Vydání 7/2018

Číslo: 7/2018 · Ročník: LXX

Obsah vydání 7/2018

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Stanoviska

2/2018 Evropský zatýkací rozkaz, Příkaz k zatčení, Příkaz k zadržení, Právní pomoc

Datum: 26.04.2018 · Sbírkové č.: 2/2018 · Sp. zn.: Tpjn 301/2017 · Typ: Stanovisko (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2018 · Strana: 1193 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §67; 141/1961 Sb.: §69 odst.1; 141/1961 Sb.: §76a; 141/1961 Sb.: §76a odst.1; 141/1961 Sb.: §90 odst.2; 104/2013 Sb.: §39; 104/2013 Sb.: §190 písm.a); JUD226509CZ II. ÚS 3929/12 - 1; 62011CJ0042 (EU);

Rozhodnutí ve věcech trestních

32/2018 Neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací

Datum: 13.12.2017 · Sbírkové č.: 32/2018 · Sp. zn.: 5 Tdo 1085/2017 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2018 · Strana: 1211 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §230 odst.3 písm.a); 40/2009 Sb.: §230 odst.2 písm.a); JUD249157CZ Pl. ÚS - st. 38/14 - 1; JUD25059CZ 5 Tdo 86/2002; JUD140682CZ 32 Cdo 2085/2007; JUD214737CZ 6 Tdo 1677/2011; JUD228610CZ 6 Tdo 1479/2012; JUD232756CZ Tpjn 301/2012; JUD267796CZ 3 Tdo 892/2014; JUD282305CZ 3 Tdo 1615/2014; JUD312712CZ 6 Tdo 848/2015; JUD313834CZ 7 Tdo 731/2015; JUD336766CZ 7 Tdo 932/2016; JUD358852CZ 5 Tdo 781/2017;

33/2018 Podmíněné propuštění

Datum: 26.02.2018 · Sbírkové č.: 33/2018 · Sp. zn.: 6 To 59/2018 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 7/2018 · Strana: 1222 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §331 odst.1; 40/2009 Sb.: §88 odst.1 písm.a); 40/2009 Sb.: §88 odst.1 písm.b);

34/2018 Odměna ustanoveného obhájce; Náklady obhajoby

Datum: 05.10.2016 · Sbírkové č.: 34/2018 · Sp. zn.: 13 To 352/2016 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové - pobočka Pardubice · Vydání: 7/2018 · Strana: 1226 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §151 odst.3; 141/1961 Sb.: §172 odst.1 písm.e);

35/2018 Příprava k trestnému činu

Datum: 30.08.2017 · Sbírkové č.: 35/2018 · Sp. zn.: 8 Tdo 514/2017 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2018 · Strana: 1229 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §20 odst.1; 40/2009 Sb.: §353; JUD33646CZ III. ÚS 291/03; JUD116965CZ I. ÚS 269/03; JUD33304CZ II. ÚS 491/04; JUD31058CZ III. ÚS 23/93; JUD32121CZ III. ÚS 597/99; JUD149627CZ 8 Tdo 162/2009; JUD166922CZ 4 Tdo 249/2010; JUD232621CZ 7 Tdo 264/2013; JUD312749CZ 11 Tdo 730/2015;

36/2018 Omyl skutkový, Nepřímý pachatel

Datum: 28.06.2017 · Sbírkové č.: 36/2018 · Sp. zn.: 8 Tdo 420/2017 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2018 · Strana: 1248 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §18 odst.1; 40/2009 Sb.: §22 odst.2; JUD32845CZ IV. ÚS 564/02; JUD32956CZ III. ÚS 282/03;

37/2018 Domovní prohlídka

Datum: 26.05.2016 · Sbírkové č.: 37/2018 · Sp. zn.: 1 To 16/2016 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Olomouci · Vydání: 7/2018 · Strana: 1256 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §82 odst.1; 141/1961 Sb.: §83 odst.1;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

94/2018 Příslušnost soudu mezinárodní; Dokazování

Datum: 25.04.2017 · Sbírkové č.: 94/2018 · Sp. zn.: 30 Cdo 5535/2015 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2018 · Strana: 1265 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §122 odst.1; JUD71408CZ 22 Cdo 624/2002; JUD209462CZ 23 Cdo 3689/2011; JUD244072CZ 32 Cdo 1893/2011; JUD251754CZ 29 Cdo 1172/2013; 32001R0044 (EU): čl.5 odst.1;

