Vydání 4/2018

Číslo: 4/2018 · Ročník: LXX

Obsah vydání 4/2018

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

16/2018 Řízení o odvolání; Provádění důkazů; Listinný důkaz

Datum: 10.12.2015 · Sbírkové č.: 16/2018 · Sp. zn.: 3 To 112/2015 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Olomouci · Vydání: 4/2018 · Strana: 611 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §104e; 141/1961 Sb.: §207 odst.2; 141/1961 Sb.: §211 odst.1; 141/1961 Sb.: §213; 141/1961 Sb.: §258 odst.1 písm.a); 141/1961 Sb.: §258 odst.1 písm.c); JUD4172CZ 11 To 192/92;

17/2018 Řízení o odvolání, Neveřejné zasedání, Důvod dovolání, že byla porušena ustanovení o přítomnosti obviněného

Datum: 29.11.2017 · Sbírkové č.: 17/2018 · Sp. zn.: 11 Tdo 1380/2017 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2018 · Strana: 623 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §258 odst.1; 141/1961 Sb.: §258 odst.2; 141/1961 Sb.: §263 odst.1 písm.b); 141/1961 Sb.: §265b odst.1 písm.d);

18/2018 Poškození věřitele

Datum: 18.10.2017 · Sbírkové č.: 18/2018 · Sp. zn.: 5 Tdo 1039/2017 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2018 · Strana: 636 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §222 odst.1 písm.d); 141/1961 Sb.: §222 odst.1 písm.b); 40/2009 Sb.: §222 odst.1 písm.b); 40/2009 Sb.: §222 odst.1 písm.d);

19/2018 Sexuální nátlak, Okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby

Datum: 20.09.2017 · Sbírkové č.: 19/2018 · Sp. zn.: 8 Tdo 783/2017 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2018 · Strana: 648 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §186 odst.2; 40/2009 Sb.: §186 odst.5 písm.b); 40/2009 Sb.: §186 odst.1; 40/2009 Sb.: §186; 40/2009 Sb.: §186 odst.5;

20/2018 Zánik trestní odpovědnosti, Účinná lítost, Nedovolené ozbrojování

Datum: 05.10.2017 · Sbírkové č.: 20/2018 · Sp. zn.: 15 Tdo 1740/2016 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 4/2018 · Strana: 662 · Vztah k předpisu: 119/2002 Sb.; 40/2009 Sb.: §33; 40/2009 Sb.: §279 odst.1; 170/2013 Sb.: čl.II bod 1; 170/2013 Sb.; JUD348970CZ II. ÚS 3080/16 - 1; JUD4568CZ 3 To 303/93; JUD10222CZ 2 Tzn 105/97; JUD133096CZ 8 Tdo 611/2008; JUD232756CZ Tpjn 301/2012; JUD341225CZ 6 Tdo 1563/2016;

21/2018 Místní příslušnost, Zpronevěra

Datum: 14.12.2017 · Sbírkové č.: 21/2018 · Sp. zn.: 15 Td 36/2017 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2018 · Strana: 678 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §18 odst.2; 141/1961 Sb.: §18 odst.1; 16/1999 Sb.; 40/2009 Sb.: §206; JUD10219CZ 11 Nd 23/98; JUD24845CZ 11 Nd 160/2001; JUD104894CZ 11 Td 4/2008; JUD157557CZ 11 Td 54/2009; JUD159826CZ 11 Td 60/2009; JUD166805CZ 11 Td 12/2010; JUD209697CZ 11 Td 65/2011; JUD248848CZ 7 Td 68/2013; JUD251640CZ 7 Td 21/2014; JUD337587CZ 7 Td 44/2016; JUD345217CZ 7 Td 4/2017;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

49/2018 Poplatky soudní

Datum: 02.11.2016 · Sbírkové č.: 49/2018 · Sp. zn.: 19 Co 356/2016 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 4/2018 · Strana: 687 · Vztah k předpisu: 549/1991 Sb.: §11 odst.2 písm.d); 168/1999 Sb.: §9 odst.1;

50/2018 Právo Evropské unie, Příslušnost soudu mezinárodní, Řízení ve věcech péče o nezletilé

Datum: 20.12.2016 · Sbírkové č.: 50/2018 · Sp. zn.: 21 Cdo 2850/2016 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2018 · Strana: 691 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §7; 99/1963 Sb.: §104 odst.1; 34/1998 Sb.: čl.3; 89/2012 Sb.: §858; 89/2012 Sb.: §877 odst.1; 89/2012 Sb.: §877 odst.2; 32003R2201 (EU): čl.8 odst.1; 32003R2201 (EU): čl.2 bod 7;

51/2018 Incidenční spory, Vedlejší účastník

Datum: 21.12.2016 · Sbírkové č.: 51/2018 · Sp. zn.: 29 ICdo 96/2015 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2018 · Strana: 699 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §93 odst.2; 99/1963 Sb.: §93 odst.1; 182/2006 Sb.: §5 odst.1 písm.a); 182/2006 Sb.: §14 odst.2; 182/2006 Sb.: §16 odst.2;

52/2018 Rozsudek pro uznání

Datum: 16.03.2017 · Sbírkové č.: 52/2018 · Sp. zn.: 21 Cdo 1981/2016 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2018 · Strana: 705 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §114b odst.1; 99/1963 Sb.: §114b odst.5; 99/1963 Sb.: §114b; 99/1963 Sb.: §153a odst.3;

53/2018 Odměna advokáta

Datum: 29.12.2016 · Sbírkové č.: 53/2018 · Sp. zn.: 17 Co 281/2016 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Praze · Vydání: 4/2018 · Strana: 711 · Vztah k předpisu: 177/1996 Sb.: §14b odst.1 písm.a);

54/2018 Výkon rozhodčích nálezů, Veřejný pořádek (o. z.)

