Vydání 7/2019

Číslo: 7/2019 · Ročník: LXXI

Obsah vydání 7/2019

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

33/2019 Důvod dovolání, že bylo vedeno trestní stíhání, ač bylo nepřípustné, Řízení o odvolání

Datum: 31.10.2018 · Sbírkové č.: 33/2019 · Sp. zn.: 3 Tdo 966/2018 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2019 · Strana: 1175 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §11 odst.1 písm.h); 141/1961 Sb.: §253 odst.1; 141/1961 Sb.: §265b odst.1 písm.e); JUD253875CZ 7To 104/2014;

34/2019 Řízení o dovolání

Datum: 03.04.2019 · Sbírkové č.: 34/2019 · Sp. zn.: 4 Tdo 259/2019 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2019 · Strana: 1181 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §265a odst.2 písm.e); JUD33038CZ I. ÚS 55/04; JUD283634CZ I. ÚS 3951/14 - 1; JUD277007CZ 3 Tdo 1314/2014; JUD323274CZ 6 Tdo 250/2016; JUD331332CZ 3 Tdo 791/2016; JUD334069CZ 3 Tdo 992/2016; JUD371687CZ 8 Tdo 50/2018;

35/2019 Vydírání

Datum: 25.10.2018 · Sbírkové č.: 35/2019 · Sp. zn.: 8 Tdo 1154/2018 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2019 · Strana: 1184 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §175 odst.1; 40/2009 Sb.: §175 odst.2 písm.d); JUD32862CZ IV. ÚS 565/02; JUD33020CZ III. ÚS 376/03; JUD33038CZ I. ÚS 55/04; JUD33532CZ I. ÚS 455/05; JUD33688CZ II. ÚS 669/05; JUD249157CZ Pl. ÚS - st. 38/14 - 1; JUD207127CZ Tpjf 51/72; JUD5190CZ Tpjf 30/76; JUD2305CZ Tzv 45/79; JUD31147CZ III. ÚS 84/94; JUD12586CZ 5 Tz 107/98; JUD32092CZ II. ÚS 215/99; JUD32136CZ III. ÚS 464/99; JUD24959CZ 5 Tz 225/2001; JUD25107CZ 6 Tdo 565/2002; JUD188556CZ 8 Tdo 394/2010 - I.; JUD203201CZ 8 Tdo 612/2011; JUD232756CZ Tpjn 301/2012; JUD342105CZ 8 Tdo 1362/2016;

36/2019 Zákaz reformace in peius, Řízení o odvolání; Mimořádné snížení trestu odnětí svobody, Spolupracující obviněný; Způsob výkonu trestu odnětí svobody

Datum: 19.06.2018 · Sbírkové č.: 36/2019 · Sp. zn.: 6 Tz 6/2018 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2019 · Strana: 1201 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §178a; 141/1961 Sb.: §259 odst.4; 40/2009 Sb.: §56 odst.2; 40/2009 Sb.: §58 odst.4;

37/2019 Právnická osoba, Trestní odpovědnost, Pachatel

Datum: 28.06.2018 · Sbírkové č.: 37/2019 · Sp. zn.: 3 Tdo 487/2018 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2019 · Strana: 1226 · Vztah k předpisu: 418/2011 Sb.: §8 odst.3; 418/2011 Sb.: §8 odst.2; 418/2011 Sb.: §8 odst.1; 418/2011 Sb.: §9 odst.2; 418/2011 Sb.: §9 odst.3;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

82/2019 Incidenční spory

Datum: 27.09.2018 · Sbírkové č.: 82/2019 · Sp. zn.: 29 Cdo 6037/2016 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2019 · Strana: 1239 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §80; 182/2006 Sb.: §7a; 182/2006 Sb.: §159 odst.1 písm.g); 182/2006 Sb.: §231; JUD31162CZ III. ÚS 17/95; JUD9618CZ 3 Cdon 1338/96; JUD22704CZ 22 Cdo 2147/99; JUD38851CZ 31 Cdo 1836/2005; JUD38698CZ 21 Cdo 948/2006; JUD101938CZ 8 Tdo 1553/2006; JUD103511CZ 21 Cdo 948/2006; JUD264084CZ 29 Cdo 392/2011; JUD322159CZ 31 Cdo 4001/2013; JUD258334CZ 29 Cdo 914/2014; JUD281690CZ 29 Cdo 914/2014; JUD316284CZ 5 Tdo 884/2015;

