Vydání 1/2018

Číslo: 1/2018 · Ročník: LXX

Obsah vydání 1/2018

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

1/2018 Neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku

Datum: 24.05.2017 · Sbírkové č.: 1/2018 · Sp. zn.: 15 Tdo 1491/2016 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 1/2018 · Strana: 1 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §116; 40/2009 Sb.: §209; 40/2009 Sb.: §234 odst.4 písm.b); 40/2009 Sb.: §234 odst.3; 40/2009 Sb.: §234 odst.2; 40/2009 Sb.: §234 odst.1; 40/2009 Sb.: §234 odst.5 písm.b); JUD196427CZ 7 Tdo 1317/2010 - I.; JUD227925CZ 7 Tdo 933/2012; JUD229898CZ 7 Tdo 1539/2012; JUD230988CZ 15 Tdo 1003/2012; JUD234256CZ 5 Tdo 1365/2012; JUD244252CZ 8 Tdo 939/2013; JUD317957CZ 7 Tdo 1487/2015; JUD338484CZ 6 Tdo 463/2016;

2/2018 Doručování, Zahájení trestního stíhání, Zvolený obhájce

Datum: 22.11.2016 · Sbírkové č.: 2/2018 · Sp. zn.: 7 Tz 56/2016 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2018 · Strana: 29 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §37; 141/1961 Sb.: §160 odst.2; JUD251031CZ 5 Tz 9/2014; JUD337531CZ 3 Tz 28/2016;

3/2018 Porušení práv k ochranné známce a jiným označením, Výrok rozhodnutí

Datum: 03.05.2017 · Sbírkové č.: 3/2018 · Sp. zn.: 5 Tdo 213/2017 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2018 · Strana: 33 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §120 odst.3; 441/2003 Sb.; 378/2007 Sb.: §85 odst.1; 40/2009 Sb.: §13 odst.1; 40/2009 Sb.: §24 odst.1 písm.b); 40/2009 Sb.: §68 odst.1; 40/2009 Sb.: §68 odst.2; 40/2009 Sb.: §68 odst.3; 40/2009 Sb.: §251; 40/2009 Sb.: §268; 40/2009 Sb.: §268 odst.1; 38/2011 Sb.; 18/2016 Sb.; JUD33491CZ II. ÚS 460/04; JUD33607CZ I. ÚS 670/05; JUD206858CZ 5 Tdo 938/2011; JUD250904CZ 5 Tdo 1404/2013; JUD323213CZ 5 Tdo 1467/2015;

4/2018 Padělání a pozměnění peněz

Datum: 28.06.2017 · Sbírkové č.: 4/2018 · Sp. zn.: 5 Tdo 232/2017 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2018 · Strana: 56 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §138 odst.1; 40/2009 Sb.: §233 odst.2; 40/2009 Sb.: §233 odst.4 písm.b); 40/2009 Sb.: §233 odst.3 písm.b); 44/2013 Sb.; JUD25059CZ 5 Tdo 86/2002; JUD27898CZ 6 Tdo 668/2003; JUD78580CZ 5 Tdo 149/2003; JUD258488CZ 11 Tdo 817/2014; JUD338484CZ 6 Tdo 463/2016; JUD342262CZ 5 Tdo 1091/2016; JUD354317CZ 15 Tdo 1491/2016;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

1/2018 Statutární orgán

Datum: 01.09.2016 · Sbírkové č.: 1/2018 · Sp. zn.: 14 Cmo 360/2015 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 1/2018 · Strana: 75 · Vztah k předpisu: 90/2012 Sb.: §63; 292/2013 Sb.: §2 písm.e); 292/2013 Sb.: §85 písm.a);

2/2018 Příslušnost soudu místní

Datum: 06.09.2016 · Sbírkové č.: 2/2018 · Sp. zn.: 23 Cdo 240/2015 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2018 · Strana: 79 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §89a;

3/2018 Účastníci řízení, Rozhodčí řízení, Společné jmění manželů

Datum: 23.08.2016 · Sbírkové č.: 3/2018 · Sp. zn.: 23 Cdo 5761/2015 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2018 · Strana: 85 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §145; 216/1994 Sb.: §31 písm.e) do 30.11.2016; 216/1994 Sb.: §31 písm.b) do 30.11.2016;

