Vydání 6/2018

Číslo: 6/2018 · Ročník: LXX

Obsah vydání 6/2018

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Stanoviska

1/2018 Dotační podvod, Poškození finančních zájmů Evropské unie

Datum: 26.04.2018 · Sbírkové č.: 1/2018 · Sp. zn.: Tpjn 300/2017 · Typ: Stanovisko (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2018 · Strana: 1009 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §212; 40/2009 Sb.: §260; JUD21929CZ 5 Tz 129/2000; JUD226209CZ 5 Tdo 666/2012; JUD286479CZ 8 To 35/2013; JUD279658CZ 5 Tdo 1332/2014;

Rozhodnutí ve věcech trestních

28/2018 Příprava k trestnému činu, Návod, Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby, Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění, Návod, Příprava k trestnému činu

Datum: 13.12.2017 · Sbírkové č.: 28/2018 · Sp. zn.: 5 Tdo 1029/2017 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2018 · Strana: 1031 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.; 40/2009 Sb.: §14 odst.3; 40/2009 Sb.: §20 odst.1; 40/2009 Sb.: §24 odst.1 písm.b); 40/2009 Sb.: §24 odst.1; 40/2009 Sb.: §240 odst.3; 40/2009 Sb.: §240 odst.1; 40/2009 Sb.: §240; 40/2009 Sb.: §254 odst.1; JUD23770CZ 5 Tdo 362/2003; JUD321154CZ 8 Tdo 627/2015;

29/2018 Těžké ublížení na zdraví

Datum: 19.07.2017 · Sbírkové č.: 29/2018 · Sp. zn.: 8 Tdo 751/2017 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2018 · Strana: 1042 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §122 odst.2 písm.i); JUD119394CZ I. ÚS 412/02; JUD2411CZ 4 To 24/80; JUD2708CZ 6 To 39/82; JUD23247CZ 11 Tdo 530/2002; JUD195468CZ 3 Tdo 1580/2010; JUD232016CZ 3 Tdo 257/2013; JUD245256CZ 7 Tdo 1267/2013;

30/2018 Podvod, Skutková podstata trestného činu

Datum: 20.09.2017 · Sbírkové č.: 30/2018 · Sp. zn.: 8 Tdo 1051/2017 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2018 · Strana: 1051 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §209; JUD117845CZ III. ÚS 732/02; JUD119394CZ I. ÚS 412/02; JUD32956CZ III. ÚS 282/03; JUD33040CZ IV. ÚS 449/03; JUD24959CZ 5 Tz 225/2001; JUD26688CZ 11 Tdo 229/2004; JUD34091CZ 5 Tdo 708/2006; JUD345960CZ 8 Tdo 1787/2016; JUD357343CZ 3 Tdo 622/2017;

31/2018 Společný trest za pokračování v trestném činu, Souhrnný trest

Datum: 01.03.2017 · Sbírkové č.: 31/2018 · Sp. zn.: 7 Tdo 1634/2016 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2018 · Strana: 1066 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §43 odst.2; 40/2009 Sb.: §45 odst.1; JUD31615CZ I. ÚS 394/97; JUD32155CZ II. ÚS 418/99;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

81/2018 Příslušnost soudu mezinárodní, Platební rozkaz

Datum: 28.02.2017 · Sbírkové č.: 81/2018 · Sp. zn.: 30 Cdo 2784/2016 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2018 · Strana: 1075 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §105 odst.1; 99/1963 Sb.: §172; 99/1963 Sb.: §174; 32001R0044 (EU): čl.24; 32006R1896 (EU): čl.17 odst.1; 32012R1215 (EU): čl.26 odst.1;

82/2018 Právo Evropské unie, Řízení ve věcech péče o nezletilé

Datum: 18.08.2016 · Sbírkové č.: 82/2018 · Sp. zn.: 21 Cdo 5311/2015 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2018 · Strana: 1082 · Vztah k předpisu: 32000R1347 (EU); 32003R2201 (EU): čl.55 bod c; 32003R2201 (EU): čl.53; 32003R2201 (EU): čl.15 odst.6; 32003R2201 (EU): čl.15 odst.1 bod b; 32003R2201 (EU): čl.15 odst.3; 32003R2201 (EU): čl.15 odst.5; 32003R2201 (EU): čl.9;

