Vydání 9/2017

Číslo: 9/2017 · Ročník: LXIX

Obsah vydání 9/2017

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

42/2017 Úroky z prodlení, Adhezní řízení

Datum: 16.11.2016 · Sbírkové č.: 42/2017 · Sp. zn.: 8 Tdo 1292/2016 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2017 · Strana: 1385 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §228 odst.1; 10/1964 Sb.; 40/1964 Sb.; 142/1994 Sb.; 163/2005 Sb.; 33/2010 Sb.; 89/2012 Sb.: §1970; 180/2013 Sb.; 351/2013 Sb.; 460/2016 Sb.; JUD118454CZ II. ÚS 760/02; JUD119394CZ I. ÚS 412/02; JUD22973CZ 11 Tz 129/2001; JUD27817CZ 3 Tdo 68/2002; JUD223878CZ 8 Tdo 882/2012;

43/2017 Vyloučení soudce, Podjatost

Datum: 17.05.2017 · Sbírkové č.: 43/2017 · Sp. zn.: 7 Tdo 509/2017 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2017 · Strana: 1398 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §30 odst.1; JUD22977CZ 4 To 70/2001; JUD214222CZ 3 Tdo 87/2012; JUD214841CZ 3 Tz 7/2012; JUD237514CZ 4 Tdo 610/2013; JUD240591CZ 3 Tdo 731/2013;

44/2017 Nepřípustnost trestního stíhání, Ne bis in idem, Neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby

Datum: 27.04.2017 · Sbírkové č.: 44/2017 · Sp. zn.: 8 Tdo 1069/2016 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2017 · Strana: 1404 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §11 odst.1 písm.j); 209/1992 Sb.: Příl.5; 589/1992 Sb.: §20; 592/1992 Sb.: §18; 40/2009 Sb.: §241 odst.1; JUD32931CZ IV. ÚS 219/03; JUD33532CZ I. ÚS 455/05; JUD33578CZ III. ÚS 521/05; JUD30884CZ 2 Afs 81/2004 - 54; JUD34091CZ 5 Tdo 708/2006; JUD243155CZ 3 Ads 23/2013 - 56; JUD282060CZ 4 Afs 210/2014 - 28; JUD342877CZ 15 Tdo 832/2016;

45/2017 Řízení o odvolání

Datum: 28.07.2016 · Sbírkové č.: 45/2017 · Sp. zn.: 11 Tdo 414/2016 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2017 · Strana: 1419 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §249 odst.1; 141/1961 Sb.: §251 odst.1;

46/2017 Důkaz, Zákaz reformace in peius, Trestní příkaz

Datum: 21.09.2016 · Sbírkové č.: 46/2017 · Sp. zn.: 5 Tdo 1207/2016 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2017 · Strana: 1424 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §89 odst.2; 141/1961 Sb.: §125 odst.1; 141/1961 Sb.: §314g odst.2; JUD31615CZ I. ÚS 394/97; JUD32447CZ II. ÚS 213/2000; JUD28457CZ 4 Tz 107/2002; JUD236001CZ 8 Tdo 337/2013;

47/2017 Zanedbání povinné výživy

Datum: 20.04.2016 · Sbírkové č.: 47/2017 · Sp. zn.: 3 Tdo 432/2016 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2017 · Strana: 1435 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §196; JUD115111CZ IV. ÚS 73/03;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

107/2017 Pravomoc soudu

Datum: 01.06.2016 · Sbírkové č.: 107/2017 · Sp. zn.: 23 Cdo 3200/2015 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2017 · Strana: 1445 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §8;

108/2017 Ustanovení zástupce, Poplatky soudní

Datum: 26.05.2016 · Sbírkové č.: 108/2017 · Sp. zn.: 30 Cdo 3877/2014 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2017 · Strana: 1450 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §30; 99/1963 Sb.: §138 odst.1; JUD27276CZ 29 Odo 663/2003; JUD37751CZ 10 Ca 10/2005 - 39; JUD229201CZ 30 Cdo 2329/2012; JUD238760CZ 29 Cdo 1301/2013; JUD253271CZ 30 Cdo 1589/2014; JUD282361CZ 30 Cdo 2681/2014;

109/2017 Odměna advokáta, Ustanovení zástupce, Poplatky soudní

Datum: 22.06.2016 · Sbírkové č.: 109/2017 · Sp. zn.: 25 Cdo 4066/2015 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2017 · Strana: 1456 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §30; 99/1963 Sb.: §138; 99/1963 Sb.: §140; 99/1963 Sb.: §140 odst.2; JUD276886CZ 25 Cdo 1610/2014; JUD321576CZ 22 Cdo 2482/2015;

110/2017 Výkon rozhodnutí cizozemského soudu, Uznání cizích rozhodnutí, Exekuce

Datum: 01.07.2016 · Sbírkové č.: 110/2017 · Sp. zn.: 20 Cdo 1349/2016 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2017 · Strana: 1459 · Vztah k předpisu: 120/2001 Sb.: §130 odst.1; 120/2001 Sb.; 91/2012 Sb.: §14-16; 91/2012 Sb.: §16 odst.2; 91/2012 Sb.: §16;

111/2017 Odpovědnost státu za škodu, Zdravotnictví, Ochrana osobnosti, Právo Evropské unie

