Vydání 2/2019

Číslo: 2/2019 · Ročník: LXXI

Obsah vydání 2/2019

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

6/2019 Souhrnný trest, Upuštění od uložení souhrnného trestu

Datum: 25.07.2018 · Sbírkové č.: 6/2019 · Sp. zn.: 5 Tdo 855/2018 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2019 · Strana: 199 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §43 odst.2; 40/2009 Sb.: §44;

7/2019 Šíření nakažlivé nemoci zvířat

Datum: 20.09.2017 · Sbírkové č.: 7/2019 · Sp. zn.: 3 Tdo 1140/2017 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2019 · Strana: 207 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §306 odst.1; JUD156422CZ I. ÚS 84/09; JUD186586CZ 11 Tdo 422/2010; JUD349840CZ 5 Tdo 104/2017;

8/2019 Neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku

Datum: 16.05.2018 · Sbírkové č.: 8/2019 · Sp. zn.: 4 Tdo 456/2018 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2019 · Strana: 215 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §234 odst.3; JUD33040CZ IV. ÚS 449/03; JUD115111CZ IV. ÚS 73/03; JUD116401CZ II. ÚS 279/03; JUD79125CZ 7 Tdo 176/2003; JUD206606CZ 3 Tdo 1027/2011; JUD206882CZ 7 Tdo 788/2011; JUD214737CZ 6 Tdo 1677/2011; JUD221894CZ 3 Tdo 824/2012; JUD233172CZ 4 Tdo 202/2013; JUD240598CZ 4 Tdo 812/2013; JUD313954CZ 5 Tdo 732/2015;

9/2019 Řízení o dovolání

Datum: 22.05.2018 · Sbírkové č.: 9/2019 · Sp. zn.: 4 Tdo 567/2018 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2019 · Strana: 224 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §265h odst.1; 141/1961 Sb.: §265i odst.1 písm.d); JUD32852CZ IV. ÚS 134/03; JUD33582CZ II. ÚS 473/05; JUD341905CZ III. ÚS 488/15 - 1; JUD26415CZ 32 Odo 180/2002; JUD348714CZ Ts 42/2003; JUD140506CZ 8 Tdo 553/2008;

10/2019 Usmrcení z nedbalosti, Hrubé porušení zákona, Popis skutku

Datum: 06.12.2017 · Sbírkové č.: 10/2019 · Sp. zn.: 8 Tdo 1304/2017 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2019 · Strana: 232 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §120 odst.3; 40/2009 Sb.: §143 odst.3; 40/2009 Sb.: §143 odst.1; JUD32441CZ Pl. ÚS 21/01; JUD117845CZ III. ÚS 732/02; JUD118454CZ II. ÚS 760/02; JUD32956CZ III. ÚS 282/03; JUD2862CZ Tpjf 23/84; JUD348714CZ Ts 42/2003; JUD230844CZ 8 Tdo 48/2013; JUD232580CZ 7 Tdo 112/2013; JUD309197CZ 29 Cdo 1962/2013; JUD323709CZ 15 Tdo 944/2015;

11/2019 Řízení proti dětem mladším patnácti let, Vysvětlení

Datum: 25.04.2018 · Sbírkové č.: 11/2019 · Sp. zn.: 8 Tdo 335/2018 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2019 · Strana: 252 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §158 odst.5; 141/1961 Sb.: §158 odst.3 písm.a);

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

13/2019 Exekuce, Insolvenční řízení, Přikázání pohledávky

Datum: 01.12.2017 · Sbírkové č.: 13/2019 · Sp. zn.: 20 Cdo 4879/2017 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2019 · Strana: 263 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §312 odst.1 do 31.12.2013; 120/2001 Sb.: §65; 182/2006 Sb.: §40; JUD340602CZ III. ÚS 21/16 - 1; JUD26584CZ 20 Cdo 1680/2002; JUD26957CZ 20 Cdo 1680/2002; JUD315270CZ 26 Cdo 3814/2014; JUD360337CZ 29 Cdo 2446/2017;

