Vydání 10/2018

Číslo: 10/2018 · Ročník: LXX

Obsah vydání 10/2018

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

47/2018 Řízení proti dětem mladším patnácti let, Souhlas poškozeného s trestním stíháním, Zastavení trestního stíhání

Datum: 29.11.2017 · Sbírkové č.: 47/2018 · Sp. zn.: 8 Tdo 1036/2017 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2018 · Strana: 1795 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §11 odst.1 písm.d); 141/1961 Sb.: §163; 99/1963 Sb.; 218/2003 Sb.: §90 odst.1; 218/2003 Sb.: §96; JUD280428CZ III. ÚS 3820/13 - 1; JUD22803CZ 20 Cdo 2498/99; JUD133407CZ 8 Tdo 514/2008; JUD191898CZ 8 Tdo 1072/2010; JUD228639CZ 8 Tz 85/2012 - II.; JUD228742CZ 8 Tz 85/2012 - I.; JUD325844CZ Tpjn 305/2014; JUD365450CZ 8 Tdo 1077/2017; JUD365566CZ 8 Tdo 1106/2017;

48/2018 Zbavení osobní svobody

Datum: 22.11.2017 · Sbírkové č.: 48/2018 · Sp. zn.: 8 Tdo 1022/2017 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2018 · Strana: 1805 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §170 odst.1; 40/2009 Sb.: §199; JUD32862CZ IV. ÚS 565/02; JUD118454CZ II. ÚS 760/02; JUD119394CZ I. ÚS 412/02; JUD32956CZ III. ÚS 282/03; JUD33040CZ IV. ÚS 449/03; JUD116401CZ II. ÚS 279/03; JUD33038CZ I. ÚS 55/04; JUD113427CZ III. ÚS 578/04; JUD33688CZ II. ÚS 669/05; JUD34588CZ I. ÚS 553/05; JUD249157CZ Pl. ÚS-st. 38/14#1; JUD276218CZ IV. ÚS 520/14#1; JUD31147CZ III. ÚS 84/94; JUD31200CZ III. ÚS 166/95; JUD14892CZ 4 Tz 149/99; JUD32092CZ II. ÚS 215/99; JUD69462CZ 5 Tz 37/2001; JUD27817CZ 3 Tdo 68/2002; JUD183165CZ 7 Tdo 638/2010;

49/2018 Práva obviněného, Obžaloba, Obhájce, Právo na spravedlivé soudní řízení

Datum: 12.12.2017 · Sbírkové č.: 49/2018 · Sp. zn.: 6 Tdo 1524/2017 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2018 · Strana: 1821 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §196 odst.3; 141/1961 Sb.: §258 odst.1 písm.a); 141/1961 Sb.: §265k odst.2; 141/1961 Sb.: §265k odst.1; JUD347823CZ II. ÚS 593/16 - 1; JUD262147CZ 5 Tdo 178/2014;

50/2018 Účinky zahájení trestního stíhání, Promlčení trestní odpovědnosti

Datum: 25.04.2018 · Sbírkové č.: 50/2018 · Sp. zn.: 5 Tdo 411/2018 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2018 · Strana: 1833 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §160 odst.1; 40/2009 Sb.: §34 odst.4 písm.a); 40/2009 Sb.: §222 odst.1; 40/2009 Sb.: §254 odst.1;

51/2018 Krádež

Datum: 30.05.2018 · Sbírkové č.: 51/2018 · Sp. zn.: 5 Tdo 444/2018 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2018 · Strana: 1845 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §672 odst.2; 40/2009 Sb.: §205 odst.1; 89/2012 Sb.: §1395; 89/2012 Sb.: §2234;

52/2018 Subsidiarita trestní represe, Porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku, Účinná lítost, Porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku, Zastavení trestního stíhání, Odložení trestní věci

Datum: 20.06.2018 · Sbírkové č.: 52/2018 · Sp. zn.: 5 Tdo 677/2018 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2018 · Strana: 1856 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §159a odst.4; 141/1961 Sb.: §172 odst.2 písm.c); 141/1961 Sb.: §179c odst.2 písm.i); 141/1961 Sb.: §223 odst.2; 141/1961 Sb.: §231 odst.1; 141/1961 Sb.: §257 odst.1 písm.c); 141/1961 Sb.: §314c odst.1 písm.b); 40/2009 Sb.: §12 odst.2; 40/2009 Sb.: §33; 40/2009 Sb.: §39 odst.2; 40/2009 Sb.: §227; JUD22633CZ 7 Tz 289/2000; JUD232756CZ Tpjn 301/2012; JUD328677CZ 5 Tdo 340/2016;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

