Vydání 10/2019

Číslo: 10/2019 · Ročník: LXXI

Obsah vydání 10/2019

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Stanoviska

1/2019 Trestní oznámení, Důkaz

Datum: 18.09.2019 · Sbírkové č.: 1/2019 · Sp. zn.: Tpjn 300/2019 · Typ: Stanovisko (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2019 · Strana: 1731 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §59 odst.4; 141/1961 Sb.: §59 odst.1; 141/1961 Sb.: §158 odst.8; 141/1961 Sb.: §158 odst.2; 141/1961 Sb.: §158 odst.6; 141/1961 Sb.: §158 odst.1; 141/1961 Sb.: §213 odst.1; 141/1961 Sb.: §213 odst.2;

Rozhodnutí ve věcech trestních

51/2019 Ne bis in idem, Nepřípustnost trestního stíhání, Přerušení trestního stíhání

Datum: 29.05.2019 · Sbírkové č.: 51/2019 · Sp. zn.: 8 Tz 46/2019 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2019 · Strana: 1745 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §11 odst.1 písm.k); 141/1961 Sb.: §11 odst.1 písm.m); 141/1961 Sb.: §224 odst.1; 209/1992 Sb.: Příl.5; JUD80075CZ 11 Tdo 738/2003; JUD34699CZ 4 Tz 183/2005; JUD96080CZ 5 Tdo 166/2006; JUD100028CZ 3 Tdo 1026/2006; JUD101310CZ 5 Tdo 223/2007; JUD106314CZ 5 Tdo 1399/2007; JUD260209CZ 5 Tdo 587/2014;

52/2019 Řízení o stížnosti pro porušení zákona

Datum: 24.04.2019 · Sbírkové č.: 52/2019 · Sp. zn.: 8 Tz 46/2018 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2019 · Strana: 1759 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §266 odst.1; 141/1961 Sb.: §267 odst.1; JUD32832CZ III. ÚS 511/02; JUD32991CZ III. ÚS 239/04; JUD33573CZ I. ÚS 661/05; JUD246077CZ IV. ÚS 2728/12 - 1; JUD322CZ Tzv 49/64; JUD1164CZ Cpj 88/70; JUD207127CZ Tpjf 51/72; JUD5190CZ Tpjf 30/76; JUD2273CZ St 1/79; JUD31377CZ III. ÚS 271/96; JUD21567CZ 3 Tz 131/98; JUD24868CZ 5 Tz 124/2001; JUD24959CZ 5 Tz 225/2001; JUD25001CZ 4 Tz 246/2001; JUD188556CZ 8 Tdo 394/2010 - I.;

53/2019 Porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi

Datum: 17.07.2019 · Sbírkové č.: 53/2019 · Sp. zn.: 5 Tdo 513/2019 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2019 · Strana: 1769 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §270 odst.1; JUD120936CZ II. ÚS 95/01; JUD239733CZ I. ÚS 1428/13 - 1; JUD328821CZ II. ÚS 3639/15 - 1; JUD424082CZ III. ÚS 1371/18 - 1; JUD23247CZ 11 Tdo 530/2002; JUD96146CZ 5 Tdo 542/2006; JUD145772CZ 6 Tdo 1651/2008; JUD159539CZ 5 Tdo 815/2009; JUD219826CZ 8 Tdo 446/2012; JUD256436CZ 5 Tdo 368/2014; JUD340291CZ 5 Tdo 1271/2016; 62011CJ0128 (EU); 62015CJ0166 (EU);

54/2019 Porušení povinnosti při správě cizího majetku, Škoda

Datum: 31.10.2018 · Sbírkové č.: 54/2019 · Sp. zn.: 5 Tdo 1285/2018 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2019 · Strana: 1787 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §220;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

120/2019 Poplatky soudní, Lhůty

Datum: 10.04.2019 · Sbírkové č.: 120/2019 · Sp. zn.: 31 Cdo 3042/2018 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 10/2019 · Strana: 1803 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §55; 549/1991 Sb.: §9 odst.1; 549/1991 Sb.: §9 odst.2; 549/1991 Sb.: §13 odst.1; JUD33014CZ II. ÚS 671/02; JUD103469CZ Pl. ÚS 2/07 - 1; JUD143667CZ III. ÚS 1730/08; JUD150679CZ II. ÚS 26/09; JUD152620CZ IV. ÚS 1156/09; JUD232305CZ I. ÚS 1831/12 - 1; JUD243791CZ I. ÚS 3931/12 - 1; JUD246699CZ IV. ÚS 3182/13 - 1; JUD320765CZ III. ÚS 2865/15 - 1; JUD378193CZ I. ÚS 1680/18 - 1; JUD378200CZ I. ÚS 1335/18 - 1; JUD33211CZ II. ÚS 310/97; JUD32076CZ IV. ÚS 238/99; JUD32150CZ II. ÚS 177/2000; JUD32216CZ II. ÚS 377/2000; JUD235677CZ 31 Cdo 3043/2010; JUD245787CZ 29 Cdo 300/2010; JUD237615CZ 29 Cdo 2543/2011; JUD215551CZ 9 Afs 7/2012 - 49; JUD220481CZ 8 Tdo 521/2012; JUD328143CZ 4 Afs 30/2016 - 25; JUD339325CZ 32 Cdo 3616/2016; JUD344892CZ 29 Cdo 2635/2016; JUD370129CZ 8 Afs 37/2018 - 51;

