Vydání 2/2017

Číslo: 2/2017 · Ročník: LXIX

Obsah vydání 2/2017

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

4/2017 Zanedbání povinné výživy

Datum: 27.07.2016 · Sbírkové č.: 4/2017 · Sp. zn.: 8 Tdo 842/2016 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2017 · Strana: 187 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §12 odst.2; 40/2009 Sb.: §196 odst.1; 89/2012 Sb.: §910 odst.3; 89/2012 Sb.: §911;

5/2017 Omyl právní; neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami úmyslné

Datum: 30.09.2015 · Sbírkové č.: 5/2017 · Sp. zn.: 7 Tdo 1166/2015 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2017 · Strana: 200 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §19 odst.1; 40/2009 Sb.: §19; 40/2009 Sb.: §19 odst.2; 40/2009 Sb.: §299 odst.2;

6/2017 Řízení o odvolání

Datum: 09.08.2016 · Sbírkové č.: 6/2017 · Sp. zn.: 6 Tdo 763/2016 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2017 · Strana: 205 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §254 odst.1; 141/1961 Sb.: §254 odst.2; 141/1961 Sb.: §264 odst.2;

7/2017 Porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku; opomenutí

Datum: 25.05.2016 · Sbírkové č.: 7/2017 · Sp. zn.: 5 Tdo 340/2016 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2017 · Strana: 214 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §112; 40/2009 Sb.: §227;

8/2017 Podvod

Datum: 23.03.2016 · Sbírkové č.: 8/2017 · Sp. zn.: 3 Tdo 1489/2015 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2017 · Strana: 224 · Vztah k předpisu: 361/2003 Sb.: §149 odst.1; 40/2009 Sb.: §209;

9/2017 Nutná obrana

Datum: 20.05.2015 · Sbírkové č.: 9/2017 · Sp. zn.: 4 Tdo 527/2015 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2017 · Strana: 231 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §29;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

14/2017 Jistota; cizinci

Datum: 26.01.2016 · Sbírkové č.: 14/2017 · Sp. zn.: 29 Cdo 3681/2014 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2017 · Strana: 245 · Vztah k předpisu: 97/1963 Sb.: §51 odst.2 písm.b); 91/2012 Sb.: §11 odst.2 písm.b); 91/2012 Sb.: §11; 91/2012 Sb.: §123 odst.2;

15/2017 Příslušnost soudu místní

Datum: 26.01.2016 · Sbírkové č.: 15/2017 · Sp. zn.: 22 Cdo 5502/2015 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2017 · Strana: 251 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §84; 99/1963 Sb.: §85 odst.1; 99/1963 Sb.: §88 písm.b); 89/2012 Sb.: §1140 odst.2; 89/2012 Sb.: §1155 odst.1;

16/2017 Způsobilost být účastníkem řízení; zánik obchodní společnosti; zastavení řízení

Datum: 23.02.2016 · Sbírkové č.: 16/2017 · Sp. zn.: 21 Cdo 1067/2015 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2017 · Strana: 255 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §19; 99/1963 Sb.: §107 odst.1; 99/1963 Sb.: §107 odst.3; 99/1963 Sb.: §107 odst.5; 99/1963 Sb.: §109 odst.1 písm.b); 513/1991 Sb.: §68 odst.2; 89/2012 Sb.: §173 odst.2; 89/2012 Sb.: §185; 89/2012 Sb.: §209 odst.1; 292/2013 Sb.: §85 písm.a); 304/2013 Sb.: §1 odst.4; 304/2013 Sb.: §1 odst.1;

17/2017 Příslušnost soudu mezinárodní; příslušnost soudu místní

Datum: 28.01.2016 · Sbírkové č.: 17/2017 · Sp. zn.: 29 Cdo 452/2014 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2017 · Strana: 262 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §86 odst.2; 97/1964 Sb.: §37; 513/1991 Sb.: §155 odst.1; 32001R0044 (EU): čl.22; 32001R0044 (EU): čl.24;

18/2017 Exekuce; insolvence; předběžné opatření

Datum: 16.02.2016 · Sbírkové č.: 18/2017 · Sp. zn.: 26 Cdo 3811/2014 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2017 · Strana: 267 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §82 odst.2 písm.b); 182/2006 Sb.: §89 odst.1; 182/2006 Sb.: §109 odst.1 písm.c);

19/2017 Náhrada škody

Datum: 17.12.2015 · Sbírkové č.: 19/2017 · Sp. zn.: 25 Cdo 552/2014 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2017 · Strana: 273 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §415; 40/1964 Sb.: §420; 108/2006 Sb.: §2 odst.2; 108/2006 Sb.: §88; 108/2006 Sb.: §89; 108/2006 Sb.: §110 odst.4;

