Vydání 3/2019

Číslo: 3/2019 · Ročník: LXXI

Obsah vydání 3/2019

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

12/2019 Řízení o dovolání, Rozhodnutí obsahově navazující na zrušené rozhodnutí, Vazba

Datum: 28.06.2018 · Sbírkové č.: 12/2019 · Sp. zn.: 15 Tdo 195/2018 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 3/2019 · Strana: 387 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §265l odst.4; 141/1961 Sb.: §265k odst.2 věta druhá; JUD3393CZ 4 Tz 35/88; JUD233356CZ 11 Tdo 1121/2012 - II.; JUD239296CZ 4 Tz 30/2013; JUD352111CZ 7 Tdo 214/2017; JUD355483CZ 5 Tdo 1039/2017; JUD356015CZ 5 Tdo 682/2017; JUD365532CZ 6 Tdo 1614/2017; JUD369385CZ 6 Tdo 51/2018; JUD382979CZ 15 Tdo 195/2018;

13/2019 Znalecký posudek, Dokazování, Těžká újma na zdraví, Nedbalost nevědomá, Zavinění, Těžké ublížení na zdraví z nedbalosti

Datum: 27.03.2018 · Sbírkové č.: 13/2019 · Sp. zn.: 6 Tdo 320/2018 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2019 · Strana: 402 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §89 odst.2; 141/1961 Sb.: §105 odst.1; 40/2009 Sb.: §16 odst.1 písm.b); 40/2009 Sb.: §122 odst.2 písm.i); 40/2009 Sb.: §122 odst.2; 40/2009 Sb.: §147 odst.1; JUD358739CZ 8 Tdo 751/2017;

14/2019 Vydírání

Datum: 27.02.2018 · Sbírkové č.: 14/2019 · Sp. zn.: 8 Tdo 36/2018 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2019 · Strana: 417 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §175 odst.1; JUD203210CZ 20 Cdo 2342/2011;

15/2019 Promlčení trestní odpovědnosti, Důvod dovolání, že bylo vedeno trestní stíhání, ač bylo nepřípustné, Zastavení trestního stíhání

Datum: 29.11.2017 · Sbírkové č.: 15/2019 · Sp. zn.: 5 Tdo 1208/2017 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2019 · Strana: 423 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §34 odst.3 písm.a); 141/1961 Sb.: §172 odst.2; 141/1961 Sb.: §265b odst.1 písm.e); JUD33564CZ I. ÚS 41/03; JUD249157CZ Pl. ÚS - st. 38/14 - 1; JUD327743CZ Pl. ÚS 4/14 - 1; JUD25059CZ 5 Tdo 86/2002; JUD27747CZ 5 Tdo 178/2002; JUD73399CZ 4 Tz 1/2002; JUD206762CZ 7 Tdo 1298/2011; JUD222131CZ 5 Tdo 779/2012; JUD282305CZ 3 Tdo 1615/2014;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

27/2019 Společné jmění manželů, Zastavení exekuce

Datum: 23.01.2018 · Sbírkové č.: 27/2019 · Sp. zn.: 20 Cdo 5160/2017 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2019 · Strana: 453 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §262b odst.1 od 1.7.2015; 99/1963 Sb.: §267 odst.1 do 30.6.2015; 120/2001 Sb.: §42 odst.1; 120/2001 Sb.: §55; JUD211812CZ I. ÚS 871/11 - 1; JUD283630CZ Pl. ÚS 1/14 - 1; JUD354960CZ III. ÚS 3425/16 - 1; JUD15563CZ 21 Cdo 2125/99; JUD223361CZ 20 Cdo 4963/2010; JUD346955CZ 20 Cdo 4453/2016; JUD355858CZ 20 Cdo 5148/2016;

28/2019 Zmírnění křivd (restituce), Církev (náboženská společnost), Pozemkový úřad

Datum: 06.02.2018 · Sbírkové č.: 28/2019 · Sp. zn.: 28 Cdo 2255/2017 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2019 · Strana: 465 · Vztah k předpisu: 139/2002 Sb.: §3 odst.5 do 31.12.2012; 428/2012 Sb.: §2; 428/2012 Sb.: §15; JUD142938CZ I. ÚS 1430/08; JUD154258CZ II. ÚS 731/08 - 1; JUD230204CZ Pl. ÚS 10/13 - 1; JUD317648CZ I. ÚS 2655/15 - 1; JUD13799CZ 3 Cdon 1091/96; JUD12188CZ 2 Cdon 1393/97; JUD32278CZ II. ÚS 719/2000; JUD191578CZ 30 Cdo 4802/2007; JUD200736CZ 28 Cdo 2081/2009; JUD214187CZ 28 Cdo 730/2011; JUD322154CZ 22 Cdo 598/2014; JUD336526CZ 28 Cdo 2307/2015; JUD352711CZ 28 Cdo 1246/2016; JUD352499CZ 28 Cdo 349/2017; JUD359024CZ 28 Cdo 2546/2017; JUD360108CZ 28 Cdo 1590/2017;

