Vydání 6/2017

Číslo: 6/2017 · Ročník: LXIX

Obsah vydání 6/2017

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

24/2017 Nedovolené ozbrojování

Datum: 21.04.2016 · Sbírkové č.: 24/2017 · Sp. zn.: 11 Tdo 1620/2015 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2017 · Strana: 857 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §279 odst.1;

25/2017 Uznání a výkon cizozemských rozhodnutí, Právní styk s cizinou

Datum: 18.10.2016 · Sbírkové č.: 25/2017 · Sp. zn.: 11 Tz 54/2016 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2017 · Strana: 864 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §205 odst.2; 104/2013 Sb.: §261 odst.1 písm.c); 104/2013 Sb.: §261 odst.1 písm.b); 104/2013 Sb.: §261 odst.1 písm.a); 104/2013 Sb.: §261 odst.1 písm.d); 104/2013 Sb.: §267 odst.1 písm.f); 104/2013 Sb.: §268 odst.2; JUD334238CZ 11 Tz 54/2016;

26/2017 Nutná obrana, Ublížení na zdraví

Datum: 21.04.2016 · Sbírkové č.: 26/2017 · Sp. zn.: 4 Tdo 443/2016 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2017 · Strana: 876 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §29; 40/2009 Sb.: §146 odst.1;

27/2017 Podjatost, Vyloučení soudce, Obhájce

Datum: 26.01.2017 · Sbírkové č.: 27/2017 · Sp. zn.: 11 Tvo 1/2017 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2017 · Strana: 886 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §30 odst.1; 141/1961 Sb.: §35;

28/2017 Místní příslušnost, Účastenství

Datum: 31.01.2017 · Sbírkové č.: 28/2017 · Sp. zn.: 8 Tdo 1787/2016 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2017 · Strana: 890 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §18; 141/1961 Sb.: §21 odst.2; 141/1961 Sb.: §22; 40/2009 Sb.: §24; 40/2009 Sb.: §24 odst.1;

29/2017 Právnická osoba, Trestní odpovědnost, Přičitatelnost činu právnické osobě

Datum: 27.09.2016 · Sbírkové č.: 29/2017 · Sp. zn.: 8 Tdo 972/2016 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2017 · Strana: 899 · Vztah k předpisu: 418/2011 Sb.: §7; 418/2011 Sb.: §8 odst.2; 418/2011 Sb.: §8 odst.1; 418/2011 Sb.: §9 odst.3;

30/2017 Hlavní líčení, Dokazování

Datum: 29.03.2017 · Sbírkové č.: 30/2017 · Sp. zn.: 7 Tdo 249/2017 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2017 · Strana: 915 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §207 odst.2; 141/1961 Sb.: §211 odst.4; 141/1961 Sb.: §211 odst.2 písm.a); 141/1961 Sb.: §211 odst.5; 141/1961 Sb.: §211 odst.3; 141/1961 Sb.: §211 odst.1; 141/1961 Sb.: §219 odst.3; 141/1961 Sb.: §314a; 141/1961 Sb.: §314a odst.2; 209/1992 Sb.: čl.6; JUD209197CZ 6 To 72/2009; JUD217547CZ 8 Tz 11/2012;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

65/2017 Rozhodčí doložka, Cenné papíry

Datum: 30.03.2016 · Sbírkové č.: 65/2017 · Sp. zn.: 23 Cdo 3439/2014 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2017 · Strana: 927 · Vztah k předpisu: 216/1994 Sb.: §2 odst.1; 216/1994 Sb.; 256/2004 Sb.: §54; 256/2004 Sb.;

66/2017 Exekuce

Datum: 12.04.2016 · Sbírkové č.: 66/2017 · Sp. zn.: 20 Cdo 87/2016 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2017 · Strana: 932 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §336n odst.2; 99/1963 Sb.: §336n odst.1;