141/2018 Příslušnost soudu věcná

Datum: 15.06.2017 · Sbírkové č.: 141/2018 · Sp. zn.: 29 Cdo 4825/2015 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2018 · Strana: 1875 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §9 odst.2 písm.e); JUD191497CZ 21 Cdo 5233/2009; JUD239827CZ 28 Cdo 711/2013; JUD344974CZ 29 Cdo 854/2015; 32001R0044 (EU);

142/2018 Náklady řízení

Datum: 09.11.2017 · Sbírkové č.: 142/2018 · Sp. zn.: 27 Co 86/2017 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 10/2018 · Strana: 1883 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §142a odst.1; 99/1963 Sb.: §142a; JUD247570CZ II. ÚS 3628/13 - 1; JUD152718CZ 31 Odo 495/2006; JUD154269CZ 31 Odo 495/2006; JUD193833CZ 31 Cdo 4545/2008; JUD284760CZ 29 Cdo 4388/2013; JUD317884CZ 29 Cdo 4388/2013;

143/2018 Poplatky soudní, Insolvence, Žaloba pro zmatečnost

Datum: 27.07.2017 · Sbírkové č.: 143/2018 · Sp. zn.: 29 ICdo 112/2017 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2018 · Strana: 1890 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §229; 549/1991 Sb.: §11 odst.2 písm.o); 549/1991 Sb.: §11 odst.3 písm.d); 182/2006 Sb.: §2 písm.b); JUD319836CZ 29 ICdo 6/2014; JUD323381CZ 29 ICdo 16/2016;

144/2018 Odklad vykonatelnosti, Dovolání, Insolvence

Datum: 21.11.2017 · Sbírkové č.: 144/2018 · Sp. zn.: 27 Cdo 5003/2017 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2018 · Strana: 1893 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §243; JUD26597CZ 20 Cdo 498/2004; JUD360208CZ 29 Cdo 78/2016;

145/2018 Účastníci řízení, Postoupení pohledávky, Zastavení výkonu rozhodnutí (exekuce)

Datum: 18.10.2017 · Sbírkové č.: 145/2018 · Sp. zn.: 31 Cdo 4427/2016 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 10/2018 · Strana: 1899 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §107a; 99/1963 Sb.: §107a odst.1; 99/1963 Sb.: §256 odst.1; 99/1963 Sb.: §256 odst.2; 99/1963 Sb.: §256; 120/2001 Sb.: §36; JUD33794CZ 20 Cdo 1329/2003; JUD146760CZ 20 Cdo 1512/2007; JUD184755CZ 20 Cdo 3882/2008; JUD211378CZ 20 Cdo 4302/2011; JUD286903CZ 29 Cdo 943/2012; JUD331342CZ 21 Cdo 4973/2015;

146/2018 Exekuce

Datum: 16.08.2017 · Sbírkové č.: 146/2018 · Sp. zn.: 20 Cdo 5882/2016 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2018 · Strana: 1907 · Vztah k předpisu: 74/1959 Sb.: čl.VII; 74/1959 Sb.: čl.III; 209/1993 Sb.: čl.22; 209/1993 Sb.: čl.20; 209/1993 Sb.: čl.24; 209/1993 Sb.: čl.23; 120/2001 Sb.: §37 odst.2; 120/2001 Sb.; JUD210697CZ 20 Cdo 2214/2009; JUD315126CZ 26 Cdo 2983/2015; JUD339225CZ 20 Cdo 4663/2015; JUD331250CZ 20 Cdo 1349/2016; JUD342912CZ 20 Cdo 676/2016;

147/2018 Exekuce, Vlastnictví

Datum: 16.08.2017 · Sbírkové č.: 147/2018 · Sp. zn.: 20 Cdo 520/2017 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2018 · Strana: 1916 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §80; 99/1963 Sb.: §267; JUD312412CZ 26 Cdo 2053/2014; JUD348378CZ 20 Cdo 1943/2016;

