Vydání 2/2018

Číslo: 2/2018 · Ročník: LXX

Obsah vydání 2/2018

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

5/2018 Nedovolené ozbrojování, Totožnost skutku, Ne bis in idem

Datum: 28.02.2017 · Sbírkové č.: 5/2018 · Sp. zn.: 4 Tdo 49/2017 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2018 · Strana: 205 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §172 odst.2 písm.b); 209/1991 Sb.: čl.4; 119/2002 Sb.: §29 odst.1 písm.j); 40/2009 Sb.: §279 odst.1; JUD96080CZ 5 Tdo 166/2006;

6/2018 Zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě

Datum: 31.05.2017 · Sbírkové č.: 6/2018 · Sp. zn.: 5 Tdo 1364/2016 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2018 · Strana: 214 · Vztah k předpisu: 137/2006 Sb.: §6 odst.1; 137/2006 Sb.: §18 odst.5; 137/2006 Sb.: §74; 40/2009 Sb.: §256; 40/2009 Sb.: §256 odst.2 písm.a); 40/2009 Sb.: §256 odst.1; JUD156741CZ 5 Tdo 572/2009;

7/2018 Adhezní řízení, Poškozený

Datum: 25.08.2016 · Sbírkové č.: 7/2018 · Sp. zn.: 1 To 31/2016 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Olomouci · Vydání: 2/2018 · Strana: 233 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §24 odst.1; 141/1961 Sb.: §43 odst.3; 141/1961 Sb.: §222 odst.1; JUD321355CZ 8 Tdo 1400/2015;

8/2018 Padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu

Datum: 28.06.2017 · Sbírkové č.: 8/2018 · Sp. zn.: 8 Tdo 361/2017 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2018 · Strana: 238 · Vztah k předpisu: 361/2000 Sb.: §84 odst.1; 361/2000 Sb.: §84 odst.2; 277/2004 Sb.: §2 odst.1; 40/2009 Sb.: §350 odst.1; JUD33020CZ III. ÚS 376/03; JUD116401CZ II. ÚS 279/03; JUD113427CZ III. ÚS 578/04; JUD34588CZ I. ÚS 553/05; JUD181384CZ IV. ÚS 1235/09 - 1; JUD249157CZ Pl. ÚS - st. 38/14 - 1; JUD31633CZ II. ÚS 75/93; JUD31147CZ III. ÚS 84/94; JUD31200CZ III. ÚS 166/95; JUD31671CZ III. ÚS 398/97; JUD31755CZ I. ÚS 229/98; JUD33254CZ I. ÚS 505/98; JUD32092CZ II. ÚS 215/99; JUD27817CZ 3 Tdo 68/2002; JUD27982CZ 6 Tdo 251/2003;

9/2018 Důvod dovolání, že byl uložen druh trestu, který zákon nepřipouští, Trest peněžitý

Datum: 19.07.2017 · Sbírkové č.: 9/2018 · Sp. zn.: 7 Tdo 702/2017 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2018 · Strana: 250 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §265b odst.1 písm.h); 40/2009 Sb.: §67; 40/2009 Sb.: §68 odst.6; 40/2009 Sb.: §71; JUD956CZ 4 Tz 108/68; JUD150393CZ 22 Cdo 646/2009; JUD196823CZ 8 Tdo 1411/2010; JUD216679CZ 6 Tdo 1466/2011; JUD226160CZ 22 Cdo 47/2011; JUD248078CZ 7 Tdo 9/2014; JUD256180CZ 6 Tdo 538/2014; JUD312472CZ 5 Tdo 335/2015; JUD323168CZ 5 Tdo 829/2015; JUD323808CZ 6 Tdo 1544/2015; JUD334035CZ 5 Tdo 866/2016;

10/2018 Zákonný zástupce obviněného, Mladistvý, Počítání lhůt, Řízení o stížnosti

Datum: 09.08.2017 · Sbírkové č.: 10/2018 · Sp. zn.: 8 Tz 47/2017 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2018 · Strana: 266 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §137 odst.1; 141/1961 Sb.: §143 odst.1; 218/2003 Sb.: §43 odst.1; 218/2003 Sb.: §72 odst.2; 218/2003 Sb.: §72 odst.2 do 17.3.2017; JUD2211CZ Tpj 90/78; JUD8912CZ 2 Tzn 63/95;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

19/2018 Opatrovník, Obec, Způsobilost procesní

Datum: 14.09.2016 · Sbírkové č.: 19/2018 · Sp. zn.: 21 Cdo 1288/2016; 21 Cdo 1295/2016; 21 Cdo 1296/2016; 21 Cdo 1297/2016 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2018 · Strana: 277 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §19; 99/1963 Sb.: §20; 359/1999 Sb.: §17 písm.a) do 31.12.2014; 128/2000 Sb.: §2 odst.1;

