Vydání 8/2020

Číslo: 8/2020 · Ročník: LXXII

Obsah vydání 8/2020

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

39/2020 Adhezní řízení, Náhrada nemajetkové škody

Datum: 31.10.2019 · Sbírkové č.: 39/2020 · Sp. zn.: 6 Tdo 1309/2019 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2020 · Strana: 1179 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §228; 141/1961 Sb.: §229; JUD157115CZ II. ÚS 1320/08; JUD207506CZ III. ÚS 2954/11 - 1; JUD353696CZ I. ÚS 1346/16 - 1; JUD339187CZ 25 Cdo 3228/2014; JUD348498CZ 6 Tdo 1154/2016; JUD364509CZ 25 Cdo 2245/2017; JUD423878CZ 25 Cdo 2635/2018;

40/2020 Trest zákazu činnosti, Právnická osoba

Datum: 04.12.2019 · Sbírkové č.: 40/2020 · Sp. zn.: 7 Tdo 1427/2019 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2020 · Strana: 1196 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §73 odst.3; 40/2009 Sb.: §73 odst.2; 418/2011 Sb.: §15 odst.3; 418/2011 Sb.: §20 odst.1;

41/2020 Subsidiarita trestní represe, Trestní odpovědnost, Ukládání trestu

Datum: 16.01.2020 · Sbírkové č.: 41/2020 · Sp. zn.: 5 Tdo 1018/2019 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2020 · Strana: 1203 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §12 odst.2; 40/2009 Sb.: §39 odst.3; JUD32915CZ I. ÚS 600/03; JUD33690CZ II. ÚS 535/03; JUD32958CZ I. ÚS 4/04; JUD37830CZ I. ÚS 603/06 - 1; JUD325015CZ 5 Tdo 1495/2015; JUD358738CZ 5 Tdo 1541/2016; JUD377294CZ 5 Tdo 1328/2017;

42/2020 Náhrada škody, Adhezní řízení

Datum: 20.05.2020 · Sbírkové č.: 42/2020 · Sp. zn.: 8 To 33/2020 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 8/2020 · Strana: 1211 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §43 odst.3; 141/1961 Sb.: §228 odst.1;

43/2020 Předvolání a vyrozumění, Hlavní líčení

Datum: 12.05.2020 · Sbírkové č.: 43/2020 · Sp. zn.: 8 Tdo 161/2020 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2020 · Strana: 1219 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §198; 141/1961 Sb.: §209 odst.1; JUD32381CZ III. ÚS 189/01; JUD32503CZ II. ÚS 145/02; JUD151045CZ I. ÚS 3206/08; JUD242591CZ Pl. ÚS 25/13 - 1; JUD31318CZ IV. ÚS 200/96; JUD32194CZ III. ÚS 238/2000; JUD32444CZ I. ÚS 592/2000; JUD335378CZ 4 Tdo 976/2016;

44/2020 Evropský zatýkací rozkaz

Datum: 14.08.2019 · Sbírkové č.: 44/2020 · Sp. zn.: 14 To 115/2019 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 8/2020 · Strana: 1227 · Vztah k předpisu: 104/2013 Sb.: §5 odst.1; 104/2013 Sb.: §202; JUD236925CZ III. ÚS 1354/13 - 1;

45/2020 Padělání a pozměnění veřejné listiny

Datum: 30.10.2019 · Sbírkové č.: 45/2020 · Sp. zn.: 4 Tz 76/2019 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2020 · Strana: 1233 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §348 odst.1;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

78/2020 Odklad právní moci, Odklad vykonatelnosti, Odporovatelnost

Datum: 27.02.2020 · Sbírkové č.: 78/2020 · Sp. zn.: 29 ICdo 12/2020 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2020 · Strana: 1243 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §243; 182/2006 Sb.: §235 odst.2; 182/2006 Sb.: §239 odst.1; JUD360208CZ 29 Cdo 78/2016; JUD363023CZ 27 Cdo 5003/2017;

79/2020 Neplatnost právních jednání (o. z.) [Právní jednání (o. z.)], Dohoda o rozvázání pracovního poměru, Bezprávná výhrůžka

Datum: 19.12.2019 · Sbírkové č.: 79/2020 · Sp. zn.: 21 Cdo 2250/2018 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2020 · Strana: 1248 · Vztah k předpisu: 262/2006 Sb.: §72 do 31.12.2014; 89/2012 Sb.: §551 do 29.12.2016; 89/2012 Sb.: §587 odst.1 do 29.12.2016; JUD12556CZ 3 Cdon 1522/96; JUD28697CZ 21 Cdo 1332/2001; JUD101111CZ 33 Odo 808/2005; JUD257511CZ 29 Odo 409/2006; JUD103612CZ 21 Cdo 214/2007; JUD258188CZ 21 Cdo 660/2009;

