Vydání 1/2020

Číslo: 1/2020 · Ročník: LXXII

Obsah vydání 1/2020

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

1/2020 Úmysl, Úmysl nepřímý, Úmysl přímý, Zneužití pravomoci úřední osoby

Datum: 29.11.2017 · Sbírkové č.: 1/2020 · Sp. zn.: 5 Tdo 939/2017 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2020 · Strana: 1 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §15 odst.1 písm.b); 40/2009 Sb.: §15 odst.1 písm.a); 40/2009 Sb.: §329 odst.1; JUD161754CZ III. ÚS 722/09 - 1; JUD256061CZ III. ÚS 888/14 - 1; JUD219844CZ 5 Tdo 540/2012; JUD267796CZ 3 Tdo 892/2014; JUD282305CZ 3 Tdo 1615/2014; JUD323213CZ 5 Tdo 1467/2015; JUD340494CZ 5 Tdo 1475/2015;

2/2020 Zvlášť přitěžující okolnost, Těžké ublížení na zdraví

Datum: 14.08.2019 · Sbírkové č.: 2/2020 · Sp. zn.: 8 Tdo 631/2019 - I. · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2020 · Strana: 17 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §140 odst.3 písm.f); 40/2009 Sb.: §145 odst.2 písm.e); 40/2009 Sb.: §146 odst.2 písm.d); 40/2009 Sb.: §353 odst.2 písm.e); JUD216685CZ 8 Tdo 1603/2011; JUD235984CZ 8 Tdo 290/2013; JUD251103CZ 6 Tdo 71/2014; JUD349815CZ 8 Tdo 74/2017; JUD363331CZ 7 Tdo 1276/2017; JUD415376CZ 6 Tdo 1294/2018;

3/2020 Policejní orgán, Důkaz

Datum: 21.05.2019 · Sbírkové č.: 3/2020 · Sp. zn.: 4 Tdo 339/2019 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2020 · Strana: 39 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §12 odst.2; 141/1961 Sb.: §89 odst.2; JUD115111CZ IV. ÚS 73/03; JUD22154CZ 7 Tz 232/2000; JUD219084CZ 3 Tdo 332/2012;

4/2020 Zánik trestní odpovědnosti, Účinná lítost, Zastavení trestního stíhání

Datum: 24.07.2019 · Sbírkové č.: 4/2020 · Sp. zn.: 6 Tdo 739/2019 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2020 · Strana: 43 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §172 odst.2 písm.c); 40/2009 Sb.: §33; JUD31529CZ Pl. ÚS 33/97; JUD26606CZ 11 Tdo 1200/2004; JUD89843CZ 4 Tz 43/2005; JUD232756CZ Tpjn 301/2012; JUD373068CZ 4 Tdo 105/2018; JUD382855CZ 5 Tdo 677/2018;

5/2020 Poškození věřitele, Škoda, Předběžné otázky

Datum: 29.05.2019 · Sbírkové č.: 5/2020 · Sp. zn.: 5 Tdo 490/2019 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2020 · Strana: 64 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §9 odst.1; 40/2009 Sb.: §138 odst.1; 40/2009 Sb.: §222 odst.1 písm.a); 40/2009 Sb.: §222 odst.1; JUD159269CZ III. ÚS 2042/08; JUD258061CZ 21 Cdo 267/2000; JUD27318CZ 29 Odo 440/2004; JUD38499CZ 5 Tdo 1116/2006;

6/2020 Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, Přestupek

Datum: 19.11.2015 · Sbírkové č.: 6/2020 · Sp. zn.: 14 To 370/2015 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové - pobočka Pardubice · Vydání: 1/2020 · Strana: 78 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §337 odst.1 písm.a); JUD439779CZ 11 To 310/2019;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

1/2020 Poplatky soudní

Datum: 16.04.2019 · Sbírkové č.: 1/2020 · Sp. zn.: 30 Cdo 825/2019 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2020 · Strana: 89 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §138 od 30.9.2017; 549/1991 Sb.: §9 od 30.9.2017; JUD32470CZ III. ÚS 588/2000; JUD248977CZ 33 Cdo 2446/2013; JUD377291CZ 26 Cdo 1720/2018; JUD386562CZ 8 As 198/2018 - 17;

2/2020 Jistota

Datum: 23.04.2019 · Sbírkové č.: 2/2020 · Sp. zn.: 32 Cdo 594/2019 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2020 · Strana: 96 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §100 odst.2; 91/2012 Sb.: §11; 202/2012 Sb.: §2; 202/2012 Sb.: §4; JUD33599CZ III. ÚS 405/03; JUD152330CZ IV. ÚS 997/09; JUD185162CZ 29 Cdo 1088/2010; JUD225059CZ 33 Cdo 3273/2011; JUD279795CZ 32 Cdo 3000/2012; JUD282179CZ 7 Afs 246/2014 - 45; JUD413717CZ 29 Cdo 5689/2016; JUD379292CZ 32 Cdo 1279/2018;