4/2018 Rozhodčí doložka

Datum: 18.08.2016 · Sbírkové č.: 4/2018 · Sp. zn.: 20 Cdo 1330/2016 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2018 · Strana: 91 · Vztah k předpisu: 216/1994 Sb.: §7 odst.1; JUD206298CZ II. ÚS 2164/10 - 1; JUD213112CZ IV. ÚS 3779/11 - 1; JUD215316CZ IV. ÚS 2735/11 - 1; JUD318867CZ II. ÚS 2061/15 - 1; JUD26694CZ Cpjn 200/2005; JUD232210CZ 23 Cdo 3737/2011; JUD237651CZ 31 Cdo 958/2012; JUD253930CZ 31 Cdo 958/2012; JUD245734CZ 23 Cdo 1112/2013; JUD248873CZ 23 Cdo 1952/2013; JUD249425CZ 21 Cdo 3758/2013; JUD252195CZ 30 Cdo 3425/2013; JUD268455CZ 33 Cdo 2504/2014; JUD277509CZ 30 Cdo 1871/2014; JUD281253CZ 33 Cdo 68/2014; JUD281351CZ 21 Cdo 4529/2014; JUD327418CZ 26 Cdo 3662/2014;

5/2018 Poplatky soudní, Zastavení řízení

Datum: 20.09.2016 · Sbírkové č.: 5/2018 · Sp. zn.: 29 ICdo 38/2015 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2018 · Strana: 98 · Vztah k předpisu: 549/1991 Sb.: §9 odst.7 do 30.4.2015; 549/1991 Sb.: §9 odst.1; JUD23065CZ 20 Cdo 970/2001; JUD153865CZ 29 Cdo 2151/2008; JUD197636CZ 29 Cdo 1688/2011;

6/2018 Předkupní právo, Spoluvlastnictví

Datum: 29.03.2016 · Sbírkové č.: 6/2018 · Sp. zn.: 22 Cdo 4449/2015 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2018 · Strana: 102 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §603 odst.2 do 31.12.2013; 40/1964 Sb.: §603 odst.1 do 31.12.2013; JUD33618CZ I. ÚS 156/05; JUD27511CZ 22 Cdo 1606/2003; JUD78091CZ 33 Odo 178/2003; JUD98543CZ 22 Cdo 1875/2005; JUD98554CZ 22 Cdo 1996/2005; JUD207566CZ 31 Cdo 3905/2008; JUD197823CZ 31 Cdo 4308/2009; JUD251754CZ 29 Cdo 1172/2013;

7/2018 Náhrada škody, Promlčení

Datum: 21.09.2016 · Sbírkové č.: 7/2018 · Sp. zn.: 25 Cdo 2904/2016 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2018 · Strana: 107 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §106 odst.2; 458/2000 Sb.: §74 odst.1 písm.a); JUD34141CZ 25 Cdo 1159/2005; JUD277465CZ 25 Cdo 1250/2013;

8/2018 Náhrada škody, Odpovědnost za vady, Zdravotnictví, Pojištění

Datum: 23.08.2016 · Sbírkové č.: 8/2018 · Sp. zn.: 23 Cdo 1053/2015 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2018 · Strana: 111 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §421a; 40/1964 Sb.: §440; 59/1998 Sb.: §2; 59/1998 Sb.: §7; 37/2004 Sb.: §33; JUD6338CZ 4 Cz 8/71; JUD38212CZ 25 Cdo 2599/99; JUD26744CZ 25 Cdo 43/2002; JUD196022CZ 25 Cdo 4331/2008; JUD319713CZ 28 Cdo 2027/2015;

9/2018 Odpovědnost státu za škodu

Datum: 25.08.2016 · Sbírkové č.: 9/2018 · Sp. zn.: 30 Cdo 2478/2015 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2018 · Strana: 121 · Vztah k předpisu: 82/1998 Sb.: §13 odst.1; 169/1999 Sb.: §37; 345/1999 Sb.: §23 odst.3; JUD31633CZ II. ÚS 75/93; JUD31874CZ I. ÚS 41/98; JUD28740CZ 21 Cdo 71/2001; JUD225741CZ 21 Cdo 2259/2011; JUD256350CZ 30 Cdo 493/2013; JUD279657CZ 30 Cdo 170/2014;

10/2018 Odpovědnost státu za škodu, Zadostiučinění (satisfakce)

