Vydání 3/2017

Číslo: 3/2017 · Ročník: LXIX

Obsah vydání 3/2017

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

10/2017 Trest zákazu činnosti, Započítání trestu, Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání

Datum: 25.10.2016 · Sbírkové č.: 10/2017 · Sp. zn.: 6 Tdo 1402/2016 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2017 · Strana: 351 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §74 odst.1; 40/2009 Sb.: §337 odst.1 písm.a); 40/2009 Sb.: §337 odst.1;

11/2017 Přerušení výkonu trestu, Příslušnost soudu

Datum: 09.08.2016 · Sbírkové č.: 11/2017 · Sp. zn.: 14 To 246/2016 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové - pobočka Pardubice · Vydání: 3/2017 · Strana: 360 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §325 odst.1; 141/1961 Sb.: §334 odst.3; 141/1961 Sb.: §334 odst.1; 169/1999 Sb.: §56 odst.3;

12/2017 Přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu

Datum: 26.08.2015 · Sbírkové č.: 12/2017 · Sp. zn.: 11 Tdo 811/2015 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2017 · Strana: 366 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §284;

13/2017 Poučení obviněného, Dokazování, Úřední záznam

Datum: 08.06.2016 · Sbírkové č.: 13/2017 · Sp. zn.: 4 Tdo 579/2016 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2017 · Strana: 377 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §2 odst.13; 141/1961 Sb.: §158 odst.3 písm.a); 141/1961 Sb.: §158 odst.3; 141/1961 Sb.: §211 odst.1; 141/1961 Sb.: §211 odst.6; 141/1961 Sb.: §211 odst.5;

14/2017 Promlčení trestní odpovědnosti, Předběžné otázky

Datum: 15.07.2015 · Sbírkové č.: 14/2017 · Sp. zn.: 5 Tdo 1449/2014 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2017 · Strana: 388 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §9 odst.1; 40/2009 Sb.: §34 odst.4 písm.b);

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

28/2017 Pravomoc soudu, Cizinci, Právo Evropské unie

Datum: 24.02.2016 · Sbírkové č.: 28/2017 · Sp. zn.: 30 Cdo 1860/2015 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2017 · Strana: 399 · Vztah k předpisu: 97/1963 Sb.: §2; 99/1963 Sb.: §89a; 32001R0044 (EU): čl.24 odst.1;

29/2017 Pravomoc soudu, Právo Evropské unie

Datum: 14.01.2016 · Sbírkové č.: 29/2017 · Sp. zn.: 30 Cdo 1941/2015 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2017 · Strana: 406 · Vztah k předpisu: 32001R0044 (EU): čl.5 odst.1; 32008R0593 (EU): čl.12;

30/2017 Pravomoc soudu, Směnky

Datum: 28.01.2016 · Sbírkové č.: 30/2017 · Sp. zn.: 29 Cdo 5258/2014 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2017 · Strana: 413 · Vztah k předpisu: 97/1963 Sb.: §2; 97/1963 Sb.: §37 odst.1; 99/1963 Sb.: §86 odst.2; 99/1963 Sb.: §89a; 99/1963 Sb.: §118a; 99/1963 Sb.: §243d písm.b);

31/2017 Náhrada škody, Předběžné opatření, Exekuce

Datum: 26.01.2016 · Sbírkové č.: 31/2017 · Sp. zn.: 25 Cdo 4709/2014 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2017 · Strana: 419 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §76e do 30.6.2010; 40/1964 Sb.: §420; 120/2001 Sb.: §59 odst.1 písm.b);

32/2017 Insolvence, Insolvenční správce, Žaloba pro zmatečnost

Datum: 29.02.2016 · Sbírkové č.: 32/2017 · Sp. zn.: 29 ICdo 16/2016 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2017 · Strana: 424 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §229 odst.1; 182/2006 Sb.: §29;

33/2017 Vlastnictví, Výhrada vlastnického práva

Datum: 03.02.2016 · Sbírkové č.: 33/2017 · Sp. zn.: 29 ICdo 42/2015 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2017 · Strana: 432 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §36 odst.2; 40/1964 Sb.: §37 odst.2; 40/1964 Sb.: §133 odst.2; 40/1964 Sb.: §133 odst.3; 40/1964 Sb.: §601;

34/2017 Zmírnění křivd (restituce), Církev (náboženská společnost), Obec

Datum: 24.02.2016 · Sbírkové č.: 34/2017 · Sp. zn.: 28 Cdo 4946/2015 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2017 · Strana: 442 · Vztah k předpisu: 172/1991 Sb.: §1 odst.1; 172/1991 Sb.; 229/1991 Sb.: §29; 428/2012 Sb.;

35/2017 Odpovědnost státu za škodu

Datum: 14.01.2016 · Sbírkové č.: 35/2017 · Sp. zn.: 30 Cdo 4973/2014 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2017 · Strana: 448 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §442; 82/1998 Sb.: §13;

36/2017 Splnění závazku

Datum: 19.01.2016 · Sbírkové č.: 36/2017 · Sp. zn.: 23 Cdo 663/2015 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2017 · Strana: 454 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §324 odst.1; 513/1991 Sb.: §330 odst.1;

37/2017 Promlčení, Náhrada za ztrátu na výdělku

Datum: 27.01.2016 · Sbírkové č.: 37/2017 · Sp. zn.: 25 Cdo 4617/2014 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2017 · Strana: 460 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §101; 40/1964 Sb.: §106; 40/1964 Sb.: §110 odst.3; 40/1964 Sb.: §447;

38/2017 Právní úkony

Datum: 19.01.2016 · Sbírkové č.: 38/2017 · Sp. zn.: 23 Cdo 2925/2015 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2017 · Strana: 467 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §37; 513/1991 Sb.: §66 odst.7;

39/2017 Insolvence, Majetková podstata, Oddlužení

Datum: 29.02.2016 · Sbírkové č.: 39/2017 · Sp. zn.: 29 NSČR 33/2016 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2017 · Strana: 471 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §412 odst.1 písm.b);

40/2017 Smlouva kupní, Odstoupení od smlouvy, Konkurs

Datum: 29.02.2016 · Sbírkové č.: 40/2017 · Sp. zn.: 29 ICdo 70/2014 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2017 · Strana: 480 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §517 odst.1; 513/1991 Sb.: §344; 182/2006 Sb.: §253 do 31.12.2013; 182/2006 Sb.: §253;

41/2017 Pracovněprávní vztahy, Nemoc z povolání, Převedení na jinou práci

Datum: 20.01.2016 · Sbírkové č.: 41/2017 · Sp. zn.: 21 Cdo 2400/2014 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2017 · Strana: 488 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §79 odst.1; 99/1963 Sb.: §243e odst.1; 99/1963 Sb.: §243e odst.2 věta druhá; 98/1987 Sb.: §4 odst.1; 258/2000 Sb.: §37 odst.1; 262/2006 Sb.: §41 odst.1 písm.b); 262/2006 Sb.: §46 odst.1 písm.d); 262/2006 Sb.: §52 písm.d);

42/2017 Výpověď z pracovního poměru

Datum: 29.01.2016 · Sbírkové č.: 42/2017 · Sp. zn.: 21 Cdo 1804/2015 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2017 · Strana: 495 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §135 odst.2; 262/2006 Sb.: §52 písm.e); 262/2006 Sb.: §72; 373/2011 Sb.: §42 odst.1; 373/2011 Sb.: §44 odst.3; 373/2011 Sb.: §44 odst.4; 373/2011 Sb.: §44 odst.2; 373/2011 Sb.: §53; 373/2011 Sb.: §54 odst.1;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.