Vydání 9/2018

Číslo: 9/2018 · Ročník: LXX

Obsah vydání 9/2018

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

42/2018 Řízení proti dětem mladším patnácti let

Datum: 25.10.2017 · Sbírkové č.: 42/2018 · Sp. zn.: 8 Tdo 1106/2017 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2018 · Strana: 1587 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §104 odst.1; 218/2003 Sb.: §4; 218/2003 Sb.: §90 odst.1; JUD309948CZ II. ÚS 628/15 - 1; JUD22803CZ 20 Cdo 2498/99; JUD188611CZ 8 Tdo 927/2010;

43/2018 Akcesorita účastenství, Těžké ublížení na zdraví úmyslné, Zvlášť přitěžující okolnost, Recidiva, Opětovné spáchání činu

Datum: 28.06.2017 · Sbírkové č.: 43/2018 · Sp. zn.: 8 Tdo 1411/2016 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2018 · Strana: 1603 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §24 odst.1; 40/2009 Sb.: §24 odst.2; 40/2009 Sb.: §145 odst.2 písm.g); 40/2009 Sb.: §145 odst.1; JUD33005CZ IV. ÚS 570/03; JUD33038CZ I. ÚS 55/04; JUD33109CZ III. ÚS 177/04; JUD33328CZ I. ÚS 554/04; JUD33335CZ I. ÚS 125/04; JUD249157CZ Pl. ÚS-st. 38/14 - 1; JUD23739CZ 2 Tz 319/56; JUD23829CZ 1 Tz 281/58; JUD210CZ 10 Tz 21/63; JUD247322CZ 8 Tdo 1342/2013;

44/2018 Místní příslušnost, Místo spáchání činu

Datum: 26.04.2018 · Sbírkové č.: 44/2018 · Sp. zn.: 15 Td 10/2018 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2018 · Strana: 1621 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §18 odst.1; 141/1961 Sb.: §22; JUD227935CZ 11 Td 68/2012; JUD247426CZ 7 Td 70/2013; JUD247419CZ 7 Td 2/2014; JUD285616CZ 7 Td 14/2015; JUD369501CZ 7 Td 49/2017;

45/2018 Těžké ublížení na zdraví úmyslné; Spolupachatelství

Datum: 21.09.2016 · Sbírkové č.: 45/2018 · Sp. zn.: 5 To 35/2016 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Olomouci · Vydání: 9/2018 · Strana: 1626 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §23; 40/2009 Sb.: §145 odst.2 písm.a); 40/2009 Sb.: §145 odst.1; JUD2262CZ 4 Cz 3/79; JUD2306CZ 5 Tz 36/79;

46/2018 Důkaz, Operativně pátrací prostředky

Datum: 17.08.2017 · Sbírkové č.: 46/2018 · Sp. zn.: 6 To 62/2017 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Olomouci · Vydání: 9/2018 · Strana: 1638 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §89 odst.2; 141/1961 Sb.: §158d; 141/1961 Sb.: §158b; 141/1961 Sb.: §158b-158f; 273/2008 Sb.: §76; JUD32831CZ IV. ÚS 10/02; JUD113884CZ II. ÚS 90/04; JUD162274CZ IV. ÚS 2425/09 - 1; JUD322366CZ IV. ÚS 1098/15 - 1; JUD142650CZ 3 Tdo 1207/2008; JUD163660CZ 3 Tdo 96/2010; JUD208547CZ 2 As 45/2010 - 68; JUD211171CZ 6 To 95/2011; JUD246886CZ 8 Tdo 1318/2013; JUD283436CZ 2 As 45/2015 - 11;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

127/2018 Příslušnost soudu místní

Datum: 22.12.2016 · Sbírkové č.: 127/2018 · Sp. zn.: 29 NSČR 123/2014 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2018 · Strana: 1661 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §85 odst.3; 182/2006 Sb.: §7b odst.1; JUD27245CZ 55 Co 6/2005; JUD150896CZ 23 Cdo 937/2009; JUD200737CZ 29 Cdo 3692/2010;

128/2018 Insolvence

Datum: 31.05.2017 · Sbírkové č.: 128/2018 · Sp. zn.: 29 Cdo 5749/2016 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2018 · Strana: 1669 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §109 odst.1 písm.a); 182/2006 Sb.: §140a; 182/2006 Sb.: §140c; 182/2006 Sb.: §140a odst.1; 182/2006 Sb.: §141a; 182/2006 Sb.: §170; JUD98101CZ 20 Cdo 647/2005; JUD210931CZ 36 Co 13/2011; JUD211540CZ 29 Cdo 3963/2011; JUD315265CZ 29 Cdo 3277/2013; JUD326856CZ 29 Cdo 1136/2016;

