Vydání 3/2018

Číslo: 3/2018 · Ročník: LXX

Obsah vydání 3/2018

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

11/2018 Loupež, Cizí věc

Datum: 27.04.2017 · Sbírkové č.: 11/2018 · Sp. zn.: 8 Tdo 129/2017 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2018 · Strana: 403 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §173 odst.1; 167/1998 Sb.; 40/2009 Sb.: §173 odst.1; JUD117845CZ III. ÚS 732/02; JUD118454CZ II. ÚS 760/02; JUD119394CZ I. ÚS 412/02; JUD32956CZ III. ÚS 282/03; JUD33040CZ IV. ÚS 449/03; JUD116401CZ II. ÚS 279/03; JUD253417CZ 4 Tdo 602/2014; JUD255459CZ 8 Tdo 550/2014; JUD278460CZ 8 Tdo 1239/2014; JUD311115CZ 11 Tdo 504/2015; JUD315146CZ 6 Tdo 1014/2015; JUD322215CZ 8 Tdo 1478/2015; JUD335296CZ 7 Tdo 989/2016; JUD335331CZ 7 Tdo 871/2016;

12/2018 Trest propadnutí majetku, Peněžitý trest, Neslučitelnost trestních sankcí, Zásada přiměřenosti trestní sankce, Ukládání trestu

Datum: 23.11.2016 · Sbírkové č.: 12/2018 · Sp. zn.: 8 Tdo 383/2016 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2018 · Strana: 419 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §347; 40/2009 Sb.: §39 odst.7; 40/2009 Sb.: §39; 40/2009 Sb.: §53 odst.1; 40/2009 Sb.: §66; 40/2009 Sb.: §67; JUD132380CZ II. ÚS 2014/07 - 1; JUD24800CZ 3 Tz 58/2001; JUD78632CZ 5 Tdo 442/2003; JUD162070CZ 8 Tdo 99/2010; JUD252563CZ Ts 43/2012; JUD236093CZ 6 Tdo 373/2013; JUD282060CZ 4 Afs 210/2014 - 28;

13/2018 Trestní stíhání, Subjekt, Vrácení věci státnímu zástupci k došetření

Datum: 11.04.2017 · Sbírkové č.: 13/2018 · Sp. zn.: 7 Tz 5/2017 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2018 · Strana: 440 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §160 odst.1; 141/1961 Sb.: §172 odst.1; 141/1961 Sb.: §188 odst.1 písm.e); 141/1961 Sb.: §254; 141/1961 Sb.: §260; JUD22625CZ 7 Tz 40/2001; JUD23005CZ Tpjn 309/2001; JUD24999CZ 5 Tz 239/2001; JUD73422CZ 4 Tz 259/2001;

14/2018 Zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě

Datum: 23.11.2016 · Sbírkové č.: 14/2018 · Sp. zn.: 5 Tdo 1475/2015 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2018 · Strana: 447 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §13 odst.2; 40/2009 Sb.: §256 odst.1; JUD139108CZ II. ÚS 445/06; JUD249157CZ Pl. ÚS - st. 38/14 - 1; JUD325279CZ I. ÚS 3235/15 - 1; JUD79120CZ 7 Tdo 157/2003; JUD84163CZ 5 Tdo 420/2004; JUD290530CZ 62 Af 66/2011 - 91; JUD262147CZ 5 Tdo 178/2014; JUD278368CZ 6 Tdo 1299/2014; JUD326831CZ 4 Tdo 336/2016;

15/2018 Opatrovník poškozeného, Zmocněnec poškozeného

Datum: 24.02.2017 · Sbírkové č.: 15/2018 · Sp. zn.: 3 To 52/2017 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Ostravě · Vydání: 3/2018 · Strana: 471 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §45 odst.1; 141/1961 Sb.: §45 odst.2; 141/1961 Sb.: §50 odst.1; JUD38938CZ IV. ÚS 650/05 - 1; JUD315654CZ III. ÚS 1363/14 - 1; JUD332534CZ II. ÚS 863/16 - 1; JUD139321CZ 11 Tdo 329/2008; JUD317816CZ 3 Tz 7/2015; JUD319793CZ 29 Cdo 4384/2015;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

33/2018 Účastnící řízení, Zmírnění křivd (restituce)

Datum: 26.10.2016 · Sbírkové č.: 33/2018 · Sp. zn.: 28 Cdo 2044/2015 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2018 · Strana: 483 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §250b odst.2; 229/1991 Sb.: §9 odst.1; 229/1991 Sb.: §9 odst.8; 500/2004 Sb.: §27; 500/2004 Sb.: §27 odst.2; JUD32427CZ II. ÚS 6/01; JUD118842CZ II. ÚS 323/02; JUD82526CZ 29 Odo 592/2003;

