Vydání 7/2016

Číslo: 7/2016 · Ročník: LXVIII

Obsah vydání 7/2016

Stáhnout PDF

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Stanoviska

73/2016 Obsazení soudu

Datum: 13.04.2016 · Sbírkové č.: 73/2016 · Sp. zn.: Cpjn 201/2015 · Typ: Stanovisko (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - kolegium · Vydání: 7/2016 · Strana: 1035 · Vztah k předpisu: 89/2012 Sb.: §55 odst.1; 292/2013 Sb.: §38 odst.2;

Rozhodnutí ve věcech trestních

32/2016 Porušení důležité povinnosti

Datum: 17.02.2016 · Sbírkové č.: 32/2016 · Sp. zn.: 15 Tdo 944/2015 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 7/2016 · Strana: 983 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §143 odst.2; 40/2009 Sb.: §143 odst.1; JUD117845CZ III. ÚS 732/02; JUD118551CZ II. ÚS 651/02; JUD119394CZ I. ÚS 412/02; JUD32956CZ III. ÚS 282/03; JUD33020CZ III. ÚS 376/03; JUD33040CZ IV. ÚS 449/03; JUD115111CZ IV. ÚS 73/03; JUD116401CZ II. ÚS 279/03; JUD33109CZ III. ÚS 177/04; JUD33518CZ III. ÚS 359/05; JUD182057CZ III. ÚS 2278/07 - 2; JUD158215CZ IV. ÚS 889/09; JUD2862CZ Tpjf 23/84; JUD31147CZ III. ÚS 84/94; JUD31200CZ III. ÚS 166/95; JUD32092CZ II. ÚS 215/99; JUD26592CZ 5 Tdo 1173/2004; JUD28755CZ 3 Tdo 1615/2005; JUD34111CZ 8 Tdo 849/2006; JUD100215CZ 3 Tdo 593/2007; JUD146726CZ 7 Tdo 38/2009; JUD162104CZ 8 Tdo 34/2010; JUD167720CZ 7 Tdo 214/2010; JUD174870CZ 7 Tdo 448/2010; JUD191321CZ 7 Tdo 1156/2010; JUD196343CZ 4 Tdo 459/2011; JUD201461CZ 7 Tdo 688/2011; JUD210604CZ 8 Tdo 1116/2011; JUD212535CZ 8 Tdo 1373/2011; JUD223385CZ 4 Tdo 947/2012; JUD309748CZ 6 Tdo 587/2015;

33/2016 Zanedbání povinné výživy

Datum: 27.01.2016 · Sbírkové č.: 33/2016 · Sp. zn.: 8 Tdo 1627/2015 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2016 · Strana: 1002 · Vztah k předpisu: 94/1963 Sb.: §85 odst.1; 94/1963 Sb.: §85 odst.2; 101/2006 Sb.; 40/2009 Sb.: §15; 40/2009 Sb.: §16; 40/2009 Sb.: §196 odst.1;

34/2016 Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění

Datum: 27.01.2016 · Sbírkové č.: 34/2016 · Sp. zn.: 5 Tdo 1226/2015 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2016 · Strana: 1012 · Vztah k předpisu: 563/1991 Sb.: §35 odst.6; 40/2009 Sb.: §15; 40/2009 Sb.: §254 odst.1 bod 1; 40/2009 Sb.: §254 odst.1;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

74/2016 Směnky; pravomoc soudu; příslušnost soudu věcná

Datum: 27.10.2015 · Sbírkové č.: 74/2016 · Sp. zn.: 29 Cdo 3309/2015 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2016 · Strana: 1039 · Vztah k předpisu: 191/1950 Sb.: §20; 99/1963 Sb.: §9 odst.2 písm.j); 216/1994 Sb.: §2;

75/2016 Poplatky soudní

Datum: 09.11.2015 · Sbírkové č.: 75/2016 · Sp. zn.: 32 Cdo 1714/2015 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2016 · Strana: 1043 · Vztah k předpisu: 549/1991 Sb.: §10 odst.7 od 01.09.2011; 549/1991 Sb.: §10 odst.7;

76/2016 Rozsudek pro uznání

Datum: 30.09.2015 · Sbírkové č.: 76/2016 · Sp. zn.: 23 Cdo 760/2015 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2016 · Strana: 1050 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §114b; 99/1963 Sb.: §114b odst.1; 99/1963 Sb.: §153a odst.3;

77/2016 Res iudicata; překážka věci rozhodnuté; rozhodčí nález; pravomoc rozhodce

