Vydání 4/2020

Číslo: 4/2020 · Ročník: LXXII

Obsah vydání 4/2020

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Stanoviska

1/2020 Nutná obhajoba, Obhájce, Hlavní líčení, Vyhlášení rozhodnutí, Odvolací řízení, Zrušení rozhodnutí

Datum: 04.03.2020 · Sbírkové č.: 1/2020 · Sp. zn.: Tpjn 300/2018 · Typ: Stanovisko (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - kolegium · Vydání: 4/2020 · Strana: 583 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §36; 141/1961 Sb.: §128 odst.3; 141/1961 Sb.: §202 odst.4; 141/1961 Sb.: §250 odst.3; 141/1961 Sb.: §250 odst.2; 141/1961 Sb.: §250 odst.1; 141/1961 Sb.: §258 odst.1 písm.a); 2/1993 Sb.: čl.37 odst.2; 2/1993 Sb.: čl.40 odst.3; JUD33340CZ Pl. ÚS 44/03; JUD33527CZ III. ÚS 457/05; JUD284110CZ IV. ÚS 2443/14 - 1; JUD417475CZ IV. ÚS 3780/18 - 1; JUD191994CZ 7 Tdo 1231/2010; JUD283758CZ 8 Tdo 1501/2014; JUD314466CZ 4 Tz 22/2015;

Rozhodnutí ve věcech trestních

19/2020 Doručování, Veřejné zasedání

Datum: 03.12.2019 · Sbírkové č.: 19/2020 · Sp. zn.: 7 Tz 88/2019 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2020 · Strana: 613 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §63 odst.1; 141/1961 Sb.: §233 odst.1; JUD448376CZ 7 Tz 88/2019;

20/2020 Ohrožování výchovy dítěte

Datum: 30.10.2019 · Sbírkové č.: 20/2020 · Sp. zn.: 8 Tdo 1231/2019 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2020 · Strana: 618 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §201 odst.1 písm.d); JUD32845CZ IV. ÚS 564/02; JUD32956CZ III. ÚS 282/03; JUD837CZ 7 Tz 10/68; JUD2837CZ Tpjf 169/82; JUD34179CZ 30 Cdo 2873/2005; JUD222029CZ 11 Tdo 603/2012;

21/2020 Výjimečný trest

Datum: 14.08.2019 · Sbírkové č.: 21/2020 · Sp. zn.: 8 Tdo 818/2019 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2020 · Strana: 631 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §54 odst.2; JUD116401CZ II. ÚS 279/03; JUD23247CZ 11 Tdo 530/2002; JUD277388CZ 8 Tdo 1021/2014; JUD354329CZ 8 Tdo 412/2017;

22/2020 Odměna ustanoveného obhájce

Datum: 04.11.2019 · Sbírkové č.: 22/2020 · Sp. zn.: 14 To 125/2019 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 4/2020 · Strana: 644 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §151 odst.2; 141/1961 Sb.: §151 odst.3; 177/1996 Sb.: §10 odst.3; 104/2013 Sb.: §87-104; 104/2013 Sb.: §202-221; JUD241965CZ 1 To 54/2005; JUD350142CZ 3To 84/2015;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

42/2020 Doručování, Účastníci řízení

Datum: 13.06.2019 · Sbírkové č.: 42/2020 · Sp. zn.: 23 Cdo 1327/2019 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2020 · Strana: 653 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §18; 32007R1393 (EU): čl.8 odst.1;

43/2020 Insolvenční řízení, Reorganizace, Přerušení řízení, Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení

Datum: 31.07.2019 · Sbírkové č.: 43/2020 · Sp. zn.: 29 Cdo 4524/2017 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2020 · Strana: 660 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §140 odst.1; 182/2006 Sb.: §140a; 182/2006 Sb.: §356 odst.1; JUD285588CZ KSOS 36 INS 16039/2011 36 ICm 3248/2011 29 ICdo 62/2; JUD184503CZ I. ÚS 2717/08 - 1; JUD213821CZ III. ÚS 721/12 - 1; JUD10449CZ Cpjn 19/98; JUD257439CZ 29 Cdo 238/2007; JUD257706CZ 29 Cdo 2114/2008; JUD197614CZ 31 Cdo 488/2009; JUD209968CZ 1 VSPH 771/2009; JUD206762CZ 7 Tdo 1298/2011; JUD260430CZ 29 Cdo 2514/2012; JUD315265CZ 29 Cdo 3277/2013; JUD313817CZ 11 Tdo 811/2015;

44/2020 Exekuce, Návrh na zahájení řízení

Datum: 05.11.2019 · Sbírkové č.: 44/2020 · Sp. zn.: 20 Cdo 3028/2019 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2020 · Strana: 674 · Vztah k předpisu: 120/2001 Sb.: §43 odst.2; JUD1839CZ 3 Cz 10/75; JUD85910CZ 20 Cdo 1887/2004; JUD103841CZ 20 Cdo 3893/2007; JUD185684CZ 20 Cdo 4478/2008; JUD244003CZ 20 Cdo 1785/2013; JUD256191CZ 21 Cdo 2201/2014; JUD329623CZ 26 Cdo 4981/2015; JUD352172CZ 20 Cdo 1418/2017; JUD435357CZ 20 Cdo 2674/2019;

45/2020 Vlastnictví

Datum: 21.08.2019 · Sbírkové č.: 45/2020 · Sp. zn.: 22 Cdo 4348/2018 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2020 · Strana: 681 · Vztah k předpisu: 89/2012 Sb.: §1022; JUD1309CZ 2 Cz 8/71; JUD13405CZ 2 Cdon 1626/96; JUD24305CZ 22 Cdo 2162/99; JUD83748CZ 33 Odo 70/2004; JUD38851CZ 31 Cdo 1836/2005; JUD101938CZ 8 Tdo 1553/2006; JUD146714CZ 22 Cdo 3969/2007; JUD313402CZ 22 A 83/2012 - 88; JUD335865CZ 22 A 27/2013 - 92; JUD378717CZ 22 Cdo 3844/2016; JUD357396CZ 22 Cdo 568/2017;

46/2020 Odpovědnost státu za škodu, Náhrada nemajetkové újmy (o. z.)