34/2018 Ustanovení zástupce

Datum: 24.10.2016 · Sbírkové č.: 34/2018 · Sp. zn.: 32 Cdo 1342/2016 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2018 · Strana: 496 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §30; 85/1996 Sb.: §20 odst.2; JUD174612CZ IV. ÚS 1184/10 - 1; JUD184091CZ II. ÚS 1805/10 - 1; JUD226850CZ II. ÚS 627/12 - 1; JUD236964CZ II. ÚS 64/13 - 1; JUD252110CZ 30 Cdo 135/2014; JUD280529CZ 25 Cdo 2787/2014; 25 Cdo 3588/2014; JUD282425CZ 30 Cdo 2473/2014; JUD313919CZ 30 Cdo 1358/2015;

35/2018 Řízení ve věcech péče o nezletilé, Odvolání

Datum: 10.08.2016 · Sbírkové č.: 35/2018 · Sp. zn.: 20 Co 283/2016 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové · Vydání: 3/2018 · Strana: 502 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §202 odst.1 písm.a); 292/2013 Sb.: §474 odst.1;

36/2018 Srážky ze mzdy, Odstupné

Datum: 01.12.2016 · Sbírkové č.: 36/2018 · Sp. zn.: 21 Cdo 853/2016 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2018 · Strana: 504 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §278 do 30.06.2012; 99/1963 Sb.: §278; 435/2004 Sb.: §44a do 09.12.2012; JUD183862CZ 21 Cdo 4030/2009; JUD251754CZ 29 Cdo 1172/2013;

37/2018 Nezbytná cesta (o. z.)

Datum: 15.11.2016 · Sbírkové č.: 37/2018 · Sp. zn.: 22 Cdo 3242/2015 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2018 · Strana: 513 · Vztah k předpisu: 89/2012 Sb.: §1032 odst.1 písm.b); JUD28722CZ 21 Cdo 1059/2003; JUD279728CZ 23 Cdo 2702/2012; JUD262090CZ 7 Co 296/2014; JUD277379CZ 22 Cdo 999/2014; JUD321663CZ 22 Cdo 4242/2015; JUD330417CZ 30 Cdo 855/2016;

38/2018 Zmírnění křivd (restituce), Církev (náboženská společnost), Privatizace

Datum: 21.06.2016 · Sbírkové č.: 38/2018 · Sp. zn.: 28 Cdo 1246/2016 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2018 · Strana: 527 · Vztah k předpisu: 427/1990 Sb.: §2 odst.3; 427/1990 Sb.; 92/1991 Sb.: §3 odst.1; 92/1991 Sb.: §3 odst.1 do 31.12.2012; 229/1991 Sb.: §29 do 31.12.2012; 229/1991 Sb.: §29; 428/2012 Sb.: §18 odst.1; JUD115471CZ IV. ÚS 232/03; JUD31119CZ I. ÚS 3/94; JUD124705CZ I. ÚS 157/2000; JUD102656CZ 28 Cdo 4230/2007;

39/2018 Zmírnění křivd (restituce), Církev (náboženská společnost)

Datum: 03.11.2016 · Sbírkové č.: 39/2018 · Sp. zn.: 28 Cdo 945/2016 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2018 · Strana: 534 · Vztah k předpisu: 428/2012 Sb.: §5 písm.k); 428/2012 Sb.: §7 odst.2; JUD149988CZ I. ÚS 515/06; JUD33811CZ 21 Cdo 1586/2005; JUD181280CZ 23 Cdo 721/2008; JUD312921CZ 28 Cdo 1212/2015;

40/2018 Spoluvlastnictví

Datum: 30.11.2016 · Sbírkové č.: 40/2018 · Sp. zn.: 22 Cdo 2354/2016 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2018 · Strana: 543 · Vztah k předpisu: 89/2012 Sb.: §1143; 89/2012 Sb.: §1148 odst.1; 89/2012 Sb.: §1148; JUD3577CZ 3 Cz 9/89; JUD3561CZ 4 Cz 3/90; JUD26583CZ 20 Cdo 1570/2003; JUD86826CZ 22 Cdo 1927/2004; JUD241361CZ 29 Cdo 2394/2013; JUD267891CZ 28 Cdo 1803/2014;

41/2018 Náhrada škody

Datum: 20.10.2016 · Sbírkové č.: 41/2018 · Sp. zn.: 25 Cdo 5758/2015 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2018 · Strana: 550 · Vztah k předpisu: 89/2012 Sb.: §2945; JUD27041CZ 25 Cdo 1174/2003;