Datum: 24.08.2016 · Sbírkové č.: 10/2018 · Sp. zn.: 30 Cdo 987/2015 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2018 · Strana: 134 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §43 odst.1 do 31.08.2012; 141/1961 Sb.: §43 odst.3; 82/1998 Sb.: §31a odst.3; JUD185719CZ 30 Cdo 4761/2009; JUD186265CZ 30 Cdo 3026/2009; JUD187152CZ 30 Cdo 2800/2009; JUD201868CZ Cpjn 206/2010; JUD210579CZ 30 Cdo 165/2010; JUD218682CZ 30 Cdo 2813/2011; JUD240976CZ 30 Cdo 3412/2011; JUD218632CZ 30 Cdo 806/2012; JUD224591CZ 30 Cdo 422/2012; JUD281681CZ 30 Cdo 3172/2012; JUD277085CZ 30 Cdo 2138/2013;

11/2018 Odpovědnost za vady

Datum: 25.08.2016 · Sbírkové č.: 11/2018 · Sp. zn.: 33 Cdo 2914/2014 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2018 · Strana: 144 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §118 odst.2 do 31.12.2014; 40/1964 Sb.: §612 do 31.12.2013; 40/1964 Sb.: §612; 634/1992 Sb.: §19 odst.3; 72/1994 Sb.: §1; JUD37657CZ 33 Odo 1314/2005; JUD140175CZ 33 Odo 930/2006; JUD183178CZ 33 Cdo 1508/2008; JUD359108CZ 33 Cdo 2914/2014;

12/2018 Právnická osoba

Datum: 03.06.2016 · Sbírkové č.: 12/2018 · Sp. zn.: 7 Cmo 369/2015 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 1/2018 · Strana: 152 · Vztah k předpisu: 89/2012 Sb.: §132 odst.2; 304/2013 Sb.: §90 odst.1;

13/2018 Odpovědnost za vady

Datum: 09.02.2016 · Sbírkové č.: 13/2018 · Sp. zn.: 23 Cdo 495/2015 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2018 · Strana: 157 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §420 odst.1; 513/1991 Sb.: §425 odst.1; 513/1991 Sb.: §455;

14/2018 Smluvní pokuta

Datum: 19.10.2016 · Sbírkové č.: 14/2018 · Sp. zn.: 31 Cdo 2674/2014 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 1/2018 · Strana: 164 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §300; JUD167824CZ 33 Cdo 5391/2008; JUD241362CZ 32 Cdo 3092/2011; JUD245606CZ 23 Cdo 1118/2013; JUD253085CZ 23 Cdo 3137/2013;

15/2018 Smlouva mezinárodní, Forma právních jednání (o. z.), Odpovědnost za vady

Datum: 19.10.2016 · Sbírkové č.: 15/2018 · Sp. zn.: 31 Cdo 1570/2015 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 1/2018 · Strana: 171 · Vztah k předpisu: 11/1975 Sb.: čl.32 odst.2; 11/1975 Sb.: čl.32; JUD10651CZ 2 Cdon 257/97; JUD279728CZ 23 Cdo 2702/2012; JUD315106CZ 32 Cdo 2222/2015;

16/2018 Náhrada škody, Insolvenční správce

Datum: 28.07.2016 · Sbírkové č.: 16/2018 · Sp. zn.: 29 ICdo 49/2014 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2018 · Strana: 178 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §37; 182/2006 Sb.: §286 odst.1;

17/2018 Insolvence, Majetková podstata

Datum: 31.08.2016 · Sbírkové č.: 17/2018 · Sp. zn.: 29 NSČR 89/2014 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2018 · Strana: 189 · Vztah k předpisu: 458/2000 Sb.; 182/2006 Sb.: §136; 182/2006 Sb.: §168; 182/2006 Sb.: §173 odst.1; 182/2006 Sb.: §185; JUD213821CZ III. ÚS 721/12 - 1; JUD220239CZ 29 Cdo 2951/2010; JUD208516CZ KSPH 39 INS 4718/2009, 29 NSČR 16/2011 - P8 - 23; JUD315265CZ 29 Cdo 3277/2013;

18/2018 Pojištění, Zaměstnanci, Pracovní úraz, Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Datum: 08.09.2016 · Sbírkové č.: 18/2018 · Sp. zn.: 32 Cdo 3790/2014 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2018 · Strana: 197 · Vztah k předpisu: 125/1993 Sb.: §2 odst.1; 125/1993 Sb.: §10 odst.1 písm.b); JUD232887CZ Pl. ÚS 25/12 - 1; JUD31376CZ Pl. ÚS 21/96; JUD31529CZ Pl. ÚS 33/97; JUD24092CZ 25 Cdo 607/99; JUD153141CZ 29 Odo 1343/2006; JUD193833CZ 31 Cdo 4545/2008; JUD235677CZ 31 Cdo 3043/2010; JUD242551CZ 23 Cdo 1003/2012; JUD323786CZ 32 Cdo 5685/2015;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.