3/2020 Správa daní a poplatků, Vlastnictví

Datum: 27.02.2019 · Sbírkové č.: 3/2020 · Sp. zn.: 21 Cdo 930/2018 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2020 · Strana: 104 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §80; 280/2009 Sb.: §99; 280/2009 Sb.: §170a; 280/2009 Sb.: §170; 280/2009 Sb.: §178; 280/2009 Sb.: §218; JUD1309CZ 2 Cz 8/71; JUD9618CZ 3 Cdon 1338/96; JUD26658CZ 30 Cdo 940/2004; JUD33760CZ 30 Cdo 1943/2004;

4/2020 Insolvence, Exekuce, Srážky ze mzdy

Datum: 28.11.2018 · Sbírkové č.: 4/2020 · Sp. zn.: 29 Cdo 5295/2016 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2020 · Strana: 114 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §266; 182/2006 Sb.: §109; JUD10449CZ Cpjn 19/98; JUD156720CZ 29 Cdo 339/2008; JUD193414CZ 29 Cdo 339/2008; JUD216416CZ 20 Cdo 2933/2011; JUD323346CZ 31 Cdo 1714/2013; JUD305271CZ 26 Cdo 3544/2014; JUD326668CZ 4 Tdo 443/2016; JUD326856CZ 29 Cdo 1136/2016;

5/2020 Exekuce, Insolvenční řízení, Zastavení exekuce

Datum: 05.12.2018 · Sbírkové č.: 5/2020 · Sp. zn.: 20 Cdo 2775/2018 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2020 · Strana: 123 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §268 odst.1 písm.h); 182/2006 Sb.: §109 odst.1 písm.c); 182/2006 Sb.: §140e odst.1; 182/2006 Sb.: §409 odst.2; JUD284737CZ 21 Cdo 4599/2014; JUD325868CZ 21 Cdo 4396/2014; JUD311200CZ 62 Co 24/2015; JUD357537CZ 29 Cdo 3107/2015;

6/2020 Exekuce, Společné jmění manželů

Datum: 26.02.2019 · Sbírkové č.: 6/2020 · Sp. zn.: 20 Cdo 169/2019 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2020 · Strana: 129 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §262b odst.1; 89/2012 Sb.: §3028 odst.2; JUD333981CZ 20 Cdo 3416/2016; JUD339441CZ 20 Cdo 1701/2016; JUD347115CZ 20 Cdo 5823/2016; JUD349732CZ 20 Cdo 4714/2016; JUD352165CZ 20 Cdo 1786/2017;

7/2020 Manželské majetkové právo (o. z.), Rodinný závod (o. z.)

Datum: 20.03.2019 · Sbírkové č.: 7/2020 · Sp. zn.: 21 Cdo 4888/2016 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2020 · Strana: 133 · Vztah k předpisu: 89/2012 Sb.: §700 odst.1; 89/2012 Sb.: §700 odst.2; 89/2012 Sb.: §704 odst.2; JUD181227CZ 32 Cdo 4970/2008;

8/2020 Podnik

Datum: 29.05.2019 · Sbírkové č.: 8/2020 · Sp. zn.: 27 Cdo 2645/2018 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2020 · Strana: 142 · Vztah k předpisu: 90/2012 Sb.: §190 odst.2 písm.i); JUD25622CZ 33 Cdo 1199/98; JUD22725CZ 21 Cdo 1323/2000; JUD28485CZ 21 Cdo 2339/2002; JUD26932CZ 32 Odo 557/2003; JUD38038CZ 29 Odo 870/2005; JUD140630CZ 29 Odo 1118/2006; JUD145458CZ 29 Odo 1060/2006; JUD257485CZ 23 Cdo 3019/2009;

9/2020 Valná hromada, Akciová společnost, Akcionář, Neplatnost právních jednání (o. z.) [Právní jednání (o. z.)]