83/2018 Odpovědnost státu za škodu, Přerušení řízení

Datum: 07.03.2017 · Sbírkové č.: 83/2018 · Sp. zn.: 30 Cdo 5080/2016 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2018 · Strana: 1096 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §109 odst.2 písm.c);

84/2018 Exekuce, Vykonatelnost rozhodnutí

Datum: 15.03.2017 · Sbírkové č.: 84/2018 · Sp. zn.: 20 Cdo 5045/2016 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2018 · Strana: 1100 · Vztah k předpisu: 32004R0805 (EU): čl.6; 32004R0805 (EU): čl.21; 32004R0805 (EU): čl.8; 32004R0805 (EU): čl.7; 32004R0805 (EU): čl.20;

85/2018 Nezbytná cesta (o. z.), Státní podnik

Datum: 28.02.2017 · Sbírkové č.: 85/2018 · Sp. zn.: 22 Cdo 466/2015 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2018 · Strana: 1106 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §151o odst.3; 77/1997 Sb.: §16 odst.2;

86/2018 Věcná břemena

Datum: 28.02.2017 · Sbírkové č.: 86/2018 · Sp. zn.: 22 Cdo 4079/2016 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2018 · Strana: 1119 · Vztah k předpisu: 49/1997 Sb.: §30a; 49/1997 Sb.: §30;

87/2018 Věcná břemena

Datum: 21.02.2017 · Sbírkové č.: 87/2018 · Sp. zn.: 21 Cdo 1575/2016 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2018 · Strana: 1126 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §151n odst.1 do 31.12.2013; 40/1964 Sb.: §151n odst.2 do 31.12.2013;

88/2018 Zadržovací právo, Účetnictví, Neplatnost právních jednání (o. z.)

Datum: 09.03.2017 · Sbírkové č.: 88/2018 · Sp. zn.: 21 Cdo 4172/2016 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2018 · Strana: 1135 · Vztah k předpisu: 563/1991 Sb.: §11 odst.1 do 31.12.2015; 89/2012 Sb.: §574 do 29.12.2016; 89/2012 Sb.: §588 do 29.12.2016; 89/2012 Sb.: §1395 do 29.12.2016; 89/2012 Sb.: §1395; 89/2012 Sb.: §1398 do 29.12.2016;

89/2018 Odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků, Náhrada škody

Datum: 22.02.2017 · Sbírkové č.: 89/2018 · Sp. zn.: 25 Cdo 1970/2015 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2018 · Strana: 1143 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §427 odst.2; 49/1997 Sb.: §4;

90/2018 Odpovědnost za vady, Ochrana spotřebitele

Datum: 22.03.2017 · Sbírkové č.: 90/2018 · Sp. zn.: 33 Cdo 2694/2016 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2018 · Strana: 1152 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §625 do 31.12.2013; 634/1992 Sb.: §19 do 31.12.2013; 634/1992 Sb.: §19 odst.3;

91/2018 Insolvence, Konkurs, Ručení, Veřejná obchodní společnost

Datum: 28.02.2017 · Sbírkové č.: 91/2018 · Sp. zn.: 29 Cdo 5604/2015 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2018 · Strana: 1157 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §56 odst.5; 513/1991 Sb.: §85; 513/1991 Sb.: §86; 182/2006 Sb.: §173; 182/2006 Sb.: §183;

92/2018 Insolvence, Úpadek, Zvýhodňování věřitele, Právní úkony, Započtení pohledávky

Datum: 28.02.2017 · Sbírkové č.: 92/2018 · Sp. zn.: 29 ICdo 12/2015 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2018 · Strana: 1167 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §41; 328/1991 Sb.; 182/2006 Sb.: §82; 182/2006 Sb.: §140 do 31.12.2013; 182/2006 Sb.: §235; 182/2006 Sb.: §240; 182/2006 Sb.: §241; JUD9776CZ 2 Cdon 254/96; JUD27360CZ 32 Odo 1143/2004; JUD248724CZ 29 Cdo 677/2011; JUD343162CZ 29 Cdo 1430/2014; JUD326936CZ 29 Cdo 993/2015;

93/2018 Insolvence, Incidenční spory, Odporovatelnost

Datum: 28.02.2017 · Sbírkové č.: 93/2018 · Sp. zn.: 29 Cdo 363/2015 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2018 · Strana: 1179 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §332 odst.1; 182/2006 Sb.: §237 odst.1; 182/2006 Sb.: §239 odst.1; 182/2006 Sb.: §240;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.