Vydání 8/2018

Číslo: 8/2018 · Ročník: LXX

Obsah vydání 8/2018

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

38/2018 Řízení o odvolání

Datum: 20.07.2017 · Sbírkové č.: 38/2018 · Sp. zn.: 6 Tdo 725/2017 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2018 · Strana: 1389 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §249 odst.1; 141/1961 Sb.: §254; JUD118551CZ II. ÚS 651/02; JUD111212CZ III. ÚS 78/05; JUD31594CZ II. ÚS 122/96; JUD33957CZ 3 Tdo 489/2006; JUD214801CZ 5 Tdo 266/2012; JUD235833CZ 4 Tdo 412/2013; JUD312782CZ 6 Tdo 615/2015;

39/2018 Nemajetková újma, Náhrada nemajetkové škody, Adhezní řízení; Znalecký posudek, Dokazování

Datum: 20.09.2017 · Sbírkové č.: 39/2018 · Sp. zn.: 8 Tdo 190/2017 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2018 · Strana: 1402 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §89 odst.2; 141/1961 Sb.: §105 odst.1; 141/1961 Sb.: §228 odst.1; 89/2012 Sb.: §2894 odst.2; 89/2012 Sb.: §2953 odst.1; 89/2012 Sb.: §2953; 89/2012 Sb.: §2958; JUD376670CZ C-22/12; JUD317563CZ I. ÚS 2844/14 - 1;

40/2018 Náklady obhajoby

Datum: 07.02.2018 · Sbírkové č.: 40/2018 · Sp. zn.: 5 Tz 8/2017 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2018 · Strana: 1432 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §152 odst.1 písm.b); 177/1996 Sb.: §7; 177/1996 Sb.: §10; 177/1996 Sb.: §12 odst.5; 276/2006 Sb.; JUD310014CZ IV. ÚS 2215/14 - 1; JUD325391CZ III. ÚS 1538/14 - 1; JUD236227CZ 7 To 150/2002; JUD232233CZ 14 To 157/2011;

41/2018 Porušení práv k ochranné známce a jiným označením

Datum: 28.07.2016 · Sbírkové č.: 41/2018 · Sp. zn.: 10 To 152/2016 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové · Vydání: 8/2018 · Strana: 1447 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §268 odst.1;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

109/2018 Finanční arbitr, Exekuce, Banky, Běžný účet, Sociální zabezpečení

Datum: 01.06.2016 · Sbírkové č.: 109/2018 · Sp. zn.: 20 Cdo 3524/2015 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2018 · Strana: 1457 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §304 odst.1 do 31.12.2012; 99/1963 Sb.: §304b odst.1 do 31.12.2012; 99/1963 Sb.: §304 odst.3 do 31.12.2012; 99/1963 Sb.: §304b odst.1; 99/1963 Sb.: §307 odst.1; 229/2002 Sb.: §1 písm.a); 229/2002 Sb.: §1 odst.1 písm.a) do 18.08.2013; JUD152330CZ IV. ÚS 997/09; JUD194427CZ 20 Cdo 4105/2009; JUD279795CZ 32 Cdo 3000/2012;

110/2018 Zástavní právo, Účastníci řízení, Zastavení řízení

Datum: 27.06.2017 · Sbírkové č.: 110/2018 · Sp. zn.: 21 Cdo 4914/2016 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2018 · Strana: 1464 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §104 odst.1; 99/1963 Sb.: §107a; 292/2013 Sb.: §354; 292/2013 Sb.: §355; 292/2013 Sb.: §358; JUD26410CZ 21 Cdo 306/2003; JUD27376CZ 21 Cdo 1198/2005; JUD106140CZ 21 Cdo 623/2007; JUD336505CZ 21 Cdo 5755/2015;

111/2018 Příslušnost soudu mezinárodní, Volba práva (prorogace), Zástavní právo, Bezdůvodné obohacení

Datum: 29.05.2017 · Sbírkové č.: 111/2018 · Sp. zn.: 30 Cdo 5260/2015 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2018 · Strana: 1472 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §104a; 40/1964 Sb.: §552; JUD277363CZ 31 Nd 316/2013; JUD279741CZ 30 Cdo 2626/2014; 32001R0044 (EU): čl.23 odst.1; 32001R0044 (EU): čl.22 odst.1;