Datum: 13.12.2016 · Sbírkové č.: 54/2018 · Sp. zn.: 20 Cdo 676/2016 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2018 · Strana: 720 · Vztah k předpisu: 15/1988 Sb.: čl.30; 209/1993 Sb.: čl.23 písm.e); 216/1994 Sb.: §13; 244/2002 Z.z.: §12;

55/2018 Žaloba vylučovací (excindační), Exekuce, Právní nástupnictví

Datum: 23.01.2017 · Sbírkové č.: 55/2018 · Sp. zn.: 20 Cdo 5441/2016 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2018 · Strana: 729 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §107a; 99/1963 Sb.: §267 odst.1 do 30.06.2015; 99/1963 Sb.: §267 odst.1; 120/2001 Sb.: §36 odst.5;

56/2018 Odporovatelnost, Společné jmění manželů

Datum: 21.12.2016 · Sbírkové č.: 56/2018 · Sp. zn.: 21 Cdo 1374/2016 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2018 · Strana: 734 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §42a do 13.06.2012; 40/1964 Sb.: §42a; 40/1964 Sb.: §143a odst.4 do 13.06.2012; 40/1964 Sb.: §145 odst.3 do 13.06.2012;

57/2018 Vlastnictví

Datum: 14.12.2016 · Sbírkové č.: 57/2018 · Sp. zn.: 22 Cdo 4304/2015 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2018 · Strana: 743 · Vztah k předpisu: 2/1993 Sb.: čl.11 odst.4; 183/2006 Sb.: §36 odst.1;

58/2018 Stavba neoprávněná

Datum: 16.03.2016 · Sbírkové č.: 58/2018 · Sp. zn.: 22 Cdo 4461/2015 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2018 · Strana: 749 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §135c do 31.12.2013; 40/1964 Sb.: §135c; 89/2012 Sb.;

59/2018 Spolek (o. z.), Občanské sdružení

Datum: 01.12.2016 · Sbírkové č.: 59/2018 · Sp. zn.: 28 Cdo 4916/2015 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2018 · Strana: 759 · Vztah k předpisu: 83/1990 Sb.: §15; 89/2012 Sb.: §242; 89/2012 Sb.: §260; 89/2012 Sb.: §3047;

60/2018 Společenství vlastníků jednotek, Předběžné opatření

Datum: 12.12.2016 · Sbírkové č.: 60/2018 · Sp. zn.: 26 Cdo 3645/2016 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2018 · Strana: 766 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §75b; 99/1963 Sb.: §75c odst.2; 89/2012 Sb.: §1209 odst.1;

61/2018 Výpověď z nájmu bytu

Datum: 22.11.2016 · Sbírkové č.: 61/2018 · Sp. zn.: 26 Cdo 1454/2016 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2018 · Strana: 769 · Vztah k předpisu: 89/2012 Sb.: §2288 odst.2 písm.a); 89/2012 Sb.: §2288 odst.2 písm.b);

62/2018 Společnost s ručením omezeným, Společenská smlouva, Valná hromada, Veřejný rejstřík (zápis & výmaz) (o. z.)

Datum: 22.02.2017 · Sbírkové č.: 62/2018 · Sp. zn.: 29 Cdo 1104/2016 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2018 · Strana: 779 · Vztah k předpisu: 89/2012 Sb.: §245; 90/2012 Sb.: §45 odst.1; 90/2012 Sb.: §45 odst.2; 90/2012 Sb.: §171 odst.2; 90/2012 Sb.: §191 odst.1; 90/2012 Sb.: §192 odst.1; 90/2012 Sb.: §777 odst.5; 90/2012 Sb.: §777 odst.4;

63/2018 Insolvence, Reorganizace, Započtení pohledávky

Datum: 30.11.2016 · Sbírkové č.: 63/2018 · Sp. zn.: 29 Cdo 1430/2014 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2018 · Strana: 786 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §153 odst.1; 40/1964 Sb.: §580 do 31.12.2013; 182/2006 Sb.: §82 odst.3; 182/2006 Sb.: §140 odst.2; 182/2006 Sb.: §140 odst.4; 182/2006 Sb.: §140 odst.3; 182/2006 Sb.: §324 odst.3; 182/2006 Sb.: §330 odst.1; 182/2006 Sb.: §352 odst.3; 182/2006 Sb.: §353 odst.1;

64/2018 Insolvence, Oddlužení, Osvobození od placení zbytku dluhů

Datum: 30.11.2016 · Sbírkové č.: 64/2018 · Sp. zn.: 29 NSČR 153/2016 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2018 · Strana: 800 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §104 odst.1 písm.b); 182/2006 Sb.: §104 odst.3; 182/2006 Sb.: §395; 182/2006 Sb.: §404; 182/2006 Sb.: §405; 182/2006 Sb.: §406 odst.1; 182/2006 Sb.: §416 odst.1;

65/2018 Insolvence, Incidenční spory, Společné jmění manželů

Datum: 30.11.2016 · Sbírkové č.: 65/2018 · Sp. zn.: 29 ICdo 37/2016 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2018 · Strana: 808 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §153 odst.2; 182/2006 Sb.: §205; 182/2006 Sb.: §205 odst.3; 182/2006 Sb.: §225; 182/2006 Sb.: §269; 182/2006 Sb.: §274;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.