20/2017 Odpovědnost státu za škodu; autorské právo

Datum: 20.01.2016 · Sbírkové č.: 20/2017 · Sp. zn.: 30 Cdo 2179/2013 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2017 · Strana: 280 · Vztah k předpisu: 237/1995 Sb.: §2 odst.1; 237/1995 Sb.: §7; 82/1998 Sb.: §13 odst.1; 121/2000 Sb.: §96 odst.1; 121/2000 Sb.: §100; 121/2000 Sb.: §106 odst.7;

21/2017 Společenství vlastníků jednotek; smlouva o převodu bytu nebo nebytového prostoru (jednotky); výpověď z nájmu bytu

Datum: 17.12.2015 · Sbírkové č.: 21/2017 · Sp. zn.: 26 Cdo 3862/2015 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2017 · Strana: 291 · Vztah k předpisu: 89/2012 Sb.: §1187 odst.1; 89/2012 Sb.: §1187; 89/2012 Sb.: §2144 odst.1; 89/2012 Sb.: §2144; 89/2012 Sb.: §2290; 89/2012 Sb.: §2291; 89/2012 Sb.: §3028 odst.1; 89/2012 Sb.: §3028 odst.2; 89/2012 Sb.: §3063;

22/2017 Žaloba určovací; veřejná soutěž

Datum: 10.02.2016 · Sbírkové č.: 22/2017 · Sp. zn.: 31 Cdo 4001/2013 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 2/2017 · Strana: 306 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §80 písm.c) do 31.12.2013; 513/1991 Sb.: §281; 513/1991 Sb.: §287 odst.2; JUD155905CZ III. ÚS 2085/09; JUD31162CZ III. ÚS 17/95; JUD9618CZ 3 Cdon 1338/96; JUD9646CZ 2 Odon 8/96; JUD15670CZ 2 Cdon 824/97; JUD23037CZ 21 Cdo 679/2001; JUD27388CZ 29 Odo 294/2003; JUD88240CZ 29 Odo 449/2004; JUD39080CZ 29 Odo 387/2006; JUD147404CZ 23 Cdo 787/2007; JUD132617CZ 28 Cdo 913/2008; JUD165625CZ 32 Cdo 2622/2008; JUD165838CZ 32 Cdo 1317/2008; JUD166256CZ 32 Cdo 5026/2008; JUD183485CZ 32 Cdo 221/2009; JUD200771CZ 29 Cdo 3469/2009; JUD167029CZ 28 Cdo 1308/2010; JUD185802CZ 32 Cdo 3660/2010; JUD196937CZ 23 Cdo 1257/2010; JUD226297CZ 23 Cdo 606/2011; JUD229166CZ 23 Cdo 2155/2011; JUD322159CZ 31 Cdo 4001/2013;

23/2017 Společenství vlastníků jednotek; stanovy; notářský zápis

Datum: 26.10.2015 · Sbírkové č.: 23/2017 · Sp. zn.: 7 Cmo 229/2015 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 2/2017 · Strana: 313 · Vztah k předpisu: 72/1994 Sb.: §9; 89/2012 Sb.: §564; 89/2012 Sb.: §1200 odst.3;

24/2017 Incidenční spory; vyklizení nemovitosti; příslušnost soudu věcná

Datum: 01.06.2015 · Sbírkové č.: 24/2017 · Sp. zn.: 101 VSPH 174/2015 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 2/2017 · Strana: 318 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §7; 182/2006 Sb.: §159 odst.1 písm.g); 182/2006 Sb.: §159 odst.1;

25/2017 Rozhodčí doložka; společné jmění manželů; insolvence

Datum: 28.01.2016 · Sbírkové č.: 25/2017 · Sp. zn.: 29 ICdo 11/2014 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2017 · Strana: 321 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §159a odst.4; 99/1963 Sb.: §262a; 40/1964 Sb.: §150; 216/1994 Sb.: §2 odst.1; 216/1994 Sb.: §28; 182/2006 Sb.: §7;

26/2017 Insolvence; úpadek

Datum: 03.05.2016 · Sbírkové č.: 26/2017 · Sp. zn.: 29 Cdo 1136/2016 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2017 · Strana: 333 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §140b-140e; 182/2006 Sb.: §140b od 01.01.2014; 182/2006 Sb.: §140a od 01.01.2014; 182/2006 Sb.: §140a; 182/2006 Sb.: §140e od 01.01.2014; 182/2006 Sb.: §140d od 01.01.2014; 182/2006 Sb.: §140c od 01.01.2014; 182/2006 Sb.: §141a od 01.01.2014; 182/2006 Sb.: §141a;

27/2017 Mzda (a jiné obdobné příjmy)

Datum: 23.02.2016 · Sbírkové č.: 27/2017 · Sp. zn.: 21 Cdo 4481/2014 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2017 · Strana: 339 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §37 odst.1; 262/2006 Sb.: §109 odst.3; 262/2006 Sb.: §134;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.