112/2018 Poplatky soudní, Insolvence

Datum: 28.03.2017 · Sbírkové č.: 112/2018 · Sp. zn.: 23 Cdo 1539/2015 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2018 · Strana: 1481 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §138; 91/2012 Sb.: §10; JUD309848CZ 21 Cdo 73/2015; 32000R1346 (EU);

113/2018 Poplatky soudní, Incidenční spory, Pojistné na zdravotní pojištění

Datum: 21.02.2017 · Sbírkové č.: 113/2018 · Sp. zn.: 104 VSPH 108/2017 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 8/2018 · Strana: 1486 · Vztah k předpisu: 549/1991 Sb.: §11; 549/1991 Sb.: §11 odst.1 písm.b);

114/2018 Poplatky soudní, Likvidace obchodní společnosti, Insolvenční správce

Datum: 29.03.2017 · Sbírkové č.: 114/2018 · Sp. zn.: 29 Cdo 6030/2016 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2018 · Strana: 1490 · Vztah k předpisu: 549/1991 Sb.: §11 odst.2 písm.o); 549/1991 Sb.: §11 odst.2 písm.n); 89/2012 Sb.: §191 odst.4;

115/2018 Zmírnění křivd (restituce), Církev (náboženská společnost), Vyvlastnění

Datum: 27.04.2017 · Sbírkové č.: 115/2018 · Sp. zn.: 28 Cdo 349/2017 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2018 · Strana: 1496 · Vztah k předpisu: 13/1997 Sb.: §17 odst.1 od 01.01.2007 do 30.12.2015; 184/2006 Sb.: §4 odst.1; 428/2012 Sb.: §8 odst.1 písm.f); 428/2012 Sb.: §9 odst.10; JUD33012CZ IV. ÚS 176/03; JUD33156CZ III. ÚS 455/03; JUD3996CZ I. ÚS 597/92; JUD31295CZ Pl. ÚS 15/96; JUD19792CZ 10 Ca 65/98; JUD32278CZ II. ÚS 719/2000; JUD32489CZ II. ÚS 747/2000; JUD99284CZ 28 Cdo 1583/2007;

116/2018 Odpovědnost státu za škodu

Datum: 17.02.2016 · Sbírkové č.: 116/2018 · Sp. zn.: 30 Cdo 785/2015 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2018 · Strana: 1514 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §11 odst.1 písm.a) od 01.01.2013; 141/1961 Sb.: §172 odst.1 písm.d) od 01.01.2013; 82/1998 Sb.: §31a; JUD33636CZ I. ÚS 50/03; JUD207427CZ III. ÚS 3013/11 - 1; JUD217794CZ I. ÚS 3016/11 - 1; JUD220968CZ I. ÚS 1070/12 - 1; JUD255721CZ III. ÚS 1608/14 - 1; JUD142395CZ 26 Cdo 4258/2007; JUD190243CZ 30 Cdo 4739/2009; JUD201868CZ Cpjn 206/2010; JUD202642CZ 30 Cdo 1684/2010; JUD210657CZ 30 Cdo 2357/2010 - I.; JUD200620CZ 6 Tdo 84/2011; JUD209536CZ 30 Cdo 1112/2011; JUD228723CZ 30 Cdo 2174/2012; JUD232609CZ 28 Cdo 3674/2012; JUD248133CZ 30 Cdo 3300/2013; JUD251545CZ 30 Cdo 3485/2013; JUD305484CZ 30 Cdo 1273/2014;

117/2018 Smlouva o dílo, Cena

Datum: 17.05.2017 · Sbírkové č.: 117/2018 · Sp. zn.: 31 Cdo 1717/2015 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 8/2018 · Strana: 1522 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §631; 40/1964 Sb.: §634 odst.1; JUD144654CZ IV. ÚS 1596/08; JUD65091CZ 25 Cdo 473/99; JUD68812CZ 30 Cdo 2291/2000; JUD28452CZ 33 Odo 781/2002; JUD83528CZ 32 Odo 968/2003; JUD83666CZ 33 Odo 43/2004; JUD107509CZ 30 Cdo 1206/2007; JUD157197CZ 33 Cdo 1525/2007;