20/2018 Příslušnost soudu místní

Datum: 27.09.2016 · Sbírkové č.: 20/2018 · Sp. zn.: 30 Cdo 1389/2016 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2018 · Strana: 291 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §87 písm.b); 99/1963 Sb.: §87; 99/1963 Sb.: §105 odst.2; JUD318921CZ II. ÚS 2237/15 - 1; JUD307542CZ 30 Cdo 1958/2014; JUD334244CZ 30 Cdo 1648/2016;

21/2018 Postoupení pohledávky, Účastníci řízení

Datum: 06.09.2016 · Sbírkové č.: 21/2018 · Sp. zn.: 23 Cdo 1878/2015 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2018 · Strana: 295 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §107a; 99/1963 Sb.: §107a odst.2; 40/1964 Sb.; 89/2012 Sb.: §3028 odst.3; JUD26773CZ 21 Cdo 306/2003; JUD95215CZ 32 Odo 1242/2004; JUD99698CZ 29 Cdo 988/2007; JUD160436CZ 29 Cdo 1277/2007; JUD181341CZ 31 Cdo 1328/2007; JUD174933CZ 32 Cdo 1382/2010;

22/2018 Žaloba pro zmatečnost, Odvolání

Datum: 22.09.2016 · Sbírkové č.: 22/2018 · Sp. zn.: 21 Cdo 3480/2015 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2018 · Strana: 301 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §202 odst.2 do 31.12.2013; 99/1963 Sb.: §229 odst.4 do 31.12.2013; JUD203906CZ Ncp 2505/2010;

23/2018 Úschova, Výkon rozhodnutí

Datum: 18.10.2016 · Sbírkové č.: 23/2018 · Sp. zn.: 20 Cdo 2533/2016 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2018 · Strana: 310 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §185a; 99/1963 Sb.: §314a odst.2 do 31.12.2013; 99/1963 Sb.: §315 odst.1 do 31.12.2013; 99/1963 Sb.: §315 odst.1; 99/1963 Sb.: §320 odst.2; 99/1963 Sb.: §320 do 31.12.2013;

24/2018 Obec, Vlastnictví

Datum: 20.09.2016 · Sbírkové č.: 24/2018 · Sp. zn.: 28 Cdo 329/2015 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2018 · Strana: 316 · Vztah k předpisu: 128/2000 Sb.: §21 odst.1 do 31.12.2013; 128/2000 Sb.: §22 odst.5 do 31.12.2013; 128/2000 Sb.: §22 odst.4 písm.a) do 31.12.2013; 128/2000 Sb.: §22 odst.4 písm.a); JUD31234CZ Pl. ÚS 9/95 - 1; JUD31376CZ Pl. ÚS 21/96; JUD327397CZ 21 Cdo 3612/2014; JUD313691CZ 33 Cdo 4070/2015; JUD313925CZ 21 Cdo 3190/2015; JUD320364CZ 29 Cdo 3102/2015; JUD321206CZ 30 Cdo 4365/2015; JUD321464CZ 29 ICdo 42/2015;

25/2018 Zdravotní pojištění, Cizinci, Trvalý pobyt

Datum: 22.09.2016 · Sbírkové č.: 25/2018 · Sp. zn.: 33 Cdo 2039/2015 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2018 · Strana: 330 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §3a; 325/1999 Sb.: §88 odst.3; 326/1999 Sb.: §66 odst.1 písm.a); 326/1999 Sb.: §66 odst.1 písm.b); 326/1999 Sb.: §88 odst.3;

26/2018 Náhrada nákladů zdravotní pojišťovně, Pojištění odpovědnosti za škodu

Datum: 27.09.2016 · Sbírkové č.: 26/2018 · Sp. zn.: 25 Cdo 1896/2016 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2018 · Strana: 345 · Vztah k předpisu: 48/1997 Sb.: §55; 168/1999 Sb.: §6 odst.4; JUD22884CZ 2 Cdon 2079/97; JUD28544CZ 25 Cdo 1113/2002; JUD103643CZ 25 Cdo 113/2006; JUD141578CZ 25 Cdo 2625/2006; JUD226124CZ 32 Cdo 4765/2010; JUD313951CZ 25 Cdo 3629/2015; JUD331109CZ 25 Cdo 1783/2015;

27/2018 Náhrada škody, Náklady léčení

Datum: 30.09.2016 · Sbírkové č.: 27/2018 · Sp. zn.: 25 Cdo 786/2016 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2018 · Strana: 351 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §449 odst.3; 40/1964 Sb.: §449 odst.1; JUD213111CZ II. ÚS 2523/11 - 1; JUD226760CZ IV. ÚS 444/11 - 1; JUD229032CZ I. ÚS 46/12 - 1; JUD232382CZ II. ÚS 2963/12 - 1; JUD278835CZ I. ÚS 2930/13 - 2; JUD309067CZ I. ÚS 870/14 - 1; JUD324050CZ I. ÚS 2224/15 - 1; JUD22884CZ 2 Cdon 2079/97; JUD81369CZ 25 Cdo 1875/2003; JUD186639CZ 25 Cdo 2456/2008; JUD188640CZ 25 Cdo 2365/2008; JUD197833CZ 25 Cdo 4576/2008; JUD264085CZ 25 Cdo 2108/2011; JUD246213CZ 25 Cdo 3419/2012; JUD280736CZ 31 Cdo 1778/2014; JUD321579CZ 25 Cdo 3942/2015; JUD327393CZ 25 Cdo 1088/2015; JUD336523CZ 25 Cdo 2106/2016;

