Vydání 5/2018

Číslo: 5/2018 · Ročník: LXX

Obsah vydání 5/2018

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

22/2018 Úvěrový podvod

Datum: 12.07.2017 · Sbírkové č.: 22/2018 · Sp. zn.: 8 Tdo 308/2017 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2018 · Strana: 815 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §260; 141/1961 Sb.: §265l odst.1; 40/2009 Sb.: §211 odst.1; JUD117845CZ III. ÚS 732/02; JUD119394CZ I. ÚS 412/02; JUD132380CZ II. ÚS 2014/07 - 1; JUD150588CZ I. ÚS 701/09; JUD182770CZ III. ÚS 1800/10 - 1; JUD243797CZ II. ÚS 2458/10 - 1; JUD249157CZ Pl. ÚS - st. 38/14 - 1; JUD249697CZ III. ÚS 572/14 - 1; JUD247335CZ 7 Tdo 1421/2013;

23/2018 Křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek, Subjektivní stránka, Úmysl nepřímý, Výrok rozhodnutí, Popis skutku

Datum: 11.10.2017 · Sbírkové č.: 23/2018 · Sp. zn.: 6 Tdo 1188/2017 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2018 · Strana: 827 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §120 odst.3; 40/2009 Sb.: §13 odst.2; 40/2009 Sb.: §15 odst.1 písm.b); 40/2009 Sb.: §15 odst.2; 40/2009 Sb.: §346 odst.2 písm.a); JUD25085CZ 7 Tdo 367/2002; JUD26683CZ 7 Tdo 1103/2005; JUD145860CZ 5 Tdo 1572/2008; JUD223846CZ 4 Tdo 1089/2012; JUD278589CZ 7 Tdo 1494/2014;

24/2018 Ochranné léčení, Důvod dovolání, že bylo rozhodnuto o uložení ochranného léčení

Datum: 19.07.2017 · Sbírkové č.: 24/2018 · Sp. zn.: 8 Tdo 823/2017 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2018 · Strana: 838 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §265b odst.1 písm.j); 141/1961 Sb.: §265a odst.2 písm.e); 40/2009 Sb.: §99 odst.2 písm.a); JUD33101CZ IV. ÚS 502/02; JUD194057CZ I. ÚS 3654/10 - 2;

25/2018 Advokátní tarif, Zmocněnec poškozeného; Odměna advokáta

Datum: 11.04.2017 · Sbírkové č.: 25/2018 · Sp. zn.: 13 To 22/2017 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 5/2018 · Strana: 846 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §43 odst.3; 141/1961 Sb.: §43 odst.4; 141/1961 Sb.: §151 odst.6; 141/1961 Sb.: §151 odst.3; 141/1961 Sb.: §151 odst.2; 177/1996 Sb.: §9 odst.1; 45/2013 Sb.: §22; JUD26646CZ 3 To 113/2005;

26/2018 Porušení povinnosti při správě cizího majetku, Pokračování v trestném činu, Úmysl

Datum: 20.09.2017 · Sbírkové č.: 26/2018 · Sp. zn.: 5 Tdo 645/2017 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2018 · Strana: 854 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §15; 40/2009 Sb.: §116; 40/2009 Sb.: §220; JUD2422CZ 2 Tz 10/80; JUD3613CZ 3 T 62/90; JUD14789CZ 3 To 148/98; JUD27015CZ 29 Odo 197/2003; JUD27401CZ 29 Odo 782/2003; JUD78601CZ 5 Tdo 265/2003; JUD27126CZ 29 Odo 31/2004; JUD167633CZ 29 Cdo 2298/2008; JUD181759CZ 29 Cdo 3037/2008; JUD163699CZ 7 Tdo 88/2010; JUD194908CZ 5 Tdo 848/2010; JUD196230CZ 30 Cdo 3655/2010; JUD251759CZ 29 Cdo 3933/2010; JUD232756CZ Tpjn 301/2012; JUD308419CZ 5 Tdo 269/2015;

