Vydání 6/2020

Číslo: 6/2020 · Ročník: LXXII

Obsah vydání 6/2020

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

28/2020 Mimořádné snížení trestu odnětí svobody

Datum: 28.11.2018 · Sbírkové č.: 28/2020 · Sp. zn.: 5 Tdo 1356/2018 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2020 · Strana: 937 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §58 odst.1; JUD78627CZ 5 Tdo 411/2003 - I; JUD206559CZ 15 Tdo 354/2011; JUD439961CZ 5 Tdo 1118/2019;

29/2020 Porušení povinnosti při správě cizího majetku, Škoda

Datum: 17.07.2019 · Sbírkové č.: 29/2020 · Sp. zn.: 5 Tdo 652/2019 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2020 · Strana: 953 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §220 odst.1; 40/2009 Sb.: §220 odst.2 písm.b); JUD140630CZ 29 Odo 1118/2006;

30/2020 Neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami úmyslné

Datum: 18.03.2020 · Sbírkové č.: 30/2020 · Sp. zn.: 7 Tdo 196/2020 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2020 · Strana: 964 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §299 odst.2;

31/2020 Neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku

Datum: 03.03.2020 · Sbírkové č.: 31/2020 · Sp. zn.: 7 Tdo 213/2020 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2020 · Strana: 971 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §151; JUD314612CZ 7 Tdo 1227/2015;

32/2020 Vydírání

Datum: 15.01.2020 · Sbírkové č.: 32/2020 · Sp. zn.: 8 Tdo 1584/2019 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2020 · Strana: 975 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §175 odst.1; JUD117845CZ III. ÚS 732/02; JUD118454CZ II. ÚS 760/02; JUD119394CZ I. ÚS 412/02; JUD116401CZ II. ÚS 279/03; JUD109585CZ IV. ÚS 333/06; JUD181384CZ IV. ÚS 1235/09 - 1; JUD139134CZ 8 Tdo 633/2008; JUD164884CZ 8 Tdo 179/2010; JUD181758CZ 3 Tdo 465/2010;

33/2020 Neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku

Datum: 13.03.2019 · Sbírkové č.: 33/2020 · Sp. zn.: 8 Tdo 136/2019 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2020 · Strana: 988 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §151; JUD37974CZ III. ÚS 655/06 - 1; JUD22766CZ 4 To 437/2000; JUD239323CZ 5 Tdo 578/2013 - I.;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

63/2020 Rozhodčí doložka, Neplatnost právního úkonu

Datum: 12.02.2020 · Sbírkové č.: 63/2020 · Sp. zn.: 31 Cdo 3534/2019 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 6/2020 · Strana: 1001 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §41; 216/1994 Sb.: §7; JUD414693CZ III. ÚS 1336/18 - 1; JUD26942CZ 9 Cmo 568/2003; JUD228146CZ 31 Cdo 1103/2010; JUD268455CZ 33 Cdo 2504/2014; JUD276046CZ 33 Cdo 2505/2014; JUD277344CZ 21 Cdo 174/2014; JUD281351CZ 21 Cdo 4529/2014; JUD312880CZ 26 Cdo 2752/2015; JUD315272CZ 30 Cdo 2241/2015; JUD330267CZ 20 Cdo 5647/2015; JUD335327CZ 20 Cdo 1330/2016; JUD365459CZ 20 Cdo 4543/2017; JUD378414CZ 20 Cdo 592/2018;

64/2020 Exekuce, Prodej movitých věcí a nemovitostí

Datum: 03.12.2019 · Sbírkové č.: 64/2020 · Sp. zn.: 20 Cdo 3293/2019 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2020 · Strana: 1009 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §336b odst.4 písm.b); JUD142031CZ 20 Cdo 2857/2006; JUD181110CZ 20 Cdo 3416/2009; JUD321164CZ 20 Cdo 4012/2015;

65/2020 Neplatnost právního úkonu, Způsobilost k právním úkonům

Datum: 08.10.2019 · Sbírkové č.: 65/2020 · Sp. zn.: 27 Cdo 2674/2018 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2020 · Strana: 1016 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §38 odst.2; JUD316734CZ I. ÚS 173/13 - 1; JUD257571CZ 29 Odo 1378/2006; JUD190331CZ 22 Cdo 373/2009; JUD349975CZ 22 Cdo 308/2017;

66/2020 Společenství vlastníků jednotek, Zastoupení

Datum: 16.10.2019 · Sbírkové č.: 66/2020 · Sp. zn.: 26 Cdo 1657/2018 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2020 · Strana: 1021 · Vztah k předpisu: 89/2012 Sb.: §260; 89/2012 Sb.: §436; 89/2012 Sb.: §1209; 89/2012 Sb.: §1221; JUD219355CZ 29 Cdo 3399/2010; JUD348677CZ 26 Cdo 4567/2016; JUD382945CZ 29 Cdo 3307/2016;

67/2020 Společné jmění manželů

Datum: 30.10.2019 · Sbírkové č.: 67/2020 · Sp. zn.: 22 Cdo 2529/2019 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2020 · Strana: 1027 · Vztah k předpisu: 89/2012 Sb.: §739; 89/2012 Sb.: §757; JUD22675CZ 30 Cdo 257/2001; JUD132409CZ 22 Cdo 1295/2007; JUD305495CZ 22 Cdo 3779/2014; JUD326770CZ 22 Cdo 4932/2015; JUD361385CZ 29 Cdo 61/2017; JUD375851CZ 22 Cdo 6109/2017;