42/2018 Odpovědnost státu za škodu, Zadostiučinění (satisfakce), Trvalý pobyt, Cizinci

Datum: 08.11.2016 · Sbírkové č.: 42/2018 · Sp. zn.: 30 Cdo 2928/2016 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2018 · Strana: 556 · Vztah k předpisu: 209/1992 Sb.: čl.6; 82/1998 Sb.: §13; 82/1998 Sb.: §31a; JUD186215CZ 30 Cdo 1337/2010; JUD201868CZ Cpjn 206/2010; JUD214258CZ 30 Cdo 2555/2010; JUD312872CZ 30 Cdo 344/2014; JUD326887CZ 30 Cdo 3971/2015;

43/2018 Přistoupení k dluhu

Datum: 15.11.2016 · Sbírkové č.: 43/2018 · Sp. zn.: 32 Cdo 1362/2016 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2018 · Strana: 562 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §533; JUD13291CZ 5 Cmo 131/95; JUD13380CZ 25 Cdo 1650/98; JUD153205CZ 20 Cdo 2529/2007; JUD158822CZ 30 Cdo 4720/2007; JUD166136CZ 29 Cdo 850/2008; JUD214194CZ 33 Cdo 4658/2009; JUD221873CZ 33 Cdo 2035/2011; JUD241361CZ 29 Cdo 2394/2013;

44/2018 Výpověď z nájmu bytu, Přechodná (intertemporální) ustanovení, Zpětná účinnost právních předpisů

Datum: 20.10.2016 · Sbírkové č.: 44/2018 · Sp. zn.: 26 Cdo 2453/2015 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2018 · Strana: 570 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.; 89/2012 Sb.: §3036; 89/2012 Sb.: §3074 odst.1; 89/2012 Sb.: §3076; JUD326007CZ IV. ÚS 462/16 - 1; JUD202573CZ 26 Cdo 2150/2010; JUD327397CZ 21 Cdo 3612/2014; JUD317785CZ 26 Cdo 801/2015;

45/2018 Forma právních jednání (o. z.), Ústav (o. z.), Veřejná listina

Datum: 28.02.2017 · Sbírkové č.: 45/2018 · Sp. zn.: 29 Cdo 4197/2015 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2018 · Strana: 576 · Vztah k předpisu: 89/2012 Sb.: §122; 89/2012 Sb.: §123 odst.2; 89/2012 Sb.: §309 odst.4; 89/2012 Sb.: §402; 89/2012 Sb.: §405 odst.1; 89/2012 Sb.: §418; JUD33590CZ Pl. ÚS 42/03; JUD39025CZ Pl. ÚS 87/06 - 1; JUD340586CZ III. ÚS 3701/15 - 1; JUD31529CZ Pl. ÚS 33/97; JUD278477CZ 29 Cdo 3919/2014; JUD313289CZ 29 Cdo 3919/2014;

46/2018 Korporace (o. z.), Stanovy, Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení

Datum: 26.10.2016 · Sbírkové č.: 46/2018 · Sp. zn.: 29 Cdo 1817/2016 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2018 · Strana: 582 · Vztah k předpisu: 89/2012 Sb.: §259; 90/2012 Sb.: §663 odst.1; 90/2012 Sb.: §663 odst.2; JUD22758CZ 29 Odo 71/2001; JUD144069CZ 29 Cdo 333/2007; JUD194315CZ 29 Cdo 3880/2009; JUD277356CZ 29 Cdo 3656/2012;

47/2018 Insolvence, Insolvenční správce

Datum: 22.12.2016 · Sbírkové č.: 47/2018 · Sp. zn.: 29 NSČR 130/2014 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2018 · Strana: 589 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §25; 182/2006 Sb.: §25 odst.5; 182/2006 Sb.: §25 odst.2; 182/2006 Sb.: §26; JUD32360CZ I. ÚS 60/01; JUD33121CZ II. ÚS 686/02; JUD332754CZ IV. ÚS 3141/15 - 1; JUD31454CZ III. ÚS 94/97; JUD32018CZ III. ÚS 103/99; JUD201512CZ 29 Cdo 601/2008; JUD209965CZ 3 VSPH 9/2011;

48/2018 Insolvence, Příslušenství pohledávky

Datum: 22.12.2016 · Sbírkové č.: 48/2018 · Sp. zn.: 29 ICdo 88/2014 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2018 · Strana: 600 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §121 odst.3; 182/2006 Sb.: §170 písm.a); JUD26639CZ 35 Odo 101/2002; JUD26920CZ 35 Odo 101/2002;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.