Vydání 2/2020

Číslo: 2/2020 · Ročník: LXXII

Obsah vydání 2/2020

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

7/2020 Výtržnictví

Datum: 30.07.2019 · Sbírkové č.: 7/2020 · Sp. zn.: 8 Tdo 838/2019 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2020 · Strana: 205 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §358 odst.1; JUD39347CZ 8 Tdo 1131/2006; JUD217697CZ 5 Tdo 416/2012; JUD260309CZ 3 Tdo 801/2014; JUD308472CZ 8 Tdo 481/2015; JUD313682CZ 8 Tdo 936/2015; JUD313686CZ 8 Tdo 1008/2015; JUD327705CZ 3 Tdo 429/2016; JUD337653CZ 3 Tdo 1257/2016; JUD338368CZ 7 Tdo 1254/2016; JUD344901CZ 3 Tdo 75/2017; JUD352404CZ 8 Tdo 5/2017; JUD355327CZ 6 Tdo 579/2017; JUD374506CZ 8 Tdo 289/2018;

8/2020 Řízení o stížnosti pro porušení zákona

Datum: 17.07.2019 · Sbírkové č.: 8/2020 · Sp. zn.: 8 Tz 32/2019 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2020 · Strana: 213 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §266 odst.1; 141/1961 Sb.: §268 odst.1 písm.a); JUD32832CZ III. ÚS 511/02; JUD33022CZ III. ÚS 554/03; JUD33492CZ I. ÚS 453/03; JUD27960CZ 4 Tz 60/2003; JUD28462CZ 4 Tz 32/2003; JUD138289CZ 5 Tdo 1490/2007; JUD182366CZ 4 Tz 28/2010; JUD426610CZ 8 Tz 46/2018;

9/2020 Vrácení věci

Datum: 30.04.2019 · Sbírkové č.: 9/2020 · Sp. zn.: 4 Tz 19/2019 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2020 · Strana: 228 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §80 odst.1; JUD33169CZ II. ÚS 199/04;

10/2020 Stížnost pro porušení zákona, Zákaz činnosti

Datum: 25.06.2019 · Sbírkové č.: 10/2020 · Sp. zn.: 6 Tz 62/2019 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2020 · Strana: 236 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §266 odst.2; 40/2009 Sb.: §73 odst.1;

11/2020 Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění

Datum: 27.03.2019 · Sbírkové č.: 11/2020 · Sp. zn.: 5 Tdo 108/2019 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2020 · Strana: 241 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §254 odst.1; JUD142704CZ 5 Tdo 1313/2008; JUD321225CZ 5 Tdo 1283/2015; JUD379225CZ 5 Tdo 417/2018;

12/2020 Řízení o dovolání, Podmíněné zastavení trestního stíhání, Ohrožení pod vlivem návykové látky

Datum: 14.08.2019 · Sbírkové č.: 12/2020 · Sp. zn.: 5 Tdo 975/2019 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2020 · Strana: 249 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §265b odst.1 písm.f); 141/1961 Sb.: §307 odst.1;

13/2020 Zajištění, Věc důležitá pro trestní řízení

Datum: 12.09.2018 · Sbírkové č.: 13/2020 · Sp. zn.: 6 To 54/2018 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 2/2020 · Strana: 264 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §79f odst.2;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

15/2020 Exekuce, Prodej movitých věcí a nemovitostí, Spoluvlastnictví

Datum: 12.03.2019 · Sbírkové č.: 15/2020 · Sp. zn.: 20 Cdo 4657/2018 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2020 · Strana: 275 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §336ja do 31.12.2013; 99/1963 Sb.: §338 do 31.12.2013;

16/2020 Politické strany

Datum: 26.03.2019 · Sbírkové č.: 16/2020 · Sp. zn.: 27 Cdo 2228/2017 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2020 · Strana: 280 · Vztah k předpisu: 424/1991 Sb.: §16a; JUD210191CZ II. ÚS 1969/10 - 1; JUD382945CZ 29 Cdo 3307/2016; JUD436922CZ 29 Cdo 5859/2016; JUD421300CZ 27 Cdo 1495/2017;

17/2020 Odpovědnost státu za škodu, Trvalý pobyt, Správní řízení

Datum: 27.03.2019 · Sbírkové č.: 17/2020 · Sp. zn.: 30 Cdo 2672/2018 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2020 · Strana: 287 · Vztah k předpisu: 82/1998 Sb.: §13 odst.1; 326/1999 Sb.: §68 odst.1; JUD115669CZ III. ÚS 537/03; JUD112928CZ IV. ÚS 85/04; JUD113262CZ III. ÚS 99/04; JUD113734CZ III. ÚS 260/04; JUD142940CZ Pl. ÚS 26/07; JUD151343CZ III. ÚS 1775/08; JUD187303CZ II. ÚS 2336/10 - 1; JUD1200CZ Cpj 87/70; JUD107927CZ 25 Cdo 2101/2005; JUD102581CZ 25 Cdo 3334/2006; JUD197330CZ 30 Cdo 3157/2009; JUD200654CZ 28 Cdo 5103/2009; 32003L0109 (EU): čl.7 odst.3; 32003L0109 (EU): čl.4 odst.1;

18/2020 Náhrada škody, Nemajetková újma (o. z.), Duševní útrapy (o. z.) [Náhrada při újmě na přirozených právech člověka (o. z.)], Věc/cena zvláštní obliby (o. z.) [Náhrady při ublížení na zdraví a při usmrcení (o. z.)]