27/2018 Vyloučení soudce; Předběžná vazba

Datum: 10.01.2018 · Sbírkové č.: 27/2018 · Sp. zn.: 11 Tvo 27/2017 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2018 · Strana: 879 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §30 odst.2; 104/2013 Sb.: §94 odst.1; JUD203599CZ IV. ÚS 1199/11 - 1; JUD10491CZ 11 To 32/97; JUD325015CZ 5 Tdo 1495/2015;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

66/2018 Poplatky soudní, Příslušnost soudu věcná

Datum: 22.02.2017 · Sbírkové č.: 66/2018 · Sp. zn.: 29 Cdo 854/2015 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2018 · Strana: 889 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §9 odst.3 písm.i) do 31.12.2007; 99/1963 Sb.: §9 odst.3 písm.i); 99/1963 Sb.: §138 do 31.12.2007; 99/1963 Sb.: §212a odst.6; 328/1991 Sb.; JUD22835CZ 29 Odo 532/2001; JUD107624CZ 29 Odo 502/2006; JUD133555CZ 29 Odo 963/2006; JUD141873CZ 21 Cdo 4841/2007; JUD158861CZ 21 Cdo 4841/2007; JUD141496CZ 29 Cdo 2225/2008; JUD196861CZ 29 Cdo 1786/2009; JUD201498CZ 29 Cdo 2316/2009; JUD184656CZ 3 Tdo 669/2010; JUD185735CZ 29 Cdo 3375/2010; JUD197662CZ 29 Cdo 1993/2010; JUD244948CZ 29 Cdo 540/2010;

67/2018 Právo na spravedlivé soudní řízení

Datum: 11.09.2013 · Sbírkové č.: 67/2018 · Sp. zn.: 19 Co 218/2013 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 5/2018 · Strana: 898 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §18 odst.1; JUD33487CZ Pl. ÚS - st. 20/05 - 1; JUD33568CZ Pl. ÚS 20/05; JUD30470CZ 5 Azs 52/2004 - 45;

68/2018 Náklady řízení, Odpovědnost státu za škodu

Datum: 20.12.2016 · Sbírkové č.: 68/2018 · Sp. zn.: 30 Cdo 1435/2015 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2018 · Strana: 902 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §142 odst.2; 177/1996 Sb.: §8; 82/1998 Sb.: §31a odst.2; JUD115669CZ III. ÚS 537/03; JUD241260CZ KSBR 30 INS 15549/2012 30 ICm 159/2013 29 ICdo 34/20; JUD38465CZ 32 Odo 747/2002; JUD197330CZ 30 Cdo 3157/2009; JUD247304CZ 30 Cdo 3378/2013; JUD306584CZ 30 Cdo 2707/2013; JUD328525CZ 33 Cdo 4702/2015;

69/2018 Srážky ze mzdy, Zastavení exekuce

Datum: 20.02.2017 · Sbírkové č.: 69/2018 · Sp. zn.: 20 Cdo 1874/2016 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2018 · Strana: 906 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §262a odst.4 od 01.01.2014 do 30.6.2015; 99/1963 Sb.: §262a odst.2; 139/2015 Sb.: čl.IV bod 1; JUD31376CZ Pl. ÚS 21/96; JUD192067CZ 3 Ads 111/2010 - 44;

70/2018 Vlastnictví, Ochrana vlastnictví

Datum: 25.01.2017 · Sbírkové č.: 70/2018 · Sp. zn.: 22 Cdo 3844/2016 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2018 · Strana: 911 · Vztah k předpisu: 89/2012 Sb.: §14; 89/2012 Sb.: §1021; 89/2012 Sb.: §1022; 89/2012 Sb.: §1037; JUD33005CZ IV. ÚS 570/03; JUD1357CZ Cpj 59/71; JUD13405CZ 2 Cdon 1626/96; JUD15578CZ 2 Cdon 2078/97; JUD27436CZ 22 Cdo 1281/2002; JUD197701CZ 32 Cdo 4892/2010; JUD323272CZ 22 Cdo 4480/2015;