118/2018 Likvidace obchodní společnosti

Datum: 07.01.2016 · Sbírkové č.: 118/2018 · Sp. zn.: 14 Cmo 348/2015 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 8/2018 · Strana: 1528 · Vztah k předpisu: 479/2000 Sb.; 89/2012 Sb.: §3043 odst.2;

119/2018 Veřejné zakázky

Datum: 28.01.2016 · Sbírkové č.: 119/2018 · Sp. zn.: 23 Cdo 459/2014 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2018 · Strana: 1532 · Vztah k předpisu: 151/1997 Sb.; 219/2000 Sb.: §12 odst.4; 137/2006 Sb.: §18 odst.3;

120/2018 Hospodářská soutěž

Datum: 01.06.2016 · Sbírkové č.: 120/2018 · Sp. zn.: 23 Cdo 5730/2015 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2018 · Strana: 1540 · Vztah k předpisu: 143/2001 Sb.: §11 písm.f);

121/2018 Právo na informace

Datum: 23.05.2017 · Sbírkové č.: 121/2018 · Sp. zn.: 23 Cdo 2765/2012 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2018 · Strana: 1547 · Vztah k předpisu: 221/2006 Sb.: §3 odst.2; JUD373711CZ C-427/15; JUD139113CZ C-106/89; JUD353956CZ 23 Cdo 2765/2012; 32004L0048 (EU); 62015CN0427 (EU) předběžná otázka; 62015CJ0427 (EU) rozsudek;

122/2018 Konkurs, Incidenční spory, Žaloba vylučovací (excindační)

Datum: 18.04.2017 · Sbírkové č.: 122/2018 · Sp. zn.: 16 Cmo 2/2017 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 8/2018 · Strana: 1556 · Vztah k předpisu: 328/1991 Sb.: §19; 89/2012 Sb.: §1189; 89/2012 Sb.: §1196; JUD23075CZ 29 Cdo 2086/2000; JUD32250CZ Pl. ÚS 51/2000; JUD27387CZ 29 Odo 824/2003; JUD317983CZ 29 Cdo 683/2011; JUD276920CZ 29 Cdo 3269/2012; JUD251316CZ 4 As 149/2013 - 31; JUD319834CZ 26 Cdo 3862/2015;

123/2018 Právní nástupnictví

Datum: 26.04.2017 · Sbírkové č.: 123/2018 · Sp. zn.: VSPH 2026/2016 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 8/2018 · Strana: 1563 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §184 odst.3;

124/2018 Reorganizace

Datum: 20.12.2016 · Sbírkové č.: 124/2018 · Sp. zn.: 1 VSPH 1594/2016 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 8/2018 · Strana: 1565 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §363 odst.1 písm.a);

125/2018 Insolvence, Osvobození od placení zbytku dluhů

Datum: 30.03.2017 · Sbírkové č.: 125/2018 · Sp. zn.: 29 NSČR 50/2015 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2018 · Strana: 1570 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §413; 182/2006 Sb.: §414; 182/2006 Sb.: §430; JUD145703CZ I. ÚS 2536/08; JUD151387CZ KSBR 38 INS 735/2008, 29 NSČR 4/2008 - P11; JUD201826CZ MSPH 60 INS 3731/2008, 29 NSČR 21/2009 - P336 - 20; JUD201856CZ MSPH 59 INS 3730/2008, 29 NSČR 35/2009 - P110 - 18; JUD188373CZ 29 Cdo 3509/2010; JUD219769CZ KSCB 27 INS 3323/2008, 29 NSČR 13/2010 - P48 - 17; 32000R1346 (EU);

126/2018 Stát, Náhrada škody zaměstnancem

Datum: 12.04.2017 · Sbírkové č.: 126/2018 · Sp. zn.: 31 Cdo 2764/2016 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 8/2018 · Strana: 1578 · Vztah k předpisu: 219/2000 Sb.: §6; 262/2006 Sb.: §250 odst.1; 262/2006 Sb.: §250; 262/2006 Sb.: §257 odst.1; JUD28720CZ 21 Cdo 1852/2003; JUD235677CZ 31 Cdo 3043/2010; JUD219006CZ 33 Cdo 181/2011; JUD262119CZ 21 Cdo 1174/2013; JUD276036CZ 21 Cdo 2830/2013; JUD306386CZ 7 As 95/2015 - 49;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.