Datum: 28.03.2019 · Sbírkové č.: 18/2020 · Sp. zn.: 25 Cdo 972/2018 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2020 · Strana: 300 · Vztah k předpisu: 89/2012 Sb.: §2894 odst.2; 89/2012 Sb.: §2933; 89/2012 Sb.: §2952; 89/2012 Sb.: §2956; 89/2012 Sb.: §2969; 89/2012 Sb.: §2971; JUD38465CZ 32 Odo 747/2002; JUD279728CZ 23 Cdo 2702/2012; JUD243631CZ 30 Cdo 3238/2013;

19/2020 Nájem bytu, Změna okolností (o. z.)

Datum: 22.05.2019 · Sbírkové č.: 19/2020 · Sp. zn.: 26 Cdo 1670/2018 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2020 · Strana: 307 · Vztah k předpisu: 89/2012 Sb.: §1765; 89/2012 Sb.: §1766; 89/2012 Sb.: §2248; 89/2012 Sb.: §2249; JUD162305CZ II. ÚS 3292/09 - 1; JUD87895CZ 28 Cdo 55/2004; JUD138089CZ 21 Cdo 826/2005; JUD101984CZ 8 Tdo 607/2007; JUD207650CZ 26 Cdo 4677/2009; JUD363194CZ 26 Cdo 1486/2016; JUD421538CZ 26 Cdo 4848/2016; JUD427472CZ 26 Cdo 4600/2016;

20/2020 Náhrada škody

Datum: 30.05.2019 · Sbírkové č.: 20/2020 · Sp. zn.: 25 Cdo 3580/2018 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2020 · Strana: 315 · Vztah k předpisu: 89/2012 Sb.: §2946; 89/2012 Sb.: §2948;

21/2020 Bezdůvodné obohacení

Datum: 30.05.2019 · Sbírkové č.: 21/2020 · Sp. zn.: 28 Cdo 208/2019 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2020 · Strana: 319 · Vztah k předpisu: 89/2012 Sb.: §1936 odst.2; 89/2012 Sb.: §2991; 89/2012 Sb.: §2997 odst.1; JUD230986CZ MSPH 93 INS 905/2010, 93 ICm 367/2010, 21 ICdo 16/20; JUD152402CZ 33 Odo 1708/2006; JUD155124CZ 29 Cdo 2011/2007; JUD228055CZ 20 Cdo 3044/2012; JUD306813CZ 31 Cdo 3617/2012; JUD244081CZ 29 Cdo 2259/2013; JUD277400CZ 29 Cdo 3659/2014; JUD356002CZ 23 Cdo 1947/2017; JUD361797CZ 28 Cdo 1701/2017;

22/2020 Bezdůvodné obohacení

Datum: 04.06.2019 · Sbírkové č.: 22/2020 · Sp. zn.: 28 Cdo 694/2019 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2020 · Strana: 325 · Vztah k předpisu: 89/2012 Sb.: §2991; 89/2012 Sb.: §2995; JUD89527CZ 33 Odo 351/2004; JUD152427CZ 28 Cdo 2716/2008; JUD206912CZ 28 Cdo 3215/2011; JUD212653CZ 28 Cdo 1142/2011; JUD225165CZ 28 Cdo 1264/2012; JUD252851CZ 23 Cdo 2021/2012; JUD252994CZ 28 Cdo 4216/2013; JUD319018CZ 32 Cdo 2730/2015; JUD347201CZ 28 Cdo 3240/2016; JUD354211CZ 22 Cdo 3397/2016; JUD386885CZ 28 Cdo 585/2018;

23/2020 Započtení pohledávky, Přechodná (intertemporální) ustanovení

Datum: 20.02.2019 · Sbírkové č.: 23/2020 · Sp. zn.: 26 Cdo 4795/2017 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2020 · Strana: 331 · Vztah k předpisu: 89/2012 Sb.: §1987; 89/2012 Sb.: §3028 odst.3; 89/2012 Sb.: §3074 odst.1; JUD31336CZ IV. ÚS 191/96; JUD345201CZ 31 Cdo 3375/2015; JUD376058CZ 32 Cdo 5234/2016; JUD388269CZ 28 Cdo 5711/2017;

