Vydání 10/2020

Číslo: 10/2020 · Ročník: LXXII

Obsah vydání 10/2020

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

48/2020 Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění, Trvající trestný čin

Datum: 26.09.2019 · Sbírkové č.: 48/2020 · Sp. zn.: 5 Tdo 1160/2019 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2020 · Strana: 1563 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §254 odst.1; 40/2009 Sb.: §254 odst.3; JUD40071CZ 2 Afs 25/2003 - 87; JUD30768CZ 2 Afs 190/2004 - 56; JUD150359CZ 8 Afs 15/2007 - 75; JUD191528CZ 5 Tdo 1533/2010; JUD216372CZ 2 Afs 8/2012 - 25; JUD251309CZ 1 Afs 20/2014 - 40; JUD316312CZ 5 Tdo 710/2015; JUD378073CZ 10 Afs 371/2017 - 69; JUD380596CZ 10 Afs 372/2017 - 89; JUD417953CZ 6 Afs 270/2018 - 22;

49/2020 Zpronevěra, Cizí věc

Datum: 30.10.2019 · Sbírkové č.: 49/2020 · Sp. zn.: 5 Tdo 1253/2019 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2020 · Strana: 1581 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §206; JUD25059CZ 5 Tdo 86/2002; JUD150102CZ 21 Cdo 2528/2007; JUD257248CZ 21 Cdo 3766/2010; JUD373182CZ 29 Cdo 2611/2016;

50/2020 Právnická osoba, Přičitatelnost činu právnické osobě

Datum: 20.02.2019 · Sbírkové č.: 50/2020 · Sp. zn.: 7 Tdo 110/2019 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2020 · Strana: 1591 · Vztah k předpisu: 418/2011 Sb.: §8 odst.5; JUD232756CZ Tpjn 301/2012;

51/2020 Náhrada nemajetkové škody, Adhezní řízení, Nemajetková újma; Znalecký posudek

Datum: 12.02.2020 · Sbírkové č.: 51/2020 · Sp. zn.: 7 Tdo 1485/2019 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2020 · Strana: 1598 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §43 odst.3; 141/1961 Sb.: §105 odst.1; 141/1961 Sb.: §228 odst.1; JUD449266CZ; JUD317563CZ I. ÚS 2844/14 - 1; JUD318874CZ IV. ÚS 3122/15 - 1; JUD359276CZ III. ÚS 2043/16 - 1; JUD28880CZ 7 Tdo 587/2004; JUD226124CZ 32 Cdo 4765/2010; JUD279867CZ 25 Cdo 2902/2012; JUD239746CZ 8 Tdo 46/2013; JUD255371CZ 30 Cdo 2535/2013; JUD323105CZ 4 Tdo 1402/2015; JUD330221CZ 6 Tdo 1421/2015; JUD342795CZ 7 Tdo 1389/2016; JUD345284CZ 6 Tdo 1791/2016; JUD348498CZ 6 Tdo 1154/2016; JUD363249CZ 25 Cdo 3940/2016; JUD420602CZ 25 Cdo 1965/2016; JUD364509CZ 25 Cdo 2245/2017; JUD369716CZ 8 Tdo 190/2017; JUD378471CZ 25 Cdo 5644/2017; JUD381757CZ 71Co 278/2017; JUD387949CZ 25 Cdo 894/2018; JUD422840CZ 25 Cdo 1901/2018; JUD423878CZ 25 Cdo 2635/2018; JUD435701CZ 25 Cdo 4518/2018; JUD446491CZ 6 Tdo 1017/2018; JUD451287CZ 25 Cdo 3463/2018; JUD456774CZ 25 Cdo 3111/2018; JUD456775CZ 25 Cdo 2596/2018; JUD436486CZ 11 Tdo 654/2019; JUD465529CZ 6 Tdo 1309/2019;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

103/2020 Společné jmění manželů, Vypořádání SJM, Cena věci (o. z.)