83/2019 Dokazování, Okamžité zrušení pracovního poměru, Ochrana osobnosti

Datum: 14.08.2018 · Sbírkové č.: 83/2019 · Sp. zn.: 21 Cdo 1267/2018 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2019 · Strana: 1250 · Vztah k předpisu: 262/2006 Sb.: §55 odst.1 písm.b) do 30.06.2016; 89/2012 Sb.: §86 do 29.12.2016; 89/2012 Sb.: §88 do 29.12.2016; 89/2012 Sb.: §90 do 29.12.2016; JUD279032CZ II. ÚS 1774/14 - 1; JUD326554CZ IV. ÚS 3559/15 - 1; JUD6546CZ 6 Cdo 53/94; JUD13572CZ 21 Cdo 1009/98; JUD22240CZ 21 Cdo 1228/99; JUD27366CZ 21 Cdo 59/2005; JUD240980CZ 21 Cdo 2596/2011;

84/2019 Zmírnění křivd (restituce), Církev (náboženská společnost), Vlastnictví

Datum: 28.08.2018 · Sbírkové č.: 84/2019 · Sp. zn.: 28 Cdo 2703/2018 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2019 · Strana: 1264 · Vztah k předpisu: 428/2012 Sb.: §4; 428/2012 Sb.: §6; 428/2012 Sb.: §9 odst.1; JUD33277CZ IV. ÚS 81/97;

85/2019 Náhrada nemajetkové újmy (o. z.)

Datum: 19.09.2018 · Sbírkové č.: 85/2019 · Sp. zn.: 25 Cdo 894/2018 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2019 · Strana: 1273 · Vztah k předpisu: 89/2012 Sb.: §2959; JUD33357CZ Pl. ÚS 16/04; JUD214588CZ I. ÚS 1586/09 - 1; JUD317563CZ I. ÚS 2844/14 - 1; JUD359276CZ III. ÚS 2043/16 - 1; JUD38321CZ 30 Cdo 2206/2006; JUD160341CZ 30 Cdo 5188/2007; JUD255371CZ 30 Cdo 2535/2013; JUD262544CZ Cpjn 14/2014; JUD323105CZ 4 Tdo 1402/2015; JUD374333CZ 25 Cdo 293/2018;

86/2019 Lidská práva, Právo na soukromý a rodinný život

Datum: 21.02.2018 · Sbírkové č.: 86/2019 · Sp. zn.: 21 Cdo 4020/2017 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2019 · Strana: 1286 · Vztah k předpisu: 209/1992 Sb.: čl.8; 373/2011 Sb.: §3 odst.1; 373/2011 Sb.: §4; 373/2011 Sb.: §6 odst.1; 373/2011 Sb.: §8 odst.2; 89/2012 Sb.: §778; 89/2012 Sb.: §787; JUD34619CZ I. ÚS 310/05; JUD286894CZ 30 Cdo 1510/2013;

87/2019 Spolek (o. z.) [ Korporace (o. z.) ], Myslivost

Datum: 19.07.2018 · Sbírkové č.: 87/2019 · Sp. zn.: 29 Cdo 3307/2016 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2019 · Strana: 1302 · Vztah k předpisu: 89/2012 Sb.: §258; 89/2012 Sb.: §259; 89/2012 Sb.: §260; 292/2013 Sb.: §3 odst.2 písm.a); 292/2013 Sb.: §85 písm.a); JUD194315CZ 29 Cdo 3880/2009; JUD245112CZ 29 Cdo 1110/2012; JUD249450CZ 29 Cdo 2296/2013; JUD281686CZ 29 Cdo 2296/2013; JUD260228CZ 29 Cdo 2502/2014; JUD339416CZ 29 Cdo 1817/2016; JUD380704CZ 29 Cdo 1868/2016; JUD371788CZ 31 Cdo 4831/2017;