71/2018 Spoluvlastnictví

Datum: 25.01.2017 · Sbírkové č.: 71/2018 · Sp. zn.: 22 Cdo 2792/2016 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2018 · Strana: 919 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §153 odst.2; 89/2012 Sb.: §1139 odst.2; 89/2012 Sb.: §1139; JUD336248CZ IV. ÚS 2865/16 - 1; JUD150888CZ 22 Cdo 2243/2006; JUD106208CZ 22 Cdo 626/2007; JUD160533CZ 22 Cdo 4347/2007; JUD194946CZ 22 Cdo 4455/2008; JUD223874CZ 31 Cdo 503/2011; JUD286305CZ 22 Cdo 4258/2014; JUD323300CZ 22 Cdo 800/2014; JUD327682CZ 33 Cdo 4540/2015;

72/2018 Služebnost (o. z.)

Datum: 24.01.2017 · Sbírkové č.: 72/2018 · Sp. zn.: 22 Cdo 3398/2016 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2018 · Strana: 927 · Vztah k předpisu: 89/2012 Sb.: §1021; 89/2012 Sb.: §1022; 89/2012 Sb.: §1022 odst.1; 89/2012 Sb.: §1029 odst.2; 89/2012 Sb.: §1029 odst.1; 89/2012 Sb.: §1029; JUD26689CZ 22 Cdo 1897/2004; JUD166408CZ 22 Cdo 1432/2007; JUD181111CZ 22 Cdo 2595/2008; JUD181747CZ 22 Cdo 3903/2008; JUD197689CZ 22 Cdo 2977/2009; JUD231968CZ 22 Cdo 2711/2011; JUD255514CZ 22 Cdo 1344/2012; JUD239929CZ 29 Cdo 2488/2013; JUD241361CZ 29 Cdo 2394/2013; JUD251754CZ 29 Cdo 1172/2013; JUD252811CZ 22 Cdo 1995/2013;

73/2018 Pojištění odpovědnosti za škodu

Datum: 31.01.2017 · Sbírkové č.: 73/2018 · Sp. zn.: 23 Cdo 4297/2015 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2018 · Strana: 938 · Vztah k předpisu: 37/2004 Sb.: §44 odst.3; JUD26509CZ 25 Cdo 986/2001; JUD221994CZ 25 Cdo 3074/2010; JUD305393CZ 30 Cdo 4851/2014; JUD334102CZ 25 Cdo 2062/2016;

74/2018 Výživné

Datum: 19.01.2017 · Sbírkové č.: 74/2018 · Sp. zn.: 21 Cdo 2929/2016 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2018 · Strana: 943 · Vztah k předpisu: 94/1963 Sb.: §97 odst.2; 94/1963 Sb.: §99 odst.1; 40/1964 Sb.: §457; JUD39259CZ I. ÚS 383/05 - 2; JUD238456CZ III. ÚS 1556/13 - 1; JUD2488CZ 1 Cz 93/76; JUD5988CZ 1 Cz 93/76; JUD33988CZ 33 Odo 1125/2004; JUD89527CZ 33 Odo 351/2004; JUD89533CZ 33 Odo 369/2004; JUD214875CZ 20 Cdo 2824/2010; JUD205373CZ 28 Cdo 2078/2011; JUD231045CZ 28 Cdo 2235/2012; JUD286894CZ 30 Cdo 1510/2013;

75/2018 Výpověď z nájmu bytu

Datum: 18.01.2017 · Sbírkové č.: 75/2018 · Sp. zn.: 26 Cdo 4249/2016 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2018 · Strana: 950 · Vztah k předpisu: 89/2012 Sb.: §2290; 89/2012 Sb.: §2291; JUD26789CZ 21 Cdo 909/2003; JUD319834CZ 26 Cdo 3862/2015;