Datum: 30.09.2015 · Sbírkové č.: 77/2016 · Sp. zn.: 23 Cdo 4460/2014 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2016 · Strana: 1054 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §103; 99/1963 Sb.: §268 odst.1 písm.h); 216/1994 Sb.: §28 odst.2; 216/1994 Sb.: §35; 120/2001 Sb.: §40 odst.1 písm.c);

78/2016 Dědické řízení; způsobilost být účastníkem řízení

Datum: 15.10.2015 · Sbírkové č.: 78/2016 · Sp. zn.: 21 Cdo 2238/2015; 21 Cdo 2423/2015 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2016 · Strana: 1060 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §107 odst.1 do 30.06.2009; 99/1963 Sb.: §107 odst.2; 99/1963 Sb.: §107 odst.2 do 30.06.2009; 99/1963 Sb.: §175k odst.2 do 30.06.2009; 99/1963 Sb.: §175k odst.2;

79/2016 Osvojení; žaloba určovací; účastníci řízení

Datum: 12.11.2015 · Sbírkové č.: 79/2016 · Sp. zn.: 21 Cdo 811/2014 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2016 · Strana: 1068 · Vztah k předpisu: 94/1963 Sb.: §67; 94/1963 Sb.: §68 odst.3; 94/1963 Sb.: §68 odst.1; 94/1963 Sb.: §68a; 99/1963 Sb.: §80 písm.c); 99/1963 Sb.: §109 odst.1 písm.b); 99/1963 Sb.: §180a do 31.12.2013; 99/1963 Sb.: §181 odst.2 do 31.12.2013; 99/1963 Sb.: §181 odst.1 do 31.12.2013; 89/2012 Sb.: §3035;

80/2016 Odporovatelnost; smlouva kupní; cena

Datum: 24.11.2015 · Sbírkové č.: 80/2016 · Sp. zn.: 21 Cdo 4806/2014 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2016 · Strana: 1083 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §237; 99/1963 Sb.: §238 odst.1 písm.d); 40/1964 Sb.: §42a; 40/1964 Sb.: §42a odst.4; 40/1964 Sb.: §42a odst.1; 40/1964 Sb.: §42a odst.2; 40/1964 Sb.: §42a odst.3; 513/1991 Sb.: §196a odst.3; 254/2004 Sb.;

81/2016 Insolvence

Datum: 11.11.2015 · Sbírkové č.: 81/2016 · Sp. zn.: KSUL 43 INS 104/2008 43 ICm 3005/2013 29 ICdo 61/2015 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2016 · Strana: 1094 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §2 písm.g); 182/2006 Sb.: §2 písm.g) do 31.12.2013;

82/2016 Insolvence; insolvenční správce

Datum: 30.09.2015 · Sbírkové č.: 82/2016 · Sp. zn.: KSBR 24 (32) INS 2062/2009 29 NSČR 54/2013 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2016 · Strana: 1100 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §27 odst.2 do 31.12.2013; 182/2006 Sb.: §38 odst.1 do 31.12.2013; 182/2006 Sb.: §38 odst.3 do 31.12.2013; 182/2006 Sb.: §38 odst.5 do 31.12.2013; 182/2006 Sb.: §168 odst.2 písm.a) do 31.12.2013; 182/2006 Sb.: §168 odst.1 písm.a) do 31.12.2013; 182/2006 Sb.: §364 odst.3 do 31.12.2013; 313/2007 Sb.: §1-5; 313/2007 Sb.: §2 do 31.12.2013; 313/2007 Sb.: §5 do 31.12.2013; 313/2007 Sb.: §6 do 31.12.2013; 313/2007 Sb.: §6;

83/2016 Insolvence; oddlužení; náklady řízení

Datum: 30.11.2015 · Sbírkové č.: 83/2016 · Sp. zn.: KSOS 8 INS 27373/2015 29 NSČR 110/2015 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2016 · Strana: 1109 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §140 písm.e); 182/2006 Sb.: §140e; 182/2006 Sb.: §409 odst.2; 182/2006 Sb.: §418 odst.1 písm.c);

84/2016 Skončení pracovního poměru; odbory

Datum: 26.10.2015 · Sbírkové č.: 84/2016 · Sp. zn.: 21 Cdo 5054/2014 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2016 · Strana: 1120 · Vztah k předpisu: 262/2006 Sb.: §52 písm.c) do 31.03.2012; 262/2006 Sb.: §61 odst.1 do 31.03.2012; 262/2006 Sb.: §61 odst.4 do 31.03.2012; 262/2006 Sb.: §61 odst.2 do 31.03.2012; 262/2006 Sb.: §286 odst.2 do 31.03.2012; 262/2006 Sb.: §286 odst.3 do 31.03.2012;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.