Vydání 5/2020

Číslo: 5/2020 · Ročník: LXXII

Obsah vydání 5/2020

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

23/2020 Neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací

Datum: 15.08.2018 · Sbírkové č.: 23/2020 · Sp. zn.: 8 Tdo 266/2017 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2020 · Strana: 759 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §230 odst.2 písm.c); JUD232756CZ Tpjn 301/2012; JUD342752CZ Plsn 1/2015;

24/2020 Překážka věci rozhodnuté, Pořádková pokuta, Porušení povinnosti v insolvenčním řízení

Datum: 29.05.2019 · Sbírkové č.: 24/2020 · Sp. zn.: 5 Tdo 115/2019 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2020 · Strana: 774 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §11 odst.1 písm.m); 40/2009 Sb.: §225; JUD33126CZ Pl. ÚS 15/04; JUD334457CZ II. ÚS 2342/16 - 1; JUD10449CZ Cpjn 19/98; JUD25141CZ 5 Tdo 494/2002; JUD40148CZ 3 Ads 57/2003 - 79; JUD33782CZ 24K 15/2004; JUD39242CZ 5 Tdo 636/2006; JUD153394CZ 8 Tdo 474/2009; JUD162136CZ 5 Tdo 1412/2009; JUD253305CZ 5 Tdo 1183/2013; JUD342877CZ 15 Tdo 832/2016;

25/2020 Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění, Škoda

Datum: 30.01.2020 · Sbírkové č.: 25/2020 · Sp. zn.: 5 Tdo 1459/2019 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2020 · Strana: 796 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §254 odst.3; 40/2009 Sb.: §254 odst.4; 40/2009 Sb.: §254 odst.1; JUD105688CZ 5 Tdo 1220/2007; JUD318009CZ 5 Tdo 1250/2015; JUD321191CZ 5 Tdo 1379/2015; JUD389516CZ 5 Tdo 1107/2018; JUD418868CZ 5 Tdo 861/2018;

26/2020 Napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky, Organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice

Datum: 28.11.2019 · Sbírkové č.: 26/2020 · Sp. zn.: 4 Tdo 1341/2019 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2020 · Strana: 805 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §340; 40/2009 Sb.: §341; JUD22629CZ 11 Tcu 92/2000; JUD196401CZ 11 Tdo 1295/2010; JUD242419CZ 4 Tdo 970/2013; JUD285697CZ 6 Tdo 1607/2014; JUD306978CZ 6 Tdo 151/2015; JUD307032CZ 6 Tdo 524/2015; JUD422619CZ 4 Tdo 95/2019;

27/2020 Obhajoba, Obhájce ustanovený, Důvod dovolání, že obviněný neměl obhájce

Datum: 25.09.2019 · Sbírkové č.: 27/2020 · Sp. zn.: 8 Tdo 1100/2019 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2020 · Strana: 817 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §33 odst.2; 141/1961 Sb.: §265b odst.1 písm.c); JUD164470CZ I. ÚS 22/10 - 1; JUD210127CZ I. ÚS 2824/11 - 1; JUD338160CZ IV. ÚS 2295/16 - 1; JUD423697CZ I. ÚS 3966/17 - 1; JUD31302CZ III. ÚS 83/96; JUD23389CZ 7 Tdo 528/2002; JUD25064CZ 6 Tdo 142/2002; JUD25157CZ 11 Tdo 636/2002; JUD149615CZ 7 Tdo 191/2009; JUD163045CZ 11 Tdo 1041/2009; JUD186355CZ 8 Tdo 1020/2009; JUD214222CZ 3 Tdo 87/2012;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

51/2020 Opatrovník (opatrovnictví) právnické osoby (o. z.), Společnost s ručením omezeným

Datum: 17.12.2019 · Sbírkové č.: 51/2020 · Sp. zn.: 27 Cdo 1382/2019 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2020 · Strana: 831 · Vztah k předpisu: 89/2012 Sb.: §165 odst.2; 89/2012 Sb.: §487 odst.2; JUD15051CZ 20 Cdo 416/98; JUD257294CZ 29 Odo 295/2002; JUD319793CZ 29 Cdo 4384/2015; JUD326799CZ 29 Cdo 3899/2015;

