Vydání 5/2017

Číslo: 5/2017 · Ročník: LXIX

Obsah vydání 5/2017

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Stanoviska

4/2017 Předběžné opatření

Datum: 08.03.2017 · Sbírkové č.: 4/2017 · Sp. zn.: Cpjn 202/2016 · Typ: Stanovisko (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - kolegium · Vydání: 5/2017 · Strana: 687 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §75c odst.4; 292/2013 Sb.; JUD148438CZ III. ÚS 163/09; JUD157673CZ II. ÚS 2647/09; JUD243CZ 5 Cz 102/64; JUD140388CZ 29 Cdo 3137/2007; JUD153099CZ 29 Cdo 3716/2007;

Rozhodnutí ve věcech trestních

17/2017 Nedovolené ozbrojování

Datum: 20.07.2016 · Sbírkové č.: 17/2017 · Sp. zn.: 7 Tdo 959/2016 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2017 · Strana: 699 · Vztah k předpisu: 119/2002 Sb.: §68 odst.2; 40/2009 Sb.: §279 odst.1;

18/2017 Propadnutí věci, Samostatný trest

Datum: 08.09.2016 · Sbírkové č.: 18/2017 · Sp. zn.: 6 Tdo 1179/2016 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2017 · Strana: 706 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §265b odst.1 písm.h); 40/2009 Sb.: §27; 40/2009 Sb.: §70; 40/2009 Sb.: §70 odst.2 písm.a); 40/2009 Sb.: §72; 40/2009 Sb.: §99 odst.2 písm.a); 40/2009 Sb.: §353 odst.1;

19/2017 Postoupení věci, Popis skutku

Datum: 14.12.2016 · Sbírkové č.: 19/2017 · Sp. zn.: 8 Tdo 1417/2016 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2017 · Strana: 714 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §222 odst.2; JUD33038CZ I. ÚS 55/04; JUD1292CZ 3 Tz 5/71; JUD2329CZ 3 To 55/79; JUD2422CZ 2 Tz 10/80; JUD2423CZ 5 Tz 66/80; JUD78495CZ 4 Tz 9/2003; JUD26684CZ 3 Tdo 1160/2005; JUD183494CZ 8 Tdo 578/2010;

20/2017 Zvýhodnění věřitele

Datum: 13.04.2016 · Sbírkové č.: 20/2017 · Sp. zn.: 5 Tdo 93/2016 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2017 · Strana: 727 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.; 40/2009 Sb.: §137; 40/2009 Sb.: §223; JUD3602CZ 1 To 9/90; JUD31353CZ II. ÚS 101/95; JUD6784CZ 1 Tzn 2/96; JUD32244CZ IV. ÚS 158/2000; JUD23164CZ 4 To 751/2001; JUD26489CZ 8 Tdo 242/2004; JUD34089CZ 5 Tdo 1555/2005; JUD101411CZ 5 Tdo 806/2007; JUD181918CZ 5 Tdo 383/2010; JUD193990CZ 8 Tdo 1430/2010; JUD202399CZ 5 Tdo 214/2011;

21/2017 Dokazování, Znalecký posudek

Datum: 25.05.2016 · Sbírkové č.: 21/2017 · Sp. zn.: 5 Tz 8/2016 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2017 · Strana: 740 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §89 odst.2; JUD101435CZ 5 Tz 4/2007;

22/2017 Padělání a pozměnění peněz

Datum: 12.08.2015 · Sbírkové č.: 22/2017 · Sp. zn.: 5 Tdo 884/2015 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2017 · Strana: 749 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §39 odst.2; 40/2009 Sb.: §39 odst.1; 40/2009 Sb.: §233 odst.2 bod 1; 40/2009 Sb.: §233 odst.2;

23/2017 Zastavení trestního stíhání, Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání

Datum: 04.05.2016 · Sbírkové č.: 23/2017 · Sp. zn.: 3 Tdo 446/2016 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2017 · Strana: 754 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §172 odst.2 písm.a); 141/1961 Sb.: §337 odst.1 písm.f); 40/2009 Sb.: §337 odst.1 písm.f); JUD27792CZ 3 Tz 68/2001; JUD239924CZ 8 Tdo 642/2013;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