76/2018 Odpovědnost státu za škodu

Datum: 21.02.2017 · Sbírkové č.: 76/2018 · Sp. zn.: 30 Cdo 519/2015 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2018 · Strana: 957 · Vztah k předpisu: 20/1987 Sb.: §14a odst.3; 209/1992 Sb.: čl.6; 82/1998 Sb.: §13 odst.1; JUD83739CZ 33 Odo 67/2004; JUD205543CZ 28 Cdo 4845/2009; JUD237615CZ 29 Cdo 2543/2011; JUD264064CZ 29 Cdo 2543/2011; JUD281187CZ 30 Cdo 3102/2014; JUD308424CZ 30 Cdo 3737/2014; JUD309651CZ 30 Cdo 1382/2014; JUD312872CZ 30 Cdo 344/2014; JUD321313CZ 30 Cdo 968/2014;

77/2018 Odpovědnost státu za škodu, Stavební řízení, Zadostiučinění (satisfakce)

Datum: 28.02.2017 · Sbírkové č.: 77/2018 · Sp. zn.: 30 Cdo 5103/2015 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2018 · Strana: 968 · Vztah k předpisu: 209/1992 Sb.: čl.6; 82/1998 Sb.: §13 odst.1; 82/1998 Sb.: §13; 82/1998 Sb.: §31a; JUD201868CZ Cpjn 206/2010; JUD240976CZ 30 Cdo 3412/2011; JUD312872CZ 30 Cdo 344/2014;

78/2018 Ochranné známky, Ochrana obchodního jména (firmy)

Datum: 08.03.2017 · Sbírkové č.: 78/2018 · Sp. zn.: 31 Cdo 3375/2015 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 5/2018 · Strana: 977 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §10 odst.1; 513/1991 Sb.: §12 odst.1; 6/2002 Sb.: §39 odst.2; 441/2003 Sb.: §8; 441/2003 Sb.: §10; 221/2006 Sb.: §6; 89/2012 Sb.: §2976 odst.1; 89/2012 Sb.: §2988; JUD31336CZ IV. ÚS 191/96; JUD38070CZ 32 Odo 840/2004; JUD191508CZ 23 Cdo 5184/2009; JUD191566CZ 23 Cdo 4933/2009; JUD192657CZ 23 Cdo 4321/2009; JUD193600CZ KSOS 31 INS 3370/2008, 29 NSČR 29/2009-A-108; JUD218316CZ 23 Cdo 4948/2010; JUD250352CZ 32 Cdo 1185/2012; JUD285718CZ 23 Cdo 4315/2014;

79/2018 Náhrada škody, Správce konkursní podstaty

Datum: 31.01.2017 · Sbírkové č.: 79/2018 · Sp. zn.: 29 Cdo 2737/2014 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2018 · Strana: 988 · Vztah k předpisu: 328/1991 Sb.: §8 odst.2; 328/1991 Sb.: §27 odst.4; JUD246705CZ I. ÚS 3524/13 - 1; JUD247897CZ IV. ÚS 3982/13 - 1; JUD251770CZ III. ÚS 695/14 - 1; JUD255740CZ IV. ÚS 1407/14 - 1; JUD15612CZ 33 Cdo 1074/98; JUD141496CZ 29 Cdo 2225/2008; JUD181759CZ 29 Cdo 3037/2008; JUD196173CZ 23 Cdo 5194/2009; JUD215427CZ 29 Cdo 1400/2010 - I.; JUD237630CZ 11 Tz 17/2013; JUD241361CZ 29 Cdo 2394/2013;

80/2018 Insolvence, Insolvenční správce, Zpeněžování

Datum: 28.02.2017 · Sbírkové č.: 80/2018 · Sp. zn.: 29 NSČR 9/2016 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2018 · Strana: 999 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §298; 182/2006 Sb.: §38 odst.1 do 31.12.2013; 182/2006 Sb.: §330; 313/2007 Sb.: §2; 313/2007 Sb.: §4 odst.1;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.