67/2017 Výkon rozhodnutí, Účastníci řízení

Datum: 20.04.2016 · Sbírkové č.: 67/2017 · Sp. zn.: 20 Cdo 607/2016 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2017 · Strana: 938 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §336n odst.1; 99/1963 Sb.: §336n;

68/2017 Věcná břemena, Telekomunikace

Datum: 29.03.2016 · Sbírkové č.: 68/2017 · Sp. zn.: 22 Cdo 1235/2014 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2017 · Strana: 942 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §126 odst.1; 110/1964 Sb.: §12 odst.1 písm.a); 110/1964 Sb.: §17 odst.3;

69/2017 Věcná břemena, Spoluvlastnictví

Datum: 29.03.2016 · Sbírkové č.: 69/2017 · Sp. zn.: 22 Cdo 3864/2014 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2017 · Strana: 949 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §151p odst.3; 40/1964 Sb.: §151n odst.1;

70/2017 Převod vlastnictví, Převod nemovitostí

Datum: 11.04.2016 · Sbírkové č.: 70/2017 · Sp. zn.: 32 Cdo 1563/2014 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2017 · Strana: 956 · Vztah k předpisu: 364/2000 Sb.: čl.I odst.5 písm.d) od 01.03.2002 do 11.12.200; 364/2000 Sb.;

71/2017 Náhrada za ztrátu na výdělku

Datum: 30.03.2016 · Sbírkové č.: 71/2017 · Sp. zn.: 25 Cdo 5024/2014 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2017 · Strana: 964 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §447 odst.1; 40/1964 Sb.: §447 odst.3;

72/2017 Náhrada škody, Odpovědnost státu za škodu, Správní řízení

Datum: 29.03.2016 · Sbírkové č.: 72/2017 · Sp. zn.: 25 Cdo 4768/2015 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2017 · Strana: 970 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.; 115/2000 Sb.: §8 odst.2; 115/2000 Sb.: §10 odst.4;

73/2017 Odpovědnost státu za škodu, Státní zástupci

Datum: 29.03.2016 · Sbírkové č.: 73/2017 · Sp. zn.: 30 Cdo 4578/2015 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2017 · Strana: 977 · Vztah k předpisu: 2/1993 Sb.: čl.36; 283/1993 Sb.: §16a odst.7 od 01.03.2002; 283/1993 Sb.: §16a odst.4 od 01.03.2002; 82/1998 Sb.: §13 odst.1; 82/1998 Sb.;

74/2017 Náhrada škody, Nájem bytu, Advokacie, Poplatek z prodlení

Datum: 23.03.2016 · Sbírkové č.: 74/2017 · Sp. zn.: 25 Cdo 1977/2015 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2017 · Strana: 985 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §697; 85/1996 Sb.: §24 odst.1;

75/2017 Nekalá soutěž

Datum: 26.04.2016 · Sbírkové č.: 75/2017 · Sp. zn.: 23 Cdo 3415/2014 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2017 · Strana: 992 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §44 odst.1;

76/2017 Insolvence, Zástavní právo

Datum: 30.03.2016 · Sbírkové č.: 76/2017 · Sp. zn.: 29 NSČR 7/2014 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2017 · Strana: 1002 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §338d; 182/2006 Sb.: §5; 182/2006 Sb.: §167 odst.1; 182/2006 Sb.: §167 odst.1 do 31.12.2013;

77/2017 Výpověď z pracovního poměru, Odvolání

Datum: 05.05.2016 · Sbírkové č.: 77/2017 · Sp. zn.: 21 Cdo 2376/2015 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2017 · Strana: 1020 · Vztah k předpisu: 262/2006 Sb.: §40 odst.1 do 31.07.2013; 262/2006 Sb.: §52 písm.c) do 31.07.2013; 262/2006 Sb.: §52 písm.c); 262/2006 Sb.: §73a odst.2 do 31.07.2013; 262/2006 Sb.: §73a odst.2; 262/2006 Sb.: §73 do 31.07.2013;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.