121/2019 Poplatky soudní

Datum: 21.02.2018 · Sbírkové č.: 121/2019 · Sp. zn.: 30 Cdo 2867/2016 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2019 · Strana: 1810 · Vztah k předpisu: 549/1991 Sb.: §4; 549/1991 Sb.: §7 odst.1; 549/1991 Sb.: §9 odst.1; 549/1991 Sb.: §9 odst.4 písm.a); 549/1991 Sb.: §9 odst.6; 549/1991 Sb.: §13 odst.2 do 28.12.2014; 549/1991 Sb.: §13 odst.1 do 31.12.2010; 280/2009 Sb.: §148 do 31.12.2014; JUD352287CZ 30 Cdo 2867/2016;

122/2019 Pravomoc soudu, Náhrada škody

Datum: 26.03.2019 · Sbírkové č.: 122/2019 · Sp. zn.: 25 Cdo 1089/2018 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2019 · Strana: 1819 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §7 odst.1; 29/2000 Sb.: §6a odst.1; JUD196598CZ Konf 27/2008; JUD218304CZ 32 Cdo 4202/2011; JUD336030CZ 26 Cdo 4820/2014; JUD417006CZ 27 Cdo 3554/2017; JUD419346CZ Konf 45/2018 - 12;

123/2019 Příslušnost soudu věcná, Politické strany

Datum: 27.02.2019 · Sbírkové č.: 123/2019 · Sp. zn.: 27 Cdo 1495/2017 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2019 · Strana: 1824 · Vztah k předpisu: 424/1991 Sb.: §16a odst.1; 424/1991 Sb.: §16a odst.2; 424/1991 Sb.: §16a odst.3; 292/2013 Sb.: §3 odst.2 písm.a); 292/2013 Sb.: §85 písm.a); JUD33636CZ I. ÚS 50/03; JUD224899CZ Pl. ÚS 8/09 - 1; JUD210191CZ II. ÚS 1969/10 - 1; JUD243773CZ III. ÚS 2683/13 - 2; JUD31065CZ III. ÚS 26/94; JUD31301CZ III. ÚS 80/96; JUD31529CZ Pl. ÚS 33/97; JUD31724CZ I. ÚS 471/97; JUD15510CZ 20 Cdo 840/98; JUD31849CZ IV. ÚS 221/98; JUD14803CZ 20 Cdo 1574/99; JUD26657CZ 29 Odo 649/2001; JUD88717CZ 30 Cdo 1435/2004; JUD26655CZ 7 Tdo 729/2005; JUD166240CZ 22 Cdo 245/2006; JUD38677CZ 30 Cdo 563/2007; JUD248033CZ 29 Cdo 3969/2013; JUD344236CZ 28 Cdo 4379/2014; JUD352408CZ 28 Cdo 4129/2015; JUD355830CZ 28 Cdo 1963/2016; JUD382945CZ 29 Cdo 3307/2016; JUD371788CZ 31 Cdo 4831/2017;

124/2019 Smlouva kupní; Cena

Datum: 16.01.2019 · Sbírkové č.: 124/2019 · Sp. zn.: 20 Cdo 4452/2018 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2019 · Strana: 1834 · Vztah k předpisu: 89/2012 Sb.: §2080; JUD354960CZ III. ÚS 3425/16 - 1; JUD26462CZ 22 Cdo 2127/2000; JUD157486CZ 22 Cdo 3974/2007; JUD194309CZ 22 Cdo 2206/2009; JUD207683CZ 30 Cdo 1222/2010;

125/2019 Náhrada škody, Promlčení

Datum: 13.12.2018 · Sbírkové č.: 125/2019 · Sp. zn.: 25 Cdo 3009/2017 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2019 · Strana: 1839 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §106 odst.2; 458/2000 Sb.: §74; JUD32967CZ IV. ÚS 433/02; JUD31893CZ II. ÚS 301/98; JUD34141CZ 25 Cdo 1159/2005; JUD338521CZ 25 Cdo 2904/2016; JUD366899CZ 1 To 31/2016;