148/2018 Jednatelství bez příkazu, Plná moc

Datum: 20.04.2017 · Sbírkové č.: 148/2018 · Sp. zn.: 21 Cdo 2494/2016 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2018 · Strana: 1923 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §31 odst.4 do 31.10.2009; 40/1964 Sb.: §31 odst.1 do 31.10.2009; 40/1964 Sb.: §33 odst.2 do 31.10.2009; 40/1964 Sb.: §33 odst.1 do 31.10.2009; 40/1964 Sb.: §33 odst.2; 40/1964 Sb.: §39 do 31.10.2009; JUD14880CZ 21 Cdo 328/99; JUD22904CZ 29 Cdo 2512/2000; JUD23036CZ 21 Cdo 957/2001; JUD26965CZ 21 Cdo 2217/2003; JUD80831CZ 21 Cdo 1883/2003; JUD99845CZ 29 Odo 1635/2005; JUD205582CZ 21 Cdo 3957/2010; JUD226069CZ 21 Cdo 892/2012;

149/2018 Náhrada škody, Odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků

Datum: 31.08.2017 · Sbírkové č.: 149/2018 · Sp. zn.: 25 Cdo 3485/2016 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2018 · Strana: 1933 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §427; JUD1301CZ 1 Cz 42/71; JUD194870CZ 25 Cdo 948/2010; JUD284655CZ 25 Cdo 3925/2013; JUD252778CZ 25 Cdo 644/2014;

150/2018 Dědické právo (právo na pozůstalost) (o. z.), Závěť, Věcná břemena, Odporovatelnost

Datum: 31.07.2017 · Sbírkové č.: 150/2018 · Sp. zn.: 29 ICdo 78/2015 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2018 · Strana: 1939 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §40a; 40/1964 Sb.: §479; 182/2006 Sb.: §240; 182/2006 Sb.: §240-242; 182/2006 Sb.: §242; JUD38698CZ 21 Cdo 948/2006; JUD102525CZ 21 Cdo 980/2007; JUD212533CZ 21 Cdo 4902/2009; JUD217551CZ 21 Cdo 4369/2010; JUD232650CZ 21 Cdo 662/2012; JUD250932CZ 21 Cdo 3400/2013;

151/2018 Zmírnění křivd (restituce), Církev (náboženská společnost), Zemědělská půda

Datum: 25.07.2017 · Sbírkové č.: 151/2018 · Sp. zn.: 28 Cdo 2546/2017 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2018 · Strana: 1953 · Vztah k předpisu: 428/2012 Sb.: §7 odst.1 písm.a); JUD32894CZ I. ÚS 754/01; JUD3996CZ I. ÚS 597/92; JUD31276CZ I. ÚS 154/95; JUD32119CZ II. ÚS 78/98; JUD242294CZ 28 Cdo 1758/2013; JUD337572CZ 28 Cdo 945/2016;

152/2018 Společnost s ručením omezeným

Datum: 19.09.2017 · Sbírkové č.: 152/2018 · Sp. zn.: 29 Cdo 5719/2016 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2018 · Strana: 1963 · Vztah k předpisu: 89/2012 Sb.: §1 odst.2; 90/2012 Sb.: §206 odst.1; 90/2012 Sb.: §207; 90/2012 Sb.: §207 odst.1; 90/2012 Sb.: §208; JUD32670CZ IV. ÚS 37/02; JUD257681CZ 29 Cdo 590/2009; JUD204153CZ 21 Cdo 1166/2010; JUD315162CZ 29 Cdo 5455/2014; JUD335511CZ 28 Cdo 1214/2016;

153/2018 Ručení, Společnost s ručením omezeným

Datum: 15.06.2017 · Sbírkové č.: 153/2018 · Sp. zn.: 29 Cdo 5291/2015 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2018 · Strana: 1972 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §135 odst.2; 513/1991 Sb.: §194 odst.5; 513/1991 Sb.: §194 odst.6; 182/2006 Sb.: §98; 182/2006 Sb.: §99; JUD99735CZ 29 Odo 1108/2005; JUD157574CZ 29 Cdo 4824/2007; JUD211528CZ 29 Cdo 134/2011; JUD321517CZ 29 Cdo 4269/2014; JUD341143CZ 29 Cdo 3122/2016;

154/2018 Insolvence, Úpadek

Datum: 31.07.2017 · Sbírkové č.: 154/2018 · Sp. zn.: 29 NSČR 124/2015 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2018 · Strana: 1979 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §3;

155/2018 Insolvence, Vady podání

Datum: 27.09.2017 · Sbírkové č.: 155/2018 · Sp. zn.: 29 NSČR 107/2015 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2018 · Strana: 1988 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §176; 182/2006 Sb.: §188 odst.2; JUD13088CZ 21 Cdo 60/98; JUD234292CZ 1 VSPH 103/2008; JUD338470CZ 22 Cdo 4103/2016;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.