Datum: 28.04.2020 · Sbírkové č.: 103/2020 · Sp. zn.: 22 Cdo 1205/2019 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2020 · Strana: 1631 · Vztah k předpisu: 89/2012 Sb.: §740; JUD33590CZ Pl. ÚS 42/03; JUD39025CZ Pl. ÚS 87/06 - 1; JUD1334CZ Cpj 86/71; JUD15672CZ 2 Cdon 2060/97; JUD31529CZ Pl. ÚS 33/97; JUD22796CZ 22 Cdo 2914/99; JUD24077CZ 22 Cdo 2433/99; JUD258017CZ 22 Cdo 726/99; JUD27516CZ 22 Cdo 465/2003; JUD86807CZ 22 Cdo 1781/2004; JUD105524CZ 22 Cdo 3307/2006; JUD106382CZ 22 Cdo 3285/2007; JUD142377CZ 22 Cdo 3174/2007; JUD154951CZ 22 Cdo 3636/2008; JUD184054CZ 31 Cdo 2036/2008; JUD204808CZ 22 Cdo 3450/2009; JUD191820CZ 22 Cdo 4532/2010; JUD226212CZ 22 Cdo 1096/2011; JUD227893CZ 22 Cdo 3000/2011; JUD228690CZ 22 Cdo 3976/2011; JUD240631CZ 22 Cdo 2055/2011; JUD244226CZ 22 Cdo 2537/2013; JUD262010CZ 22 Cdo 1160/2013; JUD276891CZ 22 Cdo 367/2013; JUD305495CZ 22 Cdo 3779/2014; JUD327452CZ 22 Cdo 5384/2015; JUD328629CZ 22 Cdo 5228/2015; JUD324996CZ 22 Cdo 932/2016; JUD337565CZ 22 Cdo 3843/2016; JUD338328CZ 22 Cdo 4370/2016; JUD363159CZ 22 Cdo 4193/2017; JUD375851CZ 22 Cdo 6109/2017; JUD415298CZ 22 Cdo 2362/2018; JUD420503CZ 22 Cdo 4556/2018; JUD448323CZ 22 Cdo 2020/2018;

104/2020 Neplatnost právního jednání, Veřejný pořádek (o. z.), Započtení pohledávky

Datum: 10.06.2020 · Sbírkové č.: 104/2020 · Sp. zn.: 31 ICdo 36/2020 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 10/2020 · Strana: 1643 · Vztah k předpisu: 89/2012 Sb.: §1 odst.2; 89/2012 Sb.: §580; 89/2012 Sb.: §588; 90/2012 Sb.: §13; JUD32454CZ III. ÚS 256/01; JUD211371CZ 31 Cdo 3986/2009; JUD278477CZ 29 Cdo 3919/2014; JUD361506CZ 29 Cdo 387/2016; JUD433516CZ 21 Cdo 1012/2016; JUD389702CZ 21 Cdo 2980/2018; JUD418804CZ 21 Cdo 2815/2018; JUD433382CZ 21 Cdo 2576/2018;

105/2020 Nájem prostoru sloužícího k podnikání (o. z.), Výpověď z nájmu nebytových prostor

Datum: 15.04.2020 · Sbírkové č.: 105/2020 · Sp. zn.: 26 Cdo 2585/2019 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2020 · Strana: 1655 · Vztah k předpisu: 89/2012 Sb.: §1763; 89/2012 Sb.: §2314; JUD345223CZ 26 Cdo 4249/2016; JUD361708CZ 29 Cdo 5719/2016; JUD387955CZ 26 Cdo 5461/2017; JUD418816CZ 26 Cdo 649/2018; JUD442430CZ 26 Cdo 1509/2019; JUD465539CZ 26 Cdo 3721/2019;

106/2020 Náhrada škody, Náhrady při ublížení na zdraví a při usmrcení (o. z.)

Datum: 28.05.2020 · Sbírkové č.: 106/2020 · Sp. zn.: 25 Cdo 4536/2018 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2020 · Strana: 1662 · Vztah k předpisu: 89/2012 Sb.: §2900; 89/2012 Sb.: §2901; 89/2012 Sb.: §2910; 89/2012 Sb.: §2918; JUD103457CZ I. ÚS 312/05 - 1; JUD81419CZ 25 Cdo 2542/2003; JUD197641CZ 25 Cdo 1240/2009; JUD240590CZ 25 Cdo 695/2012; JUD244018CZ 25 Cdo 2824/2012; JUD249592CZ 25 Cdo 2075/2012; JUD321341CZ 25 Cdo 552/2014; JUD353997CZ 25 Cdo 2144/2015; JUD360424CZ 25 Cdo 3285/2015; JUD413678CZ 25 Cdo 2999/2018;

107/2020 Náhrada škody, Duševní útrapy (o. z.) [Náhrada při újmě na přirozených právech člověka (o. z.)]

Datum: 14.04.2020 · Sbírkové č.: 107/2020 · Sp. zn.: 25 Cdo 281/2019 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2020 · Strana: 1671 · Vztah k předpisu: 89/2012 Sb.: §2959; JUD317563CZ I. ÚS 2844/14 - 1; JUD422367CZ IV. ÚS 4156/18 - 1; JUD445373CZ IV. ÚS 2578/19 - 1; JUD38321CZ 30 Cdo 2206/2006; JUD374333CZ 25 Cdo 293/2018; JUD381609CZ 4 Tdo 302/2018; JUD387949CZ 25 Cdo 894/2018;

108/2020 Bezdůvodné obohacení

Datum: 13.05.2020 · Sbírkové č.: 108/2020 · Sp. zn.: 23 Cdo 82/2019 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2020 · Strana: 1678 · Vztah k předpisu: 89/2012 Sb.: §2992; JUD166520CZ 28 Cdo 1019/2010; JUD317299CZ 28 Cdo 4897/2014; JUD369403CZ 28 Cdo 5089/2017;

