Vydání 1/2017

Číslo: 1/2017 · Ročník: LXIX

Obsah vydání 1/2017

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Stanoviska

1/2017 K podáním činěným v elektronické podobě a k doručování elektronicky vyhotovených písemností soudem, prováděnému prostřednictvím veřejné datové sítě

Datum: 05.01.2017 · Sbírkové č.: 1/2017 · Sp. zn.: Plsn 1/2015 · Typ: Stanovisko (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - plénum · Vydání: 1/2017 · Strana: 9 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §59 odst.1; 141/1961 Sb.: §60 odst.3; 141/1961 Sb.: §60 odst.1; 141/1961 Sb.: §60 odst.2; 99/1963 Sb.: §21a odst.2; 99/1963 Sb.: §21a odst.3; 99/1963 Sb.: §21 odst.1; 99/1963 Sb.: §21b odst.2; 99/1963 Sb.: §21 odst.2; 99/1963 Sb.: §21 odst.3; 99/1963 Sb.: §41 odst.1; 99/1963 Sb.: §42 odst.3; 99/1963 Sb.: §42 odst.4; 99/1963 Sb.: §42 odst.1; 99/1963 Sb.: §42 odst.2; 99/1963 Sb.: §43; 99/1963 Sb.: §57 odst.1; 99/1963 Sb.: §57 odst.2; 227/2000 Sb.: §2 písm.b); 227/2000 Sb.: §2 písm.d); 227/2000 Sb.: §2 písm.a); 227/2000 Sb.: §11 odst.1; 227/2000 Sb.: §11 odst.3; 227/2000 Sb.: §11 odst.4; 499/2004 Sb.: §2 písm.e); 300/2008 Sb.: §1 písm.a); 300/2008 Sb.: §6 písm.a); 300/2008 Sb.: §8 odst.4; 300/2008 Sb.: §8 odst.3; 300/2008 Sb.: §8 odst.2; 300/2008 Sb.: §8 odst.1; 300/2008 Sb.: §17 odst.3; 300/2008 Sb.: §17 odst.4; 300/2008 Sb.: §18 odst.2; 300/2008 Sb.: §18 odst.1; 300/2008 Sb.: §25 odst.1 písm.h); 292/2013 Sb.: §14; 297/2016 Sb.: §6 odst.1; 297/2016 Sb.: §6 odst.2; 297/2016 Sb.: §9 odst.2; 32014R0910 (EU): čl.3; 32014R0910 (EU): čl.26;

2/2017 Náhrada nákladů poškozeného; zmocněnec poškozeného

Datum: 26.10.2016 · Sbírkové č.: 2/2017 · Sp. zn.: Tpjn 300/2016 · Typ: Stanovisko (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - kolegium · Vydání: 1/2017 · Strana: 43 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §154 odst.1;

Rozhodnutí ve věcech trestních

1/2017 Obnova řízení a řízení o stížnosti

Datum: 20.07.2016 · Sbírkové č.: 1/2017 · Sp. zn.: 8 Tz 25/2015 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2017 · Strana: 57 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §145 odst.2; 141/1961 Sb.: §147 odst.1; 141/1961 Sb.: §147 odst.1 písm.b); 141/1961 Sb.: §147 odst.2; 141/1961 Sb.: §147 odst.1 písm.a); 141/1961 Sb.: §277; 141/1961 Sb.: §278 odst.1; 141/1961 Sb.: §283; 141/1961 Sb.: §283 písm.d);

2/2017 Obnova řízení; zastavení trestního stíhání

Datum: 30.03.2016 · Sbírkové č.: 2/2017 · Sp. zn.: 7 Tz 15/2016 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2017 · Strana: 75 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §11 odst.1 písm.e); 141/1961 Sb.: §278; 141/1961 Sb.: §289 písm.c);

3/2017 Výslech svědka; úřední záznam

Datum: 21.11.2013 · Sbírkové č.: 3/2017 · Sp. zn.: 1 Tmo 21/2013 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 1/2017 · Strana: 79 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §101 odst.3; 141/1961 Sb.: §158 odst.6; 141/1961 Sb.: §211 odst.6;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

1/2017 Jednání právnických osob; likvidace obchodní společnosti

Datum: 25.11.2015 · Sbírkové č.: 1/2017 · Sp. zn.: 29 Cdo 4747/2014 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2017 · Strana: 91 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §21 odst.2; 99/1963 Sb.: §32 odst.2; 513/1991 Sb.: §68 odst.5; 513/1991 Sb.: §70 odst.3; 513/1991 Sb.: §72;

2/2017 Exekuce; insolvence

Datum: 22.12.2015 · Sbírkové č.: 2/2017 · Sp. zn.: 29 ICdo 5/2014 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2017 · Strana: 94 · Vztah k předpisu: 120/2001 Sb.: §46 odst.6 do 31.12.2012; 182/2006 Sb.: §109 odst.1 písm.c);

3/2017 Výkon rozhodnutí; výživné

Datum: 09.11.2015 · Sbírkové č.: 3/2017 · Sp. zn.: 26 Cdo 271/2014 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2017 · Strana: 104 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §276 do 31.12.2000; 99/1963 Sb.: §284 odst.1; 99/1963 Sb.: §290 odst.1;