88/2019 Akciová společnost, Představenstvo, Valná hromada, Péče řádného hospodáře, Náhrada škody

Datum: 27.06.2018 · Sbírkové č.: 88/2019 · Sp. zn.: 29 Cdo 3325/2016 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2019 · Strana: 1312 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §182 odst.2; 513/1991 Sb.: §194 odst.5; 513/1991 Sb.: §194 odst.4; JUD26617CZ 29 Odo 479/2003; JUD148565CZ 29 Cdo 3864/2008; JUD251756CZ 29 Cdo 2363/2011; JUD339271CZ 29 Cdo 5036/2015; JUD359117CZ 29 Cdo 5036/2015; JUD371826CZ 29 Cdo 2791/2016;

89/2019 Akcie; Náhrada škody; Znalecký posudek

Datum: 19.09.2018 · Sbírkové č.: 89/2019 · Sp. zn.: 29 Cdo 4803/2016 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2019 · Strana: 1320 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §220p odst.4 do 30.06.2008; 513/1991 Sb.: §220p odst.3 do 30.06.2008; 513/1991 Sb.: §220l odst.1 do 30.06.2008; JUD14803CZ 20 Cdo 1574/99; JUD220610CZ 29 Cdo 2214/2010; JUD248803CZ 25 Cdo 2706/2012; JUD249477CZ 25 Cdo 3491/2012; JUD331106CZ 31 Cdo 2307/2013; JUD375995CZ 29 Cdo 3024/2016; JUD378664CZ 29 Cdo 2025/2016; JUD382934CZ 29 Cdo 3814/2016;

90/2019 Insolvenční řízení; Zástavní právo

Datum: 27.03.2018 · Sbírkové č.: 90/2019 · Sp. zn.: 29 NSČR 34/2016 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2019 · Strana: 1333 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §8; 182/2006 Sb.: §165 odst.1; 182/2006 Sb.: §167 odst.1; 182/2006 Sb.: §174 odst.3; 182/2006 Sb.: §184; 182/2006 Sb.: §187; 182/2006 Sb.: §190 odst.1; 182/2006 Sb.: §192 odst.4; 182/2006 Sb.: §299 odst.2 do 31.12.2013; 182/2006 Sb.: §402 odst.1; 182/2006 Sb.: §409 odst.3; 182/2006 Sb.: §411 odst.2; JUD247943CZ I. ÚS 3271/13 - 2; JUD39173CZ 29 Odo 784/2005; JUD99980CZ 29 Odo 784/2005; JUD206762CZ 7 Tdo 1298/2011; JUD208516CZ KSPH 39 INS 4718/2009, 29 NSČR 16/2011 - P8 - 23; JUD215129CZ KSOS 31 INS 12026/2010, 29 NSČR 32/2011 - B - 37; JUD251491CZ KSPL 27 INS 13087/2013 29 NSČR 45/2014; JUD278568CZ KSOS 25 INS 9788/2013 29 NSČR 39/2014;

91/2019 Insolvenční řízení; Zástavní právo

Datum: 29.08.2018 · Sbírkové č.: 91/2019 · Sp. zn.: 29 NSČR 150/2016 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2019 · Strana: 1347 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §43 odst.2; 182/2006 Sb.: §7; 182/2006 Sb.: §167 odst.1; 182/2006 Sb.: §398; JUD247943CZ I. ÚS 3271/13 - 2; JUD39173CZ 29 Odo 784/2005; JUD99980CZ 29 Odo 784/2005; JUD206762CZ 7 Tdo 1298/2011; JUD208516CZ KSPH 39 INS 4718/2009, 29 NSČR 16/2011 - P8 - 23; JUD215129CZ KSOS 31 INS 12026/2010, 29 NSČR 32/2011 - B - 37; JUD278568CZ KSOS 25 INS 9788/2013 29 NSČR 39/2014;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.