14/2019 Omezení svéprávnosti (o. z.) [Svéprávnost (o. z.)], Opatrovník

Datum: 28.11.2017 · Sbírkové č.: 14/2019 · Sp. zn.: 30 Cdo 836/2017 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2019 · Strana: 268 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §55 odst.2; 40/1964 Sb.: §55 odst.1; JUD156411CZ I. ÚS 557/09; JUD339472CZ IV. ÚS 1580/16 - 1; JUD226877CZ 30 Cdo 2865/2012; JUD328504CZ 30 Cdo 944/2016;

15/2019 Náhrada škody, Advokacie

Datum: 27.09.2017 · Sbírkové č.: 15/2019 · Sp. zn.: 25 Cdo 1734/2016 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2019 · Strana: 279 · Vztah k předpisu: 85/1996 Sb.: §24 odst.1; JUD159454CZ 25 Cdo 2992/2007; JUD185644CZ 25 Cdo 2007/2009; JUD203854CZ 25 Cdo 121/2010;

16/2019 Náhrada škody; Advokacie

Datum: 20.12.2017 · Sbírkové č.: 16/2019 · Sp. zn.: 25 Cdo 347/2016 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2019 · Strana: 285 · Vztah k předpisu: 85/1996 Sb.: §16 odst.1; 85/1996 Sb.: §24 odst.1; 85/1996 Sb.: §24 odst.4; JUD203854CZ 25 Cdo 121/2010; JUD249382CZ 25 Cdo 2593/2011; JUD276116CZ 25 Cdo 2310/2013;

17/2019 Odpovědnost státu za škodu, Zadostiučinění (satisfakce), Promlčení, Řízení před soudem, Správní řízení

Datum: 29.11.2017 · Sbírkové č.: 17/2019 · Sp. zn.: 30 Cdo 1273/2016 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2019 · Strana: 293 · Vztah k předpisu: 209/1992 Sb.: čl.6; 2/1993 Sb.: čl.38 odst.2; 82/1998 Sb.: §32 odst.3; JUD195447CZ 30 Cdo 1455/2009; JUD201868CZ Cpjn 206/2010; JUD212547CZ 30 Cdo 3943/2010; JUD342755CZ 30 Cdo 1876/2014; JUD338613CZ 30 Cdo 4771/2015; JUD352167CZ 30 Cdo 2328/2015;

18/2019 Bezdůvodné obohacení, Pojištění odpovědnosti za škodu

Datum: 07.11.2017 · Sbírkové č.: 18/2019 · Sp. zn.: 28 Cdo 5970/2016 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2019 · Strana: 305 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §454; 37/2004 Sb.: §44 odst.1 do 31.12.2013; JUD144062CZ 33 Odo 1322/2006; JUD201820CZ 25 Cdo 4388/2008; JUD204726CZ 33 Cdo 2865/2008; JUD185718CZ 32 Cdo 3508/2009; JUD220640CZ 28 Cdo 4436/2011; JUD306813CZ 31 Cdo 3617/2012; JUD283774CZ 28 Cdo 3432/2013; JUD311189CZ 28 Cdo 975/2013; JUD313880CZ 28 Cdo 1441/2015;

19/2019 Prodej podniku, Vrácení plnění z neplatné nebo zrušené smlouvy, Náhrada škody, Promlčení

Datum: 21.11.2017 · Sbírkové č.: 19/2019 · Sp. zn.: 32 Cdo 5095/2015 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2019 · Strana: 310 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §294 odst.2; 513/1991 Sb.: §397; 513/1991 Sb.: §398; 513/1991 Sb.: §476 odst.1; JUD71584CZ 25 Cdo 2148/2000; JUD26476CZ 25 Cdo 1934/2001; JUD205593CZ 29 Cdo 2323/2007; JUD196601CZ 31 Cdo 2250/2009; JUD257485CZ 23 Cdo 3019/2009; JUD219953CZ 23 Cdo 448/2012; JUD242385CZ 28 Cdo 2083/2013; JUD346098CZ 32 Cdo 3941/2016;