52/2017 Insolvence, Oddlužení, Společné jmění manželů

Datum: 29.02.2016 · Sbírkové č.: 52/2017 · Sp. zn.: 29 ICdo 11/2016 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2017 · Strana: 765 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §273 odst.1; 182/2006 Sb.: §408 odst.1; JUD23840CZ 25 Cdo 162/2003; JUD314402CZ 30 Nd 273/2015;

53/2017 Dokazování, Svědci, Statutární orgán

Datum: 25.05.2016 · Sbírkové č.: 53/2017 · Sp. zn.: 21 Cdo 1862/2015 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2017 · Strana: 769 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §126a odst.1 do 31.12.2013; 99/1963 Sb.: §126 odst.4 do 31.12.2013; 99/1963 Sb.: §126 odst.1 do 31.12.2013; 99/1963 Sb.: §126a odst.2 do 31.12.2013; 513/1991 Sb.: §14 odst.2 do 29.06.2013; 513/1991 Sb.: §14 odst.1 do 29.06.2013; JUD14166CZ 2 Cdon 1130/97; JUD13660CZ 21 Cdo 2368/98; JUD26572CZ 21 Cdo 2204/2003;

54/2017 Náhrada škody

Datum: 10.02.2016 · Sbírkové č.: 54/2017 · Sp. zn.: 25 Cdo 1954/2015 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2017 · Strana: 776 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §153; 99/1963 Sb.: §153 odst.2; 40/1964 Sb.: §420; 40/1964 Sb.: §442 odst.2; JUD26789CZ 21 Cdo 909/2003; JUD93029CZ 22 Cdo 659/2005; JUD98788CZ 25 Cdo 2032/2005;

55/2017 Právo Evropské unie, Zastavení řízení

Datum: 26.04.2016 · Sbírkové č.: 55/2017 · Sp. zn.: 26 Cdo 2816/2015 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2017 · Strana: 781 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §104 odst.1; 99/1963 Sb.: §353; JUD11890CZ 17 Co 466/97; JUD325149CZ 20 Cdo 5425/2015; JUD325158CZ 20 Cdo 2579/2015; 32004R0805 (EU);

56/2017 Exekuce, Insolvence

Datum: 13.04.2016 · Sbírkové č.: 56/2017 · Sp. zn.: 31 Cdo 1714/2013 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 5/2017 · Strana: 785 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §268 odst.1 písm.g); 120/2001 Sb.: §47 odst.5; 120/2001 Sb.: §47 odst.5 do 31.12.2012; 182/2006 Sb.: §109 odst.1 písm.c); JUD34691CZ Pl. ÚS 8/06; JUD139083CZ II. ÚS 1038/08; JUD143766CZ I. ÚS 1209/08; JUD27322CZ 29 Odo 921/2003; JUD189517CZ 20 Cdo 2372/2003; JUD38852CZ 29 Odo 332/2004; JUD147127CZ 32 Cdo 3594/2007; JUD164005CZ 20 Cdo 4267/2007; JUD164604CZ 20 Cdo 715/2008; JUD166070CZ 20 Cdo 4394/2008; JUD191458CZ 25 Cdo 4802/2008; JUD166796CZ 29 Cdo 2859/2009; JUD210927CZ 19Co 1020/2011; JUD219138CZ 20 Cdo 3343/2011; JUD222129CZ 20 Cdo 1980/2011; JUD226228CZ 20 Cdo 3907/2011; JUD237463CZ 20 Cdo 3314/2011; JUD238625CZ 20 Cdo 2071/2012; JUD238710CZ 20 Cdo 2859/2012; JUD249441CZ 30 Cdo 3542/2012; JUD241361CZ 29 Cdo 2394/2013; JUD242147CZ 20 Cdo 2154/2013; JUD251754CZ 29 Cdo 1172/2013; JUD252821CZ 21 Cdo 855/2014; JUD317889CZ 21 Cdo 1428/2014; JUD318989CZ 29 Cdo 311/2015;

57/2017 Odpovědnost za škodu vzniklou uživatelům pozemních komunikací

Datum: 26.01.2016 · Sbírkové č.: 57/2017 · Sp. zn.: 25 Cdo 134/2014 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2017 · Strana: 805 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §237 odst.1 písm.c) do 31.12.2012; 40/1964 Sb.: §420; 13/1997 Sb.: §26 odst.6 do 15.04.2009; 13/1997 Sb.: §27 odst.2; 13/1997 Sb.: §27 odst.2 do 15.04.2009; JUD81340CZ 25 Cdo 1495/2003; JUD93110CZ 25 Cdo 1257/2005;