80/2020 Narovnání

Datum: 21.11.2019 · Sbírkové č.: 80/2020 · Sp. zn.: 33 Cdo 1720/2019 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2020 · Strana: 1261 · Vztah k předpisu: 89/2012 Sb.: §1903 odst.1; 89/2012 Sb.: §1904; JUD32621CZ IV. ÚS 13/2000; JUD27501CZ 32 Odo 1/2002; JUD73211CZ 33 Odo 371/2002; JUD83532CZ 32 Odo 976/2003; JUD104198CZ 33 Odo 1089/2005; JUD167805CZ 33 Cdo 4413/2007; JUD227130CZ 30 Cdo 21/2011; JUD281302CZ 23 Cdo 3957/2013;

81/2020 Nájem pozemku, Pacht/pachtýř, propachtovatel [o. z.], Výpověď z nájmu

Datum: 29.01.2020 · Sbírkové č.: 81/2020 · Sp. zn.: 26 Cdo 3721/2019 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2020 · Strana: 1265 · Vztah k předpisu: 89/2012 Sb.: §2202; 89/2012 Sb.: §2302; 89/2012 Sb.: §2312; 89/2012 Sb.: §2332; 89/2012 Sb.: §3074 odst.1; JUD415148CZ 26 Cdo 1379/2018; JUD422746CZ 26 Cdo 3301/2018; JUD425240CZ 26 Cdo 3061/2018; JUD425911CZ 26 Cdo 782/2019;

82/2020 Náhrada škody, Náhrada škody zaměstnavatelem, Pracovní úraz

Datum: 30.01.2020 · Sbírkové č.: 82/2020 · Sp. zn.: 25 Cdo 2202/2018 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2020 · Strana: 1273 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §13; 262/2006 Sb.: §375 odst.1 písm.d); 262/2006 Sb.: §378 odst.1; 89/2012 Sb.: §2959; JUD33357CZ Pl. ÚS 16/04; JUD317563CZ I. ÚS 2844/14 - 1; JUD422367CZ IV. ÚS 4156/18 - 1; JUD856CZ 3 Cz 36/68; JUD5066CZ 6 Cdo 111/93; JUD147665CZ 25 Cdo 3516/2007; JUD165718CZ 21 Cdo 1084/2009; JUD323105CZ 4 Tdo 1402/2015; JUD387949CZ 25 Cdo 894/2018; JUD435701CZ 25 Cdo 4518/2018;

83/2020 Náhrada nemajetkové újmy (o. z.)

Datum: 21.01.2020 · Sbírkové č.: 83/2020 · Sp. zn.: 25 Cdo 2216/2019 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2020 · Strana: 1282 · Vztah k předpisu: 89/2012 Sb.: §2918; 89/2012 Sb.: §2953; 89/2012 Sb.: §2958; JUD2139CZ Cpj 35/78; JUD258077CZ 25 Cdo 562/99; JUD26744CZ 25 Cdo 43/2002; JUD26598CZ 25 Cdo 357/2004; JUD102581CZ 25 Cdo 3334/2006; JUD105028CZ 25 Cdo 691/2006; JUD156952CZ 25 Cdo 4228/2007; JUD193596CZ 25 Cdo 91/2010; JUD221781CZ 25 Cdo 4151/2010; JUD240505CZ 25 Cdo 1158/2012;

84/2020 Společenství vlastníků jednotek, Veřejný rejstřík (zápis & výmaz) [o. z.]

Datum: 10.03.2020 · Sbírkové č.: 84/2020 · Sp. zn.: 27 Cdo 4639/2018 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2020 · Strana: 1292 · Vztah k předpisu: 89/2012 Sb.: §258; 89/2012 Sb.: §259; 89/2012 Sb.: §1221; 304/2013 Sb.: §86 písm.e); 304/2013 Sb.: §90 odst.1; 304/2013 Sb.: §98; JUD257268CZ 29 Cdo 4753/2009; JUD436922CZ 29 Cdo 5859/2016; JUD435305CZ 27 Cdo 5544/2017; JUD456777CZ 27 Cdo 3796/2017; JUD426879CZ 27 Cdo 1159/2018; JUD456310CZ 26 Cdo 1657/2018;

85/2020 Insolvenční řízení, Postoupení pohledávky, Odporovatelnost

Datum: 30.12.2019 · Sbírkové č.: 85/2020 · Sp. zn.: 29 ICdo 24/2018 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2020 · Strana: 1301 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §559; 40/1964 Sb.: §585; 182/2006 Sb.: §236 odst.2; 182/2006 Sb.: §237 odst.1; 182/2006 Sb.: §239 odst.4; JUD257127CZ 29 Odo 58/2006; JUD201869CZ 33 Cdo 2725/2008; JUD207858CZ 29 Cdo 3214/2010; JUD248724CZ 29 Cdo 677/2011; JUD249544CZ 29 Cdo 677/2011; JUD335502CZ 23 Cdo 2364/2015; JUD430428CZ 29 Cdo 347/2017; JUD448331CZ 29 ICdo 99/2017;