Datum: 27.03.2019 · Sbírkové č.: 9/2020 · Sp. zn.: 27 Cdo 3885/2017 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2020 · Strana: 150 · Vztah k předpisu: 89/2012 Sb.: §258; 90/2012 Sb.: §34 odst.1; 90/2012 Sb.: §348 odst.1; 90/2012 Sb.: §407 odst.1 písm.f); 90/2012 Sb.: §428; JUD201159CZ IV. ÚS 2842/10 - 1; JUD186935CZ 29 Cdo 4284/2007; JUD150968CZ 29 Cdo 3469/2008; JUD165064CZ 29 Cdo 1326/2009; JUD194450CZ 29 Cdo 1326/2009; JUD197721CZ 29 Cdo 346/2010; JUD236166CZ 29 Cdo 2363/2011; JUD249400CZ 29 Cdo 3059/2011; JUD251756CZ 29 Cdo 2363/2011; JUD277355CZ 29 Cdo 3059/2011;

10/2020 Odpovědnost státu za škodu, Náklady řízení, Exekuce, Právní moc rozhodnutí

Datum: 27.02.2019 · Sbírkové č.: 10/2020 · Sp. zn.: 30 Cdo 5134/2017 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2020 · Strana: 164 · Vztah k předpisu: 82/1998 Sb.: §8 odst.3; 82/1998 Sb.: §13; JUD218182CZ II. ÚS 276/12 - 1; JUD14536CZ 2 Cdon 129/97; JUD139671CZ 20 Cdo 2325/2006; JUD140230CZ 20 Cdo 2706/2007; JUD194989CZ 28 Cdo 3471/2009; JUD204710CZ 28 Cdo 4229/2010; JUD217050CZ 28 Cdo 3348/2011; JUD234046CZ 30 Cdo 693/2013; JUD238738CZ 30 Cdo 335/2013; JUD241168CZ 30 Cdo 1415/2013; JUD248738CZ 30 Cdo 4004/2013;

11/2020 Odpovědnost státu za škodu, Nemajetková újma (o. z.)

Datum: 19.03.2019 · Sbírkové č.: 11/2020 · Sp. zn.: 30 Cdo 585/2017 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2020 · Strana: 171 · Vztah k předpisu: 209/1992 Sb.: čl.6 odst.1; 82/1998 Sb.: §13 odst.1; 82/1998 Sb.: §31a; JUD336407CZ II. ÚS 1686/16 - 1; JUD344203CZ II. ÚS 1966/16 - 1; JUD186311CZ 30 Cdo 1637/2009; JUD201868CZ Cpjn 206/2010; JUD203307CZ 30 Cdo 3007/2010; JUD218682CZ 30 Cdo 2813/2011;

12/2020 Náhrada nemajetkové újmy (o. z.), Náhrady při ublížení na zdraví a při usmrcení (o. z.), Dokazování

Datum: 02.05.2019 · Sbírkové č.: 12/2020 · Sp. zn.: 25 Cdo 2635/2018 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2020 · Strana: 181 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §121; 99/1963 Sb.: §127; 89/2012 Sb.: §2958; JUD67415CZ 25 Cdo 1169/2000; JUD339187CZ 25 Cdo 3228/2014; JUD364509CZ 25 Cdo 2245/2017;

13/2020 Insolvenční řízení, Vykonatelnost rozhodnutí, Veřejná listina, Rozhodčí řízení, Výkon rozhodčích nálezů

Datum: 24.10.2018 · Sbírkové č.: 13/2020 · Sp. zn.: 29 ICdo 72/2016 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2020 · Strana: 188 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §134; 216/1994 Sb.: §28 odst.2; 182/2006 Sb.: §177 do 18.9.2016; JUD206298CZ II. ÚS 2164/10 - 1; JUD244428CZ I. ÚS 3512/11 - 1; JUD238658CZ KSPL 56 INS 23224/2011 156 ICm 738/2012 29 ICdo 7/20; JUD193600CZ KSOS 31 INS 3370/2008, 29 NSČR 29/2009 - A - 108; JUD209981CZ 31 Cdo 1945/2010; JUD232112CZ 5 Tdo 966/2012; JUD249322CZ KSHK 40 INS 178/2010 40 ICm 279/2010 29 ICdo 4/2012; JUD237630CZ 11 Tz 17/2013; JUD241361CZ 29 Cdo 2394/2013;

14/2020 Incidenční spory, Vedlejší účastník

Datum: 21.03.2019 · Sbírkové č.: 14/2020 · Sp. zn.: 29 ICdo 65/2017 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2020 · Strana: 196 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §16 do 18.9.2016; 182/2006 Sb.: §18 odst.1 do 18.9.2016; 182/2006 Sb.: §19 do 18.9.2016; JUD108863CZ IV. ÚS 718/06; JUD181438CZ Pl. ÚS 14/10 - 1; JUD213967CZ II. ÚS 1589/11 - 1; JUD253493CZ KSBR 28 INS 6579/2011 28 ICm 988/2013 29 ICdo 33/201; JUD23350CZ 20 Cdo 970/2001; JUD23389CZ 7 Tdo 528/2002; JUD235729CZ KSBR 37 INS 398/2010, 7 ICm 145/2011, 29 ICdo 9/2013; JUD318962CZ 23 Cdo 3960/2013; JUD283828CZ 30 Cdo 113/2014; JUD320527CZ 21 Cdo 261/2014;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.