95/2018 Příslušnost soudu věcná, Incidenční spory

Datum: 31.10.2016 · Sbírkové č.: 95/2018 · Sp. zn.: 29 Cdo 4123/2014 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2018 · Strana: 1271 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §104a odst.7 do 31.12.2013; 99/1963 Sb.: §104a; 99/1963 Sb.: §159a odst.4; 99/1963 Sb.: §159a odst.1; 182/2006 Sb.: §235; JUD157982CZ I. ÚS 2489/09; JUD93024CZ 22 Cdo 587/2005; JUD133555CZ 29 Odo 963/2006; JUD145829CZ 33 Odo 1615/2006; JUD151036CZ 23 Cdo 3008/2007; JUD153791CZ 29 Cdo 3193/2007; JUD153865CZ 29 Cdo 2151/2008; JUD181756CZ 29 Cdo 1934/2009; JUD191861CZ 31 Cdo 365/2009; JUD185735CZ 29 Cdo 3375/2010; JUD204781CZ 28 Cdo 1632/2011; JUD217490CZ 26 Cdo 3053/2011; JUD219789CZ 29 Cdo 1940/2011; JUD222700CZ 29 Cdo 2556/2011; JUD239426CZ 29 Cdo 392/2011; JUD248724CZ 29 Cdo 677/2011; JUD281686CZ 29 Cdo 2296/2013; JUD323761CZ 29 Cdo 3710/2013;

96/2018 Příslušnost soudu místní; Insolvence

Datum: 30.03.2017 · Sbírkové č.: 96/2018 · Sp. zn.: 29 NSČR 94/2015 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2018 · Strana: 1282 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §11 odst.1; 99/1963 Sb.: §85 odst.1; 99/1963 Sb.: §105; 182/2006 Sb.: §7b odst.1; 182/2006 Sb.: §7; JUD345261CZ 29 Cdo 5761/2016;

97/2018 Poplatky soudní, Insolvence, Oddlužení

Datum: 30.03.2017 · Sbírkové č.: 97/2018 · Sp. zn.: 33 Cdo 2055/2015 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2018 · Strana: 1288 · Vztah k předpisu: 549/1991 Sb.: §11 odst.2 písm.q) do 31.12.2011; JUD26831CZ 29 Odo 558/2001;

98/2018 Řízení o umoření listin, Směnky

Datum: 28.02.2017 · Sbírkové č.: 98/2018 · Sp. zn.: 29 Cdo 571/2015 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2018 · Strana: 1294 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §185m do 31.12.2013; 99/1963 Sb.: §185q do 31.12.2013; 99/1963 Sb.: §185r do 31.12.2013; 99/1963 Sb.: §185m odst.2; 99/1963 Sb.: §185m odst.3; JUD27106CZ 21 Cdo 1681/2004; JUD102487CZ 21 Cdo 2748/2006; JUD139096CZ 21 Cdo 2748/2006; JUD103806CZ 11 Tdo 938/2007; JUD283914CZ 21 Cdo 819/2014;

99/2018 Odpovědnost státu za škodu, Promlčení

Datum: 12.04.2017 · Sbírkové č.: 99/2018 · Sp. zn.: 31 Cdo 4835/2014 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 7/2018 · Strana: 1300 · Vztah k předpisu: 58/1969 Sb.: §22 odst.2; 58/1969 Sb.: §22; 82/1998 Sb.: §32 odst.2; 82/1998 Sb.: §36; JUD33590CZ Pl. ÚS 42/03; JUD1200CZ Cpj 87/70; JUD3998CZ 1 Cz 20/90; JUD31376CZ Pl. ÚS 21/96; JUD26509CZ 25 Cdo 986/2001; JUD28658CZ 25 Cdo 1836/2001; JUD98818CZ 25 Cdo 2507/2005; JUD39413CZ 21 Cdo 2423/2006; JUD165570CZ 30 Cdo 3266/2008; JUD165631CZ 31 Cdo 4291/2009; JUD191176CZ 25 Cdo 1896/2009; JUD194709CZ 28 Cdo 479/2009; JUD214925CZ 28 Cdo 4887/2010; JUD209667CZ 28 Cdo 1466/2011; JUD228093CZ 28 Cdo 1482/2012; JUD239292CZ 30 Cdo 446/2012; JUD248821CZ 30 Cdo 2014/2013;

100/2018 Vlastnictví

Datum: 29.03.2017 · Sbírkové č.: 100/2018 · Sp. zn.: 22 Cdo 308/2017 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2018 · Strana: 1313 · Vztah k předpisu: 44/1988 Sb.: §20 odst.1; 44/1988 Sb.: §27 odst.1; 89/2012 Sb.: §1042; JUD32684CZ II. ÚS 523/02; JUD12188CZ 2 Cdon 1393/97; JUD22888CZ 21 Cdo 486/2000; JUD28607CZ 22 Cdo 981/2001; JUD87367CZ 26 Cdo 2085/2004; JUD94041CZ 28 Cdo 2838/2005; JUD99220CZ 28 Cdo 1080/2005; JUD99475CZ 28 Cdo 3256/2006; JUD166131CZ 32 Cdo 1019/2009; JUD190331CZ 22 Cdo 373/2009; JUD308953CZ 29 Cdo 2050/2011; JUD219450CZ 22 Cdo 142/2012; JUD314409CZ 31 Cdo 945/2013; JUD308478CZ 22 Cdo 1172/2015; JUD319800CZ 22 Cdo 81/2015;