86/2020 Insolvenční řízení, Odporovatelnost, Uplatňování pohledávky

Datum: 30.12.2019 · Sbírkové č.: 86/2020 · Sp. zn.: 29 ICdo 171/2017 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2020 · Strana: 1310 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §42a; 182/2006 Sb.: §109 odst.4 od 1.1.2014; 182/2006 Sb.: §109 odst.1 písm.a); 182/2006 Sb.: §109 odst.1 písm.c) od 1.1.2014; 182/2006 Sb.: §140a od 1.1.2014; 182/2006 Sb.: §140b od 1.1.2014; 182/2006 Sb.: §140c od 1.1.2014; 182/2006 Sb.: §141a od 1.1.2014; 182/2006 Sb.: §165 od 1.1.2014; 182/2006 Sb.: §173 od 1.1.2014; 182/2006 Sb.: §175; 182/2006 Sb.: §225 odst.6; 182/2006 Sb.: §243; JUD14652CZ 2 Cdon 1703/96; JUD14653CZ 31 Cdo 1704/98; JUD22801CZ 21 Cdo 2285/2000; JUD23013CZ 21 Cdo 549/2001; JUD133491CZ 29 Odo 732/2006; JUD258112CZ 20 Cdo 1827/2006; JUD227995CZ 20 Cdo 2498/2012; JUD240522CZ 21 Cdo 2041/2012; JUD253912CZ 21 Cdo 1154/2012;

87/2020 Osvobození od placení zbytku dluhů, Smír, Narovnání, Zastavení exekuce

Datum: 29.01.2020 · Sbírkové č.: 87/2020 · Sp. zn.: 29 Cdo 557/2018 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2020 · Strana: 1324 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §268 odst.1 písm.h); 40/1964 Sb.: §516; 40/1964 Sb.: §585; 182/2006 Sb.: §414 odst.2; 182/2006 Sb.: §416 odst.1; JUD3139CZ Cpj 44/86; JUD201869CZ 33 Cdo 2725/2008; JUD205416CZ 33 Cdo 4406/2009; JUD309197CZ 29 Cdo 1962/2013;

88/2020 Závazkové vztahy občanskoprávní, Pracovněprávní vztahy, Skončení pracovního poměru

Datum: 29.01.2020 · Sbírkové č.: 88/2020 · Sp. zn.: 21 Cdo 2128/2019 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2020 · Strana: 1331 · Vztah k předpisu: 435/2004 Sb.: §13 odst.2 do 31.12.2006; 262/2006 Sb.: §2 do 27.2.2017; 262/2006 Sb.: §3 do 27.2.2017; 262/2006 Sb.: §74 odst.1 do 27.2.2017; JUD590CZ 7 Co 612/66; JUD741CZ 6 Cz 215/67; JUD778CZ 6 Cz 49/68; JUD28688CZ 21 Cdo 1369/2001; JUD257305CZ 21 Cdo 733/2003; JUD223382CZ 21 Cdo 3065/2011; JUD286285CZ 21 Cdo 841/2015; JUD378624CZ 21 Cdo 992/2017; JUD417230CZ 21 Cdo 3207/2018; JUD421320CZ 21 Cdo 4321/2018; JUD428887CZ 21 Cdo 342/2019;

89/2020 Náhrada za ztrátu na výdělku, Náhrada škody zaměstnavatelem, Promlčení, Přechodná (intertemporální) ustanovení

Datum: 15.01.2020 · Sbírkové č.: 89/2020 · Sp. zn.: 21 Cdo 2341/2019 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2020 · Strana: 1343 · Vztah k předpisu: 262/2006 Sb.: §4 od 1.1.2012; 262/2006 Sb.: §271t od 1.10.2015; 262/2006 Sb.: §271b od 1.10.2015; 262/2006 Sb.: §371 do 30.9.2015; 262/2006 Sb.: §389 do 30.9.2015; 89/2012 Sb.: §619; 89/2012 Sb.: §620 odst.1; 89/2012 Sb.: §629 odst.1; 89/2012 Sb.: §3036; JUD31234CZ Pl. ÚS 9/95 - 1; JUD31376CZ Pl. ÚS 21/96; JUD14655CZ 2 Cdon 1233/97; JUD70973CZ 21 Cdo 1661/2001; JUD28767CZ 21 Cdo 2168/2004; JUD92513CZ 21 Cdo 2023/2005; JUD133554CZ 21 Cdo 2822/2007; JUD160897CZ 21 Cdo 4932/2008; JUD245786CZ 21 Cdo 3299/2011; JUD321183CZ 21 Cdo 796/2014; JUD325785CZ 21 Cdo 312/2015; JUD418830CZ 21 Cdo 4254/2018;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.