29/2019 Náhrada škody, Dobré mravy, Promlčení

Datum: 23.01.2018 · Sbírkové č.: 29/2019 · Sp. zn.: 27 Cdo 2826/2017 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2019 · Strana: 472 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §43 odst.3; 40/1964 Sb.: §3 odst.1; JUD354960CZ III. ÚS 3425/16 - 1; JUD4506CZ 10 Cmo 254/93; JUD4785CZ 3 To 105/93; JUD20307CZ 2 Cdon 473/96; JUD23209CZ 25 Cdo 1839/2000; JUD26450CZ 25 Cdo 1839/2000; JUD141600CZ 29 Odo 1110/2006; JUD277515CZ 31 Cdo 3931/2013; JUD310970CZ 31 Cdo 3931/2013; JUD352714CZ 29 Cdo 2908/2014;

30/2019 Odpovědnost za vady, Smlouva kupní, Lhůty

Datum: 25.01.2018 · Sbírkové č.: 30/2019 · Sp. zn.: 33 Cdo 1201/2017 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2019 · Strana: 480 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §597; 40/1964 Sb.: §599 odst.1; JUD235821CZ 29 Cdo 1172/2013; JUD241361CZ 29 Cdo 2394/2013; JUD280545CZ 30 Cdo 3023/2014;

31/2019 Náhrada škody, Žaloba

Datum: 30.01.2018 · Sbírkové č.: 31/2019 · Sp. zn.: 25 Cdo 4994/2016 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2019 · Strana: 486 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §79; 99/1963 Sb.: §101; 40/1964 Sb.: §420a; 40/1964 Sb.: §420; JUD1578CZ 2 Cz 7/73; JUD1646CZ Tpjf 20/73; JUD132685CZ 21 Cdo 2725/2007; JUD159350CZ 25 Cdo 2429/2007;

32/2019 Náhrada škody

Datum: 20.12.2017 · Sbírkové č.: 32/2019 · Sp. zn.: 25 Cdo 1483/2016 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2019 · Strana: 491 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §434 odst.2; 40/1964 Sb.: §434 odst.1; 258/1995 Sb.: §1; JUD2027CZ 2 Cz 42/76; JUD75957CZ 25 Cdo 1048/2002; JUD225007CZ 25 Cdo 4170/2010;

33/2019 Náhrada za ztrátu na výdělku, Důchod starobní

Datum: 28.11.2017 · Sbírkové č.: 33/2019 · Sp. zn.: 25 Cdo 4066/2016 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2019 · Strana: 497 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §447; 582/1991 Sb.: §81 odst.4; 155/1995 Sb.: §61a odst.1; JUD6478CZ 6 Cdo 127/94; JUD71489CZ 25 Cdo 1100/2000; JUD223884CZ 25 Cdo 3258/2010; JUD240711CZ 25 Cdo 788/2012; JUD313908CZ 25 Cdo 1140/2012;

34/2019 Náhrada nemajetkové újmy (o. z.)

Datum: 31.10.2017 · Sbírkové č.: 34/2019 · Sp. zn.: 25 Cdo 1965/2016 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2019 · Strana: 504 · Vztah k předpisu: 89/2012 Sb.: §2958; 89/2012 Sb.: §3079 odst.2; JUD262544CZ Metodika k §2958 NOZ; JUD33452CZ III. ÚS 350/03; JUD39239CZ Pl. ÚS 50/05#2; JUD318874CZ IV. ÚS 3122/15#1; JUD326552CZ I. ÚS 1162/15#1; JUD98867CZ 25 Cdo 3147/2005; JUD334157CZ 25 Cdo 2912/2015; JUD345284CZ 6 Tdo 1791/2016;

35/2019 Akciová společnost, Představenstvo, Pracovněprávní vztahy, Neplatnost právního úkonu

Datum: 11.04.2018 · Sbírkové č.: 35/2019 · Sp. zn.: 31 Cdo 4831/2017 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 3/2019 · Strana: 511 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §39; 513/1991 Sb.: §66 odst.2; 513/1991 Sb.: §66 odst.3; 262/2006 Sb.: §2 odst.1; JUD328917CZ II. ÚS 2128/15 - 1; JUD332756CZ I. ÚS 190/15 - 1; JUD31495CZ II. ÚS 287/96; JUD147159CZ 29 Cdo 3009/2007; JUD207752CZ 29 Cdo 2379/2010; JUD235745CZ 21 Cdo 1781/2012; JUD267996CZ 21 Cdo 3066/2013; JUD277515CZ 31 Cdo 3931/2013; JUD310970CZ 31 Cdo 3931/2013; JUD358817CZ 21 Cdo 1355/2017;

