2020 · Strana: 1419 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §150 odst.1; JUD32928CZ I. ÚS 733/01; JUD117845CZ III. ÚS 732/02; JUD118454CZ II. ÚS 760/02; JUD119394CZ I. ÚS 412/02; JUD32956CZ III. ÚS 282/03; JUD33009CZ IV. ÚS 37/03; JUD33040CZ IV. ÚS 449/03; JUD33633CZ IV. ÚS 335/05; JUD132373CZ I. ÚS 3184/07 - 1; JUD31966CZ III. ÚS 505/98;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

90/2020 Ochrana osobnosti

Datum: 30.04.2020 · Sbírkové č.: 90/2020 · Sp. zn.: 30 Cdo 1712/2018 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2020 · Strana: 1437 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §15; 40/1964 Sb.: §39; 256/2001 Sb.: §2 písm.c); 256/2001 Sb.: §4 odst.4; 256/2001 Sb.: §4 odst.1 písm. f); 256/2001 Sb.: §4 odst.1 písm. h); 256/2001 Sb.: §5 odst.1; JUD33372CZ I. ÚS 625/03; JUD22306CZ 2 Cdon 808/97; JUD203225CZ 30 Cdo 4831/2010; JUD225068CZ 28 Cdo 3911/2011;

91/2020 Pojištění odpovědnosti za škodu, Náhrada škody, Promlčení

Datum: 28.05.2020 · Sbírkové č.: 91/2020 · Sp. zn.: 25 Cdo 1510/2019 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2020 · Strana: 1450 · Vztah k předpisu: 168/1999 Sb.: §24 odst.2 písm.b); 89/2012 Sb.: §620 odst.1; 89/2012 Sb.: §629; 89/2012 Sb.: §635 odst.2; JUD73248CZ 33 Odo 477/2001; JUD76130CZ 25 Cdo 519/2002; JUD256861CZ 25 Cdo 871/2002; JUD81464CZ 25 Cdo 61/2003; JUD93271CZ 25 Cdo 359/2005; JUD142467CZ 21 Cdo 2958/2007; JUD216980CZ 25 Cdo 4311/2010; JUD219481CZ 25 Cdo 1440/2010; JUD227076CZ 25 Cdo 4725/2010; JUD230969CZ 25 Cdo 2272/2011; JUD456312CZ 25 Cdo 1976/2019;

92/2020 Darování, Vrácení daru, Odvolání daru (o. z.)

Datum: 31.03.2020 · Sbírkové č.: 92/2020 · Sp. zn.: 33 Cdo 2339/2019 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2020 · Strana: 1457 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §630; 89/2012 Sb.: §3028 odst.3; JUD160222CZ 33 Cdo 3001/2009; JUD344369CZ 33 Cdo 2893/2016;

93/2020 Výpověď z nájmu nebytových prostor

Datum: 17.03.2020 · Sbírkové č.: 93/2020 · Sp. zn.: 26 Cdo 3111/2019 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2020 · Strana: 1463 · Vztah k předpisu: 89/2012 Sb.: §2312; 89/2012 Sb.: §2314; JUD361385CZ 29 Cdo 61/2017; JUD433593CZ 26 Cdo 1811/2018; JUD442430CZ 26 Cdo 1509/2019; JUD465539CZ 26 Cdo 3721/2019;

94/2020 Podnájem, Výpověď z nájmu nebytových prostor

Datum: 17.03.2020 · Sbírkové č.: 94/2020 · Sp. zn.: 26 Cdo 1524/2019 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2020 · Strana: 1469 · Vztah k předpisu: 89/2012 Sb.: §2215; 89/2012 Sb.: §2278; 89/2012 Sb.: §2314; JUD426017CZ II. ÚS 1748/19 - 1; JUD9618CZ 3 Cdon 1338/96; JUD22704CZ 22 Cdo 2147/99; JUD22987CZ 21 Cdo 1618/2000; JUD23558CZ 21 Cdo 58/2003; JUD387955CZ 26 Cdo 5461/2017; JUD422853CZ 26 Cdo 2800/2018;

95/2020 Pojištění odpovědnosti za škodu

Datum: 10.06.2020 · Sbírkové č.: 95/2020 · Sp. zn.: 31 Cdo 475/2020 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 9/2020 · Strana: 1474 · Vztah k předpisu: 168/1999 Sb.: §10; JUD31376CZ Pl. ÚS 21/96; JUD107630CZ 30 Cdo 1354/2006; JUD313768CZ 23 Cdo 3363/2013;

96/2020 Odpovědnost státu za škodu, Příslušnost soudu místní

Datum: 29.04.2020 · Sbírkové č.: 96/2020 · Sp. zn.: 30 Cdo 4066/2018 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2020 · Strana: 1483 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §85 odst.5; 99/1963 Sb.: §105 odst.2; 82/1998 Sb.: §6 odst.5; 82/1998 Sb.: §6 odst.2 písm.a); 273/2008 Sb.: §95 odst.1; JUD23350CZ 20 Cdo 970/2001; JUD353917CZ 31 Cdo 874/2015; JUD382598CZ 31 Cdo 874/2015;

97/2020 Odpovědnost státu za škodu, Nemajetková újma (o. z.)

