Vydání 2/2016

Číslo: 2/2016 · Ročník: LXVIII

Obsah vydání 2/2016

Stáhnout PDF

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

8/2016 Organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice; normativní znaky skutkové podstaty

Datum: 19.05.2015 · Sbírkové č.: 8/2016 · Sp. zn.: 6 Tdo 151/2015 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2016 · Strana: 165 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §340 odst.1; 40/2009 Sb.: §340; 40/2009 Sb.: §340 odst.3 písm.c);

9/2016 Adhezní řízení

Datum: 13.05.2015 · Sbírkové č.: 9/2016 · Sp. zn.: 8 Tdo 469/2015 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2016 · Strana: 178 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §43 odst.3; 141/1961 Sb.: §206 odst.4; 141/1961 Sb.: §206 odst.3; 141/1961 Sb.: §228; 141/1961 Sb.: §229; 141/1961 Sb.: §265b odst.1 písm.k);

10/2016 Vražda s rozmyslem

Datum: 17.09.2015 · Sbírkové č.: 10/2016 · Sp. zn.: 8 Tdo 998/2015 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2016 · Strana: 186 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §15; 40/2009 Sb.: §140 odst.2;

11/2016 Propadnutí náhradní hodnoty; propadnutí věci

Datum: 15.07.2015 · Sbírkové č.: 11/2016 · Sp. zn.: 5 Tdo 335/2015 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2016 · Strana: 201 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §70; 40/2009 Sb.: §70 odst.1; 40/2009 Sb.: §71 odst.1; JUD667CZ 11 Tz 12/67; JUD956CZ 4 Tz 108/68;

12/2016 Souhlas poškozeného s trestním stíháním

Datum: 02.12.2015 · Sbírkové č.: 12/2016 · Sp. zn.: 3 Tdo 1253/2015 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2016 · Strana: 217 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §160 odst.6; 141/1961 Sb.: §163 odst.1; 141/1961 Sb.: §190 odst.2; 141/1961 Sb.: §225 odst.2;

13/2016 Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání

Datum: 06.05.2013 · Sbírkové č.: 13/2016 · Sp. zn.: 11 Tdo 353/2013 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2016 · Strana: 229 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §76d písm.a); 99/1963 Sb.: §76b odst.1; 99/1963 Sb.: §337 odst.2; 40/2009 Sb.: §12; 40/2009 Sb.: §337 odst.2;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

13/2016 Neplatnost právního úkonu; rozhodčí doložka

Datum: 02.07.2015 · Sbírkové č.: 13/2016 · Sp. zn.: 23 Cdo 297/2015 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2016 · Strana: 241 · Vztah k předpisu: 216/1994 Sb.: §31 písm.b); 216/1994 Sb.: §33;

14/2016 Exekuce; znalecký posudek

Datum: 31.03.2015 · Sbírkové č.: 14/2016 · Sp. zn.: 21 Co 474/2014 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové · Vydání: 2/2016 · Strana: 246 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §336 odst.1; 37/1967 Sb.: §13; 300/2008 Sb.: §22 odst.3; 300/2008 Sb.: §24 odst.5 písm.b);

15/2016 Elektronický platební rozkaz; vady podání

Datum: 07.05.2015 · Sbírkové č.: 15/2016 · Sp. zn.: 23 Cdo 2929/2014 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2016 · Strana: 250 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §43; 99/1963 Sb.: §174a odst.4;

16/2016 Dědické řízení; zastoupení; lhůty

Datum: 08.07.2015 · Sbírkové č.: 16/2016 · Sp. zn.: 21 Cdo 235/2014 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2016 · Strana: 254 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §28 odst.2; 99/1963 Sb.: §30 do 31.12.2013; 99/1963 Sb.: §45c odst.1 do 30.06.2009; 99/1963 Sb.: §55 do 31.12.2013; 99/1963 Sb.: §56 do 31.12.2013; 99/1963 Sb.: §175k odst.2; 99/1963 Sb.: §175k odst.2 do 31.12.2013;