52/2020 Insolvence, Insolvenční rejstřík, Doručování

Datum: 29.08.2019 · Sbírkové č.: 52/2020 · Sp. zn.: 29 ICdo 154/2017 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2020 · Strana: 837 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §50d; 182/2006 Sb.: §71; 182/2006 Sb.: §75 odst.1; JUD146980CZ III. ÚS 989/08; JUD218129CZ III. ÚS 3122/09 - 1; JUD104815CZ 29 Odo 1583/2005; JUD195355CZ 30 Cdo 4896/2009; JUD242176CZ 31 Cdo 3881/2009; JUD214236CZ 31 Cdo 2847/2011; JUD237615CZ 29 Cdo 2543/2011; JUD245279CZ KSOS 38 INS 22913/2012 29 NSČR 63/2011; JUD229914CZ 3 Tdo 148/2013;

53/2020 Tisk, Svoboda projevu

Datum: 13.11.2019 · Sbírkové č.: 53/2020 · Sp. zn.: 25 Cdo 675/2019 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2020 · Strana: 859 · Vztah k předpisu: 46/2000 Sb.: §4a; 46/2000 Sb.: §11a odst.1 písm.a); JUD33492CZ I. ÚS 453/03; JUD213863CZ I. ÚS 823/11 - 1; JUD32109CZ I. ÚS 156/99; JUD133940CZ 4 As 69/2007 - 65; JUD174731CZ 7 As 23/2010 - 73; JUD452676CZ 25 Cdo 675/2019;

54/2020 Stavba, Stavba, součást pozemku (superficies solo cedit) (o. z.)

Datum: 08.06.2017 · Sbírkové č.: 54/2020 · Sp. zn.: 22 Cdo 828/2017 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2020 · Strana: 865 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §135c; 89/2012 Sb.: §1084; 89/2012 Sb.: §1086; JUD22456CZ 22 Cdo 2392/99; JUD154523CZ 22 Cdo 162/2007; JUD167562CZ 22 Cdo 1654/2009; JUD255430CZ 22 Cdo 1828/2012; JUD248227CZ 22 Cdo 3700/2013; JUD305514CZ 22 Cdo 1226/2015; JUD322015CZ 22 Cdo 4461/2015; JUD324960CZ 22 Cdo 892/2016; JUD336691CZ 22 Cdo 1070/2016;

55/2020 Smluvní pokuta, Neplatnost právního jednání

Datum: 30.10.2019 · Sbírkové č.: 55/2020 · Sp. zn.: 23 Cdo 1192/2019 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2020 · Strana: 873 · Vztah k předpisu: 89/2012 Sb.: §580; 89/2012 Sb.: §588; 89/2012 Sb.: §2048;

56/2020 Náhrada škody, Pojištění odpovědnosti za škodu

Datum: 31.10.2019 · Sbírkové č.: 56/2020 · Sp. zn.: 25 Cdo 3662/2018 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2020 · Strana: 882 · Vztah k předpisu: 168/1999 Sb.: §6 odst.1; 168/1999 Sb.: §6 odst.2; 168/1999 Sb.: §6 odst.3; 168/1999 Sb.: §7 odst.1 písm.c); 89/2012 Sb.: §2819 odst.1; 89/2012 Sb.: §2819 odst.3; JUD146868CZ 25 Cdo 307/2007; JUD226124CZ 32 Cdo 4765/2010; JUD279867CZ 25 Cdo 2902/2012;

57/2020 Náhrada škody

Datum: 13.11.2019 · Sbírkové č.: 57/2020 · Sp. zn.: 25 Cdo 5764/2017 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2020 · Strana: 889 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §420 odst.1; 131/2000 Sb.: §1 odst.3; 131/2000 Sb.: §3 odst.2; 131/2000 Sb.: §34; JUD22693CZ 2 Cdon 748/97; JUD93298CZ 25 Cdo 65/2005; JUD93401CZ 26 Cdo 1249/2005; JUD132463CZ 26 Cdo 2511/2006; JUD140700CZ 28 Cdo 1576/2006; JUD159573CZ 25 Cdo 3373/2007; JUD166215CZ 28 Cdo 2542/2009; JUD185666CZ 28 Cdo 1896/2010; JUD232024CZ 26 Cdo 3244/2012; JUD452680CZ 25 Cdo 5764/2017; JUD435499CZ 31 Cdo 2389/2019;

58/2020 Náhrada škody, Škoda na nemovité věci (o. z.)