68/2020 Promlčení, Pojištění odpovědnosti za škodu

Datum: 28.11.2019 · Sbírkové č.: 68/2020 · Sp. zn.: 25 Cdo 1976/2019 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2020 · Strana: 1037 · Vztah k předpisu: 89/2012 Sb.: §619; 89/2012 Sb.: §620; 89/2012 Sb.: §626; 89/2012 Sb.: §629; 89/2012 Sb.: §635 odst.2; 89/2012 Sb.: §636; JUD145298CZ 25 Cdo 113/2006; JUD159494CZ 25 Cdo 968/2008;

69/2020 Darování, Výměněk (o. z.), Katastr nemovitostí

Datum: 28.11.2019 · Sbírkové č.: 69/2020 · Sp. zn.: 22 Cdo 2769/2018 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2020 · Strana: 1043 · Vztah k předpisu: 89/2012 Sb.: §984 odst.1; 89/2012 Sb.: §2055; 89/2012 Sb.: §2707;

70/2020 Společenství vlastníků jednotek

Datum: 11.09.2019 · Sbírkové č.: 70/2020 · Sp. zn.: 26 Cdo 379/2019 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2020 · Strana: 1060 · Vztah k předpisu: 89/2012 Sb.: §1089; 89/2012 Sb.: §1194; 89/2012 Sb.: §2903 odst.2; JUD211164CZ II. ÚS 2973/09 - 1; JUD316467CZ I. ÚS 752/15 - 1; JUD379518CZ I. ÚS 2325/18 - 1; JUD3200CZ Cpj 203/86; JUD3254CZ Tpj 95/86; JUD3427CZ 3 Cz 61/88; JUD22560CZ 22 Cdo 1599/99; JUD72251CZ 28 Cdo 555/2002; JUD216952CZ 29 Cdo 3269/2010; JUD319834CZ 26 Cdo 3862/2015; JUD335386CZ 26 Cdo 5610/2015; JUD345242CZ 21 Cdo 4931/2016; JUD377367CZ 26 Cdo 3553/2017;

71/2020 Zmírnění křivd (restituce), Církev (náboženská společnost)

Datum: 19.11.2019 · Sbírkové č.: 71/2020 · Sp. zn.: 28 Cdo 2854/2019 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2020 · Strana: 1066 · Vztah k předpisu: 428/2012 Sb.: §7 odst.1 písm.a); 428/2012 Sb.: §7 odst.1 písm.b); JUD230204CZ Pl. ÚS 10/13 - 1; JUD357788CZ III. ÚS 3717/16 - 1; JUD357775CZ III. ÚS 1996/17 - 1; JUD241361CZ 29 Cdo 2394/2013; JUD352499CZ 28 Cdo 349/2017; JUD357107CZ 28 Cdo 2204/2017; JUD359024CZ 28 Cdo 2546/2017; JUD363096CZ 28 Cdo 4170/2017; JUD364434CZ 28 Cdo 4851/2017; JUD369361CZ 28 Cdo 4693/2017; JUD379927CZ 28 Cdo 112/2018; JUD421782CZ 28 Cdo 4097/2018; JUD428775CZ 28 Cdo 1334/2019;

72/2020 Insolvence, Obchodní společnost

Datum: 31.10.2019 · Sbírkové č.: 72/2020 · Sp. zn.: 29 NSČR 178/2017 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2020 · Strana: 1073 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §59 od 1.1.2016 do 30.11.2017; 182/2006 Sb.: §63 odst.1 od 1.1.2016 do 30.11.2017; 90/2012 Sb.: §74; 90/2012 Sb.: §75; 90/2012 Sb.: §79 odst.2; 90/2012 Sb.: §79 odst.1; 90/2012 Sb.: §81; JUD32329CZ II. ÚS 105/01; JUD312705CZ MSPH 79 INS 7676/2012 29 NSČR 110/2014; 29 NSČR 80/2; JUD197120CZ III. ÚS 3251/10 - 1; JUD215203CZ MSPH 76 INS 8711/2009, 29 NSČR 26/2012 - B - 546; JUD260364CZ MSPH 77 INS 11631/2014 29 NSČR 79/2014; JUD331469CZ 29 NSČR 55/2014;

73/2020 Insolvenční řízení, Plná správa cizího majetku (o. z.) [Správa cizího majetku (o. z.)], Pojištění majetku

Datum: 30.09.2019 · Sbírkové č.: 73/2020 · Sp. zn.: 29 NSČR 167/2017 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2020 · Strana: 1082 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §298 do 30.6.2017; 89/2012 Sb.: §1423; JUD215427CZ 29 Cdo 1400/2010 - I.; JUD309918CZ KSOS 36 INS 5726/2011 29 NSČR 37/2013; JUD251491CZ KSPL 27 INS 13087/2013 29 NSČR 45/2014; JUD335455CZ 29 ICdo 49/2014; JUD365495CZ 29 NSČR 94/2014; JUD418615CZ 29 Cdo 819/2018;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.