Vydání 7/2017

Číslo: 7/2017 · Ročník: LXIX

Obsah vydání 7/2017

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

31/2017 Subsidiarita trestní represe

Datum: 30.11.2016 · Sbírkové č.: 31/2017 · Sp. zn.: 8 Tdo 1362/2016 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2017 · Strana: 1029 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §12 odst.2;

32/2017 Ublížení na zdraví z nedbalosti, Porušení důležité povinnosti, Příčinná souvislost

Datum: 26.07.2016 · Sbírkové č.: 32/2017 · Sp. zn.: 6 Tdo 903/2016 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2017 · Strana: 1041 · Vztah k předpisu: 361/2000 Sb.: §21 odst.5; 40/2009 Sb.: §148 odst.1;

33/2017 Zneužití informace a postavení v obchodním styku, Poškození věřitele, Zvýhodnění věřitele

Datum: 15.02.2017 · Sbírkové č.: 33/2017 · Sp. zn.: 5 Tdo 1482/2016 - I. · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2017 · Strana: 1054 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §222; 40/2009 Sb.: §223; 40/2009 Sb.: §255 odst.2; JUD33607CZ I. ÚS 670/05; JUD25059CZ 5 Tdo 86/2002; JUD220502CZ 8 Tdo 581/2012; JUD267796CZ 3 Tdo 892/2014; JUD282305CZ 3 Tdo 1615/2014; JUD282473CZ 4 Tdo 1455/2014; JUD340494CZ 5 Tdo 1475/2015;

34/2017 Právnická osoba, Trestní dpovědnost, Přičitatelnost činu právnické osobě

Datum: 29.06.2016 · Sbírkové č.: 34/2017 · Sp. zn.: 5 Tdo 784/2016 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2017 · Strana: 1076 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §254 odst.1; 418/2011 Sb.: §8 odst.1; 418/2011 Sb.: §8 odst.1 písm.a); 418/2011 Sb.: §8 odst.3; 418/2011 Sb.: §8 odst.2;

35/2017 Vazba, Trvání vazby

Datum: 30.07.2015 · Sbírkové č.: 35/2017 · Sp. zn.: 4 To 67/2015 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 7/2017 · Strana: 1085 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §72 odst.2; 141/1961 Sb.: §72 odst.1; 141/1961 Sb.: §73b odst.6; 141/1961 Sb.: §73a odst.2 písm.a); 141/1961 Sb.: §73; 141/1961 Sb.: §73b odst.2; 141/1961 Sb.: §73a;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

78/2017 Příslušnost soudu věcná

Datum: 13.04.2016 · Sbírkové č.: 78/2017 · Sp. zn.: 31 Cdo 4848/2014 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 7/2017 · Strana: 1095 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §9 odst.1 do 30.4.2015; 99/1963 Sb.: §9 odst.2 písm.l) do 30.04.2015; JUD150035CZ Ncp 2702/2007; JUD211430CZ 29 Cdo 383/2010; JUD208386CZ 29 Cdo 37/2011;

79/2017 Rozhodčí řízení

Datum: 03.03.2016 · Sbírkové č.: 79/2017 · Sp. zn.: 23 Cdo 3870/2015 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2017 · Strana: 1101 · Vztah k předpisu: 216/1994 Sb.: §9 odst.1;

80/2017 Poplatky soudní, Exekuce

Datum: 27.04.2016 · Sbírkové č.: 80/2017 · Sp. zn.: 23 Cdo 2831/2014 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2017 · Strana: 1106 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §138; 99/1963 Sb.: §312 odst.3; 120/2001 Sb.: §52;

81/2017 Odměna opatrovníka

Datum: 31.05.2016 · Sbírkové č.: 81/2017 · Sp. zn.: 91Co 417/2015 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 7/2017 · Strana: 1110 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §29 odst.2; 99/1963 Sb.: §140 odst.2; 177/1996 Sb.: §8; 177/1996 Sb.: §9 odst.5;

82/2017 Výživné, Exekuce

Datum: 24.05.2016 · Sbírkové č.: 82/2017 · Sp. zn.: 20 Cdo 380/2016 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2017 · Strana: 1113 · Vztah k předpisu: 94/1963 Sb.: §26 odst.3 do 31.12.2013; 94/1963 Sb.: §99; 94/1963 Sb.: §99 odst.1 do 31.12.2013; 99/1963 Sb.: §163 odst.2 do 31.12.2013;