101/2018 Analogie legis, Zdravotní pojištění

Datum: 28.04.2016 · Sbírkové č.: 101/2018 · Sp. zn.: 23 Cdo 1988/2014 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2018 · Strana: 1323 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §853; 48/1997 Sb.: §17a; 425/2011 Sb.; JUD33509CZ Pl. ÚS 6/05; JUD242927CZ Pl. ÚS 19/13 - 1; JUD27233CZ 29 Odo 1058/2003;

102/2018 Pojištění

Datum: 05.04.2017 · Sbírkové č.: 102/2018 · Sp. zn.: 23 Cdo 3842/2016 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2018 · Strana: 1330 · Vztah k předpisu: 168/1999 Sb.: §12 odst.1 písm.e);

103/2018 Přestavek (o. z.)

Datum: 18.04.2017 · Sbírkové č.: 103/2018 · Sp. zn.: 22 Cdo 4572/2015 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2018 · Strana: 1334 · Vztah k předpisu: 89/2012 Sb.: §1087; 89/2012 Sb.: §3059; JUD276886CZ 25 Cdo 1610/2014; JUD307628CZ 22 Cdo 5189/2014; JUD336532CZ 22 Cdo 599/2015; JUD324960CZ 22 Cdo 892/2016;

104/2018 Cena

Datum: 09.03.2017 · Sbírkové č.: 104/2018 · Sp. zn.: 32 Cdo 1051/2015 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2018 · Strana: 1343 · Vztah k předpisu: 458/2000 Sb.: §25 odst.1 do 17.08.2011; 458/2000 Sb.: §52; 180/2005 Sb.: §3 odst.1; 180/2005 Sb.: §4; 180/2005 Sb.: §6 od 20.05.2010; JUD155721CZ 32 Cdo 2592/2008; JUD229314CZ 23 Cdo 1168/2011; JUD241361CZ 29 Cdo 2394/2013; JUD253496CZ 30 Cdo 159/2014;

105/2018 Dědění, Odúmrť, Pojištění

Datum: 30.03.2017 · Sbírkové č.: 105/2018 · Sp. zn.: 21 Cdo 1144/2016 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2018 · Strana: 1356 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §462 do 13.06.2012; 40/1964 Sb.: §462; 37/2004 Sb.: §25 do 31.12.2013; 37/2004 Sb.: §51 do 31.12.2013; 37/2004 Sb.: §51 odst.3; JUD693CZ 4 Cz 100/67; JUD1449CZ 1 Cz 53/72; JUD3226CZ 4 Cz 25/84; JUD22888CZ 21 Cdo 486/2000; JUD164390CZ 21 Cdo 2426/2008; JUD194448CZ 21 Cdo 4498/2008; JUD218351CZ 21 Cdo 4391/2009; JUD222592CZ 29 Cdo 3525/2011; JUD224482CZ 29 Cdo 1946/2012;

106/2018 Dědické právo (právo na pozůstalost) (o. z.), Dědický nápad (o. z.)

Datum: 30.03.2017 · Sbírkové č.: 106/2018 · Sp. zn.: 21 Cdo 1843/2016 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2018 · Strana: 1365 · Vztah k předpisu: 89/2012 Sb.: §1500 odst.1; 89/2012 Sb.: §1504; 89/2012 Sb.: §1505;

107/2018 Obsazení soudu, Zákonný soudce

Datum: 30.03.2017 · Sbírkové č.: 107/2018 · Sp. zn.: 29 ICdo 28/2016 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2018 · Strana: 1373 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §229 odst.1 písm.f); 6/2002 Sb.: §42 odst.4; 182/2006 Sb.: §160 odst.2; JUD141871CZ 21 Cdo 1222/2008; JUD150834CZ 21 Cdo 1542/2008; JUD165286CZ 21 Cdo 1316/2008; JUD228720CZ 31 Cdo 1571/2010; JUD260269CZ 30 Cdo 3851/2013; JUD311150CZ 29 Cdo 5075/2014;

108/2018 Dědické řízení, Insolvence, Uplatňování pohledávky, Oddlužení

Datum: 04.05.2017 · Sbírkové č.: 108/2018 · Sp. zn.: 4 VSPH 671/2017 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 7/2018 · Strana: 1381 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §5 písm.a); 182/2006 Sb.: §14 odst.1; 182/2006 Sb.: §173; 182/2006 Sb.: §205; 182/2006 Sb.: §246 odst.4; 89/2012 Sb.: §1706; 89/2012 Sb.: §1709; JUD215129CZ KSOS 31 INS 12026/2010, 29 NSČR 32/2011 - B - 37;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.