Vydání 6/2019

Číslo: 6/2019 · Ročník: LXXI

Obsah vydání 6/2019

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

28/2019 Usmrcení z nedbalosti; Těžké ublížení na zdraví z nedbalosti; Nedbalost

Datum: 14.03.2018 · Sbírkové č.: 28/2019 · Sp. zn.: 8 Tdo 63/2018 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2019 · Strana: 981 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §16 odst.1; 40/2009 Sb.: §143 odst.1; 40/2009 Sb.: §147 odst.1; JUD119394CZ I. ÚS 412/02; JUD180783CZ 5 Cz 53/62; JUD273CZ 6 Co 16/65; JUD1426CZ 2 Tzf 1/72; JUD2365CZ Cpj 159/79; JUD2558CZ 3 Tz 20/81; JUD22975CZ 3 Tz 182/2001;

29/2019 Policejní provokace, Předstíraný převod, Agent, Návod

Datum: 21.09.2016 · Sbírkové č.: 29/2019 · Sp. zn.: 5 Tdo 1051/2016 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2019 · Strana: 996 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §158e; 141/1961 Sb.: §158c; 40/2009 Sb.: §24 odst.1 písm.b);

30/2019 Křivé obvinění

Datum: 26.09.2018 · Sbírkové č.: 30/2019 · Sp. zn.: 5 Tdo 1104/2018 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2019 · Strana: 1016 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §345 odst.3 písm.c);

31/2019 Řízení o dovolání; Právo na spravedlivé soudní řízení; Postoupení věci jinému orgánu

Datum: 17.04.2019 · Sbírkové č.: 31/2019 · Sp. zn.: 15 Tdo 1443/2018 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 6/2019 · Strana: 1025 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §171 odst.1; 141/1961 Sb.: §188 odst.1 písm.b); 141/1961 Sb.: §222 odst.2; 141/1961 Sb.: §257 odst.1 písm.b); 141/1961 Sb.: §265b odst.1 písm.g); 209/1992 Sb.: čl.6;

32/2019 Řízení o dovolání; Obhájce

Datum: 26.02.2019 · Sbírkové č.: 32/2019 · Sp. zn.: 8 Tdo 142/2019 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2019 · Strana: 1042 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §33 odst.4; 141/1961 Sb.: §33 odst.2; 141/1961 Sb.: §265d odst.2; 141/1961 Sb.: §265i odst.1 písm.c);

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

71/2019 Pravomoc soudu

Datum: 09.07.2018 · Sbírkové č.: 71/2019 · Sp. zn.: 23 Cdo 258/2018 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2019 · Strana: 1051 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §7 odst.1; 165/2012 Sb.: §7 odst.1; 165/2012 Sb.: §52 odst.2;

72/2019 Náhrada škody, Insolvenční správce, Žaloba, Zástavní právo (o. z.)

Datum: 07.06.2018 · Sbírkové č.: 72/2019 · Sp. zn.: 29 Cdo 2772/2016 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2019 · Strana: 1058 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §79 odst.1; 40/1964 Sb.: §159 odst.2; 40/1964 Sb.: §167 odst.1; 182/2006 Sb.: §37 odst.1; 182/2006 Sb.: §40a; 182/2006 Sb.: §40 odst.1; 182/2006 Sb.: §293; JUD15636CZ 20 Cdo 1045/99; JUD22855CZ 20 Cdo 2492/99; JUD33823CZ 21 Cdo 1891/2005; JUD211540CZ 29 Cdo 3963/2011; JUD237615CZ 29 Cdo 2543/2011; JUD264064CZ 29 Cdo 2543/2011;

73/2019 Výkon rozhodnutí, Dražba, Prodej movitých věcí a nemovitostí, Oceňování majetku, Podílové spoluvlastnictví

Datum: 29.05.2018 · Sbírkové č.: 73/2019 · Sp. zn.: 20 Cdo 666/2018 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2019 · Strana: 1072 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §336e do 31.12.2012; 99/1963 Sb.: §336 odst.1 do 31.12.2012; 99/1963 Sb.: §336a odst.1 do 31.12.2012; 99/1963 Sb.: §336b odst.2 do 31.12.2012;

74/2019 Náhrada škody, Zemědělská půda

Datum: 29.05.2018 · Sbírkové č.: 74/2019 · Sp. zn.: 25 Cdo 3811/2017 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2019 · Strana: 1079 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §420; 334/1992 Sb.: §3 odst.1 do 31.03.2015; 254/2001 Sb.: §27;

75/2019 Náhrada škody; Ztížení společenského uplatnění

Datum: 25.07.2018 · Sbírkové č.: 75/2019 · Sp. zn.: 25 Cdo 2429/2018 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2019 · Strana: 1085 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §444; 85/1996 Sb.: §24;

76/2019 Odpovědnost státu za škodu, Zadostiučinění (satisfakce), Daňové řízení

Datum: 17.07.2018 · Sbírkové č.: 76/2019 · Sp. zn.: 30 Cdo 4561/2017 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2019 · Strana: 1091 · Vztah k předpisu: 82/1998 Sb.: §13; 82/1998 Sb.: §31a;

77/2019 Započtení pohledávky, Smluvní pokuta, Přechodná (intertemporální) ustanovení

Datum: 18.04.2018 · Sbírkové č.: 77/2019 · Sp. zn.: 32 Cdo 5234/2016 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2019 · Strana: 1114 · Vztah k předpisu: 89/2012 Sb.: §3028 odst.3;

78/2019 Akciová společnost, Valná hromada, Základní kapitál

Datum: 17.07.2018 · Sbírkové č.: 78/2019 · Sp. zn.: 27 Cdo 1175/2017 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2019 · Strana: 1123 · Vztah k předpisu: 90/2012 Sb.: §350 odst.1; 90/2012 Sb.: §516 písm.a);

79/2019 Bankovní záruka

Datum: 12.09.2018 · Sbírkové č.: 79/2019 · Sp. zn.: 31 Cdo 3936/2016 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 6/2019 · Strana: 1133 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §321 odst.4;

80/2019 Insolvenční řízení; Běžný účet; Zástavní právo

Datum: 29.08.2018 · Sbírkové č.: 80/2019 · Sp. zn.: 29 NSČR 193/2016 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2019 · Strana: 1144 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §159; 40/1964 Sb.: §167 odst.1; 182/2006 Sb.: §283; 182/2006 Sb.: §294; JUD15607CZ 7 Tz 189/99; JUD33823CZ 21 Cdo 1891/2005; JUD379389CZ 29 Cdo 2772/2016;

81/2019 Oddlužení, Pojištění, Exekuce, Náhrada škody

Datum: 07.06.2018 · Sbírkové č.: 81/2019 · Sp. zn.: 29 Cdo 2846/2016 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2019 · Strana: 1159 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §268 odst.1 písm.h); 168/1999 Sb.: §10 do 31.12.2009; 182/2006 Sb.: §416;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.