83/2017 Osvojení, Právo na soukromý a rodinný život

Datum: 25.05.2016 · Sbírkové č.: 83/2017 · Sp. zn.: 21 Cdo 1432/2014 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2017 · Strana: 1120 · Vztah k předpisu: 94/1963 Sb.: §67; 94/1963 Sb.: §68 odst.1 písm.a) do 31.12.2012; 94/1963 Sb.: §68 odst.1 písm.b); 94/1963 Sb.: §68 odst.1 písm.b) do 31.12.2012; 99/1963 Sb.: §180a do 31.12.2013; 89/2012 Sb.: §3035;

84/2017 Náhrada škody, Promlčení, Náhrada za ztrátu na výdělku

Datum: 30.03.2016 · Sbírkové č.: 84/2017 · Sp. zn.: 25 Cdo 3515/2015 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2017 · Strana: 1134 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §106 odst.2; 40/1964 Sb.: §113; 40/1964 Sb.: §445;

85/2017 Smlouva cestovní, Náhrada škody

Datum: 30.03.2016 · Sbírkové č.: 85/2017 · Sp. zn.: 25 Cdo 3283/2014 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2017 · Strana: 1141 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §433 odst.1; 40/1964 Sb.: §433; 40/1964 Sb.: §852i; 40/1964 Sb.: §852j;

86/2017 Zdravotní pojštění, Náklady léčení

Datum: 27.04.2016 · Sbírkové č.: 86/2017 · Sp. zn.: 25 Cdo 3552/2014 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2017 · Strana: 1147 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §450; 48/1997 Sb.: §55;

87/2017 Náhrada škody, Náhrada za ztrátu výdělku

Datum: 11.05.2016 · Sbírkové č.: 87/2017 · Sp. zn.: 31 Cdo 1278/2015 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 7/2017 · Strana: 1154 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §442 odst.1; 40/1964 Sb.: §445; 40/1964 Sb.: §447; 89/2012 Sb.: §3036; JUD22392CZ 21 Cdo 2805/99; JUD39110CZ 25 Cdo 1147/2000; JUD23366CZ 21 Cdo 1185/2002; JUD93250CZ 25 Cdo 2883/2004; JUD160897CZ 21 Cdo 4932/2008; JUD209587CZ 25 Cdo 2703/2009; JUD205549CZ 21 Cdo 3558/2010;

88/2017 Odpovědnost státu za škodu

Datum: 11.05.2016 · Sbírkové č.: 88/2017 · Sp. zn.: 30 Cdo 4169/2015 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2017 · Strana: 1160 · Vztah k předpisu: 82/1998 Sb.: §9; 82/1998 Sb.: §12; 82/1998 Sb.: §12 odst.1 písm.b); 1/2013 Sb.: čl.II;

89/2017 Odpovědnost státu za škodu, Zadostiučinění (satisfakce), Správní řízení

Datum: 12.04.2016 · Sbírkové č.: 89/2017 · Sp. zn.: 30 Cdo 258/2015 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2017 · Strana: 1170 · Vztah k předpisu: 58/1969 Sb.: §9; 82/1998 Sb.: §14; 500/2004 Sb.: §1 odst.3 do 31.12.2013; 500/2004 Sb.;

90/2017 Odpovědnost státu za škodu, Exekuce

Datum: 10.05.2016 · Sbírkové č.: 90/2017 · Sp. zn.: 30 Cdo 2082/2015 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2017 · Strana: 1175 · Vztah k předpisu: 82/1998 Sb.: §3 odst.1 písm.b); 82/1998 Sb.: §4 odst.1; 120/2001 Sb.: §46 odst.4;

91/2017 Odpovědnost státu za škodu, Vedlejší účastník

Datum: 27.04.2016 · Sbírkové č.: 91/2017 · Sp. zn.: 30 Cdo 2539/2015 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2017 · Strana: 1182 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §93; 82/1998 Sb.: §31a;

92/2017 Bankovní záruka

Datum: 30.03.2016 · Sbírkové č.: 92/2017 · Sp. zn.: 29 Cdo 2171/2014 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2017 · Strana: 1189 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §313;

93/2017 Náhrada škody, Promlčení, Směnky

Datum: 27.04.2016 · Sbírkové č.: 93/2017 · Sp. zn.: 29 Cdo 2678/2015 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2017 · Strana: 1196 · Vztah k předpisu: 191/1950 Sb.: §38 odst.1; 191/1950 Sb.: §45; 191/1950 Sb.: §45 odst.2; 191/1950 Sb.: §45 odst.1; 40/1964 Sb.: §106; 40/1964 Sb.: §420;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.