129/2018 Společné jmění manželů; Obchodní podíl

Datum: 30.05.2017 · Sbírkové č.: 129/2018 · Sp. zn.: 22 Cdo 3192/2015 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2018 · Strana: 1678 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §149 odst.1; 40/1964 Sb.: §149 odst.2; 40/1964 Sb.: §150 odst.3; 513/1991 Sb.: §148; JUD86890CZ 22 Cdo 2545/2003; JUD26599CZ 22 Cdo 700/2004; JUD86807CZ 22 Cdo 1781/2004; JUD98621CZ 22 Cdo 2903/2005; JUD151002CZ 22 Cdo 2875/2006; JUD160484CZ 22 Cdo 1192/2007; JUD160252CZ 22 Cdo 425/2008; JUD166426CZ 22 Cdo 2881/2008; JUD218338CZ 22 Cdo 3322/2009; JUD225746CZ 22 Cdo 51/2011; JUD223449CZ 22 Cdo 2380/2012; JUD244226CZ 22 Cdo 2537/2013; JUD280717CZ 22 Cdo 4409/2014; JUD305495CZ 22 Cdo 3779/2014; JUD323324CZ 22 Cdo 437/2014; JUD324996CZ 22 Cdo 932/2016; JUD338328CZ 22 Cdo 4370/2016;

130/2018 Náhrada škody; Překážka věci rozsouzené (res iudicata)

Datum: 25.05.2017 · Sbírkové č.: 130/2018 · Sp. zn.: 25 Cdo 1689/2017 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2018 · Strana: 1687 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §229 odst.2; 99/1963 Sb.: §135 odst.1; 99/1963 Sb.: §159a odst.4; 40/1964 Sb.: §441; JUD2641CZ 18 Co 193/80; JUD22254CZ 25 Cdo 562/99; JUD93104CZ 25 Cdo 1166/2006; JUD191518CZ 26 Cdo 3591/2009; JUD193596CZ 25 Cdo 91/2010; JUD309165CZ 5 Tdo 523/2015; JUD334034CZ 30 Cdo 987/2015;

131/2018 Odpovědnost státu za škodu

Datum: 14.06.2017 · Sbírkové č.: 131/2018 · Sp. zn.: 31 Cdo 874/2015 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 9/2018 · Strana: 1692 · Vztah k předpisu: 58/1969 Sb.: §9 odst.1; 82/1998 Sb.: §6 odst.2; JUD354716CZ 25 Cdo 2527/98; JUD164400CZ 25 Cdo 665/2008; JUD202642CZ 30 Cdo 1684/2010;

132/2018 Odpovědnost státu za škodu, Náklady řízení, Znalecký posudek

Datum: 16.05.2017 · Sbírkové č.: 132/2018 · Sp. zn.: 30 Cdo 3414/2016 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2018 · Strana: 1700 · Vztah k předpisu: 37/1967 Sb.: §15a; 82/1998 Sb.: §31; 82/1998 Sb.: §31 odst.1; JUD34670CZ Pl. ÚS 38/06; JUD209554CZ 5 Tdo 19/2011; JUD251752CZ 30 Cdo 101/2013; JUD325595CZ 30 Cdo 4145/2015; JUD328658CZ 30 Cdo 2336/2016;

133/2018 Náhrada škody, Náhrady při ublížení na zdraví a při usmrcení (o. z.), Dědění

Datum: 27.04.2017 · Sbírkové č.: 133/2018 · Sp. zn.: 25 Cdo 3556/2016 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2018 · Strana: 1708 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §579 odst.2; 89/2012 Sb.: §1475 odst.2; 89/2012 Sb.: §2009 odst.2; 89/2012 Sb.: §2958; 89/2012 Sb.: §3069; 89/2012 Sb.: §3079; JUD140191CZ 25 Cdo 3514/2007; JUD194816CZ 21 Cdo 936/2010; JUD196285CZ 25 Cdo 1025/2010; JUD307482CZ 21 Cdo 3612/2014;

134/2018 Nadace (o. z.) [Korporace (o. z.)]

Datum: 30.05.2017 · Sbírkové č.: 134/2018 · Sp. zn.: 29 Cdo 4921/2015 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2018 · Strana: 1714 · Vztah k předpisu: 89/2012 Sb.: §344 odst.1; 89/2012 Sb.: §344; 89/2012 Sb.: §347 odst.1; 89/2012 Sb.: §3049 odst.2; JUD193430CZ 29 Cdo 4508/2009;