Datum: 31.07.2019 · Sbírkové č.: 46/2020 · Sp. zn.: 30 Cdo 2301/2017 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2020 · Strana: 689 · Vztah k předpisu: 82/1998 Sb.: §3 odst.1 písm.b); 82/1998 Sb.: §13 odst.1; 111/1998 Sb.: §6 odst.1; JUD343468CZ IV. ÚS 3638/15 - 1; JUD186265CZ 30 Cdo 3026/2009; JUD187152CZ 30 Cdo 2800/2009; JUD206552CZ 30 Cdo 5180/2009; JUD303143CZ 10 A 77/2010 - 38; JUD299120CZ 10 A 122/2013 - 71; JUD277781CZ 5 As 64/2014 - 42; JUD310969CZ 30 Cdo 3850/2014; JUD321313CZ 30 Cdo 968/2014; JUD286799CZ 1 As 66/2015 - 33; JUD327167CZ 5 As 140/2015 - 41; JUD342228CZ 30 Cdo 214/2015; JUD418643CZ 30 Cdo 5794/2016;

47/2020 Bezdůvodné obohacení, Daň z přidané hodnoty, Splatnost pohledávky

Datum: 03.09.2019 · Sbírkové č.: 47/2020 · Sp. zn.: 28 Cdo 2169/2018 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2020 · Strana: 700 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §451; 40/1964 Sb.: §563; 40/1964 Sb.: §564; 235/2004 Sb.: §72; 235/2004 Sb.: §105; JUD146980CZ III. ÚS 989/08; JUD153303CZ II. ÚS 944/09; JUD100748CZ 32 Odo 344/2006; JUD138109CZ 29 Odo 1162/2006; JUD151309CZ 9 Afs 93/2008 - 43; JUD161814CZ 32 Cdo 2843/2008; JUD190331CZ 22 Cdo 373/2009; JUD191556CZ 33 Cdo 3481/2009; JUD187173CZ 28 Cdo 2562/2010; JUD220292CZ 28 Cdo 4175/2011; JUD228668CZ 33 Cdo 3176/2012;

48/2020 Společnost s ručením omezeným, Společník, Vklad společníka, Ručení, Obchodní rejstřík

Datum: 28.08.2019 · Sbírkové č.: 48/2020 · Sp. zn.: 27 Cdo 5507/2017 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2020 · Strana: 714 · Vztah k předpisu: 90/2012 Sb.: §132 odst.1; 90/2012 Sb.: §134 odst.1; 304/2013 Sb.: §48 odst.1 písm.b); JUD1713CZ 4 Cz 3/74; JUD6229CZ 4 Cz 3/74; JUD37267CZ I. ÚS 323/98; JUD257501CZ 29 Cdo 281/2000; JUD82538CZ 29 Odo 629/2003; JUD198282CZ 35Co 51/2003; JUD257140CZ 29 Odo 748/2003; JUD104835CZ 28 Cdo 2408/2005; JUD360263CZ 27 Cdo 3420/2017; JUD418777CZ 33 Cdo 1180/2017;

49/2020 Insolvenční řízení, Dohlédací činnost soudu

Datum: 29.08.2019 · Sbírkové č.: 49/2020 · Sp. zn.: 29 NSČR 9/2018 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2020 · Strana: 722 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §10 písm.b); 182/2006 Sb.: §11 odst.1; 182/2006 Sb.: §54; 182/2006 Sb.: §55; 182/2006 Sb.: §91; JUD353713CZ I. ÚS 980/17 - 1; JUD22943CZ 1 Ko 125/2001; JUD22997CZ 11 Tz 294/2001; JUD245279CZ KSOS 38 INS 22913/2012 29 NSČR 63/2011;

50/2020 Insolvenční řízení, Incidenční spory, Odporovatelnost

Datum: 29.08.2019 · Sbírkové č.: 50/2020 · Sp. zn.: 29 ICdo 149/2017 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2020 · Strana: 742 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §3; 182/2006 Sb.: §241; JUD362757CZ Pl. ÚS - st. 45/16 - 1; JUD364814CZ I. ÚS 3690/17 - 1; JUD253493CZ KSBR 28 INS 6579/2011 28 ICm 988/2013 29 ICdo 33/201; JUD255486CZ KSBR 40 INS 6055/2009 40 ICm 139/2010 29 ICdo 14/201; JUD248724CZ 29 Cdo 677/2011; JUD249544CZ 29 Cdo 677/2011; JUD241361CZ 29 Cdo 2394/2013; JUD248675CZ 22 Cdo 3542/2013; JUD417589CZ 29 ICdo 76/2015; JUD442775CZ 29 ICdo 84/2016; JUD388252CZ 28 Cdo 5610/2017;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.