58/2017 Smlouva cestovní

Datum: 28.04.2016 · Sbírkové č.: 58/2017 · Sp. zn.: 33 Cdo 747/2015 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2017 · Strana: 810 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §852i; 40/1964 Sb.: §852i odst.1; JUD26476CZ 25 Cdo 1934/2001; JUD33811CZ 21 Cdo 1586/2005; JUD38327CZ 30 Cdo 3577/2006; JUD245595CZ 33 Cdo 3661/2013;

59/2017 Opatrovník (opatrovnictví) právnické osoby (o. z.), Společnost s ručením omezeným

Datum: 20.04.2016 · Sbírkové č.: 59/2017 · Sp. zn.: 29 Cdo 3899/2015 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2017 · Strana: 816 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §109 odst.2 písm.c) od 01.01.2014; 89/2012 Sb.: §165 odst.1; 90/2012 Sb.: §198 odst.1; 90/2012 Sb.: §198; 292/2013 Sb.: §1 odst.2; JUD33452CZ III. ÚS 350/03; JUD14198CZ 1 Odon 101/97; JUD23350CZ 20 Cdo 970/2001; JUD206804CZ 29 Cdo 1870/2010; JUD219355CZ 29 Cdo 3399/2010; JUD317805CZ 29 Cdo 4235/2013; JUD286292CZ 29 Cdo 1170/2015; JUD319793CZ 29 Cdo 4384/2015;

60/2017 Smlouva o dílo

Datum: 13.04.2016 · Sbírkové č.: 60/2017 · Sp. zn.: 31 Cdo 3737/2012 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 5/2017 · Strana: 822 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §649; 513/1991 Sb.: §261; 513/1991 Sb.: §562 odst.2; JUD33810CZ III. ÚS 10/06; JUD158295CZ III. ÚS 2983/08; JUD26665CZ 29 Odo 268/2003; JUD145858CZ 32 Odo 1604/2006; JUD153223CZ 23 Cdo 2823/2007; JUD242176CZ 31 Cdo 3881/2009; JUD213527CZ 23 Cdo 3885/2011; JUD279673CZ 33 Cdo 1069/2014; JUD312372CZ 23 Cdo 4167/2014;

61/2017 Směnky

Datum: 24.02.2016 · Sbírkové č.: 61/2017 · Sp. zn.: 29 Cdo 4535/2014 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2017 · Strana: 834 · Vztah k předpisu: 191/1950 Sb.: §10; 191/1950 Sb.: §75; JUD152035CZ 29 Cdo 2605/2007; JUD204707CZ 29 Cdo 722/2010; JUD319053CZ 31 Cdo 4087/2013;

62/2017 Insolvence, Právní úkony

Datum: 29.02.2016 · Sbírkové č.: 62/2017 · Sp. zn.: 29 NSČR 67/2014 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2017 · Strana: 839 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §3; 182/2006 Sb.: §111 do 31.12.2013; 182/2006 Sb.: §111 odst.3; JUD38617CZ 29 Odo 820/2005; JUD145033CZ 29 Odo 1663/2006; JUD249544CZ 29 Cdo 677/2011; JUD318989CZ 29 Cdo 311/2015;

63/2017 Insolvence, Doručování

Datum: 29.02.2016 · Sbírkové č.: 63/2017 · Sp. zn.: 29 NSČR 27/2014 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2017 · Strana: 844 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §71 odst.2; 182/2006 Sb.: §421 odst.2; JUD237667CZ 21 Cdo 2288/2012;

64/2017 Insolvence, Smlouva kupní, Odporovatelnost

Datum: 29.02.2016 · Sbírkové č.: 64/2017 · Sp. zn.: 29 Cdo 307/2014 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2017 · Strana: 851 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §235; 182/2006 Sb.: §240; JUD22927CZ 21 Cdo 549/2001; JUD38077CZ 29 Odo 1099/2005; JUD133097CZ 21 Cdo 4333/2007; JUD249544CZ 29 Cdo 677/2011;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.