36/2019 Zrušení obchodní společnosti, Změna soudního rozhodnutí

Datum: 28.02.2018 · Sbírkové č.: 36/2019 · Sp. zn.: 27 Cdo 1135/2017 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2019 · Strana: 522 · Vztah k předpisu: 89/2012 Sb.: §170; JUD227093CZ 29 Cdo 419/2012;

37/2019 Příslušnost soudu mezinárodní, Akciová společnost, Valná hromada

Datum: 27.03.2018 · Sbírkové č.: 37/2019 · Sp. zn.: 29 Cdo 4403/2014 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2019 · Strana: 528 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §183k; 513/1991 Sb.: §183i; JUD222220CZ II. ÚS 2504/10 - 1; JUD386662CZ C-560/16; JUD23065CZ 20 Cdo 970/2001; JUD23389CZ 7 Tdo 528/2002; JUD215218CZ 29 Cdo 4798/2010; 32001R0044 (EU): čl.22 odst.2; 61981CJ0283 (EU);

38/2019 Družstvo, Bytové družstvo, Nájem bytu, Vyloučení člena družstva, Vyklizení bytu

Datum: 30.01.2018 · Sbírkové č.: 38/2019 · Sp. zn.: 29 Cdo 4215/2016 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2019 · Strana: 535 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §231 odst.4; 90/2012 Sb.: §601 odst.2; 90/2012 Sb.: §618 odst.1; 90/2012 Sb.: §619; 90/2012 Sb.: §620 odst.1; 90/2012 Sb.: §734; 90/2012 Sb.: §736 odst.2; JUD38630CZ 29 Odo 440/2001; JUD34016CZ 29 Odo 1374/2005; JUD231039CZ 29 Cdo 2799/2011; JUD262040CZ 31 Cdo 1147/2012; JUD277060CZ 29 Cdo 1155/2013; JUD277522CZ 29 Cdo 3693/2014; JUD309216CZ 29 Cdo 2354/2014; JUD321681CZ 14 Cmo 354/2014; JUD326799CZ 29 Cdo 3899/2015; JUD342764CZ 29 Cdo 3899/2015; JUD361708CZ 29 Cdo 5719/2016;

39/2019 Insolvence, Insolvenční správce, Uplatňování pohledávky

Datum: 27.02.2018 · Sbírkové č.: 39/2019 · Sp. zn.: 29 ICdo 39/2016 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2019 · Strana: 543 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §192 odst.2; 182/2006 Sb.: §193; 182/2006 Sb.: §197 odst.1; 182/2006 Sb.: §199 odst.3; JUD253493CZ KSBR 28 INS 6579/2011 28 ICm 988/2013 29 ICdo 33/201; JUD174850CZ 29 Cdo 1206/2009; JUD276078CZ 29 Cdo 716/2012; JUD326693CZ 29 ICdo 31/2014;

40/2019 Insolvence, Incidenční spory, Zpeněžování, Oddlužení

Datum: 22.02.2018 · Sbírkové č.: 40/2019 · Sp. zn.: 29 ICdo 30/2016 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2019 · Strana: 550 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §153 odst.2; 182/2006 Sb.: §178; 182/2006 Sb.: §180; JUD233442CZ Pl. ÚS 36/09 - 1; JUD253493CZ KSBR 28 INS 6579/2011 28 ICm 988/2013 29 ICdo 33/201; JUD209968CZ 1 VSPH 771/2009;

41/2019 Odstupné, Pracovní úraz, Převedení na jinou práci, Výpověď z pracovního poměru, Náhrada škody zaměstnavatelem

Datum: 30.01.2018 · Sbírkové č.: 41/2019 · Sp. zn.: 21 Cdo 5825/2016 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2019 · Strana: 563 · Vztah k předpisu: 262/2006 Sb.: §41 odst.7 do 23.06.2014; 262/2006 Sb.: §41 odst.3 do 23.06.2014; 262/2006 Sb.: §41 odst.6 do 23.06.2014; 262/2006 Sb.: §41 odst.1 písm.b) do 23.06.2014; 262/2006 Sb.: §52 písm.d) do 23.06.2014; 262/2006 Sb.: §67 odst.2 do 23.06.2014; 262/2006 Sb.: §265 odst.2 do 23.06.2014; JUD23332CZ 21 Cdo 1199/2002; JUD245518CZ 21 Cdo 3075/2012; JUD323122CZ 21 Cdo 1804/2015; JUD340308CZ 21 Cdo 1276/2016;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.