109/2020 Bezdůvodné obohacení, Incidenční spory, Náklady řízení

Datum: 30.04.2020 · Sbírkové č.: 109/2020 · Sp. zn.: 29 ICdo 48/2020 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2020 · Strana: 1686 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §168 odst.2 písm.b); 182/2006 Sb.: §169 odst.1 písm.f); 182/2006 Sb.: §202 odst.1; 89/2012 Sb.: §2991; JUD494373CZ; JUD494866CZ; JUD218129CZ III. ÚS 3122/09 - 1; JUD239744CZ II. ÚS 2234/10 - 2; JUD213821CZ III. ÚS 721/12 - 1; JUD336408CZ II. ÚS 2588/16 - 1; JUD380920CZ III. ÚS 2766/18 - 1; JUD22603CZ 32 Cdo 1726/98; JUD23024CZ 32 Cdo 1726/98; JUD89596CZ 33 Odo 631/2004; JUD257407CZ 29 Cdo 1662/2007; JUD257699CZ 29 Cdo 5394/2008; JUD214921CZ 29 Cdo 3793/2010; JUD208516CZ KSPH 39 INS 4718/2009, 29 NSČR 16/2011 - P8 - 23; JUD237615CZ 29 Cdo 2543/2011; JUD313724CZ 29 Cdo 2515/2012; JUD340378CZ 32 Cdo 2437/2015; JUD364493CZ 29 ICdo 98/2015; JUD377372CZ 29 Cdo 4470/2015; JUD354373CZ 29 Cdo 5749/2016; JUD386946CZ 29 Cdo 4364/2016; JUD418803CZ 29 ICdo 97/2016; JUD421472CZ 28 Cdo 4184/2018;

110/2020 Dokazování, Incidenční spory, Odporovatelnost

Datum: 31.03.2020 · Sbírkové č.: 110/2020 · Sp. zn.: 29 ICdo 98/2018 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2020 · Strana: 1703 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §118a odst.3; 99/1963 Sb.: §120 odst.1; 182/2006 Sb.: §240; JUD494253CZ; JUD494756CZ; JUD31217CZ II. ÚS 56/95; JUD13572CZ 21 Cdo 1009/98; JUD31958CZ I. ÚS 236/98; JUD23265CZ 29 Cdo 2893/2000; JUD158861CZ 21 Cdo 4841/2007; JUD211758CZ 29 Cdo 1829/2011; JUD218298CZ 31 Cdo 619/2011; JUD239881CZ 29 Cdo 228/2013; JUD389677CZ 21 Cdo 867/2018; JUD417182CZ 21 Cdo 2332/2018; JUD422962CZ 21 Cdo 955/2018;

111/2020 Insolvenční řízení, Incidenční spory, Majetková podstata, Oddlužení, Zpeněžování, Společné jmění manželů, Vypořádání SJM

Datum: 31.03.2020 · Sbírkové č.: 111/2020 · Sp. zn.: 29 ICdo 39/2018 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2020 · Strana: 1716 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §268 odst.1 od 1.1.2014 do 30.6.2017; 182/2006 Sb.: §268 odst.2 od 1.1.2014 do 30.6.2017; 182/2006 Sb.: §270 odst.1 od 1.1.2014 do 30.6.2017; 182/2006 Sb.: §273 odst.1 od 1.1.2014 do 30.6.2017; 182/2006 Sb.: §406 odst.2 od 1.1.2014 do 30.6.2017; 182/2006 Sb.: §408 odst.2 od 1.1.2014 do 31.5.2019; 182/2006 Sb.: §408 odst.1 od 1.1.2014 do 31.5.2019; JUD494842CZ; JUD13676CZ 31 Cdo 1908/98; JUD147326CZ 29 Odo 661/2006; JUD144825CZ 30 Cdo 295/2007; JUD197614CZ 31 Cdo 488/2009; JUD323453CZ 29 ICdo 11/2014; JUD323425CZ 29 ICdo 11/2016; JUD342291CZ 29 ICdo 37/2016;

112/2020 Oddlužení, Darování, Zavinění

Datum: 30.01.2020 · Sbírkové č.: 112/2020 · Sp. zn.: 29 NSČR 35/2018 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2020 · Strana: 1730 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §414 odst.1 do 30.6.2017; 182/2006 Sb.: §415 do 30.6.2017; 182/2006 Sb.: §417 odst.1 do 30.6.2017; 182/2006 Sb.: §418 odst.1 písm.b) do 30.6.2017; JUD236398CZ MSPH 93 INS 1923/2008 29 NSČR 45/2010; JUD233152CZ KSUL 45 INS 3212/2009, 29 NSČR 12/2013 - B - 54; JUD277080CZ 21 Cdo 2811/2013;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.