17/2016 Žaloba pro zmatečnost

Datum: 26.08.2015 · Sbírkové č.: 17/2016 · Sp. zn.: 21 Cdo 1357/2014 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2016 · Strana: 263 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §11 odst.1 do 31.12.2012; 99/1963 Sb.: §15a odst.1 do 31.12.2012; 99/1963 Sb.: §36 odst.2 do 31.12.2012; 99/1963 Sb.: §104a odst.2 do 31.12.2012; 99/1963 Sb.: §104a odst.7 do 31.12.2012; 99/1963 Sb.: §229 odst.1 písm.f); 99/1963 Sb.: §229 odst.1 písm.f) do 31.12.2012; 23/1991 Sb.: čl.38 odst.1 věta první; 6/2002 Sb.: §41 odst.1 do 21.12.2010; 6/2002 Sb.: §41 odst.2 do 21.12.2010; 6/2002 Sb.: §41 odst.3 do 21.12.2010; 6/2002 Sb.: §42 odst.1 do 21.12.2010; 6/2002 Sb.: §44 odst.1 do 21.12.2010; 6/2002 Sb.: §44 odst.2; 6/2002 Sb.: §44 odst.2 do 21.12.2010;

18/2016 Dražba; exekuce; jistota

Datum: 01.07.2015 · Sbírkové č.: 18/2016 · Sp. zn.: 26 Cdo 2021/2015 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2016 · Strana: 275 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §336k odst.3 do 31.12.2012; 99/1963 Sb.: §336e odst.2 do 31.12.2012; 99/1963 Sb.: §336e odst.2; 99/1963 Sb.: §336h odst.2 do 31.12.2012; 99/1963 Sb.: §336m odst.3 do 31.12.2012; 120/2001 Sb.: §69;

19/2016 Znalecký posudek; náhrada škody

Datum: 28.07.2015 · Sbírkové č.: 19/2016 · Sp. zn.: 25 Cdo 4000/2013 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2016 · Strana: 280 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §420 odst.1; 209/1992 Sb.: čl.13;

20/2016 Právní jednání, statutární orgán, obchodní rejstřík

Datum: 30.09.2015 · Sbírkové č.: 20/2016 · Sp. zn.: 29 Cdo 880/2015 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2016 · Strana: 286 · Vztah k předpisu: 89/2012 Sb.: §164 odst.3; 304/2013 Sb.: §25 odst.1 písm.g);

21/2016 Neplatnost právních jednání; společnost s ručením omezeným; valná hromada

Datum: 24.06.2015 · Sbírkové č.: 21/2016 · Sp. zn.: 29 Cdo 649/2015 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2016 · Strana: 292 · Vztah k předpisu: 90/2012 Sb.: §169 odst.3; 90/2012 Sb.: §173 odst.1 písm.c);

22/2016 Insolvence; náhrada škody; smír

Datum: 24.06.2015 · Sbírkové č.: 22/2016 · Sp. zn.: 29 Cdo 1962/2013 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2016 · Strana: 296 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §99; 182/2006 Sb.: §147;

23/2016 Insolvence; reorganizace

Datum: 30.06.2015 · Sbírkové č.: 23/2016 · Sp. zn.: KSBR 27 INS 23588/2011 29 NSČR 43/2013 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2016 · Strana: 307 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §5; 182/2006 Sb.: §348 odst.1 písm.a); 182/2006 Sb.: §348 odst.1;

24/2016 Insolvence; oddlužení

Datum: 17.06.2015 · Sbírkové č.: 24/2016 · Sp. zn.: KSBR 37 INS 13037/1012 29 NSČR 47/2013 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2016 · Strana: 316 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §314; 182/2006 Sb.: §395 odst.1 písm.a); 182/2006 Sb.: §395 odst.1 písm.b); 182/2006 Sb.: §395 odst.2 písm.b); 182/2006 Sb.: §403 odst.1; 182/2006 Sb.: §405 odst.1; 182/2006 Sb.: §405 odst.2;

25/2016 Doručování; skončení pracovního poměru

Datum: 23.06.2015 · Sbírkové č.: 25/2016 · Sp. zn.: 21 Cdo 3663/2014 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2016 · Strana: 325 · Vztah k předpisu: 262/2006 Sb.: §55 odst.1 písm.b); 262/2006 Sb.: §334; 262/2006 Sb.: §336 odst.1; 262/2006 Sb.: §336;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.