Datum: 23.03.2020 · Sbírkové č.: 97/2020 · Sp. zn.: 25 Cdo 705/2019 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2020 · Strana: 1489 · Vztah k předpisu: 82/1998 Sb.: §1 odst.2; 82/1998 Sb.: §1 odst.1; 82/1998 Sb.: §13 odst.1; 82/1998 Sb.: §13 odst.2; 82/1998 Sb.: §31a odst.1; 89/2012 Sb.: §81 odst.2; 89/2012 Sb.: §81 odst.1; 89/2012 Sb.: §82 odst.1; JUD150085CZ II. ÚS 1191/08; JUD22601CZ 25 Cdo 2272/99; JUD34220CZ 30 Cdo 1526/2004; JUD38307CZ 30 Cdo 2203/2005; JUD38805CZ 25 Cdo 670/2005; JUD196985CZ 31 Cdo 3916/2008; JUD257555CZ 25 Cdo 896/2009; JUD201524CZ 28 Cdo 2699/2010; JUD206637CZ 30 Cdo 1509/2011; JUD251541CZ 30 Cdo 2262/2013; JUD312815CZ 30 Cdo 1314/2013; JUD315340CZ 30 Cdo 1028/2013; JUD283876CZ 30 Cdo 3370/2014; JUD336683CZ 30 Cdo 4118/2015; JUD350022CZ 30 Cdo 2082/2015; JUD374544CZ 30 Cdo 5848/2016;

98/2020 Zmírnění křivd (restituce), Církev (náboženská společnost)

Datum: 25.03.2020 · Sbírkové č.: 98/2020 · Sp. zn.: 28 Cdo 164/2020 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2020 · Strana: 1496 · Vztah k předpisu: 428/2012 Sb.: §8 odst.1 písm.f); 428/2012 Sb.: §9 odst.1; 428/2012 Sb.: §9 odst.2; 428/2012 Sb.: §12 odst.1; JUD32471CZ IV. ÚS 42/01; JUD32894CZ I. ÚS 754/01; JUD33012CZ IV. ÚS 176/03; JUD216862CZ I. ÚS 2758/10 - 1; JUD218778CZ I. ÚS 2050/11 - 1; JUD230204CZ Pl. ÚS 10/13 - 1; JUD255904CZ I. ÚS 581/14 - 1; JUD281553CZ II. ÚS 536/14 - 1; JUD329850CZ I. ÚS 3943/14 - 1; JUD354514CZ II. ÚS 4139/16 - 1; JUD362757CZ Pl. ÚS - st. 45/16 - 1; JUD31912CZ I. ÚS 118/98; JUD256973CZ 23 Cdo 1677/98; JUD142399CZ 28 Cdo 2209/2008; JUD352499CZ 28 Cdo 349/2017; JUD363172CZ 28 Cdo 2151/2017; JUD364450CZ 28 Cdo 901/2017; JUD365543CZ 28 Cdo 4692/2017;

99/2020 Insolvenční řízení, Úpadek

Datum: 27.02.2020 · Sbírkové č.: 99/2020 · Sp. zn.: 29 NSČR 13/2019 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2020 · Strana: 1509 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §3; 182/2006 Sb.: §128 odst.3; 182/2006 Sb.: §131 odst.2; 64/2017 Sb.: čl.II; JUD232291CZ II. ÚS 3192/12 - 1; JUD232896CZ IV. ÚS 3193/12 - 1; JUD282593CZ IV. ÚS 143/15 - 1; JUD362757CZ Pl. ÚS - st. 45/16 - 1; JUD31336CZ IV. ÚS 191/96; JUD27030CZ 30 Cdo 493/2004; JUD241361CZ 29 Cdo 2394/2013;

100/2020 Incidenční spory, Odporovatelnost, Osoba blízká

Datum: 30.04.2020 · Sbírkové č.: 100/2020 · Sp. zn.: 29 ICdo 43/2018 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2020 · Strana: 1523 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §241 odst.2; 89/2012 Sb.: §22; 90/2012 Sb.: §13; 90/2012 Sb.: §79; JUD158272CZ IV. ÚS 560/08; JUD23143CZ 21 Cdo 2192/2001; JUD26444CZ 21 Cdo 2192/2001; JUD158861CZ 21 Cdo 4841/2007; JUD245681CZ 29 Cdo 1212/2012; JUD260188CZ 29 Cdo 3301/2012; JUD253316CZ 29 Cdo 80/2013; JUD286183CZ 29 ICdo 80/2014;

101/2020 Insolvenční řízení, Konkurs, Zpeněžování, Daň z přidané hodnoty

Datum: 31.03.2020 · Sbírkové č.: 101/2020 · Sp. zn.: 29 NSČR 43/2018 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2020 · Strana: 1537 · Vztah k předpisu: 235/2004 Sb.: §108 odst.4; 182/2006 Sb.: §168; 182/2006 Sb.: §298; 182/2006 Sb.: §305; JUD26718CZ 29 Odo 663/2003; JUD142094CZ Cpjn 6/2007; JUD253394CZ 31 Cdo 2740/2012; JUD309918CZ KSOS 36 INS 5726/2011 29 NSČR 37/2013; JUD315496CZ 29 Cdo 2102/2013; JUD330482CZ 29 Cdo 654/2016;

102/2020 Oddlužení, Přechodná (intertemporální) ustanovení, Zpětná účinnost právních předpisů

Datum: 31.03.2020 · Sbírkové č.: 102/2020 · Sp. zn.: 29 NSČR 170/2018 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2020 · Strana: 1555 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §418 od 1.7.2017; 182/2006 Sb.: §418 do 30.6.2017; JUD31376CZ Pl. ÚS 21/96; JUD10449CZ Cpjn 19/98; JUD15246CZ 21 Cdo 2525/99; JUD26692CZ 29 Odo 908/2003; JUD27306CZ 29 Odo 908/2003;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.