4/2017 Náhrada škody; promlčení; stát

Datum: 26.11.2015 · Sbírkové č.: 4/2017 · Sp. zn.: 25 Cdo 3643/2015 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2017 · Strana: 108 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §21; 40/1964 Sb.: §106 odst.1; 40/1964 Sb.: §420; 219/2000 Sb.: §1; 219/2000 Sb.: §14 odst.4 od 31.12.2007; 290/2002 Sb.: §15 odst.4 do 15.06.2010;

5/2017 Společné jmění manželů; dědické řízení

Datum: 23.11.2015 · Sbírkové č.: 5/2017 · Sp. zn.: 21 Cdo 4333/2014 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2017 · Strana: 115 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §143a odst.1 písm.poslední) věta; 40/1964 Sb.: §143;

6/2017 Společenství vlastníků jednotek; způsobilost k právům a povinnostem; způsobilost k právním úkonům

Datum: 16.06.2015 · Sbírkové č.: 6/2017 · Sp. zn.: 26 Cdo 811/2015 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2017 · Strana: 123 · Vztah k předpisu: 72/1994 Sb.: §9 odst.1; 72/1994 Sb.: §9a odst.1;

7/2017 Bolestné; ztížení společenského uplatnění; promlčení

Datum: 16.12.2015 · Sbírkové č.: 7/2017 · Sp. zn.: 25 Cdo 3228/2014 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2017 · Strana: 131 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §106 odst.1; 40/1964 Sb.: §420; 40/1964 Sb.: §421a; 40/1964 Sb.: §444 odst.1;

8/2017 Advokacie

Datum: 23.11.2015 · Sbírkové č.: 8/2017 · Sp. zn.: 32 Cdo 3532/2014 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2017 · Strana: 137 · Vztah k předpisu: 85/1996 Sb.: §1 do 31.12.2007; 85/1996 Sb.: §1; 85/1996 Sb.: §14 do 31.12.2007;

9/2017 Ochrana osobnosti

Datum: 25.11.2015 · Sbírkové č.: 9/2017 · Sp. zn.: 30 Cdo 4364/2013 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2017 · Strana: 145 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §153 odst.2; 40/1964 Sb.: §13 odst.2; 89/2012 Sb.: §13 odst.1;

10/2017 Akcionář; představenstvo

Datum: 25.11.2015 · Sbírkové č.: 10/2017 · Sp. zn.: 29 Cdo 4235/2013 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2017 · Strana: 151 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §181; 513/1991 Sb.: §194 odst.2; 513/1991 Sb.: §200 odst.3;

11/2017 Náhrada škody; insolvence

Datum: 17.12.2015 · Sbírkové č.: 11/2017 · Sp. zn.: 29 Cdo 4269/2014 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2017 · Strana: 158 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §420; 182/2006 Sb.: §98 odst.2; 182/2006 Sb.: §98; 182/2006 Sb.: §98 odst.1; 182/2006 Sb.: §99;

12/2017 Reorganizace; zánik závazku

Datum: 27.10.2015 · Sbírkové č.: 12/2017 · Sp. zn.: 29 Cdo 2451/2013 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2017 · Strana: 165 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §195 do 31.12.2013; 182/2006 Sb.: §337 odst.2 písm.c) do 31.12.2013; 182/2006 Sb.: §337 odst.3 do 31.12.2013; 182/2006 Sb.: §337 odst.6 do 31.12.2013; 182/2006 Sb.: §337 odst.5 do 31.12.2013; 182/2006 Sb.: §337 odst.1 do 31.12.2013; 182/2006 Sb.: §337 odst.4 do 31.12.2013; 182/2006 Sb.: §340 odst.1 písm.g) do 31.12.2013; 182/2006 Sb.: §340 odst.1 písm.b) do 31.12.2013; 182/2006 Sb.: §340 odst.1 písm.a) do 31.12.2013; 182/2006 Sb.: §344 odst.1 do 31.12.2013; 182/2006 Sb.: §348 odst.1 písm.e) do 31.12.2013; 182/2006 Sb.: §350 odst.1 do 31.12.2013; 182/2006 Sb.: §352 odst.1 do 31.12.2013; 182/2006 Sb.: §356 odst.1 do 31.12.2013;

13/2017 Náhrada za ztrátu na výdělku; nemoc z povolání; podnikatel

Datum: 19.01.2016 · Sbírkové č.: 13/2017 · Sp. zn.: 21 Cdo 2378/2014 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2017 · Strana: 173 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §2 odst.1; 513/1991 Sb.: §2 odst.2; 110/2006 Sb.: §1 odst.1 do 30.06.2008; 110/2006 Sb.: §1 odst.2 do 30.06.2008; 110/2006 Sb.: §8 odst.2; 110/2006 Sb.: §8 odst.1 do 30.06.2008; 110/2006 Sb.: §8 odst.2 do 30.06.2008; 262/2006 Sb.: §366 odst.2 do 13.04.2008; 262/2006 Sb.: §371 odst.4 do 13.04.2008; 262/2006 Sb.: §371 odst.1 do 13.04.2008; 262/2006 Sb.: §371 odst.5 do 13.04.2008; 262/2006 Sb.: §382 odst.2 do 13.04.2008;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.