Datum: 15.06.2016 · Sbírkové č.: 111/2017 · Sp. zn.: 30 Cdo 3598/2014 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2017 · Strana: 1467 · Vztah k předpisu: 209/1992 Sb.: čl.8; 82/1998 Sb.: §13; 372/2011 Sb.: §10 odst.3; 372/2011 Sb.: §16; JUD71582CZ 25 Cdo 2120/2000; JUD37841CZ 25 Cdo 1124/2005; JUD139100CZ 25 Cdo 2064/2005; JUD164969CZ 25 Cdo 3556/2007; JUD186304CZ 25 Cdo 1627/2008; JUD202576CZ 28 Cdo 2334/2010; JUD221977CZ 28 Cdo 2927/2010; 31980L0155 (EU): čl.4;

112/2017 Odpovědnost státu za škodu, Zadostiučinění (satisfakce), Obnova řízení

Datum: 01.06.2016 · Sbírkové č.: 112/2017 · Sp. zn.: 30 Cdo 2780/2015 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2017 · Strana: 1481 · Vztah k předpisu: 82/1998 Sb.: §13; 82/1998 Sb.: §31a; JUD190199CZ 25 Cdo 3609/2009; JUD193972CZ 30 Cdo 2742/2009; JUD208503CZ 28 Cdo 1257/2009; JUD222070CZ 30 Cdo 2303/2011; JUD222106CZ 26 Cdo 1282/2012; JUD227117CZ 30 Cdo 1355/2012; JUD312779CZ 30 Cdo 1027/2015;

113/2017 Odpovědnost státu za škodu, Průtahy v řízení, Správní řízení, Zadostiučinění (satisfakce)

Datum: 29.09.2015 · Sbírkové č.: 113/2017 · Sp. zn.: 30 Cdo 344/2014 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2017 · Strana: 1489 · Vztah k předpisu: 82/1998 Sb.: §13 odst.1; 82/1998 Sb.: §31a odst.3; JUD10235CZ 2 Cdon 1363/96; JUD201868CZ Cpjn 206/2010;

114/2017 Směnky, Převzetí dluhu

Datum: 30.06.2016 · Sbírkové č.: 114/2017 · Sp. zn.: 29 Cdo 3207/2013 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2017 · Strana: 1500 · Vztah k předpisu: 191/1950 Sb.: §17; 40/1964 Sb.: §531 odst.1; JUD7750CZ 5 Cmo 505/95; JUD26450CZ 25 Cdo 1839/2000; JUD142788CZ 29 Odo 1141/2006; JUD321169CZ 29 Cdo 2109/2012; JUD323856CZ 29 Cdo 4535/2014; JUD329702CZ 29 Cdo 4700/2014;

115/2017 Směnky

Datum: 31.05.2016 · Sbírkové č.: 115/2017 · Sp. zn.: 29 Cdo 2653/2015 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2017 · Strana: 1507 · Vztah k předpisu: 191/1950 Sb.: §30 odst.1; 40/1964 Sb.: §511 odst.3; 40/1964 Sb.: §511; 40/1964 Sb.: §511 odst.2; JUD158018CZ II. ÚS 2048/09; JUD31376CZ Pl. ÚS 21/96; JUD27385CZ 29 Odo 827/2004; JUD142788CZ 29 Odo 1141/2006; JUD188727CZ 20 Cdo 436/2009;

116/2017 Incidenční spory

Datum: 30.06.2016 · Sbírkové č.: 116/2017 · Sp. zn.: 29 ICdo 45/2014 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2017 · Strana: 1513 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §160 odst.4; 182/2006 Sb.: §190 až 192; 182/2006 Sb.: §190-192; 182/2006 Sb.: §410 odst.2;

117/2017 Insolvence, Odporovatelnost

Datum: 30.06.2016 · Sbírkové č.: 117/2017 · Sp. zn.: 29 ICdo 44/2014 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2017 · Strana: 1533 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §240; 182/2006 Sb.: §242; 182/2006 Sb.: §242 odst.3; JUD23143CZ 21 Cdo 2192/2001; JUD140395CZ 29 Odo 1027/2006; JUD249544CZ 29 Cdo 677/2011; JUD276820CZ 21 Cdo 2299/2013;

118/2017 Insolvence, Oddlužení

Datum: 14.10.2016 · Sbírkové č.: 118/2017 · Sp. zn.: 4 VSOL 1268/2016 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Olomouci · Vydání: 9/2017 · Strana: 1547 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §168; 182/2006 Sb.: §169; 182/2006 Sb.: §308 odst.1 písm.c); 182/2006 Sb.: §308 odst.1 písm.d); 182/2006 Sb.: §389 odst.2 písm.b);

119/2017 Výpověď z pracovního poměru

Datum: 14.07.2016 · Sbírkové č.: 119/2017 · Sp. zn.: 21 Cdo 3240/2015 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2017 · Strana: 1553 · Vztah k předpisu: 262/2006 Sb.: §52 písm.f); 262/2006 Sb.: §52 písm.f) do 29.12.2011; JUD892CZ 6 Cz 229/67; JUD206091CZ 6 Cz 193/67; JUD2155CZ 5 Cz 52/76; JUD12356CZ 21 Cdo 1524/98;

120/2017 Pracovněprávní vztahy, Zdravotnictví, Výpověď z pracovního poměru

Datum: 26.07.2016 · Sbírkové č.: 120/2017 · Sp. zn.: 21 Cdo 968/2015 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2017 · Strana: 1561 · Vztah k předpisu: 262/2006 Sb.: §52 písm.c); 262/2006 Sb.: §53 odst.1 písm.a);

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.