Datum: 23.10.2019 · Sbírkové č.: 58/2020 · Sp. zn.: 25 Cdo 1412/2019 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2020 · Strana: 897 · Vztah k předpisu: 89/2012 Sb.: §2903 odst.2; JUD1357CZ Cpj 59/71; JUD10284CZ 3 Cz 4/87; JUD22560CZ 22 Cdo 1599/99; JUD144951CZ 25 Cdo 822/2008; JUD258387CZ 29 Cdo 2125/2014; JUD277503CZ 29 Cdo 4097/2014;

59/2020 Rozhodčí doložka

Datum: 16.05.2019 · Sbírkové č.: 59/2020 · Sp. zn.: 23 Cdo 3439/2018 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2020 · Strana: 902 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §106 odst.1; JUD104062CZ 29 Odo 965/2006; JUD158438CZ 33 Cdo 3210/2007; JUD247375CZ 23 Cdo 1308/2011; JUD242359CZ 21 Cdo 3693/2012; JUD241361CZ 29 Cdo 2394/2013; JUD253496CZ 30 Cdo 159/2014; JUD284699CZ 23 Cdo 3229/2014; JUD338383CZ 31 Cdo 1570/2015; JUD340260CZ 22 Cdo 2526/2016; JUD354079CZ 20 Cdo 1741/2017;

60/2020 Insolvence, Insolvenční návrh

Datum: 31.07.2019 · Sbírkové č.: 60/2020 · Sp. zn.: 29 NSČR 206/2017 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2020 · Strana: 912 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §3 odst.3 do 30.6.2017; 182/2006 Sb.: §143 do 30.6.2017; JUD323940CZ 29 NSČR 67/2014;

61/2020 Insolvenční řízení, Právní úkony, Odporovatelnost, Splnění dluhu, Pojistné na sociální zabezpečení, Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

Datum: 31.10.2019 · Sbírkové č.: 61/2020 · Sp. zn.: 29 ICdo 156/2017 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2020 · Strana: 917 · Vztah k předpisu: 61/1988 Sb.: §1 odst.1; 61/1988 Sb.: §6 odst.1; 589/1992 Sb.; 182/2006 Sb.: §109 odst.4; 182/2006 Sb.: §111 od 1.1.2014; 182/2006 Sb.: §168; 182/2006 Sb.: §169; 182/2006 Sb.: §235 od 1.1.2014; 182/2006 Sb.: §240; 182/2006 Sb.: §241; 182/2006 Sb.: §242; JUD22309CZ 2 Cdon 1805/97; JUD22507CZ 4 Tz 63/2000; JUD257924CZ 29 Cdo 95/2000; JUD24953CZ 7 Tz 228/2001; JUD25105CZ 5 Tdo 456/2002; JUD101898CZ 8 Tdo 1262/2006; JUD161813CZ 29 Odo 1663/2006; JUD248724CZ 29 Cdo 677/2011; JUD219090CZ 8 Tdo 316/2012; JUD315496CZ 29 Cdo 2102/2013; JUD323940CZ 29 NSČR 67/2014;

62/2020 Insolvenční řízení, Úroky

Datum: 31.07.2019 · Sbírkové č.: 62/2020 · Sp. zn.: 29 NSČR 124/2018 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2020 · Strana: 932 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §171 odst.2; 182/2006 Sb.: §171 odst.1; 182/2006 Sb.: §290 odst.1; 182/2006 Sb.: §292; JUD417404CZ II. ÚS 4161/18 - 1; JUD305546CZ MSPH 76 INS 3732/2008 29 NSČR 31/2013;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.