20/2019 Nájem bytu, Ochrana vlastnictví

Datum: 13.12.2017 · Sbírkové č.: 20/2019 · Sp. zn.: 31 Cdo 1042/2017 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 2/2019 · Strana: 320 · Vztah k předpisu: 2/1993 Sb.: čl.11 odst.4; JUD23209CZ 25 Cdo 1839/2000; JUD232235CZ 13 Co 578/2011; JUD231007CZ 28 Cdo 2421/2012; JUD242399CZ 22 Cdo 3188/2012; JUD251527CZ 22 Cdo 3877/2012; JUD278530CZ 22 Cdo 3375/2012; JUD305560CZ 22 Cdo 1747/2013; JUD317757CZ 30 Cdo 3214/2013; JUD329661CZ 23 ICdo 19/2015;

21/2019 Náhrada škody, Ochranné známky

Datum: 06.12.2017 · Sbírkové č.: 21/2019 · Sp. zn.: 23 Cdo 1780/2017 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2019 · Strana: 328 · Vztah k předpisu: 221/2006 Sb.: §2 odst.1; JUD354960CZ III. ÚS 3425/16 - 1; JUD3662CZ 1 Cz 86/90; JUD31979CZ II. ÚS 485/98; JUD185790CZ 32 Cdo 2637/2009; JUD204031CZ 25 Cdo 4841/2009; JUD233216CZ 23 Cdo 1773/2011; JUD354721CZ 25 Cdo 5453/2015;

22/2019 Dobrá pověst; Ochranné známky

Datum: 29.11.2017 · Sbírkové č.: 22/2019 · Sp. zn.: 23 Cdo 2213/2017 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2019 · Strana: 336 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §19b odst.3; 221/2006 Sb.: §4; 221/2006 Sb.: §5 odst.1; 221/2006 Sb.: §5 odst.5; JUD75775CZ 22 Cdo 2097/2001; JUD333315CZ 23 Cdo 1184/2013;

23/2019 Insolvence, Insolvenční správce

Datum: 28.11.2017 · Sbírkové č.: 23/2019 · Sp. zn.: 29 NSČR 103/2015 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2019 · Strana: 343 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §24; 182/2006 Sb.: §31 odst.1; 182/2006 Sb.: §34; JUD144343CZ 29 Cdo 1506/2007; JUD215203CZ MSPH 76 INS 8711/2009, 29 NSČR 26/2012-B-546; JUD258374CZ MSPH 79 INS 24023/2011 29 NSČR 107/2013; JUD312705CZ MSPH 79 INS 7676/2012 29 NSČR 110/2014; 29 NSČR; JUD339237CZ 3 To 44/2015;

24/2019 Insolvenční řízení, Náklady řízení

Datum: 30.11.2017 · Sbírkové č.: 24/2019 · Sp. zn.: 29 NSČR 116/2015 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2019 · Strana: 352 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §170 písm.d); JUD294007CZ 22 Ca 234/2009 - 75; JUD208516CZ KSPH 39 INS 4718/2009, 29 NSČR 16/2011-P8-23; JUD238312CZ 1 VSPH 1159/2012;

25/2019 Insolvenční řízení; Zajištění nároku poškozeného

Datum: 30.11.2017 · Sbírkové č.: 25/2019 · Sp. zn.: 29 NSČR 14/2015 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2019 · Strana: 362 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §167 odst.2 od 01.08.2013; 182/2006 Sb.: §173 odst.1 od 01.08.2013; JUD31376CZ Pl. ÚS 21/96; JUD15246CZ 21 Cdo 2525/99; JUD26692CZ 29 Odo 908/2003; JUD223240CZ 28 Cdo 4279/2011; JUD251491CZ KSPL 27 INS 13087/2013 29 NSČR 45/2014; JUD329764CZ 29 NSČR 7/2014;

26/2019 Pracovněprávní vztahy, Povinnosti zaměstnavatelů, Překážky v práci

Datum: 17.08.2016 · Sbírkové č.: 26/2019 · Sp. zn.: 21 Cdo 1122/2015 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2019 · Strana: 378 · Vztah k předpisu: 262/2006 Sb.: §43 odst.1; 262/2006 Sb.: §172; 262/2006 Sb.: §199 odst.3;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.