Vydání 1/2019

Číslo: 1/2019 · Ročník: LXXI

Obsah vydání 1/2019

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

1/2019 Zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, Jednání za právnickou osobu, Jednání za jiného

Datum: 29.03.2017 · Sbírkové č.: 1/2019 · Sp. zn.: 5 Tdo 1106/2016 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2019 · Strana: 1 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §114 odst.2; 40/2009 Sb.: §256 odst.1; 40/2009 Sb.: §256 odst.2 písm.a); JUD25059CZ 5 Tdo 86/2002; JUD156741CZ 5 Tdo 572/2009; JUD185167CZ 5 Tdo 505/2010; JUD340494CZ 5 Tdo 1475/2015; JUD329758CZ 4 Pzo 4/2016;

2/2019 Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění

Datum: 25.04.2018 · Sbírkové č.: 2/2019 · Sp. zn.: 5 Tdo 417/2018 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2019 · Strana: 25 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §254 odst.1; JUD142704CZ 5 Tdo 1313/2008; JUD232756CZ Tpjn 301/2012; JUD321225CZ 5 Tdo 1283/2015;

3/2019 Zabezpečovací detence, Výjimečný trest, Doživotí

Datum: 31.01.2018 · Sbírkové č.: 3/2019 · Sp. zn.: 8 Tdo 1181/2017 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2019 · Strana: 36 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §54; 40/2009 Sb.: §100; JUD117845CZ III. ÚS 732/02; JUD118551CZ II. ÚS 651/02; JUD119394CZ I. ÚS 412/02; JUD32956CZ III. ÚS 282/03; JUD33020CZ III. ÚS 376/03; JUD33109CZ III. ÚS 177/04; JUD114943CZ I. ÚS 248/04; JUD23247CZ 11 Tdo 530/2002; JUD23771CZ 15 Tdo 138/2003; JUD230982CZ 7 Tdo 155/2013;

4/2019 Vydírání

Datum: 08.11.2017 · Sbírkové č.: 4/2019 · Sp. zn.: 6 Tdo 1280/2017 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2019 · Strana: 47 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §175 odst.1; JUD1426CZ 2 Tzf 1/72; JUD2267CZ Tpjf 33/79; JUD153095CZ 3 Tdo 648/2009; JUD195347CZ 6 Tdo 11/2011; JUD242128CZ 4 Tdo 774/2013; JUD242131CZ 7 Tdo 945/2013; JUD246462CZ 7 Tdo 1382/2013; JUD262096CZ 6 Tdo 347/2014; JUD323105CZ 4 Tdo 1402/2015; JUD327740CZ 4 Tdo 482/2016; JUD340351CZ 6 Tdo 1349/2016; JUD345308CZ 4 Tdo 1738/2016; JUD347035CZ 8 Tdo 82/2017;

5/2019 Řízení o dovolání, Zákaz reformace in peius, Důvod dovolání pro právní vady rozhodnutí

Datum: 31.01.2018 · Sbírkové č.: 5/2019 · Sp. zn.: 6 Tdo 65/2018 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2019 · Strana: 57 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §259 odst.4; 141/1961 Sb.: §264 odst.2; 141/1961 Sb.: §265b odst.1 písm.g); 141/1961 Sb.: §265s odst.2; JUD317301CZ 6 Tdo 1267/2015;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

1/2019 Společné jmění manželů, Žaloba určovací

Datum: 20.09.2017 · Sbírkové č.: 1/2019 · Sp. zn.: 22 Cdo 3245/2017 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2019 · Strana: 71 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §80; 89/2012 Sb.: §985; JUD166502CZ 22 Cdo 506/2008; JUD150393CZ 22 Cdo 646/2009;

2/2019 Obchodní rejstřík, Společník, Jednatel

Datum: 30.10.2017 · Sbírkové č.: 2/2019 · Sp. zn.: 29 Cdo 2624/2016 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2019 · Strana: 75 · Vztah k předpisu: 304/2013 Sb.: §11 odst.3; 304/2013 Sb.: §88; JUD23188CZ 29 Odo 657/2001; JUD107857CZ 21 Cdo 1388/2007; JUD140118CZ 29 Cdo 3088/2007; JUD153434CZ 29 Cdo 4553/2008; JUD253209CZ 29 Cdo 2189/2012; JUD313678CZ 29 Cdo 2970/2013; JUD317805CZ 29 Cdo 4235/2013; JUD341273CZ 29 Cdo 2792/2015; JUD342764CZ 29 Cdo 3899/2015; JUD333369CZ 29 Cdo 396/2016;