126/2019 Náhrada škody

Datum: 31.10.2018 · Sbírkové č.: 126/2019 · Sp. zn.: 25 Cdo 6061/2016 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2019 · Strana: 1844 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §449; JUD162824CZ IV. ÚS 301/05 - 1; JUD226760CZ IV. ÚS 444/11 - 1; JUD229032CZ I. ÚS 46/12 - 1; JUD278835CZ I. ÚS 2930/13 - 2; JUD39253CZ 25 Cdo 2127/2006; JUD100375CZ 30 Cdo 2625/2007; JUD264085CZ 25 Cdo 2108/2011; JUD280736CZ 31 Cdo 1778/2014; JUD388017CZ 25 Cdo 179/2018; JUD388286CZ 25 Cdo 3157/2018;

127/2019 Dědění, Závěť, Neplatnost právního úkonu, Relativní neúčinnost (o. z.) [Právní jednání (o. z.)]

Datum: 13.12.2018 · Sbírkové č.: 127/2019 · Sp. zn.: 21 Cdo 2332/2018 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2019 · Strana: 1854 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §40a do 31.12.2012; 40/1964 Sb.: §479 do 31.12.2012; 89/2012 Sb.: §589 do 29.12.2016; 89/2012 Sb.: §590 do 29.12.2016; 89/2012 Sb.: §591 písm.d) do 29.12.2016; 89/2012 Sb.: §592 do 29.12.2016; 89/2012 Sb.: §3069 do 29.12.2016; JUD240978CZ 21 Cdo 3977/2010; JUD242064CZ 21 Cdo 1853/2012;

128/2019 Veřejný rejstřík (zápis & výmaz) (o. z.), Likvidace právnické osoby (o. z.), Zánik obchodní společnosti, Správa daní a poplatků, Návrh na zahájení řízení

Datum: 27.02.2019 · Sbírkové č.: 128/2019 · Sp. zn.: 27 Cdo 2143/2017 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2019 · Strana: 1869 · Vztah k předpisu: 280/2009 Sb.: §238 odst.1; 304/2013 Sb.: §82;

129/2019 Změna závazku

Datum: 06.12.2018 · Sbírkové č.: 129/2019 · Sp. zn.: 23 Cdo 1580/2018 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2019 · Strana: 1877 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §273; JUD249235CZ 23 Cdo 1098/2012;

130/2019 Incidenční spory, Daň z přidané hodnoty, Daňové řízení

Datum: 31.01.2019 · Sbírkové č.: 130/2019 · Sp. zn.: 29 ICdo 4/2017 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2019 · Strana: 1886 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §199 odst.2 do 31.12.2013; 280/2009 Sb.: §103; 280/2009 Sb.: §243 odst.2; JUD332751CZ III. ÚS 2703/15 - 1; JUD335093CZ III. ÚS 1279/16 - 1; JUD238658CZ KSPL 56 INS 23224/2011 156 ICm 738/2012 29 ICdo 7/20; JUD14358CZ 3 Cdon 1091/96; JUD12188CZ 2 Cdon 1393/97; JUD253493CZ KSBR 28 INS 6579/2011 28 ICm 988/2013 29 ICdo 33/201; JUD238813CZ KSOS 31 INS 654/2010 29 NSČR 25/2011; JUD361529CZ 29 ICdo 74/2014; JUD371811CZ 29 ICdo 39/2016; JUD373103CZ 5 Tdo 1085/2017; JUD378063CZ 4 As 149/2017 - 121; JUD382573CZ 9 Afs 110/2017 - 37;

131/2019 Insolvence, Incidenční spory, Konkurs, Společenství vlastníků jednotek, Byt, Majetková podstata, Uplatňování pohledávky

Datum: 31.10.2018 · Sbírkové č.: 131/2019 · Sp. zn.: 29 ICdo 97/2016 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2019 · Strana: 1910 · Vztah k předpisu: 72/1994 Sb.: §9a; 72/1994 Sb.: §15; 182/2006 Sb.: §168 odst.2 písm.b); 182/2006 Sb.: §230 odst.1; 89/2012 Sb.: §1180; 89/2012 Sb.: §1181; 89/2012 Sb.: §1194; JUD215427CZ 29 Cdo 1400/2010 - I.; JUD245163CZ 29 Cdo 2865/2011; JUD232592CZ 8 Tdo 218/2013; JUD247517CZ 26 Cdo 3100/2013; JUD365495CZ 29 NSČR 94/2014;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.