24/2020 Akciová společnost, Představenstvo, Pracovní poměr, Péče řádného hospodáře, Neplatnost právního úkonu, Bezdůvodné obohacení

Datum: 11.09.2019 · Sbírkové č.: 24/2020 · Sp. zn.: 31 Cdo 1993/2019 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 2/2020 · Strana: 339 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §66 odst.2; 513/1991 Sb.: §192; 513/1991 Sb.: §194 odst.4; 262/2006 Sb.: §2 odst.1; JUD257971CZ 29 Odo 1262/2006; JUD153431CZ 29 Cdo 3139/2007; JUD144948CZ 29 Cdo 2531/2008; JUD257823CZ 29 Cdo 4276/2009; JUD197594CZ 29 Cdo 2287/2010; JUD217043CZ 29 Cdo 3223/2010; JUD211528CZ 29 Cdo 134/2011; JUD231057CZ 29 Cdo 1606/2011; JUD240699CZ 29 Cdo 2869/2011; JUD235745CZ 21 Cdo 1781/2012; JUD244073CZ 21 Cdo 3250/2012; JUD247331CZ 21 Cdo 3910/2012;

25/2020 Insolvence, Smlouva o dílo

Datum: 25.03.2019 · Sbírkové č.: 25/2020 · Sp. zn.: 29 Cdo 561/2017 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2020 · Strana: 351 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §253; JUD285588CZ KSOS 36 INS 16039/2011 36 ICm 3248/2011 29 ICdo 62/2; JUD32004CZ IV. ÚS 387/99; JUD144106CZ 32 Cdo 2076/2007; JUD348414CZ 29 ICdo 12/2015; JUD340383CZ 23 Cdo 1357/2016; JUD415190CZ 32 Cdo 4443/2017;

26/2020 Nekalá soutěž, Reklama, Dominantní postavení, Zlehčování

Datum: 29.05.2019 · Sbírkové č.: 26/2020 · Sp. zn.: 23 Cdo 5955/2017 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2020 · Strana: 358 · Vztah k předpisu: 89/2012 Sb.: §2980; 89/2012 Sb.: §2984; JUD310989CZ C-487/07; JUD310990CZ C-236/08, C-237/08, C-238/08; JUD237630CZ 11 Tz 17/2013; JUD241361CZ 29 Cdo 2394/2013; JUD243672CZ 29 Cdo 2303/2013;

27/2020 Insolvenční řízení, Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení, Zastavení řízení

Datum: 30.04.2019 · Sbírkové č.: 27/2020 · Sp. zn.: 29 NSČR 78/2017 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2020 · Strana: 368 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §129 odst.1; 182/2006 Sb.: §130 odst.2 do 30.6.2017; 182/2006 Sb.: §130 odst.1 do 30.6.2017; 182/2006 Sb.: §394a; 182/2006 Sb.: §394; JUD161153CZ KSBR 37 INS 294/2008, 29 NSČR 1/2008 - A; JUD211589CZ 20 Cdo 2619/2011; JUD319774CZ 22 Cdo 4143/2013; JUD357576CZ 29 Cdo 3108/2015; JUD338401CZ 29 Cdo 1399/2016;

28/2020 Incidenční spory, Jistota

Datum: 30.05.2019 · Sbírkové č.: 28/2020 · Sp. zn.: 29 ICdo 141/2018 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2020 · Strana: 379 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §57 odst.3; 182/2006 Sb.: §202 odst.3; 280/2009 Sb.: §2 odst.3; 280/2009 Sb.: §160 odst.1; JUD268017CZ KSBR 45 INS 12149/2012 45 ICm 1886/2013 29 ICdo 26/2; JUD26497CZ 29 Odo 361/2001; JUD339325CZ 32 Cdo 3616/2016; JUD421445CZ 31 Cdo 3042/2018;

29/2020 Výpověď z pracovního poměru

Datum: 18.12.2018 · Sbírkové č.: 29/2020 · Sp. zn.: 21 Cdo 682/2018 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2020 · Strana: 386 · Vztah k předpisu: 262/2006 Sb.: §1a odst.1 písm.a); 262/2006 Sb.: §20 odst.3; 262/2006 Sb.: §40 odst.3; 262/2006 Sb.: §50 odst.1; JUD105756CZ Pl. ÚS 83/06 - 1; JUD9299CZ 2 Cdon 833/96; JUD24060CZ 25 Cdo 176/99; JUD104062CZ 29 Odo 965/2006; JUD145297CZ 29 Odo 965/2006; JUD140846CZ 29 Cdo 1971/2008; JUD240530CZ 21 Cdo 2186/2012; JUD421316CZ 21 Cdo 4573/2018;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.