3/2019 Určení otcovství

Datum: 30.10.2017 · Sbírkové č.: 3/2019 · Sp. zn.: 21 Cdo 1852/2017 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2019 · Strana: 82 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §100 odst.3; 104/1991 Sb.: čl.3 odst.1; 104/1991 Sb.: čl.7 odst.1; 89/2012 Sb.: §783 odst.2; 89/2012 Sb.: §783 odst.1; JUD180811CZ Pl. ÚS 15/09#2; JUD211889CZ II. ÚS 359/09#1; JUD343280CZ I. ÚS 222/17#1; JUD182629CZ 21 Cdo 298/2010; JUD258104CZ 21 Cdo 693/2010; JUD225963CZ 30 Cdo 3430/2011; JUD333918CZ 21 Cdo 1898/2014; JUD340346CZ 21 Cdo 122/2015; JUD360064CZ 21 Cdo 1369/2015;

4/2019 Výklad právních jednání (o. z.) [Právní jednání (o. z.)]

Datum: 31.10.2017 · Sbírkové č.: 4/2019 · Sp. zn.: 29 Cdo 61/2017 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2019 · Strana: 90 · Vztah k předpisu: 89/2012 Sb.: §555; 89/2012 Sb.: §556; 90/2012 Sb.: §612; 90/2012 Sb.: §777 odst.4; JUD14729CZ 21 Cdo 327/99; JUD182618CZ 29 Cdo 2004/2009; JUD355310CZ 29 Cdo 4825/2015;

5/2019 Spoluvlastnictví, Správa (správce) společné věci (o. z.)

Datum: 17.10.2017 · Sbírkové č.: 5/2019 · Sp. zn.: 22 Cdo 192/2017 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2019 · Strana: 97 · Vztah k předpisu: 89/2012 Sb.: §1129 odst.2; 89/2012 Sb.: §1130; 89/2012 Sb.: §1139 odst.1; JUD142256CZ IV. ÚS 1735/07; JUD154092CZ IV. ÚS 968/09; JUD14641CZ 22 Cdo 400/98; JUD22406CZ 22 Cdo 752/99; JUD158861CZ 21 Cdo 4841/2007; JUD238566CZ 22 Cdo 4079/2011;

6/2019 Náhrada škody, Náhrada nemajetkové újmy (o. z.), Náhrady při ublížení na zdraví a při usmrcení (o. z.), Odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků, Pojištění odpovědnosti za škodu, Ochrana osobnosti

Datum: 18.10.2017 · Sbírkové č.: 6/2019 · Sp. zn.: 31 Cdo 1704/2016 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 1/2019 · Strana: 112 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §11; 40/1964 Sb.: §13; 40/1964 Sb.: §444 odst.3; 168/1999 Sb.: §6 odst.2 písm.a); JUD33357CZ Pl. ÚS 16/04; JUD33458CZ I. ÚS 643/04; JUD109738CZ III. ÚS 8/06; JUD31399CZ II. ÚS 309/95; JUD31376CZ Pl. ÚS 21/96; JUD26450CZ 25 Cdo 1839/2000; JUD105387CZ 1 Co 63/2003; JUD88672CZ 30 Cdo 1051/2005; JUD94468CZ 29 Odo 427/2006; JUD160341CZ 30 Cdo 5188/2007; JUD153055CZ 31 Cdo 3161/2008; JUD207886CZ 30 Cdo 5079/2009; JUD223336CZ 30 Cdo 4083/2010; JUD227940CZ 30 Cdo 3906/2011; JUD249382CZ 25 Cdo 2593/2011; JUD286330CZ 25 Cdo 346/2013; JUD314470CZ 25 Cdo 1463/2014; 31984L0005 (EU): čl.1 odst.2; 32005L0014 (EU);

7/2019 Nemajetková újma (o. z.), Duševní útrapy (o. z.) [Náhrada při újmě na přirozených právech člověka (o. z.)], Bolestné, Ztížení společenského uplatnění, Překážka věci rozsouzené (res iudicata)

Datum: 01.11.2017 · Sbírkové č.: 7/2019 · Sp. zn.: 25 Cdo 2245/2017 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2019 · Strana: 129 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §159a odst.4; 89/2012 Sb.: §2958; JUD357647CZ III. ÚS 1796/16#1; JUD339187CZ 25 Cdo 3228/2014; JUD325853CZ 25 Cdo 222/2015;

8/2019 Náhrada škody, Hodnota věci (o. z.)