28/2018 Odpovědnost státu za škodu, Organizační složka státu

Datum: 27.09.2016 · Sbírkové č.: 28/2018 · Sp. zn.: 30 Cdo 4118/2015 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2018 · Strana: 358 · Vztah k předpisu: 82/1998 Sb.: §3 odst.1 od 01.01.2013 do 31.12.2013; 82/1998 Sb.; 349/1999 Sb.: §1 odst.1 od 01.01.2013 do 31.12.2013; JUD88752CZ 30 Cdo 1712/2004; JUD148193CZ 30 Cdo 2925/2006; JUD106317CZ 30 Cdo 1638/2007; JUD106676CZ 2 As 58/2007 - 52; JUD196985CZ 31 Cdo 3916/2008; JUD184323CZ 25 Cdo 896/2009; JUD248702CZ 30 Cdo 5180/2009; JUD227724CZ 9 Aps 9/2012 - 25;

29/2018 Odpovědnost státu za škodu, Zadostiučinění (satisfakce), Svéprávnost (o. z.)

Datum: 18.10.2016 · Sbírkové č.: 29/2018 · Sp. zn.: 30 Cdo 3466/2015 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2018 · Strana: 366 · Vztah k předpisu: 82/1998 Sb.: §13; 82/1998 Sb.: §31a; JUD246705CZ I. ÚS 3524/13 - 1; JUD188546CZ 30 Cdo 4462/2009; JUD193538CZ 30 Cdo 2933/2009; JUD201868CZ Cpjn 206/2010; JUD211739CZ 30 Cdo 4336/2010; JUD235866CZ 30 Cdo 1042/2013; JUD239891CZ 30 Cdo 1661/2013; JUD239929CZ 29 Cdo 2488/2013; JUD243585CZ 32 Cdo 1389/2013; JUD252087CZ 30 Cdo 3725/2013; JUD252289CZ 30 Cdo 9/2014; JUD280545CZ 30 Cdo 3023/2014;

30/2018 Odpovědnost státu za škodu, Zadostiučinění (satisfakce)

Datum: 04.10.2016 · Sbírkové č.: 30/2018 · Sp. zn.: 30 Cdo 3945/2014 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2018 · Strana: 373 · Vztah k předpisu: 82/1998 Sb.: §31a odst.3 od 27.04.2006; JUD38915CZ I. ÚS 347/05 - 2; JUD246705CZ I. ÚS 3524/13 - 1; JUD185862CZ 30 Cdo 1328/2009; JUD190242CZ 30 Cdo 2138/2009; JUD201868CZ Cpjn 206/2010; JUD203075CZ 30 Cdo 4251/2010; JUD240988CZ 30 Cdo 1916/2010; JUD238654CZ 25 Cdo 1559/2013; JUD239929CZ 29 Cdo 2488/2013; JUD280545CZ 30 Cdo 3023/2014;

31/2018 Insolvence, Postoupení pohledávky

Datum: 31.10.2016 · Sbírkové č.: 31/2018 · Sp. zn.: 29 NSČR 111/2014 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2018 · Strana: 383 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §530 odst.1; 182/2006 Sb.: §430; 89/2012 Sb.: §526; JUD145703CZ I. ÚS 2536/08; JUD38071CZ 32 Odo 635/2003; JUD94324CZ 29 Odo 1456/2005; JUD154660CZ 25 Cdo 2193/2006; JUD151387CZ KSBR 38 INS 735/2008, 29 NSČR 4/2008 - P11; JUD186353CZ KSBR 31 INS 5344/2008, 29 NSČR 27/2009 - P5; JUD201826CZ MSPH 60 INS 3731/2008, 29 NSČR 21/2009 - P336 - 20; JUD201856CZ MSPH 59 INS 3730/2008, 29 NSČR 35/2009 - P110 - 18; JUD219769CZ KSCB 27 INS 3323/2008, 29 NSČR 13/2010 - P48 - 17; JUD209979CZ 1 VSPH 113/2011; 32000R1346 (EU): čl.40;

32/2018 Incidenční spory, Promlčení

Datum: 30.09.2016 · Sbírkové č.: 32/2018 · Sp. zn.: 29 ICdo 74/2014 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2018 · Strana: 393 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §199 odst.2; JUD239910CZ KSHK 42 INS 15779/2011 42 ICm 3285/2011 29 ICdo 31/2; JUD238658CZ KSPL 56 INS 23224/2011 156 ICm 738/2012 29 ICdo 7/20; JUD31399CZ II. ÚS 309/95; JUD26430CZ 32 Odo 879/2002; JUD132395CZ 32 Cdo 4291/2007; JUD228225CZ 32 Cdo 3337/2010; JUD264084CZ 29 Cdo 392/2011;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.