135/2018 Insolvenční správce, Veřejná obchodní společnost

Datum: 28.04.2016 · Sbírkové č.: 135/2018 · Sp. zn.: 29 NSČR 24/2014 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2018 · Strana: 1719 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §24 odst.2 do 31.07.2013; 182/2006 Sb.: §31; 182/2006 Sb.: §32; 312/2006 Sb.: §9; 312/2006 Sb.: §12; JUD26892CZ 29 Odo 552/2001; JUD26665CZ 29 Odo 268/2003; JUD27186CZ 29 Odo 268/2003; JUD26683CZ 7 Tdo 1103/2005; JUD242176CZ 31 Cdo 3881/2009; JUD209970CZ 3 VSPH 237/2011; JUD248724CZ 29 Cdo 677/2011; JUD350388CZ 3 VSPH 1463/2012 - B - 38; JUD312778CZ KSPL 27 INS 4224/2011 29 NSČR 2/2014;

136/2018 Insolvenční správce, Veřejná obchodní společnost, Podjatost

Datum: 31.01.2017 · Sbírkové č.: 136/2018 · Sp. zn.: 29 NSČR 4/2015 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2018 · Strana: 1744 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §24; 182/2006 Sb.: §24 odst.1; 182/2006 Sb.: §31; 182/2006 Sb.: §31 odst.1; 182/2006 Sb.: §34; JUD201512CZ 29 Cdo 601/2008; JUD258374CZ MSPH 79 INS 24023/2011 29 NSČR 107/2013; JUD328451CZ 29 NSČR 24/2014;

137/2018 Incidenční spory, Směnky, Rozsudek pro uznání

Datum: 06.01.2017 · Sbírkové č.: 137/2018 · Sp. zn.: 101 VSPH 126/2016 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 9/2018 · Strana: 1752 · Vztah k předpisu: 191/1950 Sb.: §1 §39 odst.1; 99/1963 Sb.: §114b; 99/1963 Sb.: §114b odst.5; JUD26426CZ 29 Odo 296/2003; JUD26596CZ 32 Odo 382/2004; JUD27028CZ 21 Cdo 1109/2004; JUD317904CZ 29 Cdo 1155/2014; JUD329761CZ 29 Cdo 562/2014;

138/2018 Insolvence, Úpadek, Právní úkony, Odporovatelnost, Smlouva o úvěru

Datum: 28.06.2017 · Sbírkové č.: 138/2018 · Sp. zn.: 29 ICdo 33/2015 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2018 · Strana: 1759 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §159 odst.1 písm.a); 182/2006 Sb.: §159 odst.1 písm.d); 182/2006 Sb.: §235; 182/2006 Sb.: §239; 182/2006 Sb.: §239 odst.3; 182/2006 Sb.: §240; 182/2006 Sb.: §241; JUD133097CZ 21 Cdo 4333/2007; JUD165714CZ 29 Cdo 4886/2007; JUD235677CZ 31 Cdo 3043/2010; JUD341034CZ 29 Cdo 307/2014;

139/2018 Incidenční spory, Odporovatelnost

Datum: 28.02.2017 · Sbírkové č.: 139/2018 · Sp. zn.: 29 ICdo 13/2015 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2018 · Strana: 1770 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §41; 182/2006 Sb.: §241; 182/2006 Sb.: §241 odst.4; 182/2006 Sb.: §241 odst.1; JUD146980CZ III. ÚS 989/08; JUD22510CZ 31 Cdo 619/2000; JUD218298CZ 31 Cdo 619/2011; JUD218693CZ 21 Cdo 76/2011; JUD237615CZ 29 Cdo 2543/2011; JUD279564CZ 29 Cdo 4205/2011; JUD262016CZ 30 Cdo 2102/2014;

140/2018 Pracovněprávní vztahy, Náhrada škody zaměstnancem, Zajištění závazku, Směnky, Postoupení pohledávky, Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů

Datum: 01.06.2017 · Sbírkové č.: 140/2018 · Sp. zn.: 21 Cdo 4659/2016 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2018 · Strana: 1782 · Vztah k předpisu: 191/1950 Sb.: §17 do 31.12.2013; 191/1950 Sb.: §20 do 31.12.2013; 40/1964 Sb.: §2 odst.3; 40/1964 Sb.: §51; 262/2006 Sb.: §1a do 30.06.2012; 262/2006 Sb.: §4 do 30.06.2012; 262/2006 Sb.: §4b odst.1 do 30.06.2012; 262/2006 Sb.: §19 písm.d) do 30.06.2012; 262/2006 Sb.: §257 odst.2 do 30.06.2012; 262/2006 Sb.: §338 do 30.06.2012; JUD12577CZ 5 Cmo 14/97; JUD26450CZ 25 Cdo 1839/2000; JUD26943CZ 21 Cdo 2659/2003; JUD140075CZ 29 Odo 1446/2006; JUD142788CZ 29 Odo 1141/2006; JUD222119CZ 21 Cdo 786/2011; JUD225848CZ 21 Cdo 2564/2011;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.