Datum: 11.10.2017 · Sbírkové č.: 8/2019 · Sp. zn.: 25 Cdo 2782/2017 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2019 · Strana: 136 · Vztah k předpisu: 89/2012 Sb.: §492 odst.1; 89/2012 Sb.: §2894 odst.1; 89/2012 Sb.: §2951 odst.1; 89/2012 Sb.: §2952; 89/2012 Sb.: §2969 odst.1;

9/2019 Prokura, Odporovatelnost

Datum: 15.11.2017 · Sbírkové č.: 9/2019 · Sp. zn.: 29 Cdo 4554/2015 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2019 · Strana: 143 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §42a; 328/1991 Sb.: §16; 513/1991 Sb.: §14; 513/1991 Sb.: §15 odst.1; JUD102377CZ Opjn 8/2006; JUD164304CZ 29 Odo 788/2006; JUD186936CZ 29 Cdo 3526/2007; JUD257108CZ 29 Cdo 5063/2008; JUD185735CZ 29 Cdo 3375/2010; JUD250313CZ 29 Cdo 758/2012; JUD323761CZ 29 Cdo 3710/2013; JUD327630CZ 22 Cdo 2426/2015; JUD346010CZ 3 Tz 49/2016; JUD361506CZ 29 Cdo 387/2016;

10/2019 Neplatnost právních jednání (o. z.) [Právní jednání (o. z.)], Jednání za právnickou osobu (o. z.), Zastoupení, Prokura, Jednatel

Datum: 31.10.2017 · Sbírkové č.: 10/2019 · Sp. zn.: 29 Cdo 387/2016 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2019 · Strana: 154 · Vztah k předpisu: 89/2012 Sb.: §1 odst.2; 89/2012 Sb.: §164; 89/2012 Sb.: §580; 89/2012 Sb.: §588; JUD321509CZ 14 Cmo 184/2014; JUD311145CZ 29 Cdo 880/2015;

11/2019 Insolvenční řízení, Daň z přidané hodnoty

Datum: 31.10.2017 · Sbírkové č.: 11/2019 · Sp. zn.: 29 ICdo 98/2015 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2019 · Strana: 163 · Vztah k předpisu: 235/2004 Sb.: §44; 182/2006 Sb.: §168 odst.2 písm.e) od 01.01.2014; JUD33368CZ I. ÚS 544/02; JUD31294CZ Pl. ÚS 5/96; JUD38695CZ 32 Odo 270/2004; JUD152718CZ 31 Odo 495/2006; JUD188779CZ 33 Cdo 5117/2008; JUD208516CZ KSPH 39 INS 4718/2009, 29 NSČR 16/2011-P8-23; JUD298418CZ 47 Af 17/2012 - 43; JUD280036CZ 9 Afs 170/2014 - 42; JUD361354CZ 29 Cdo 2805/2015;

12/2019 Insolvence, Zajištění závazku, Správa cizího majetku (o. z.), Byt

Datum: 28.04.2017 · Sbírkové č.: 12/2019 · Sp. zn.: 29 NSČR 94/2014 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2019 · Strana: 183 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §230 do 31.12.2013; 182/2006 Sb.: §298 do 31.12.2013; JUD257395CZ 29 Cdo 2177/2008; JUD245163CZ 29 Cdo 2865/2011; JUD232592CZ 8 Tdo 218/2013; JUD247517CZ 26 Cdo 3100/2013; JUD305546CZ MSPH 76 INS 3732/2008 29 NSČR 31/2013; JUD309918CZ KSOS 36 INS 5726/2011 29 NSČR 37/2013; JUD322089CZ 5 Tdo 1226/2015;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.